הרב המקובל שמעון דהן דהאן שליט"א HaRav HaMekubal Shimon Dahan Shlita HaRav HaMekubal Shimon Dahan Shlita: 21 בנוב׳ 2007

עבור תרומות לעמותת זוהר הרקיע:

תרומה לעמותת זוהר ההרקיע

HaRav HaMekubal Shimon Dahan Shlita

HaRav HaMekubal Shimon Dahan Shlita
הרב שמעון דהן (דהאן) שליט"א

יום רביעי, 21 בנובמבר 2007

***PARASHAT 'VA'YISHLACH'

Views

bs'd

'VA'YISHLACH' MP3 DOWNLOAD/LISTEN HERE

פרשת "וישלח" להאזנה/הורדה לחץ כאן

מעניני פרשת וישלח:

יציאת יעקב מבית לבן וחזרתו ארצה, פגישה עם עשו בדרך, מאבק של יעקב אבינו עם שרו של עשו, יעקב בא"י בשכם המקרה עם דינה ושכם בן חמור, מות רחל אמנו והולדת בנימין, פטירת יצחק אבינו ע"ה, אלופי עשו.

המלאכים שמחוברים ששיכים ליעקב, של ארץ ישראל ושל חוץ לארץ, מהו מלאך? מאותיות מלאכה, מצווים לשרת את האדם כפי שגזר השם יתברך, התנאים שבהם מלאך עוזר, כל מלאך תפקידו שונה, בתפילה יש הרבה מלאכים שעוזרים לאדם, הם מתחלקים ל 3 קטגוריות,

גילוי מלאך עלול להיות מסוכן, כיום אסור להתעסק עם מלאכים בשליחות, אליהו הנביא הוא גם מלאך המקשר בין העולם הרוחני והגשמי, נשמות צדיקים גדולים ממלאכים, מלאך לא צריך ללכת ולשוב כדי לבצע משימה.

יעקב פחד כשעשו שלח ובא עם 400 מלאכים ממה הפחד שלו אם קבל הבטחה מהשם שישמור עליו? , לפי מהרח"ו בחוץ לארץ הקדושה לא זהה כמו בארץ ישראל ולכן מלאכים של חו"ל לא דומים למלאכי א"י, ליעקב היה חסר מצות כיבוד אב ואם, גם לאדם הפשוט יש לדאוג על שמירתו כמו יעקב אעפ"י שיעקב היה אדם גדול מאוד ברוחניות, העניין להקדים תפילה לצרה.

מה כל העניין שיעקב מחלק ל 2 מחנות, נבואה לימינו מלכות אדום וישמעאל לפי חלומו של נבוכדנצר הכוונה שהיהודים התחלקו בגלות לאדום(אירופה) וישמעאל..

מקום חשוך או לבד מסוכן לתלמיד חכם ללכת אז מה פתאום יעקב חוזר חזרה לחזור מעבר לנהר לקחת בקבוק שמן? , יעקב נתפס ע"י המלאך שהוא שרו של עשו ומתחילה מלחמה רוחנית, לפנות בוקר המלאך הזה נכנע מול יעקב משאיר ברכה ליעקב וחוזר למקומו, הברכה ניתנת בשמו של האדם, למה דווקא לתת ליעקב השם "ישראל" ? , סוד לבן ומה שהיה צריך לעשות יעקב אצלו, סוד העקב שהוא יעקב ומה שחסר לו להשלים עצמו, עשו הוא סוד הש"ע אורות ברוחניות ובגשמי מתגלה כרשע, יעקב יורש גם את עשו חוץ ממדרגתו שלו, יוסף מראה על סיום הקומה הרוחנית, יעקב הולך כגוף וחוזר כראש, כוחו של עשו בגשמיות ששם לא נמצא הכח האמיתי אלא אצל ישראל שכוחם בפיהם, אם נתאחד בתפילה באחדות גדולה ישראל יכולים לעקור את אומות העולם ולבטל אותם כהרף עין, וכיום הבעיה היחידה היא שרו של ישמעאל וכנגדו רק פסוק "שמע ישראל ה' אלוקינו ה' אחד" של מליון יהודים כמו שהתגלה המשיח לרב עובדיה יוסף בחלום, הסוד של ישמעאל הוא "שמע אל" שהוא חלק מפס' "שמע ישראל" וזו ההכנעה שלו כנגד השר שלו.

