הרב המקובל שמעון דהן דהאן שליט"א HaRav HaMekubal Shimon Dahan Shlita HaRav HaMekubal Shimon Dahan Shlita: 12/01/2009 - 01/01/2010

עבור תרומות לעמותת זוהר הרקיע:

תרומה לעמותת זוהר ההרקיע

HaRav HaMekubal Shimon Dahan Shlita

HaRav HaMekubal Shimon Dahan Shlita
הרב שמעון דהן (דהאן) שליט"א

יום חמישי, 31 בדצמבר 2009

ויחי - התש"ע - VA'YECHY

Views
bs'd

'VA'YECHY' MP3 DOWNLOAD HERE

LISTEN :

ויחי - התש"ע להאזנה ^^^

להורדה לחץ כאן

If you have problem with the built-in player press here

אם יש למישהו בעיות עם הנגן המובנה שילחץ כאן


בס"ד

שכתוב לדרשתו של כב' הרב דהן שליט"א לפרשת ויחי תש"ע

"ויחי יעקב בארץ מצרים שבע עשרה שנה ויהי ימי יעקב שני חייו שבע שנים וארבעים ומאת שנה, ויקרבו ימי ישראל למות, ויקרא לבנו ליוסף ויאמר לו, אם נא מצאתי חן בעיניך שים נא ידך תחת ירכי, ועשית עמדי חסד ואמת אל נא תקברני במצרים" .

אומר הזוה"ק מדוע קרא ליוסף בלבד ולא לכל השבטים , כי כל בני השבטים נקראים יוסף , שארית יוסף . "שים נא ידך תחת ירכי" : ירך הוא תורה "חמוקי ירכיך כמו חלאים מעשה ידי אמן" שה"ש ז' ב'- שכל הסודות והמכמנים קיימים בתורה . ידך – בחינת עשיית צדקה שהא בהא תליא . כאשר אמר יעקב ליוסף השבעה לי ואח"כ כתוב וישבע לו – זה היה הקב"ה שנשבע בימינו ובזרוע עוזו שיוציא את ישראל מגלותם . השם ישראל הוא שררה , גלות, דין ו ישר-אל רחמים, גאולה. הגלות היא הסיבה הישירה לגאולה.

"ויחי יעקב" "ויקרבו ימי ישראל למות" מה פרוש סתירה זו ?

הקב"ה נקרא חי החיים, חיים נצחיים . בעולם העליון חיים וכשבאים לחלד זה נקראים מתים . כאשר מתים כאן – חיים שם .

כל תכליתו של יעקב אבינו הוא ליצור כאן חיים, פריה ורביה . בסוד ההולדה שנקרא יסוד נוצרו הי"ב שבטים – 70 נפש ומהם סובב ורבה העולם .

יעקב, י-עקב , עקב גימט. 172 , בהוספת ח"י 18= 190 – מנין ק"ץ : זהו שאמר יעקב לבניו "האספו ואגידה לכם את אשר יקרא אתכם באחרית הימים" , בק"ץ , בראשית מ"ט א'.

תכלית בריאת העוה"ז הוא כדי להחיות את העקב . אנחנו דור העקב, עקבתא דמשיחא . בשר עור העקב הינו היחיד בגוף האדם שהוא מת, השאר הכל חי.

תפקיד הצדיק להחיות החלק המת שבאדם, היינו, מהותו ואישיותו הפנימית . משאית – אותיות איש מת , שלא ישא איש על עצמו את מתו, גוף ללא חיים , ריק מעולם רוחני.

החיים בעוה"ז הינם דמיון. אנו מדמים שחיים אך לבסוף מתים. חי פרושו חיים נצחיים . הקב"ה נקרא חי העולמים וכל מה שנמצא בעולם האמת חי . באם האדם היה חי לא היה נצרך לשינה, כמונו. כידוע שינה אחד חלקי ששים למיתה.

יעקב בעודו בבטן עמו עם עשו חיפש את סוד החיים המתחילים מן הקבר , אותיות רבקה . לידה משמעה חילוץ מן הקבר. יעקב מוצא את החיות בעקב עשו היא היו"ד, אותה הוציא ממנו. הלוא היא אותה יו"ד שהחלה להתפשט מנקודה לשם הויה בעולם . מאחר ובידי יעקב יו"ד החיים , כיצד מת וספדוהו ? אלא שכך הם הצדיקים, מעשיהם הטובים בהיותם בעולם ממשיכים להחיותם נצחית.

עשו שוטם את יעקב על לקיחת יו"ד החיים ממנו ומבקש להרגו . השם יעקב , אמור להכתב עם וא"ו ואכן לעת"ל יקח המשיח גם את הוא"ו מעשו וישאר עש – כבגד תאכלמו עש . עש היא תולעת שממיתה אותנו . מעשיו הטובים של האדם הם לבושיו וזו התולעת אוכלת אף הבגד של המצוות , כלומר, עשו מיצר לנו ללא הרף.

יעקב בא ללבן, סוד הלובן העליון, החכמה מקור היודי"ן, כדי לקחתם ממנו. היו"ד היא טיפת החיים , השכל, המאור, המכלכל אותנו עלי אדמות בכל אשר אנו עושים, בחינת החכמה תחיה את בעליה . החכמה נקראת ע"ב , גימט. חסד הכוללת ארבע יודי"ן .

