הרב המקובל שמעון דהן דהאן שליט"א HaRav HaMekubal Shimon Dahan Shlita HaRav HaMekubal Shimon Dahan Shlita: 4 בפבר׳ 2009

עבור תרומות לעמותת זוהר הרקיע:

תרומה לעמותת זוהר ההרקיע

HaRav HaMekubal Shimon Dahan Shlita

HaRav HaMekubal Shimon Dahan Shlita
הרב שמעון דהן (דהאן) שליט"א

יום רביעי, 4 בפברואר 2009

*** פרשת בשלח *** PARASHAT BE'SHALACH

Views

bs'd

"BE'SHALACH'' MP3 DOWNLOAD/LISTEN HERE

פרשת "בשלח" להאזנה/הורדה לחץ כאן


בס"ד

משיחתו של הרב שמעון דהן שליט"א לפרשת בשלח – התשס"ט

סוד היו"ד - בקיעת ים סוף

סוד בקיעת הים הוא "סוד הכמוס עמדי" אומר הי"ת. האר"י הק' הזהיר את תלמידו מהרח"ו שגילוי סוד זה לבנ"א מסכן את חייהם . בנו של האר"י שילם על כך בחייו לאחר שהאר"י סיפר למהרח"ו.

לא בכדי נאמר בגמרא בסוטה (דף ב', ...קשים זיווגו של אדם ופרנסתו כקרעי"ס . וכי קשה להקב"ה לזווגם? לא ! קשה להסביר לאדם כי שום הבנה לא יכולה להבין זאת.

מהו לבקוע, לקרוע הים ? , איך בוקעים מים ?

ע"י היו"ד של המלה מים , חוצים אותה לשניים, ומתקבל שתי אותיות ה"א ונוצר פעמים שם מ"ה וזה שאמר ה' למשה "מה תצעק אלי" , אלי זה בחינת ז"א , הויה , שם צריך לבקוע התפילה שתגיע לא"א , מקום אהבה ורחמים שאין שם שום עוון . אלא שהאבות כבר הקדימו עם ישראל באותו מקום, הא"א, לכן לא נצרך יותר , כי תפילתם תהיה בחינת דין , ירצו נקמה .

"ה' ילחם לכם ואתם תחרישון" .

שם הויה, מידת הרחמים המלובש על הדין , מרחם גם על הרשעים , "נטית ימינך תבלעמו ארץ" , נטע ימינו על הארץ שמיאנה לקבור מתי חיל פרעה . הארץ, היא השכינה לא רצתה לקבלם , ביקשה לעשות תיקון על שבלעה דמו של הבל.

סוד היו"ד ובקיעתה ,היא בקיעת הנקודה לשניים , הסוד שמעל לטבע. אנשים חושבים שנרפאים, נישאים , מועסקים בעבודה כ"טבעי לי" . אינם יודעים כמה סיבובים ה' סיבב שיגיעו למה שהגיעו. איזה פלאים הי"ת עושה בהבאת ילוד לעולם.

הקב"ה ברא את האדם מן האדמה "וייצר את האדם מן העפר" כן מובא בספר היצירה . ה' גיבל העפר עד שנוצר גולם. אמר דהע"ה "גלמי ראו עיניך" (גימל בחולם)- מאז בראת את העולם ראו עיניך את כל גולמי הדורות הבאים. גלמי זהרתי ותבנית צורתי בטרם הולדי ובטרם בואי לעולם ראו עיניך . התנאים ידעו ליצור גולם שישמש אותם .

אך לידת הולד מושתתת דוקא על המים, היכי? והרי כתוב כי עפר אתה ואל עפר תשוב משמע שורשנו עפר , וכיצד הוא שאנו גדלים על מים ?

ללא מים אין לנו חיים . אדם מסתלק מן העולם בשל חוסר מים . האדם כעץ השדה , מתייבש . כאשר עבירות הנוזלים בגוף אינה כתיקנה , נגרמים כל המחלות הקשות. הגוף מורכב רובו ממים . כמו גם רובו המוחלט של קרום כדור-הארץ (כ70%) מורכב ממים .

הזיקנה והעור היבש נגרמים עקב התייבשות העצמות מה שנוהגים לכנות "בריחת סידן". העצמות מתייבשות וכן הגידים ומתחילים הסתימות. מכאן ששורשנו הוא מים.

לכאורה היינו צריכים להוולד כמו צמח מן האדמה אלא שהקב"ה באמת ברא את האדם בעולם המים בסוד תוהו ובוהו ורוח אלוקים מרחפת ע"פ המים . בגלל חטא אדה"ר ירדנו ליבשה , ותראה היבשה , לשון יובש.

מקורות המים המתדלדלים בא"י , ים המלח והכנרת ממלאים אחר הפסוקים בקריאת שמע "וחרה אף ה' בכם ועצר את השמים ולא יהיה מטר והאדמה לא תתן יבולה ואבדתם מהרה מעל הארץ הטובה אשר ה' נותן לכם" . באין מים - אין חיים – אין מים אלא תורה . תורה או חסדים . אדם לא יכול ללמוד תורה שיעשה חסדים . מה ה' חסד אל כל היום , אף אתה. החזקת ת"ח דוגמת יששכר וזבולון.

אנו לומדים בשבועות האחרונים את סוד היו"ד , היא הטיפה הרוחנית שיורדת מן הכתר גם בקומת האדם משם יורדת לרחם . היו"ד מתפתח ומנביע מים לתוכו מתגדל התינוק שם לומד תורת-מים חיים מסוף העולם ועד סופו בכח אלו המים.

