הרב המקובל שמעון דהן דהאן שליט"א HaRav HaMekubal Shimon Dahan Shlita HaRav HaMekubal Shimon Dahan Shlita: 21 בספט׳ 2010

עבור תרומות לעמותת זוהר הרקיע:

תרומה לעמותת זוהר ההרקיע

HaRav HaMekubal Shimon Dahan Shlita

HaRav HaMekubal Shimon Dahan Shlita
הרב שמעון דהן (דהאן) שליט"א

יום שלישי, 21 בספטמבר 2010

ערב סוכות - זאת הברכה - התשע"א - SUCOT

Views
bs'd


LISTEN
:
http://itbananas.com/blog_heb/wp-content/uploads/2008/01/music.gif
סוכות זאת הברכה ^^^ - התשע"א - להאזנה
להורדה לחץ כאן

קובץ האזנה בפורמט WMA

בס"ד

משיעורו של הרב שמעון דהן שליט"א על פרשת

וזאת הברכה תשע"א

רק עתה בשמחת תורה סיימנו לקרוא את ברכת משה לשבטים וכבר אנו אוחזים בבראשית האדם הראשון. מרע"ה הוא תכלית האדם , הרצון האלוקי – אם לפרש שלה' יש רצון .

לימוד נוסף על הרצון האלוקי , אנו למדים מכח המשיכה של כדוה"א שהוא הרצון הגדול העז ביותר ומהשלכותיו יכולים להקיש על הרצון לקבל של עצמנו.

כשאומרים שהאדה"ר חטא – אין אנו מדייקים אבל חייבים להשתמש במהות הזו כי מן התורה באה . במה חטא ? יש לכך הרבה פרושים . כל ענין סבב החגים נגזר מחטא האדה"ר. הוא הקדים הזיווג שלא בעת הנכון כאשר ההתיחסות היא לעץ במשמעות וכוונה למוחין (עץ החיים, עץ הדעת ) ! המח הוא דומם בעל שני חלקים שפעולותיו מתבצעים בימין ובשמאל . גזע המח -הדעת , מפוצל גם הוא לשנים וחובר למוח.

האדה"ר לא כוון החיבור בעת הנכון ועי"כ ערבב הטו"ר . הוא היה צריך להפריד את הרע ורק לאחר מכן לעשות את החיבור . כתוצר ישיר של הקב"ה לא היה חכם ממנו . רק המשיח, יכול שיעלה עליו .

האדה"ר נולד כבחור בן 20 . לא שייך היה שהקב"ה יעבירנו כל שלבי הילדות כי זה בזבוז זמן . בן 20 היה , ללא חטא , לא טוב ולא רע וניתנה לו הבחירה אך הוא כאמור הזדווג דוקא ברע , מדוע ? כדי לדעת את סוד ההווצרות והגדילה שאותו הפסיד . רצה לדעת את ענין ההריון הלידה והגדילה לכן החזיר העולם לקדמותו .

בספר הליקוטים של האר"י ז"ל מובא "סוף האדם למות וסוף בהמה לשחיטה". לעם הארץ אסור לאכול בשר בימות השבוע מהסיבה שלא מקדם את פוטנציאל הבנאדם שזכה להוולד . כי באם אוכל בשר הריהו נעשה פחות מאדם. הבהמה אוכלת הרבה עשב אך מועטים בו הניצוצות כי הרוב פסולת . תלמיד חכם שאוכל חתיכת בשר , בחתיכה זו מתמצת כל הבהמה ועושה ברור כל ניצוצות העשבים שאכלה והפכו למהותה . בהמה שהגיעה לשחיטה כשרה בגלגול הבא שלה עולה לדרגת מדבר , אדם. עם הארץ שזכה להוולד אדם הוריד עצמו לדרגת בהמה מחדש כי לא מסוגל לברר בעצמו הניצוצות . בשבת בלבד קיימת הארה מיוחדת מהשפעת הת"ח ואז יכול העם הארץ להתכלל ולאכול בשר שלא יזיק לו. מאז חטא האדה"ר נפלו הרפ"ח ניצוצות בתוך הקלי' של ארבע היסודות . קצתם נפלו בדומם, קצתם בצומח קצתם בבע"ח וקצתם במדבר.