יעקב עבד אצל לבן 14 שנים כדי לשאת את רחל בעבור יוסף . כמיהת שניהם ליוסף היתה זהה . כאשר אמרה ליעקב "הבה לי בנים"... ענה "התחת אלהים אני". גם יוסף אמר כך לאחיו כאשר חזרו מהלווית אביהם .האחים נפלו לפניו ואמרו הננו לך לעבדים כי חששו שמה אחר מות אביהם ינקום בהם – ענה "התחת אלהים אני" . לא בהכרח משפט זה צריך להקרא בנימת שאלה אלא כעובדה שאכן יוסף, היסוד, הוא תחת אלהים לצורך עשיית פו"ר . יעקב ויוסף הינם אחד . יעקב מכונה היסוד הגדול ויוסף היסוד הקטן. תפקיד היסוד הוא להוסיף לפרות ולרבות ולכן אמרה רחל "יוסף ה' לי בן אחר " ויצא ל' כ"ד. רחל ידעה שבבן הנוסף תתן נפשה תחתיו.

יוסף, היסוד, הינו עיקר החיות , אשר מכל האברים ביכולתו לעלות למח ולרדת . עליו עומד ברית הקודש בינינו לבין הקב"ה . אומר הזוה"ק כל בני השבטים נקראים יוסף , שארית יוסף. י – סוף אותה יו"ד אשר משך יעקב מן החכמה , מלבן, הגיע עד הסוף – יוסף .

בואם של יוסף ויעקב למצרים הוא כדי לגלות ולתקן את סוד החיים , הניצוצות שפגם האדה"ר ונפלו לשם. מצרים הוא אח של כנען בן חם נכד נח . כנען ומצרים גרמו סרוס לנח שלא יוכל יותר להוליד .

יסוד – צדיק, מוליד. כן היה נח איש צדיק תמים בדורותיו והיה ראוי שהעולם יפרה וירבה ממנו . כנען יסוד הקליפה ומורכב מזכר ונקבה כאשר מצרים היא הנקבה שלו.

יוסף הצדיק שבקדושה , בהיותו בן 17 בלבד ! הורד למצרים להוציא ניצוצות שנפגמו מבלי שהוא עצמו ינזק והוא תימה גדולה , איכה בגילו ולמרות כל היסורים שעבר, לא נכשל . לכן זכה להיות היסוד , איבר הפו"ר, משום ערנותו הזכה תמיד להורדת חיות לעוה"ז . הלשון אשר בפה היא אותה בחינה וכאשר נזהרים בה – גומלת חיות העוה"ב ככתוב החיים והמוות ביד הלשון .

ברית הקודש מחובר ישירות למח ומקנה לאדם היות בחינת אלהים, הבורא יש מאין , היינו הולדה.

בהגיע יעקב למצרים נפל יוסף על צוארו ובכה. יעקב גופו לא זע בחיבוק או ריגוש עמו אלא קרא קריאת שמ"ע.

בכיות רבות בכה יוסף בכל הקורות אותו ובמפגשיו עם אחיו . בכי מלמד על נשמה קרוצה מהיסוד. אדם שאינו בוכה מורה על נשמה פחותה .

מדוע קרא יעקב ק"ש במעמד הפגישה הכה נכספת עם יוסף כמובא קודם "ויאמר ישראל רב עוד יוסף בני חי אלכה ואראנו בטרם אמות " ויגש מ"ה כ"ח. ?

שמ"ע הוא סוד החיים האמיתיים . לשם כך נוצר האדם שיבוא ויקרא שמ"ע .

היה רופא דגול ות"ח באיטליה שהתייחס בביטול לגלגולי הנשמות . יום אחד נקרא לטפל בתינוק חולה בן 30 יום ולהפתעתו קם התינוק קרא שמע ישראל ומת . מאותו מאורע שחזה בעיניו לא כפר יותר בגלגול נשמות מאחר ורק נשמה הטמונה בגוף זעיר זה הבאה לתיקון תוכל לקרוא קריאת שמ"ע.

רבי עקיבא גדול התנאים של כל הזמנים כששאלוהו, אמר, שההתעלות היותר גדולה היא למות תוך כדי אמירת שמ"ע ואכן כל ימיו חיכה שיגיע ליום בו תצא נשמתו באחד. מהיכן זאת לרבי עקיבא ? מיעקב שהיה גילגולו כפי שגם מורות אותיות שמותם .

בעת ששהה יעקב אצל לבן , 20 שנה, ובנוסף השנים שהיה במצרים, נדבקו בו טומאות הרבה . היכן שיש קדושה הקלי' סובבים אותה ואומר רח"ו מפני מה היה צריך רבי עקיבא למות מיתה כה אכזרית שגיררו את גופו במסרקות של ברזל , מפני שנצרך בשרו להתנקות ולהטהר ממה שדבק בו מעוצם קדושתו .

יעקב בעת פגישתו עם יוסף קרא ק"ש לצורך טיהור יוסף.

סוד שמ"ע הינו באותיות הסופיות של שמע ואחד, ע"ד. הן האותיות שבוראות/ מולידות את ה-בשכמל"ו . המלה שמ"ע עם ע' גדולה היא תחילת הווצרות הנקבה בעולם . יוסף ירד למצרים לתקן רפ"ח הניצוצות שנפלו לשם . רפ"ח (288 ) + הויה X 2 (52) = 340 גימט. ש"מ של שמ"ע . (להווה ידוע שגימטריה אינה משחק אותיות ומספרים אלא היא אחוריים של הקדושה , כלומר הכנה לה ).