הגמרא בסנהדרין (צ"ח ?) משיבה על עתיד גורל הצדיקים , מה יהא עליהם?, - הם יעטו כנפיים וישוטו על פני המים , היינו על פני התה"ק ומכמני סודותיה.

המים, בכל מקום שהם , צורה וכמות נראים שאין בהם שינוי , חד גוניים. על היבשה נראים עצים צפרים, בנ"א, חיות. האדם יגיע לסוד העוף העף על פני המים . עוף גימט. = 156. יוסף= 156 . בזמן שעם ישראל אספו השלל מן המצרים הלך משה לחפש ארונו של יוסף שאמר בעת שיצאו ממצרים "והעליתם את עצמותי מזה "(בראשית, פרק נ', פסוקים כ"ד - כ"ה)..

בהגיע ישראל לשפת הים והמצרים אחריהם בחינת "יונתי בחגווי הסלע ", נץ מאחור ונחש מבפנים והיונה בתווך , ריפרפה נואשות בכנפיה , צעקה לבעל השובך שלה , כן צעקו ישראל ומרע"ה פנה לה' , דבר לא עזר . משה הציב ארונו של יוסף , הים ראה וינוס. יוסף יו"ד סוף , סוד הבקיעה של היו"ד הנחצית לשני הה"א . יו"ד העקב של יעקב אותה לקח עשו והחביא בעקבו ויעקב נטלה ונשאו לראשו , לי ראש – ישראל. יוסף שהוא היסוד, שקיבל מאביו יעקב והוא המשכו , צריך לבקוע את הסוף על מנת להתחיל התחלה חדשה . לידה, בריאה חדשה לעם ישראל.

הפרשה מסתיימת בענין עמלק שבא להתגר מלחמה ולקרר את ישראל . במלחמה זו כתוב שמשה הרים ידו וגבר ישראל . אל תקרא ידו אלא יו"ד . וכי ידו של משה עושה מלחמה ? מרע"ה יושב מבוקר עד ערב ואהרון וחור תומכים בידיו .

עמלק הוא נכד עשו שנולד מהשעטנז של ישמעאל ועשו. הוא לא בנוי נכון ושונא דעת האמת . עמלק רוצה שהיו"ד תחזור לעקב , להורידה מישראל

מ-ה -לי ראש, כפי שעשה סבו עשו.

כשנבקע הים – "חיל אחז יושבי פלשת אז נבהלו אלופי אדום" – אך לא עמלק. דוקא ראה בזה אתגר למלחמה. כאשר היו"ד בעקב לא מתפקד הראש, לא תיכון האמונה של עם ישראל . היו"ד עולה לראש רק מכח חום האמונה , "והיו ידיו אמונה" , חום עבודת ה'. היו"ד עולה עד הכתר בכח "עזה כמוות אהבה" . שאיפתו של עמלק להסיר היו"ד ממעלה ממקום ה לי-ראש על מנת לקררה מטה, בעקב . לחבל באמונה הקדושה ובקשר של עם ישראל עם הקב"ה.

כשאנו קוראים הפסוק " כי יד ה' על כס י-ה מלחמה לה' בעמלק מדור דור" – האם זה מנחם אותנו ? ה' הבטיח שימחה את זכר עמלק מתחת השמים , מדוע ממשיך מדור דור ? מלחמה זו פרטית להי"ת?

אומרת הגמרא , לדאבון לב, איננו מכירים את העמלק האמיתי , איננו מזהים אותו. פעם ניתן היה לזיהוי . שאול נתבקש למחות את עמלק ולא הצליח. חזר שוב בימי מרדכי, בשואה , בחיינו אנו , אוייבים מבית ומחוץ . אומר רבי אברהם בעל גליא רזא , אחד מתלמידי האר"י הק' : דע שרק מי שיהיה ממשפחת רם , אברהם, עמרם וכו' ינצל מהמלחמה האחרונה . יש רם של קדושה ויש רם של הצד האחר .

צד זה יוכחד עם כל העמלקים שבתוכנו והערב רב המקררים את האמונה . איך ניתן לזהותם ? - הסתכלו בפריצי הדור השונאים תלמידי חכמים תורה ומצוות , א"י ועם ישראל . אלה הם העמלקים .

מזה 2000 שנה שאנו בשינה , בגלות . כפי שה' הפיל תרדמה על האדם וניסר

(ראה הערות למושג נסירה מטה) את חוה ,

כן תהיה עתה נסירה של הנקבה מן הזכר, מן האחור באחור לפנים בפנים . הזכר בונה את הנקבה ע"י שנותן לה מוחין קדושים . הזכר, – הז"א יתחבר עם הנקבה , המלכות ,השכינה פב"פ ותקבל החב"ד . תהליך זה צריך להיתבצע בזהירות רבה ולכן הגאולה באה קמעא קמעא כי מעורר קנאת כל ההמנים והצוררים אותנו.

אילו שאון המוני ישראל במגרשים והאיצטדיונים לכדורים למיניהם היה עולה כצעקה לה' במקום – כבר היתה יכולה לבוא הגאולה . יה"ר שנגאל לאלתר בחסד וברחמים ותחזינה עינינו בשוב ה' את ציון באהבה אמן.

השבח לבורא עולם איש שחו אחריו ה' הוא האלקים. עובד ע"י שי"ז

eXTReMe

eXTReMe Tracker