הרב המקובל שמעון דהן דהאן שליט"א HaRav HaMekubal Shimon Dahan Shlita HaRav HaMekubal Shimon Dahan Shlita: 29 בפבר׳ 2008

עבור תרומות לעמותת זוהר הרקיע:

תרומה לעמותת זוהר ההרקיע

HaRav HaMekubal Shimon Dahan Shlita

HaRav HaMekubal Shimon Dahan Shlita
הרב שמעון דהן (דהאן) שליט"א

יום שישי, 29 בפברואר 2008

*** 'PARASHAT 'VA'YAKHEL' - פרשת ויקהל ***

Views

bs'd

'VA'YAKHEL' MP3 DOWNLOAD/LISTEN HERE

פרשת "ויקהל" להאזנה/הורדה לחץ כאן


מעניני פרשת ויקהל:

ציווי נושא השבת בהרחבה, נושא עין הרע, ודעת חז"ל בנידון בהרחבה בהמשך מהשעור של פרשת כי תשא.

מה זה נקרא לחלל שבת? למה ציוה השם על השבת, למה דווקא איסור מלאכת עבודה? , "אלף שנים בעיניך כיום אתמול" מה הקשר לשבת?, כל השבתות של ימי השבוע הם רק דוגמא של השבת האמיתית לעתיד לבוא, לפי מהרח"ו בציווי ויהקל הכוונה להכין את עם ישראל ולא הערב רב כדי להכינם לשבת.

פנימיות התורה:

ממעשי המקובלים בהכנה וקיום השבת, "שומר שבת מחללו" מה הכוונה לפי הזוהר?, 6 ימים הכנה וכניסה לשבת, מה קרה בתהליך של חטא אדה"ר בקשר לשבת?

מה היה קורה אם אדה"ר לא היה חוטא?, מה גרם חטאו בפועל?, מה הכוונה "דמי אחיך צועקים אלי מין האדמה" ? , כל החטא של אדה"ר בא לתיקון בסוד בנו קין, אדה"ר היה אמור לשמור שבת אחת ולהכנס לתוך השבת האמיתית שהיא שבת של ימי בראשית, 4 העולמות שהיה אמור לתקן, ירידת עולם העשיה תוך הקליפה עקב החטא, בערב שבת קודש עולים העולמות שנפגמו בחטא, ברגע שהעשיה עולה מתחיל להיווצר "תחום שבת"-מה ההסבר?, רשות הרבים והיחיד, איסור מרשות לרשות עד קילומטר אלא אם יש עירוב תחומין, מה הכונה "שדה"?, איסור לצאת מתחום לפי הקבלה, סוד החלל שנוצר ברגע שהעשיה עלתה בעש"ק, השכינה יורדת גם בשבת לרדת לברר אם אדם עושה עבירות וגורם לנפילת ניצוצות קודש רוחניים ועל כן "מות יומת", מה קורה במוצ"ש?, העניין שאם כל עם ישראל שומר שבת אחת מיד נגאל, איך נדע שאנו בגאולה?-כשלא יהיה מוצאי שבת, מה קשור אליהו הנביא למוצ"ש?

עין הרע:

99% מתים מעין רעה 1% מת טיבעי, זה מתחיל מהגר ושרה בזמן ששרה אמנו גרמה עין רעה להגר וגרמה לה שתפיל הולד, עין הרע היא גשמית בפגיעתה ולאו דווקא רוחני, למה דגים לא נפגעים בעין רעה, הברכה "וידגו (לשון דגים) לרב בקרב הארץ", איך יש רשות להתערב בשפע של השם ולגרום עין רעה, הברכה של יוסף שעין הרע לא שולטת בו, מה עושים כדי להוציא עין הרע, לוחות הברית הראשונים לפי רש"י נשברו מעין הרע, דוד המלך גם כן נפגע מעין הרע משאול שראה את הנס שהבגד שלו התאים לדוד בצורה ניסית, איך אדם ידע שנפגע מעין הרע ?, עין הרע לא תמיד נגרם מרצון האדם, למה ציפורה אשת משה נקראה "כושית", כל דברים שמונים במספר שולט בו עין הרע ועל כן יש מצווה "ונתנו איש כופר נפשו" וכן גם מצוות מחצית השקל זה בגלל שעין הרע לא שולט בחצי אלא בשלם, דוד המלך נענש בשל שספר את עם ישראל, למה דווקא מחצית השקל?, במילה "מחצית" יש נושא של חי ומת, עין הרע בא מפ"ר וש"ך דינים, מאיפה העניין לעשות חמסה כהגנה מעין הרע? , אותיות מנצפ"ך הם סוד פ"ר דינים, הקשר בין פ"ר דינים לנטילת ידיים ומה הקשר לחמסה?,