דבר ראשון שמבקשת הנקבה הוא שם לעצמה כי השם הוא חיותה והארתה. אותיות המילוי של שם האדם הינם אין סופיות. עם זאת, צרופי שמותיו הינם במספר. ולכן אחד הדברים הראשונים שנתבקש האדה"ר הוא לקרוא בשם כל בריה כדי לתת לה חיות .

לדוגמא השם יצחק – באופן שהאותיות הסופיות יקראו למפרע קץ –חי, היינו מן הסוף להתחלה תשקרצפ וכו'- הינם גורמות דין, לעומת שם מאותיות דיושר , הנקרא כסדרו, אבגד וכו' – גורם רחמים .

שם המכיל בין אותיותיו יו"ד וה"א והאות ה"א קודמת ליו"ד , גם כן גורמת דין כי האות ה"א היא נקבה. יו"ד הוא זכר.

טוב להחזיק דף עם צרופי השם סמוך לחפצים האישיים כי מכלול צרופיו מסבים המתקת הדין.

הע' הגדולה = 70, של שמ"ע היא האמא של ש"מ הנקבה, הנותנת כח להתפתחות השם . ישראל הוא הזכר של שמ"ע. כאשר קוראים ישראל יש לכוון– שר אלי שעל ידו מגדלים הזכר . קודם מגדלים הנקבה אח"כ הזכר על מנת להגיע לחב"ד ולהוריד השפע . ע"י אמירת שמע ישראל – קבל והבן - שפרושו החכם ! (כ"ף דגושה ובניקוד צירה) ע"י שמאחדים אותם בחב"ד , נולד מאחוד זה ה -בשכמל"ו ונעשה השם ברוך ! הוא תכלית הק"ש, הורדת ברכה מהחב"ד הכוללים שמות ע"ב ס"ג מ"ה ב"ן .

לעת"ל יפתחו שערי הבינה – החב"ד שלנו שכיום הינם בחינת גן נעול אחותי כלה , ויפרוץ החוצה כל שפע הרפואה והישועת-כל לעם ישראל ולא נדע יותר צער ומחסור.

סוד ההולדה מתבצע כאמור במוחין, בחב"ד ע"י היסוד שנכנס פנימה. זהו פרוש ה-בשכמל"ו , להביא שמה הנקבה , בחינת "אשה כי תזריע/תגדל, תחילה" ובחיבור עם הזכר – מוליד . הוא הדבר שפעל יעקב בפוגשו את יוסף .

לכן זימנם יעקב "האספו ואגידה לכם את אשר יקרא אתכם באחרית הימים" ויחי מ"ט א. יעקב מבטיח לגלות הקץ והנה השכינה מסתלקת ממנו כביכול ובימקום עובר לפרוט ותאור מהותו של כ"א מהבנים : ראובן בכורי אתה ... יתר שאת ויתר עז... פחז כמים...

שמעון ולוי – כלי חמס מכורתיהם ... באפם הרגו איש,

יהודה – אתה יודך אחיך , ידך בעורף אויבך, גור אריה וכו' .

לכאורה תמוה , אך דוקא תאור המהות של כאו"א מהם הוא סוד הקץ, לידע מהותם וכיצד לפעול במה שניחנו לתיקון העולם, בחינת דע את עצמך.

קץ הימים והאחרית מולבש בעצם ההתיחסות למכלול כל שם הן של בני יעקב והן של כל אחד מאתנו בפרט . שם האדם הוא שורשו ממנו יסיק התפקיד למענו בא לעולם וכיצד לבצעו. בהתאם לכך הוא הקץ/קיצו... היתכן שבא לעולם וסופו להקבר ?

בבריאת העולם נאמר על כל יום וירא אלהים כי טוב (פרט ליום ב') וביום הששי "והנה טוב מאד" בראשית א' ל"א . המוות נקרא טוב מאד . מובא שהקב"ה ברא את המוות עם האדם והוא בחינת נתינת מתנה לו. מת – נה . וכי המוות מתנה? אלא שללא המוות לא נבין הקב"ה , לא נבין עולם הנשמות, את נצח החיים שנזכה לחיות . המוות הוא כדי לגלות הקב"ה .

יעקב בשעת קריאת שמ"ע שאמרו בניו על יד מיטתו מסר עצמו למיתה ככתוב "ויאסף רגליו את המיטה ויגווע ויאסף אל עמיו " ויחי מ"ט ל"ג , עצם עיניו ועבר מיד מן העולם מתוך בחירה , מתוך שליטה כפי שמובא מדברי הרבי מלובאויטש שהמוות נקרא מעבר , כניסה מחדר לחדר . סיום תפקיד בחדר אחד לאחריו עובר לחדר אחר וכן הלאה חדרים הרבה.

ענין כבוד החיים והמוות של היהודי , גוי לא יבין זאת .

אחד היסורים היותר קשים לנשמה יהודית הוא בגילגול אצל גוי. לא בכדי אמרה רבקה בראשית כ"ז מ"ו: קצתי בחיי מפני בנות חת אם לוקח יעקב אשה ...מהן... למה לי חיים. יסורי הנשמה בגוף הגוי הוא מפני השיקוצים האופפים את חייו החל ממזון וכלה באחרון הפעולות.

