הרב המקובל שמעון דהן דהאן שליט"א HaRav HaMekubal Shimon Dahan Shlita HaRav HaMekubal Shimon Dahan Shlita: *** 'PARASHAT 'TERUMA' - פרשת תרומה ***

עבור תרומות לעמותת זוהר הרקיע:

תרומה לעמותת זוהר ההרקיע

HaRav HaMekubal Shimon Dahan Shlita

HaRav HaMekubal Shimon Dahan Shlita
הרב שמעון דהן (דהאן) שליט"א

יום חמישי, 14 בפברואר 2008

*** 'PARASHAT 'TERUMA' - פרשת תרומה ***

Views

bs'd


'TERUMA' MP3 DOWNLOAD/LISTEN HERE

פרשת "תרומה" להאזנה/הורדה לחץ כאן

מעניני פרשת תרומה:

נושא המשכן ובנייתו, כליו, עם ישראל קבל רק 10 הדברות, רק משה קבל תורה בינתיים, יישום התורה מתחיל בעניין המשכן, בניית הארון גודלו ומידותיו כמו שמשה ראה בהר, מה ראה משה? , השולחן והמנורה וכו', משה מתקשה במעשה המנורה, למה הפרשה מתחילה "ויקחו לי תרומה", מהי תרומה לפי הגמרא? , תכלית התרומה, השכינה נקראת דלה וענייה ואיך קשור לתרומ-"ה", מכח הצדקה להרים את השכינה ממקום שנפלה, הרצון הוא סוד החיים מלשון כיסוף, בניית המשכן בונה רצון להשכין את האלוקות, מהם "הכרובים"? ,

הסבר מפורט של תאור המשכן-אוהל מועד, "ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם"-מה הכוונה?, האדם עצמו הוא שורש המשכן על דרך עולם קטן כיצד זה ניכר בפרטי פרטים עד דרך המשכן עצמו?,

ההבדל בין השגה רוחנית לראיית המדע, הקב"ה מבאר איך ברא את העולם ע"י צמצומו לדגם מוקטן וזה סוד האדם, מה ההבדל בין ריבוע לעיגול בקשר להארה רוחנית, הריבוע הוא סוד הכלי שנעצר ונותן בחירה ואין שם שוויון של אור, העולם שלנו נמצא בסוד עיגול כדי לתקנו בסוד המוחין-כיצד?, חלוקת המוחות באדם, למה 12 הלחמים נקראים לחם הפנים-בפנים קשה ומבחוץ רך וכל השבוע היה נשאר חם, המנורה בנויה בזהה לפניו של האדם, איך מדליקים את המנורה אצל האדם לפי הקבלה?, שלבי ההתעוררות ברגע שהנשמה מאירה בבוקר, כל יום אדם מקבל התחדשות נשמתו, חלקי נפש רוח ונשמה, דוד המלך לא היה ישן לעולם.

מזבח הקטורת כיצד בנוי, 11 סממני הקטורת מהם? , בקריאה מסלק עין הרע, כישוף, מועקה, פחדים, מצב דין כו', כנגד 11 סוגי טומאה שיש בעולם, בסוד שהשם השאיר מעט ריח טוב בעולם, כיצד היתה הקרבת הקטורת, הזוהר מבטיח שמי שאומר קטורת באותו יום לא ימות, הקטורת מה גורמת בפועל?,

הקטורת מבטלת "כובד" הגשמיות שיוצרת מניעה להתקדש, למה בתפילה יש לומר כמה פעמים פיטום הקטורת.

הכיור והטהרה של הכהנים, רחיצה של ישראל, ההבדל בין רחיצה לנטילה, למה הרמת הידים בנטילה לפי הסוד, ההארה של הנשמה ברגע שאדם מרים ידיו, הזהירות מטומאה בעיקר בבוקר כשקם, הפרדת הלכלוך הגשמי והרוחני, ההארה לגוף מכח הנטילה.

צדיקים ובעיקר מקובלים כיצד נוהגים עם האוכל בקשר לעניין אכילת הקורבנות.

מהו הטוב האמיתי בעולם הזה?, מה רוצה השם בכך שיצר את העולם הזה?,

כיום נשאר רק תפילה שהיא דיבור במקום קרבן.
RABBI SHIMON DA-HAN SHLITA,

HEAD OF "ZOHAR HARKIA" YESHIVA.

PARASHAT – TRUMA - LECTURE GIVEN ON Feb. 05.2008

VITAL POINTS CONCERNING THE PARASHA:

The dwelling place subject, its constructor and tools, the Ark of the Covenant, table and the Menorah are the based and the roots for the existing Torah. – Moses found difficult to handle the Menorah.

Truma – a contribution shall be taken for me. Also Truma – Tarum He, lift up the Malchut by the power of charity. A woman to her husband.

By building the dwelling place with desire we let Gods speak enthroned upon the Cherubim.

A wide description of the Ohel Moed tent: … "and they made me a shrine and let me dwell among them" , in the source of the human being– as an example for big – small world.

The difference between spiritual and scientific concept, Gods explains how he creates the world due to a shrinking way that the human is it the final goal.

Square – a vessel with angles . "Round" endless shape which contains light. Vessel and light, unequal. The world secret is to able to combine the two. It can be done by the four brains in the skull.

The secret of the "12 face bread" are relating to the above, warm outside and hard inside.

The Menorah with the seven candles are against the seven opening scuttle in the human face.

A drop of oil comes down from the brain chamber every morning and awakes up the body, ear, see, speak and movements.

King David never fall a sleep beyond 60 respirations.

The altar of incense used for combined the 11 spices. By spelling their names it prevent mal eye, magic, fear, uncomfortable and bad judgment. Its powerful against the evil sources. A slit smell amount always stays left in the "bad".

The Zohar claims: The day when mention the 11 spices, one shall not die.
אין תגובות:

eXTReMe

eXTReMe Tracker