הרב המקובל שמעון דהן דהאן שליט"א HaRav HaMekubal Shimon Dahan Shlita HaRav HaMekubal Shimon Dahan Shlita: 24 בדצמ׳ 2009

עבור תרומות לעמותת זוהר הרקיע:

תרומה לעמותת זוהר ההרקיע

HaRav HaMekubal Shimon Dahan Shlita

HaRav HaMekubal Shimon Dahan Shlita
הרב שמעון דהן (דהאן) שליט"א

יום חמישי, 24 בדצמבר 2009

ויגש - התש"ע - VA'YIGASH

Views
bs'd

'VA'YIGASH' MP3 DOWNLOAD HERE

LISTEN :

ויגש - התש"ע להאזנה ^^^

להורדה לחץ כאן

If you have problem with the built-in player press here

אם יש למישהו בעיות עם הנגן המובנה שילחץ כאןבס"ד

רשמי דרשתו של הרב שמעון דהן שליט"א לפרשת ויגש תש"ע

הגישה, הויגש של יהודה , אין גישה אלא לתפילה ויש כאן כמה עניינים .

כל ירידת האחים למצרים צפונה במטרה האחת, לגלות את יוסף. העוד יוסף חי. כדי לגרום שיוסף יתגלה האחים מצרפים את בנימין , שעליו נאמר "נפשו קשורה בנפשו" של יעקב. בנימין הוא סוד הנפש . כשרחל אמרה ליעקב הבה לי בנים ואם אין מתה אנכי. כידוע הבעל מטביע רוחו בביאה ראשונה כמה צאצאים יהיו עם אשה זו. כשנולד יוסף למרות שידעה רחל שהוא צריך להיות בנה היחידי, קראה לו יוסף, שיוסיף ה' עוד בן אחד. כשכרעה ללדת אמרה לה המילדת יש לך כאן בן. האמא תמיד חשובה יותר מהוולד, ואם הוא מסכנה יש לו דין רודף ואת האמא מצילים . רחל ברוח קודשה, הביעה הסכמתה שמוכנה למסור נפשה בעד הילד ושהוא יוולד. וכצאת נפשה ממנה נכנסה בבנימין לכן נפשו קשורה בנפשו של יעקב כי בנימין היא בחינת רחל עבורו. זה היבט אחד .

אשה היא נפש, מלכות. הזכר הוא סוד הרוח . כשכתוב אלה תולדות יעקב יוסף : יעקב הוא גוף ויוסף הוא הברית, תוספת, ונחשבים כאחד. בנימין נחשב הנקבה של הברית . הזכר, הרוח הוא שמוריד השפע . יש מים דוכרין ומים נוקבין שנקראים מ"ד ומ"ן . ואכן אצל בנימין יש אותיות מן.

העלאת מים נוקבין , מ"ן , המה הרצונות, התפילות שמעלה כל נפש שהיא בחינת בנימין. יוסף, הזכר , מ"ד, הרוח, הוא מוריד השפע, היינו, הענות לתפילות ולבקשות .

מה שהאשים יוסף את האחים בגניבת הגביע שהיה באמתחת בנימין , גביע = גימט. פ"ו עם הכולל, אלהים. בחינת הדין כי בקשה, תפילה, רצון, נשקלים בדין , מעין מלחמה , האם זכאי להענות , אזי יענו הבקשות העולות מלמטה ככתוב בר"ה עלה אלהים בתרועה, ה' בקול שופר . אלהים עולה – מדת הדין . ה'-שם הויה , בקול שופר זה כבר הורדת השפע.

הגביע באמתחת בנימין מרמז גם על שלוש העולמות ג' בי"ע. העולמות האלה נמצאים מתחת לאצילות ונשלטים ע"י מידת אלהים . האחים והאבות, כולם מעולם האצילות ובנימין ירד לבי"ע בסוד אלהים כדי להעלות את התפלות שלנו .

בנימין כל כך היה קשור גם בנפשו של יוסף (יעקב ויוסף בחינת גוף אחד- ת"ת יסוד ) שקרא לבניו בשמות הקשורים בכמיהתו אליו . כלומר, שלא הפסיק להעלות מים נוקבין . לכן אמר יהודה ליוסף דע לך שיבולע לאבי אם לא תשיב את בנימין . כי במקום שעומד יעקב , אם אין לו מי שמעלה אליו התפלות, הוא לא יכול להוריד השפע , זה קיצו. אין לו בשביל מה לחיות .

ישנו מלאך ששואל יום יום את האדם אם רוצה לחיות ואם משיב שרוצה, שואל בשביל מה?, ללכת לעבודה, טוב תחיה. אדם אחר שלא עובד, שואלו אתה רוצה לחיות , אומר כן, מה תעשה, אלמד ואתפלל. נותן לו חיות. אפילו אדם מבקש לעשיית רע , גם כן נותנים לו לחיות. אם אדם קץ בחייו , משיב למלאך שנמאס לו , שואל אותו שלוש פעמים ואם עדין באותה תשובה, לוקחו. כל זמן שאדם רוצה לחיות – הוא יחיה .

יהודה, סוד המלכות, הנקבה, נעמד להתפלל לפני ה' והתפילה מתקיימת מול יוסף. התפלה תדיר צריכה לעבור דרך הצדיק, הוא יוסף היסוד, אשר כיעקב , מתווך כלפי שמיא.

תפלתו של יהודה היא כשל אדם שחשך עליו עולמו . ליהודה אחריות על בנימין . בנוסף לסיבות הנ"ל , כי בית המקדש עומד בחלק בנימין. יהודה הוא משיח , ואין לאחד קיום בלא השני. לכן צריך יהודה לפעול ולעורר את החיבור הזה .

הפרשה, פעולתה וסגולתה , שנרקמת בה הגלות והגאולה בו זמנית. מחד ירידה לגלות ומרגע שיורדים לגלות , כפי שהובא בפרשת וישב "זה בשקו זה בתעניתו , יהודה ירד, והקב"ה מכין את המשיח". עם ישראל, באם היו ממשיכים אורח חייהם אחרי מות יוסף כבחייו , לא היו מרגישים כלל את הגלות .


eXTReMe

eXTReMe Tracker