הקב"ה ברא את העולם בטוב והאדה"ר החזירו לתוהו ובוהו . מה הקב"ה ברא העולם בששה ימים – יום אחד כאלף שנה, כן נפל העולם לתיקון של 6000 שנה . האדם נולד בר"ה וניתנה לו רשות לתקן החטא עד שמיני עצרת, סה"כ 21 יום . אילולא הקלקול היינו יכולים לדבר עם בע"ח ולראיה האתון של בלעם . שאלו המפרשים איך דיברה בצורת אדם , חייבת אם כן שתהיה לה נשמה . פי האתון כידוע, נברא בבריאת העולם (ביום הששי) , מכאן שלחמור – חומר, היה שכל לדבר . אך ע"י החטא נפגמה כל הבריאה ועורבבה לטו"ר. בימינו, אין טוב או רע מוחלטים .

בר"ה , מתוך הקלי' , עולה ומתהווה שנה גלמית חדשה שהיא כלי , הגוף, ונחשבת כוולד אשר אורה נחשף בפסח בסוד הנשמה. ר"ה יוכ"פ וסוכות הם צד שמאל, גבורות , סוד הנקבה . שמאלו תחת ראשי ככתוב בשה"ש . צד שמאל של הגוף קהה וחלוש יותר מן הימני כידוע. צד ימין-חסד, חזק יותר , ימינו תחבקני. בפסח הנשמה נולדת בתהליך זהה לזה של ר"ה . כידוע, ישנם ארבעה ראשים בשנה : א' תשרי ראש השנה לשמיטין ויובלות ולנטיעת ירקות. ט"ו ראש השנה לאילנות . בניסן ראש השנה למלכים ולרגלים. א' אלול ר"ה למעשר בהמה , משנה מסכת ר"ה פרק א'.

הנשמה עוברת תהליך לידה מלא כפי שעם ישראל שהה במצרים אשר שימשה כרחם . ההוולדות היתה למדבר ומשם לא"י .

מאחר ור"ה נולדה, ביוכ"פ היא עולה לאמא שלה, שורשה, אשר ממנה נולדה . האמא היא סוד התשובה ה"א עליונה שנתפשטה למלכות כדי להולידה . עפ"י הסוד חייב החוטא לחזור – אל "מי" ?! אל האמא ! היא לוקחת את מעשי החטא רוחצת ומנקה ומחזירה האור אל הכלי שהתקלקל ואומרת הא לך הזדמנות נוספת לחיות . נקיון ההתעלות הזה מתבצע ביוהכ"פ ע"י חמש התפילות כאשר בתפילת נעילה יוצאת יד וחותמת את "השנה שנולדה" בה כתוב כל הנגזר לשנה העתידית לפרט ולכלל , על החטאים ועל הטובות.

תהליך נוסף של החתמה חוזר ומתרחש בהושענא רבה ולכן בליל זה נוהגים כביוכ"פ , ערים ומתפללים כל הלילה לבקשת סליחות ותקיעות.

החותם השני נעשה ע"י אמא, הקב"ה, בדומה לכותב מכתב החותם בגוף המכתב ובנוסף חותם/סוגר המעטפה . ישנם כמה סוגי חותם – שעוה, חרס , טיט , ר"ל בדם והכל עפ"י מצבו של האדם. הצדיק נחתם בחותמת חזקה . לאחר מכן יוצאים הרצים בהולים דחופים כפי שהיה בשושן, למסור הפתקאות , קוויטלעך, לבי"ד של מעלה לקבל תאריך לפתיחת כל מכתב ולמסרו ע"י שוטרים במועד למאורעות הצפויים לכ"א . השוטרים יש מהם מלאך טוב ומלאך שאינו טוב ומוסרים לבני האדם אם במפגש באוטובוס, בבית , ברחוב , או ע"י הכנסת רעיונות לעשות כך או אחרת כדי שהתוצאה תביא לביצוע כתב ההוראה שנחתם כולל זיווגים , הצלחה בפרנסה וכו'.