ידוע שישראל פרו ורבו במצרים במאד מאד , מדוע דוקא במצרים ? מצרים כאמור, הוא בן חם (נכד נח). חם הוא עיוות הקלקול לשימצה שפשה במצרים . דוקא לשם נכנסו יוסף יעקב ומשה בסוד היסוד כאשר יוסף הוא יסוד התחתון, יעקב יסוד האמצעי ומשה היסוד הפנימי לחלץ הניצוצות שנפלו שם מחטא האדה"ר . הניצוצות פשטו בכל בחומר בלבנים בקש ובכל מהות.

בהיות יוסף במצרים פעל לברר הניצוצות להכין ירידתו של יעקב . יעקב בעת שאמר ק"ש איחד כל הניצוצות של עם ישראל לאחד ומשה הביא ליציאתם ממצרים ועד למעמד הר סיני לעמוד כאיש אחד בלב אחד – יחוק"ה ושכינתה .

כל הציוויים שבתורה ניתנו לקדושת המציאות ורווחתה החמרית היומיומית על מנת שבכל אשר נפנה נצליח . החל מאכילה, לבוש , עבודה, מו"מ באמונה, חינוך, תפילה וכל עשיה שהיא. בניגוד גמור לגוי שכל קדושה ממנו והלאה לכן הינו טמא ומשוקץ בחייו . במותו נגאל סוף סוף גופו מטומאתו.

לכאורה אינו מובן מדוע העולם נצרך להם לגויים אלא שהם רצועת המרדות לישראל לשמרנו להלוך בתלם. רואים בעובדא כיצד מנהיג אחר מנהיג זה קם וזה נופל כ"א בתורו משמש ככלב שמירה לנו ע"י הצקה בלתי פוסקת.

לזרוז גילוי המשיח, יש לקרוא קריאת שמ"ע בשכבך ובקומך תדיר ועאכו"כ שקיום קריאה המונית של בית ישראל, בכוחה להערות עלינו רחמים לאין שעור.

עם זכייתינו לסיים ספר בראשית חזק חזק ונתחזק !

נשזור המהלך מאז בריאת העולם. למרות איזכור האדה"ר אשר חי 930 שנה , לא נודעו פרטים על מעשיו בימיו, משמע אין הוא התכלית.

מובא בספה"ק שהקב"ה רצה לברוא את אברהם כאדה"ר אך נמלך בדעתו שאם יקלקל האדה"ר עוד אפשר יהיה לתקן ולכן שמר אותו כעמוד תווך לקיים העולם לשלב מאוחר יותר.

פרוט מעשיהם של האבות זכו דוקא לתאור רב משל האדה"ר ומאב לאב יותר כאשר אצל יעקב החל הפרוט עוד מטרם לידתו "ויתרוצצו הבנים בקרבה" . יעקב, שופריה דאדה"ר סגר מעגל ונכנס למצרים לתקן חטא האדה"ר ע"י תיקון הניצוצות שנעשה ע"י הפריה והרביה שהזכרנו וזכה להקבר בא"י . יעקב הוא התכלית של ספר בראשית . משה הוא היהלום החבוי בעומק עומק מצרים , כפי שאומר הזוה"ק שמשה בסוד הדעת בעומק הת"ת . הקב"ה ברא את היהלום, מרע"ה, למען הביאנו אל התורה באשר אם לא בריתי יומם ולילה חוקות שמים וארץ לא שמתי . זו המתנה הגדולה שקיבלו עם ישראל – התורה וא"י .

ריבוי אוכלוסיית העמים בעולם הוא רק כדי לרומם את ישראל בעת שבעז"ה נזכה בב"א ליחקוב"ה ושכינתה ליום בו יתגדל ויתקדש שם ה' לעיני כל העמים ברוב עם הדרת מלך . ברוך ה' לעולם או"א .

השבח לבורא עולם איש שחו אחריו ה' הוא האלהים.

יום ראשון, 27 בדצמבר 2009

סגולה לפתיחת מזל שמירה והצלחה

Views
בס"ד

כתב לי למייל מישהו בשם יעקב גולד את המייל הבא וזאת לאחר ששמע את השעור
של הרב דהן שאם אדם רוצה לפתוח מזלו וכן לשמירה והגנה,
יקח שמותיו הפרטיים ויכתבם בכל הצורות האפשריות ואותו איש יקר ישב וחיבר תוכנה
שפועלת בפקודת דוס שאתם מכניסים שמכם והיא מעבדת וכותבת לקובץ TXT את כל הצרופים האפשריים!!
להלן המייל כפי שקבלתי :

בס"ד

שלום וברכה

קודם כל יישר כח גדול על זיכוי הרבים בשיעורים הנפלאים של כבוד הרב

לאחר ששמעתי באחת ההרצאות על הסגולה לפתיחת המזל והצלחה

לעשות את צירופי השם של האדם, ובאם ישנם כמה שמות או שם ארוך זה מאוד קשה

וגם בשם אחד אפשר להתבלבל.

יצרתי תוכנה שעושה את זה במהירות וללא טעויות.

תוכל לפרסם לזיכוי הרבים

זה נמצא באתר:

http://atarvatar.zzl.org

בתפריט לבחור: תוכנות (אחד לפני הסוף)

ושם יש תוכנה לצירופי השם.

קישור ישיר:

http://atarvatar.zzl.org/programs.html


יום חמישי, 24 בדצמבר 2009

ויגש - התש"ע - VA'YIGASH

Views
bs'd

'VA'YIGASH' MP3 DOWNLOAD HERE

LISTEN :

ויגש - התש"ע להאזנה ^^^

להורדה לחץ כאן

If you have problem with the built-in player press here

אם יש למישהו בעיות עם הנגן המובנה שילחץ כאןבס"ד

רשמי דרשתו של הרב שמעון דהן שליט"א לפרשת ויגש תש"ע

הגישה, הויגש של יהודה , אין גישה אלא לתפילה ויש כאן כמה עניינים .