גרימת עין הרע בפגיעתה היא גשמית כיצד?, ממה נובע עין הרע של האדם?, ההבדל בין צרות עין לעין הרע, מהי עין טובה?, דוגמאות חיות של פגיעה מעין רעה, העין הרעה שהטיל עפרון בכספו של אברהם, סוד "ארבע מאות" , עיצות מעשיות להנצל מעין הרע, מה הכוונה עם המעשה של רב כהנא שנתן עיניו ברבי יוחנן ועשהו "גל עצמות"?Bs"d
RABBI SHIMON DA-HAN SHLITA,
HEAD OF "ZOHAR HARKIA" YESHIVA.
PARASHAT
VAYACKHEL
LECTURE GIVEN ON Feb. 27, 2008


The Sabbath subject will discussed widely in our parasha.

According to Rabbi Jaim Vital, Israel and not else, had commanded to gather for Sabbath- Vayackhel !

Why in the first place Mighty God commanded of Sabbath?

Why work is prohibited on that day, what is Sabbath desecration.

All the Sabbath we keep now, are an example and inspired by the real future Sabbath to come.

Some facts about kabala people who preparing and lasting their Sabbath.

What is the meaning according the Zohar: keeping Shabbat from desecration, six days preparation, to earn the enter to Sabbath?

On what can we point, concerning Adam sin, in relation with above? What really did influence his sin?

Adam was expected to keep one Sabbath so that he will enter to the eternal one, within the week of creation , in order to correct the four worlds. Unfortunately the sin caused a collapse to the practical world into the shell side. In Sabbath eve, this collapse returns to place and climbs back into the holly worlds again while the space between the other side and the holly one, creates the Sabbath limit. What the space-limit secret? The shekhina comes down at Sabbath to clear out crimes that has been made, to enable the holly spiritual sparkles not to fall and damaged death.

If all Israel will keep one Sabbath – immediately they will be redeem with no need to reach to its end.

What Elijahu the profit, duty, in this matter?

The continuation of the lecture was about Evil Eye:

99% dieing due to the effect of evil eye. 1% dies, natural death.

Sara put an eye on Hagar in intention that she will loose her child. Such an eye can physically hurt. Fish are blessed and protected by the water cover.

How comes one takes an own permission, harm and interfere Gods plentifully on earth?

In Joseph blessing non evil eye can rule.

Rashi: The broke of the first Tables of Testimony is a result of evil eye.

Some of the sufferers King David went through were when the cloth of King Saul, by miracle, fits his size. (Notes to King Saul that David will heritage his sit).

How to recognize a direct hit? Not necessarily people intend to harm.

One of the explanations, Zipora, Moses wife, called "darkie", was to protect her beauty.

Damages and destruction, is ruling when people are being counting one by one. That why God ordered the ransom by the Half Shekel against bad eye. King David counts the people improperly. The outcome was that many dies in short time.

The ward – "Half" מחצית –Shekel is, a ward that contains two other wards – alive and death. If "half" is consider –the supervision is active. The bad eye cares only for the complete. This is the reason for counting people that way. Also those five letters מחצית- are bounded to the last ended letters מנצפ"ך who tied severely to the evil eye and hand wash (before and after meals) together with the HAMSA – the connection?

Some advises to get rid and avoid evil eye, follows a story of a Rabbi who exterminate another just by sticking his eyes on him.

Conclusion: use a good eye only – how?!

eXTReMe

eXTReMe Tracker