שוטר/מלאך שאינו טוב , לפעמים פותח את המכתב ורואה אם יש שם עונש כלשהו , הוא "בטובו" מכפיל אותו. חלילה אם צריך מישהו לשבור רגל, הוא פוגע בשתיהן. מדוע פועל כך הדבר ? כדי להראות שהקב"ה אינו צודק בעולמו . הנשמה שהיתה בבית המשפט יודעת הצפוי לה ומקבלת בהכנעה את שנפסק לה ללא טרוניה . לדוגמא, ידעה שצריכה היתה לשבור רגל אחת ואם נשברו שתיהן הווה אומר שבי"ד של מעלה טעה ! .... ? זו עבודתו של הרע בעולם שרוצה להתגבר ברשעתו ולהכחיש הקב"ה .

לראיה, פרעה . ה' קצב שישראל יעבדו אותו 400 שנה אך הוא התעמר בכפלי כפליים ולכן נחצה זמן שהותם אצלו .

אפשר גם לראות אצל אנשים אשר יוצאים מהם פרצי כעס שלא מן הענין , לא צפויים - מקורם, בהשתלטות כוחות הרע.

יסורים הבאים ישירות מה' אינם מעוררים כעס או ריטון כי את אשר יאהב ה' יוכיח . שכיח לראות בשורותינו תגובות מתונות של שומרי תו"מ על אובדן .

בסוכות ובשמחת תורה , ע"י שמחה אמיתית וריקוד אפשר להמתיק הדינים . כתוב בחכמה יבנה בית . מי שבונה סוכה כיאות ודאי שאם יבנה גם בית לא יתמסכן, ליקו"מ רס"ו. רבי נחמן אומר שבנית סוכה שאינה כראוי גורמת למיתת בע"ח מהסיבה שאנו יונקים מדדי האמא מסככה בסוד נקבה תסובב גבר והם בעה"ח יונקים מן הערוה . כאשר הסוכה לא נבנתה כראוי פגמנו בשפע שלהם ולכן ניזוקים [רבי נחמן - חיי מוהר"ן, שיחות השיכים להתורות, נ"ו]

ארבעת המינים סודם הגוף של הנשמה . הלולב –יסוד , אורכו צריך להיות מעצם הזנב עד השפה העליונה תחת החוטם מקום הנשמה . 3 ההדסים כנגד 3 הקווים חג"ת. הערבות כנגד נו"ה רגלין. האתרוג עטרת היסוד – המלכות . בניענועים אנו מעלים הז"ת לחב"ד מקום "וזאת הברכה" שברך משה . ברכה גימט. רל"ב 232 המחולקים לארבעת המוחין חו"ב וחו"ג אשר חלוקתם במילויי יה"א עולה ע"ב ס"ג מ"ה ב"ן = גימט. רל"ב = ברכה.

אור האמא מסככה, הוא האור המקיף השומר על האדם כל השנה כולה באם קיים מצות סוכה כיאות . כל עת שיוצא מהסוכה הוא מחסר מהארה . למרות שאיכות הסוכה "ירודה" בחומריה הגשמיים , אין לשער מעלתה. הקב"ה דוקא חובק היהלומים היקרים בכלים פשוטים . מלבד האורות המקיפין של הסוכה נטען האדם באורות פנימיים ע"י ארבעת המינים באופן שבחבור ביניהם נוצר זרע המתקבל בתווך ונעצר ! הוא השמיני עצרת ! כטיפה הנשמרת ברחם עד להוולדות השנה בפסח.

בשמחת תורה מתקיים זיווג נעלה ביותר ושלא ע"י כוונות ויחודים אלא ע"י ריקודים והשמחה עם התורה . ושמחת בחגיך והיית אך שמח - "אך" – 21 = א ה י ה = 21 יום מר"ה עד שמ"ע אותם כינסנו לזיווג עם א ה י ה . סגולה נפלאה להתכוון בשם הזה להגנה בכל עת. עם ישראל יצא ממצרים תחת אפם של המצרים מכח שם זה.

בפסח חוזרים ארבעת המינים בסוד ארבע הכוסות ו 4 המצות - כהן לוי ישראל ואפיקומן- כמוחין לגוף ולא לנשמה.

נשאלת שאלה אם נחתם מה שנחתם בהו"ר האם ניתן לשינוי ? בעקרון החתימה מורכבת מכללות ופרטות . את הכללות לעולם לא נדע . זה מה שמשה ביקש מה' "הראני נא את כבודך " , הכללות . האדה"ר בחטאו הפך מכללות הכל לפרטי פרטים של בנ"א . מרע"ה רצה להבין את סוד הקב"ה מהו שנקרא כללות . אך אי אפשר להבין זאת .