כל ירידת האחים למצרים צפונה במטרה האחת, לגלות את יוסף. העוד יוסף חי. כדי לגרום שיוסף יתגלה האחים מצרפים את בנימין , שעליו נאמר "נפשו קשורה בנפשו" של יעקב. בנימין הוא סוד הנפש . כשרחל אמרה ליעקב הבה לי בנים ואם אין מתה אנכי. כידוע הבעל מטביע רוחו בביאה ראשונה כמה צאצאים יהיו עם אשה זו. כשנולד יוסף למרות שידעה רחל שהוא צריך להיות בנה היחידי, קראה לו יוסף, שיוסיף ה' עוד בן אחד. כשכרעה ללדת אמרה לה המילדת יש לך כאן בן. האמא תמיד חשובה יותר מהוולד, ואם הוא מסכנה יש לו דין רודף ואת האמא מצילים . רחל ברוח קודשה, הביעה הסכמתה שמוכנה למסור נפשה בעד הילד ושהוא יוולד. וכצאת נפשה ממנה נכנסה בבנימין לכן נפשו קשורה בנפשו של יעקב כי בנימין היא בחינת רחל עבורו. זה היבט אחד .

אשה היא נפש, מלכות. הזכר הוא סוד הרוח . כשכתוב אלה תולדות יעקב יוסף : יעקב הוא גוף ויוסף הוא הברית, תוספת, ונחשבים כאחד. בנימין נחשב הנקבה של הברית . הזכר, הרוח הוא שמוריד השפע . יש מים דוכרין ומים נוקבין שנקראים מ"ד ומ"ן . ואכן אצל בנימין יש אותיות מן.

העלאת מים נוקבין , מ"ן , המה הרצונות, התפילות שמעלה כל נפש שהיא בחינת בנימין. יוסף, הזכר , מ"ד, הרוח, הוא מוריד השפע, היינו, הענות לתפילות ולבקשות .

מה שהאשים יוסף את האחים בגניבת הגביע שהיה באמתחת בנימין , גביע = גימט. פ"ו עם הכולל, אלהים. בחינת הדין כי בקשה, תפילה, רצון, נשקלים בדין , מעין מלחמה , האם זכאי להענות , אזי יענו הבקשות העולות מלמטה ככתוב בר"ה עלה אלהים בתרועה, ה' בקול שופר . אלהים עולה – מדת הדין . ה'-שם הויה , בקול שופר זה כבר הורדת השפע.

הגביע באמתחת בנימין מרמז גם על שלוש העולמות ג' בי"ע. העולמות האלה נמצאים מתחת לאצילות ונשלטים ע"י מידת אלהים . האחים והאבות, כולם מעולם האצילות ובנימין ירד לבי"ע בסוד אלהים כדי להעלות את התפלות שלנו .

בנימין כל כך היה קשור גם בנפשו של יוסף (יעקב ויוסף בחינת גוף אחד- ת"ת יסוד ) שקרא לבניו בשמות הקשורים בכמיהתו אליו . כלומר, שלא הפסיק להעלות מים נוקבין . לכן אמר יהודה ליוסף דע לך שיבולע לאבי אם לא תשיב את בנימין . כי במקום שעומד יעקב , אם אין לו מי שמעלה אליו התפלות, הוא לא יכול להוריד השפע , זה קיצו. אין לו בשביל מה לחיות .

ישנו מלאך ששואל יום יום את האדם אם רוצה לחיות ואם משיב שרוצה, שואל בשביל מה?, ללכת לעבודה, טוב תחיה. אדם אחר שלא עובד, שואלו אתה רוצה לחיות , אומר כן, מה תעשה, אלמד ואתפלל. נותן לו חיות. אפילו אדם מבקש לעשיית רע , גם כן נותנים לו לחיות. אם אדם קץ בחייו , משיב למלאך שנמאס לו , שואל אותו שלוש פעמים ואם עדין באותה תשובה, לוקחו. כל זמן שאדם רוצה לחיות – הוא יחיה .

יהודה, סוד המלכות, הנקבה, נעמד להתפלל לפני ה' והתפילה מתקיימת מול יוסף. התפלה תדיר צריכה לעבור דרך הצדיק, הוא יוסף היסוד, אשר כיעקב , מתווך כלפי שמיא.

תפלתו של יהודה היא כשל אדם שחשך עליו עולמו . ליהודה אחריות על בנימין . בנוסף לסיבות הנ"ל , כי בית המקדש עומד בחלק בנימין. יהודה הוא משיח , ואין לאחד קיום בלא השני. לכן צריך יהודה לפעול ולעורר את החיבור הזה .

הפרשה, פעולתה וסגולתה , שנרקמת בה הגלות והגאולה בו זמנית. מחד ירידה לגלות ומרגע שיורדים לגלות , כפי שהובא בפרשת וישב "זה בשקו זה בתעניתו , יהודה ירד, והקב"ה מכין את המשיח". עם ישראל, באם היו ממשיכים אורח חייהם אחרי מות יוסף כבחייו , לא היו מרגישים כלל את הגלות .