יעקב מבטיח לעשו שיבוא אליו לעתיד לבוא : "ועלו מושיעים בהר ציון לשפוט את הר עשו" שזה בחינת משיח ששופט את עשו על 2000 שנות גלות שזה סוד 20 שנה של יעקב אצל לבן, נשאר רק הקומץ שנמצא בארה"ב שיחזרו לפה ומיד מתחיל משפטו של עשו!

בורא עולם יוכיח לכל העולם שהוא אוהב את עם ישראל, מי שישרוד לאחר הברור הזה יזכה לכל ההבטחות הכתובות בגמרא, גוי לא יגיד לאף אחד יהודי היכן לשבת ואיזה חלק או נחלה שייך או לא שייך לו אלא ונהפוך הוא.

בדרך מתה רחל, מי זאת? ר-רבקה ח-חוה ל-לאה, 3 האמהות האלו לא כתבו שמתו וחיבורם היא רחל והיא לא מתה וחיה ובוכה שהיא השכינה הקדושה, רחל בוחרת למות ועדיף לה להביא את בנימין ליעקב אבינו.

אי שביעות הרצון כיום הוא בשל פחד מן הקץ וגורמת בלבול גדול.

סוד פחי השמן שבעבורם חזר יעקב במעבר יבק, שהם נשמות ישראל של הדור שלנו,

ואת השמן הזה חזר ר' שמעון בר יוחאי בגלגול לנקות השמן הזה שהוא הנשמות.

אין אומה שלא קמה ורצתה לחסל את עם ישראל מדוע? והאם זה יצליח?!

עברית לשון הקודש עדיין חיה וקיימת.

סוד תורת הקבלה מושתת על הפס' "אלה המלכים שמלכו"...עם ישראל מתקן אלה המלכים ואז מתגלה משיח שהוא מתקן אותם ונקרא המלך השמיני "הדר", חובה על כל יהודי ללעסוק גם בפנימיות ובזה נגאלים ברחמים.***PARASHAT 'VA'YETZE'

Views

bs'd

'VA'YETZE' MP3 DOWNLOAD/LISTEN HERE

פרשת "ויצא" להאזנה/הורדה לחץ כאן


מענייני פרשת ויצא:

רבקה מבקשת מיעקב ללכת לבית מולדתה שיברח מפני עשו וימצא שם זיווגו,

חלום יעקב, הבקשות של יעקב מהשם לחם ובגד ?! , מה הכוונה "ויגפע במקום ההוא" ?, תפילת ערבית כנגד יעקב אבינו,

התנועות של צדיקים בעלי ערך וחשיבות, סוד הבאר, מיהם ? , במה היה יעקב אבינו חזק ואיפה למדים זאת? ,

יעקב עובד אצל לבן, הרקע של לבן מיהו?, השפע של לבן בזכות יעקב ללמד שהשפע בעולם הוא בזכות הצדיקים,

הצניעות של יעקב שנלמדת מהחלפת רחל בלאה כפי שרימה אותו לבן, הצניעות של האמהות, העבודה של יעקב אצל לבן בעבור נשיו, השבטים שנולדו מרחל ולאה והסוד שמיצגים שמם, מה עניין הדודאים? , החשיבות של פריה ורביה בעיני האמהות, הכעס של יעקב על רחל שפונה אליו בשל עקרותה, איך רחל הצליחה ללדת?, סוד השכר והעבודה של יעקב אבינו אצל לבן, הבריחה של יעקב מלבן, מדוע גנבה רחל את התרפים, למה עשו לא זכה להתחתן עם לאה? ,

סוד הצאן:עקודים נקודים וברודים-סוד העולמות הרוחניים, סוד הכבשים-צאן עמי שהם ניצוצות הקדושה, הפרשה מרמזת על הולדת משיח צדקנו כיצד? , סוד השמות כיצד ניתן לאדם? , שמות המשפחה נקבעו רק בדורות האחרונים בעיקר לפי שמות בעלי המקצוע

eXTReMe

eXTReMe Tracker