הרב המקובל שמעון דהן דהאן שליט"א HaRav HaMekubal Shimon Dahan Shlita HaRav HaMekubal Shimon Dahan Shlita: 7 בנוב׳ 2007

עבור תרומות לעמותת זוהר הרקיע:

תרומה לעמותת זוהר ההרקיע

HaRav HaMekubal Shimon Dahan Shlita

HaRav HaMekubal Shimon Dahan Shlita
הרב שמעון דהן (דהאן) שליט"א

יום רביעי, 7 בנובמבר 2007

***PARASHAT 'TOLDOT'

Views

bs'd

'TOLDOT' MP3 DOWNLOAD/LISTEN HERE

פרשת "תולדות" להאזנה/הורדה לחץ כאן


מענייני הפרשה הנושא העיקרי שהיא ברכת יצחק ליעקב, דרך לידתם של עשו ויעקב כתאומים.

"ויעתר לו לנוכח אשתו"-השם ממלא בקשת יצחק אודות עקרות רבקה, רבקה שואלת מה פשר ההתרוצצות בבטנה, מלחמה מבטן, פשר השמות לתאומים בלידה, אופן גדילתם, מה לעשו ולברכות?! חוזר רעב ועייף ומריח את הנזיד שהכין לו יעקב, למה דווקא אדום אדום?, עשו מוותר על הבכורה בשבועה ומבזה הבכורה, יצחק קורא לעשו לברכו לפני מותו-מה פתאום יצחק אוהב כזה פושע כמו עשו שמעידה עליו התורה שהיה רשע?, רבקה שומעת בשורת הברכה לעשו ומיד מכינה את יעקב בנה ליטול ברכת הבכורה מיצחק לפני שעשו חוזר מצידו, עשו נחרד לנוכח גניבת הבכורה ממנו ומקבל ברכה אחת היתכן שליצחק רק ברכה אחת לברך?, עשו מתכנן להרוג את יעקב רבקה מבריחה את יעקב,
הניגודים עשו מול יעקב איך באים בקרס אחת? מאיפה ריח גן עדן שנתפס בעשו?

סוד מלכי אדום כל סוד תורת הקבלה, סוד תיקון שבירת המלכים.

סוד אחיזת העקב של עשו ע"י יעקב אבינו, כוונת שמות קודש מפרידה קליפת עשו, סוד תיקון המוות בעולם מהו? ,

הנבואה שמלך אדום ישלוט כיום, כל אדום קוראים לעצמם בכינוי "ברית" בדיוק ההיפך ממה שחסר להם, סוד אומות אדום בשמותם, סוד "רב יעבוד צעיר" לסוף הימים, כשאדום ימלוך בעולם יעקב גודל (יעקב הקטן מול עשו הגדול) מכה בעשו ומנצח בסוד לקיחת הראש וייקרא בחינת ישראל שזה אותיות "לי ראש", מלחמה בין חומר לרוחניות, הכנעת האומות אך ורק באמונה בשם, השם שונא את עשו ואוהב את יעקב, סוד הגלגולים של אדה"ר והנחש לפי מהרח"ו, כיצד מתקנים מוות?

אנו בשיא המאבק של חומר מול רוחניות כפי שחזה הרב לוי נחמני זצ"ל ראה קישור:

סרט הדרשה המלא של הרב נחמני טרם פטירתו

וכמו שהבטיח להביא משיח מהעולם הרוחני, משמע שיש יכולת להביא אלא שאומות העולם מעכבות בסוד הדמעות שהוריד עשו מעניו וגרם לחורבן 2 בתי מקדש. וניתן לראות עין בעין שהאומות לא רוצות תורה אז מה לעשו לבכות על הברכות? ומתי יזעקו האומות? (כשיבינו כוחה של התורה)

סוד "ואהבת" הכל מתחיל במחשבה.... רשע מה תכליתו? מה מוטל על יהודי?

סוד קבורת ראשו של עשו בדיוק כמו בלידה-"הוא ישופך ראש ואתה תשופנו עקב"

eXTReMe

eXTReMe Tracker