יום רביעי, 16 בדצמבר 2009

מקץ - התש"ע - MIKETZ

Views
bs'd

'MIKETZ' MP3 DOWNLOAD HERE

LISTEN :

מקץ - התש"ע להאזנה ^^^

להורדה לחץ כאן

If you have problem with the built-in player press here

אם יש למישהו בעיות עם הנגן המובנה שילחץ כאן

הרב שמעון דהן שליט"א

פרשת מקץ תש"ע

החלום ופו"ר

בכל הדתות בעולם ישנם אנשים רוחניים בדרגות שונות . כולם ואנו מחפשים אדם שיבוא עם דעת האמת ויפרט לנו את מה שהאלהים מדבר דרכו . הרבה אנשים מדברים עם הקב"ה ורק עם מעטים הוא משיח חזרה.

"מקץ שנתיים ימים חולם" ר"ת משיח. כאמור קץ-חי , פרושו שהחי, החיות, יגיע אחר הקץ שיש בו מוות. ככתוב ה' ממית ומחיה. מתי ? כאשר נגיע ל"אז היינו כחולמים" באלף השמיני של הקב"ה . כיום הננו באלף השביעי שבו שבת וינפש אחר שברא הקב"ה העולם בששת הימים. אנו חיים כיום באלף השביעי המתארך על פני 6000 שנה על מנת להשלים תקון העולם באשר הקב"ה את שלו כבר סיים ככתוב בראשית ב' ג' "ויברך אלהים את יום השביעי ויקדש אותו כי בו שבת מכל מלאכתו אשר ברא אלהים ... לעשות" ! כלומר שיהא האדם ממשיך העשיה ... לעשות ! כיום עינינו נשואות ליום השמיני של הקב"ה אשר לנו יהיה בו שבת . "ויהי ביום השמיני", אומר רש"י הוא ר"ח ניסן שהקריבו במשכן. ומרמז ניסן על הגאולה , "כימי צאתך מארץ מצרים , אראנו נפלאות" יה"ר שיקיץ "הקץ" על ה- 6000 שנה .

מה הקשר בין הברכה בן פור"ת יוסף ובין הפריה והרביה והחלום ?

המצרים תיעבו את ישראל כי היו אוכלים צאן, בשר אלהיהם, לכן לא יכלו לשבת יחד עמם בסעודות , תועבה היא להם.

הגמרא במסכת ברכות בסדר החלומות כורכת גם את ענין הפו"ר אשר בעבורו נוצר העולם.

אם יש חיוב לפרות ולרבות כיצד רבי יהונתן בן עוזיאל ואחרים היו רווקים ? אלא שיש פו"ר במוחין למי שמייחד עצמו לה' , כמו נזיר לה' ונחשב כאילו הביא ילדים לעולם.

האחים באים למצרים לשבור לחם ויוסף מכנה אותם מרגלים , שבאו לעמוד על סוד המחיה במצרים, סוד צמיחת הזרעים . הגויים באו למצרים גם כן בשנות הרעב , ולאחר שמכרו כל רכושם ואדמתם בעד לחם. נתן להם יוסף " ה"א לכם זרע" לכו עבדו את האדמות שמכרתם לפרעה ובשכר זה תחיו.

כל דבר בעולמנו מתנהל עפ"י פריה ורביה , זכר ונקבה. יוסף הוא בחינת הזכר, יסוד, רוחניות עליונה . בנימין, בחינת הנקבה, התפילה . לצורך הפריה רוחנית ביניהם , אלץ יוסף את האחים להביא את בנימין אליו, ובחר לאסור את שמעון כבן ערובה. הוא סוד הבינה , ע"ש השמיעה. כאשר נאמר שהקב"ה שבת וינפש ביום השביעי , מה פשר שביתתו ? שמזווג זיווגים , היינו מחיה העולם בכל השטחים החל מהאויר שאנו נושמים ועד להמצאת עלה לנמלה לקיומה. דבר הנצרך לדבר אחר ונפגש בו - נקרא זיווג .

הזיווג קיים רק בעולמנו זה. בעולם התוהו הקודם לא היו זיווגים . בסוף פרשת וישלח כתוב על המלכים שמלכו בארץ אדום לפני מלוך מלך בישראל . מלכים אלו היו נקבות ולא היתה פריה ורביה בהן. איך אם כן רבתה הארץ שם? מכח רצונו וגזרתו של הקב"ה. המלכים הנ"ל הם סוד הכלים שלא יכלו לחבור ביניהם ולכן נחרב אותו עולם משום שלא היה בנוי בשלוש הקווים כבעולמנו חד"ר חסד דין רחמים .

משום שלוש הקווים הנ"ל היסוד חובר אלינו ומאפשר לנו לקיים פו"ר . נדבך עמוק נוסף בפרשה הוא חלק היסוד של יהודה במלכות, הנקראת מלכות פה והוא הדיבור עמו נפגש בעז"ה בפרשת ויגש .

לאחר לידת יהודה אמרה לאה עתה אודה את ה' , מדוע לא הודתה בבנים הקודמים ? כי המלכות היא סוף דרגת ה- חגת"ם ורק לאחר שהושלמה הקומה הודתה.

אנו כמהים ועורגים אל הנצח עת יתחברו הרוח עם החומר, זיווגם של מב"י ומב"ד שיהיו יחד לעץ אחד , לפני השמש ינון שמו , כאשר בימות משיח אלו הנשמה תוכל לצאת ולבוא בשליטתנו , בן 100 יקרא נער . כבר היו דברים מעולם שמקובלים ע"י פדיון נפש השיבו נשמת גוסס שרק עכשיו יצאה ועדין ריחפה מעל הגוף .