ניתן לפרש לדוגמא, שאם נחתם למישהו לקבל מאה אלף דולר לשנה אין זה אומר שיקבל בבת אחת , אלא לשעורין עפ"י הבחירה שיעשה. ומה יהא על אדם שחלילה לא הוקצב לו ? תמיד יוכל לפנות לאמא , לשוב אליה בתשובה ראשונית אך ישנה תשובה עלאה יותר , של אבא סוד החכמה, שיכול לבטל כל שנכתב מאחר ועשה תשובה לעילא ולעילא.

יכולים לראות זאת במרע"ה שלכתחילה לא אמור היה להיות מושה /מושך את עם ישראל אלא היה שליט אכזר בעל כח רב . הכה וטמן את המצרי באחת . היה מלך כוש 40 שנה וניצח בכל מלחמותיו עד שמלך אחד שלח 2 ציירים לציירו (להוריד תמונתו ) לדעת סוד כוחו . ציור אחד של פניו הראה ר"ל פנים קשוחים ורעים ביותר והאחר פנים ענוגות . עד שהטריח המלך לבוא לראותו ואכן שני הדברים נחזו בו ואז הסביר משה שאפשר לעבד המידות ולשנות המראה. רק במדין החל משה לעשות את תפנית חייו ככתוב "סר לראות" סר = 260 , הויה X 10 שהגיע לסוד הדעת . כאשר כתוב ולא נס ליחו , הכוונה שנכנסה לחלוחית לתוך גופו והתהפך להיות צח כתינוק בחינת תשובה עילאה. בפוטנציאל , האדם יכול לעשות ולהיות כל דבר שבעולם מלהתעופף או לרדת לעמקי מצולות כפי שרואים לפעמים אנשים שהם מכונות אדם בכישורים שכה אימנו עצמם.

חג הסוכות , כל חג סודו חוגה , עיגול , נע במעגלי השנה. הוא גם חטא העגל. הקב"ה רצה לתת האורות ביושר , בקבלה יש אורות דיושר ואורות דעיגולים . הער"ר רצו לבלבל העולם ומשכו אורות מהתוהו ובוהו . אורות שלא היה ביכולתם להכיל ולכן הפכו לקילקול . חטא משמעו עיגול . צדיק נקרא ישר . הקב"ה צדיק וישר הוא , מוריד האורות ראש תוך סוף או ימין שמאל אמצע.

בזמן ביהמ"ק הראשון בשלשת הרגלים, נשים וגברים היו רוקדים יחד במעגל ומשעינים ראש על כתפו של חברו ורקדו כך כל היום וכל הלילה , כך אכלו וישנו עד שקמה התקנה של ההפרדה.

מובא על המרח"ו שזכה לחכמתו רק משום שהיה רוקד לפני כל ספר תורה שראה, בדומה לדהע"ה שהעלה בריקוד-דבקות את ארון הברית לירושלים .

כיום מנסים לחדש את חידון התנ"ך למבוגרים. ערבי אחד הצהיר בראיון שמוכן להצטרף. הוא מכיר את ספר הספרים ואמר שאין ספר נעלה יותר מספרם של היהודים אך אנו היהודים לא מכבדים אותו מספיק. זה לכשעצמו קיטרוג גדול עלינו ר"ל. כי אכן, התורה היא היא הקב"ה על כל אותיותיו צרופיו וניגוניו בסוד אנא נפשי כתבית יהבית ר"ת אנכ"י , אש דת למו , אש שחורה הכתובה על גבי אש לבנה שהקב"ה הכינה חקרה ראה ויספרה , כפי שמובא במשלי ואהיה אצלו אמון , היינו , הקב"ה לא מסר התורה עד שבדקה והתאמן עליה מארבעת ההיבטים הנ"ל , וכפי שאומר הקסה"ז שת"ח לפני שדורש דבר תורה צריך לחזור ארבעה פעמים ולדעת החומר כפי שהיה מכיר ויודע בודאות שזו אחותי , זו רעייתי וכו' .

השבח לבורא עולם איש שחו אחריו ה' הוא האלהים !

eXTReMe

eXTReMe Tracker