גם בפירות וירקות קיימת רוח ולעת"ל יהיה לנו המידע לשמרם באופן שלא ירקבו.

נשוב לעולם התוהו שם הבריות היו נקבות שלא פרו ורבו אלא תפקדו כזרעים נפרדים. בזרעים אין זכר ונקבה וכל גידולם מגזרתו ית' . עולם התוהו ובוהו היה מובנה מופרד זה מזה בצורה ישרה אחד על גבי השני .

עם זאת , קיים היה זכר של עולם התוהו הנקרא הדר , בארמית פרושו – "חוזר" . פלא פלאים עד היום יש לנו פירות שאנו קוראים להם פרי הדר והם בסוד המלך השמיני הנ"ל , היינו שתפקידו להחזיר את החיות . (ידוע כמה פרי הדר תורם לבריאות) הוא הנשוי היחיד שבא מהעולם הקדום . לאשתו קוראים מהיטבאל, היא ענין עולם התיקון . האותיות הראשונות של שמה מ"ה – 45 גימט. אדם . גילוי הזוג בעוה"ז היה לצורך תיקון עולם התוהו כאן . בעולם הקודם לא היה אדם אלא נקרא ז' קצוות כנגד ארבע רוחות השמים מעלה מטה ונקודה אמצעית .

שבע הקצוות הינם המוחין דקטנות , מוחין דאלהים , כשל ילד קטן שעד גיל 13 אינו מוליד. המוחין דקטנות הם שמונעים זאת, על דרך ורוח אלקים מרחפת , רפח – מת , טרם אפשרי חיות . רק כאשר מתגדל לשם הוויה , אזי יקרא מוחין דגדלות ויוכל לפרות ולרבות . משמע שבראשית ברא אלהים ! את העולם בסוד הקטנות , שבע קצוות בלא ראש ועתה אנו צריכים להשלים הראש ובכך נעשה מוליד.

טיפת ההולדת באה מהמוח . לחלום חלום טוב יתכן רק למי שיכנס עמוק לראשו וידחוק את האלהים בחינת שר המשקים שר האופים ושר הטבחים ויורידנו למטה אל רמת השתוקקות מועטה של הגוף אז תתגלה מידת ההויה שהיא תחילת האמונה והנבואה .

כל עוד לבנ"א דמיונות מהשרים הנ"ל –אלהים- אין בהם פו"ר במוחין והינם תדיר במעגל הדינים.

אדם גדול , איש חסד ורחמים יכול להשיג מידת ההויה.

איך יודעים שיוסף הגיע למדרגה זו ? כי יוסף הוא סוד הפו"ר , סוד הפרות, בן פור"ת , להפרות. החיטה גם היא גורמת לפו"ר , שהינה גימט. כ"ב אותיות שאין סוף להולדה מהן.

פרעה לא הבין את השפה הרוחנית של חלומו כי לא יכל לדחוק את האלהים , שלושת השרים, כאמור. מקסימום התעסק בכשפים . הגם שבפרעה יש אותיות פ"ר, מעין נגיעה בעולם הפו"ר יש לו . תפקידו לפרוע את הקליפה של היסוד (לאחר שמסירים הערלה מבצעים פריעה בברית מילה) , כך גילה את יוסף .

את מרע"ה פרעה לא הצליח "לפרוע" כי לא פתח פיו אפילו פעם אחת בפניו . אהרון הוא שהיה הדובר . מרע"ה הוא סוד הפו"ר הרוחני ע"י שהוריד את כ"ב האותיות. בגינו הננו מתעשרים בתורה ותפילה בעולם הרוחני.

עם ישראל הוא האלוקות של העוה"ז ובל נזלזל בעצמנו, בכוחותינו ובנשמה שלנו. רק לנו נשמה אלוקית ולאומה"ע נפש בהמית. כל מה שהקב"ה חפץ, הוא להתגלות בתוכנו .

עודד ז"ל: החיים שלך כמו התורה שלך , כמו האמונה שלך . כל מה שיש בעולם , יש בתורה בין טוב לבין מוטב . בחינת סם חיים או סם מוות.

מאחר והנשמה יודעת הרבה מעבר לאחיזתנו בזה העולם . עלינו להתגבר על העצלות והפחד ולגלותה.

מרע"ה היחיד בעולם שזכה לגלות את הי"ת .

אמר מרע"ה ליהושע שבא להודיעו שאלדד ומידד מתנבאים במחנה – השיב הלואי כולם יהיו נביאים ואינו חזון נפרץ !!!

עם של נביאים פרושו לראות את האלקות . תפקיד המשיח לגלות לנו את ההויה ב"ה . ואז נהיה כולנו בחינת נביאים.

הפו"ר זו מדרגה שמעל הצומח . הסברנו שהזרעים הינם מדרגת התוהו ובוהו אין בהם זכר ונקבה אלא נפרדים המתקיימים מאת הי"ת. ברמת החי קיימים זכר ונקבה על מנת לפרות . הדומם זה סוד האלקות המאיר ומחיה את העולם מבלי שנצרכת זיע או תנועה כלשהי.

לאחר שהתחברו הבהמות זב"ז בעולם התוהו, הוא נחרב נשבר ונפל אצלנו. בהמ"ה גימט. ב"ן – 52 בסוד העולם הקדום שנקרא ב"ן ואנו בנ"א צריכים לעשות ברור הבהמות .

תפקידנו להגיע לרמת האדם שנברא ביום הששי , על מנת לתקן את העולם הקדום . התיקון מתבצע ע"י המאכלים, בשר, דגים, פירות וירקות שהם תוצרי הצומח והחי מן עולם התוהו.

העולם מתקדם לעתיד בו יכלו, לשון כליון, בע"ח והצמחיה ונתקיים על מזון כמן שירד במדבר , עמר לגולגולת.

"לא טוב היות האדם לבדו בעולם" אמר ה' בכוונה שכל עוד קיים הלא טוב בעולם, יצטרך לבררו עד שיעבור מן העולם וישאר "הלבדו" " לב- דו" . כלומר שיוכל לחיות באופן שלא יהיה תלוי בשום חומר בעולם רק ע"י האמונה כפי שהיה במדבר עת ראינו עין בעין את הקב"ה. אנו עוברים עתה את ההכנה לכך . (האם מיעוט הגשמים מבשר זאת...) .

הפו"ר הוא פועל הגורם להתכללות, התחברות, גם של דבר והיפוכו. באופן זה נגיע לדרגת אלוקות . כי רק האלוקות עושה מאין , מאפס, מכלום – דבר כלשהו . מבלתי קיים קודם , לקיים בהמשך . ה' היה יחידי בעולם בטרם כל . כן הם בעל ואשה שקודם מצוות פו"ר – לא היה כל ילד בנמצא- גם הוריו הביאוהו מאין , מטיפת מוחין וביצית. הכל נוצר מרצון תחילה !

ההתרחשות הנ"ל לרוב מתבצעת טרם השינה ,שאחריה עולים נשמות הזוג לחפש את נשמת הילד שיצרו. כמובן שאין זה ברמת המודעות שלנו אך הוא שמסביר את האהבה חסרת הגבולות לצאצאינו בין שהילד בריא לבין שהילד ח"ו פגוע. כי הנשמות שהזדווגו , הן שבחרו דוקא בו להביאו לעולם .

מובא על בחור שחלה באזור הרביה ורופאו הודיע שלא יוכל להוליד. אחר תקופת מה חלם שראה פרחים צעירים שעלו ופרחו יפה . את החלום סיפר לכב' הרב והבטיחו שאשתו תלד בת ואכן כך היה .

פרח – אותיות רפ"ח - 288 ניצוצות שנפלו מעולם התוהו של הנקבות. כאשר יעקב אמר לבניו "רד"ו שמה ושיברו (ממצרים) משם ונחיה ולא נמות" בראשית מ"ב ב'. רד"ו הם 210 ניצוצות שירד יוסף לברר.

נותרו 78 ניצוצות לברר מאז יציא"מ שהם גימט. שלש הוויות , גם גימט. לחם, חלם, מלח וכו' הם עיקר הברורים שהגאולה תלויה בהם .

יוסף קרא לבנו אפרים מלשון פו"ר "כי הפרני ה' בארץ עניי" מקץ מ"א נ"ב ,. יוסף הוא לשון מוסיף .

מי שחולם הרבה חלומות רגועים ויפים הם אנשים טובי לב ואם גם לומדים הרבה תורה הינם בסוד היסוד, יכול הדבר להשפיע ולשגשג במציאות .

"שבע ילין בל יפקד רע" משלי י"ט כ"ג, אומר רבי זירא בברכות י"ד אל תקרא שבע אלא שבוע. אדם שאינו חולם שבעה ימים נקרא אדם רע .

לעתים רואים אנשים בשנתם ומראה פניהם מבועת. אלה חולמים חלומות רעים.

פרעה חלם חלומות רעים כי חשיבתו היתה רעה , הפרות הרזות אוכלות הדשנות.

אכילת בשר בערב שלא לסעודת שבת או מצוה מסבה חלומות בלתי נעימים .

יוסף ליכד את עם ישראל בסוד פו"ר ע"י מחשבותיו הזכות . בעצם הבאת אביו ואחיו למצרים הופרה העולם כולו.

טוב שאדם ירגיל עצמו למחשבות טובות , "לא לראות רע" , אפילו רואה רע . בכך יציל עצמו לעת שיראו לו את סרט חייו ... וישפוט שלא מדעתו ...

כאשר המחשבות טובות, גם אצל זקנים אפילו הם בודדים, הפוריות הרוחנית אינה חדלה. עאכו"כ כאשר הזוגות נפגשים בעולם העליון ודאי ממשיכים זיווגם הרוחני ובזה מתדמים לאלוקות.

בימים אלו צרים עלינו לנשל מעמנו חלקים מא"י בצורה נחשית ערמומית . השליטים שלנו שבויים בקליפה ונכנעים לה . מסירת השטחים נוגדת נתינתו של הקב"ה את הארץ לנו, ארץ זבת חלב ודבש . ישראל הם יסוד העולם ובכל מקומות גלותם גרמו להפרות/ לשגשג המדינה למעצמה כפי שיעקב פעל אצל לבן . ברגע שישראל שב לארצו מדינות אלו קורסות וחוזרות למדרגתן הבזויה. לישראל כח היסוד להפריח כל שממה .

יה"ר כשם שעשה הקב"ה ניסים בימים ההם כן נזכה להם בזמן הזה לבטחון השקט ושלוה לשבת בארצנו הקדושה לראות הקב"ה עין בעין בדרך ידיעת ה' והתכללות בא"ס. או"א

השבח לבורא עולם איש שחו אחריו ה' הוא האלהים .

eXTReMe

eXTReMe Tracker