הרב המקובל שמעון דהן דהאן שליט"א HaRav HaMekubal Shimon Dahan Shlita HaRav HaMekubal Shimon Dahan Shlita: 14 במאי 2008

עבור תרומות לעמותת זוהר הרקיע:

תרומה לעמותת זוהר ההרקיע

HaRav HaMekubal Shimon Dahan Shlita

HaRav HaMekubal Shimon Dahan Shlita
הרב שמעון דהן (דהאן) שליט"א

יום רביעי, 14 במאי 2008

*** 'PARASHAT 'BE'HAR - פרשת בהר ***

Views

bs'd


PARASHAT 'BEHAR' MP3 DOWNLOAD/LISTEN HERE

"בהר" להאזנה/הורדה לחץ כאן

מעניני פרשת בהר: שמיטה.

פרקי אבות משנה ד': "איזהו חכם"-למה צריך ללמוד מכל אחד?, לכל נשמה יש את חידוש התורה שלה והחכמה שלה, ניתן ללמוד מכל אדם דבר שאין בך, מהו גבור לפי הפרקי אבות?, מי שמצליח לגבור על יצרו הרע עצמו הוא גבור, "אדם לעולם ירגיז יצר טוב על יצר הרע", "טוב ארך אפיים מגבור ומושל ברוחו מלוכד עיר"- למה ארך אפיים ולא ארך אף? , ארך אפיים עדיף מגבור במידות-כיצד?, במה על האדם להאריך ויאריכו לו ימיו? . . . .

הפרשה מתחילה בעניין שנת השמיטה ואיסור עבודת אדמה, למה השמיטה ומצוותיה קשורה לקבלת התורה בהר סיני, מצוות השמיטה היחידה שנכתבה בפרטות ע"י השם במפורשות, פירוט האיסורים השונים, השם רוצה שרק בארץ תחול שנת שמיטה מנוחה לאדמה, הסבר למצוות השמיטה, עם ישראל נתחייב גלות בבבל על שעברו על מצוות השמיטה, הניסיון באמונה לשבות שנה שלימה מעבודת אדמה מול הבטחת השם לברך את מי שמקיים מצווה זו, המעשה של אלישע הנביא בעניין האמונה, כשיש ברכה נשאר תמיד, קללה היא חסרון, ברכה היא סוד שבע שהוא סוד השובע, בשבת לא ברא דבר ומה העניין "שבת להשם"?, אם ככה שואל מהרח"ו למה יש תנועה בשבת ? והכוונה היא לדבר חדש בעולם איסור הולדה חדשה, מכאן לומדים על שמיטה שהאיסור הוא להוציא לגרום ע"י יהודי תולדה חדשה מהאדמה, הקדושה חלה גם על קליפות ירקות ופירות, אדם שומר על קדושה נכונה הוא מתקדש והכוונה מבסס עולמו הרוחני הפנימי ומבדיל אותו, יש סור מרע ועשה טוב ויתרה מזאת קדש עצמך במותר לך, הקדושה היא להסתפק, אין ניסיון קשה באמונה יותר משנת שמיטה, סוד השבע שהוא שב בתשובה, מי שמגדל את יסודות המזון הוא השם ולא האדם-כיצד?, יש להאמין שהכל ממנו יתברך, איזה מוסר יש ללמוד מהנמלה בעניין ההחכמה לעולם הבא?, אדם צריך לדעת בסופו של דבר "ועזבו לאחרים חילם", כיום אף אחד עוד לא הגיע לעולם הבא חוץ ממשה רבנו, תכליתו של כל אלף ואלף (לקיום), מה הפשר ל"החריב" באלף השביעי ולמה התכוונה התורה באומרה "חרוב", המדע טועה במה שחושב שהעולם יחרב גשמית, "חרוב"- הכוונה נחרב ממלאכה כמו בסוד שבת קודש, משיח מכניס אותנו לאלף השביעי שהוא היחידי שיודע מהו האלף השביעי, החורבן שהוא סוד ה"חרוב" הוא בסוד שעוברים ממעשי לרוחני, והוא זה שילמד אותנו כיצד לפשוט הגוף הגשמי ולגלות הרוחניות שביהודי, הגדי שרץ אצל הדוב מוסר

,שתדע האדם שמי שפרנס דב, יפרנס גם אותך, חיזוק באמונה מהבעש"ט- להאמין שמחר בורא עולם דואג לך, מצוות מעשרות "בחנוני נא בזאת",

כל הפרשה היא בסוד בת שבע שהיא מלכות והיא נקודה שאין לה מעצמה כלום שדווקא ממנה עיקר הברכה, סוד השבע הוא מנוחה-ישיבה לשבת מלשון שבת,

כל העבודות כיום הולכות לקראת עבודה בישיבה כך שהמלאכות הגשמיות מתבטלות לאט לאט, משיח צדקנו הוא שביעי, בוש מלשון לשוב אל השם, מעצמה גדולה כמו ארה"ב באים לחפש אמונה אצל מדינה שהיא בקושי כפר קטן אצלהם לרמוז לנו לשוב בתשובה גם הם יודעים שמי שישאר קיים מבין הגויים זה רק מי שיהיה מחובר ליהודים שמהם עיקר החיות ובעיקר מארץ הקודש ובוש יודע זאת היטב. העיקר מהשם לרמז לנו הוא לשוב לראשית שהיא שבת מלשון לשוב והיא תשוב-ה.

בורא עולם הולך לארצות כמו סין, תאילנד בורמה כביכול מדינות לא מזיקות וגורם להם נזקים – למה? רוב העמים האלה הם היחידים שכופרים בעיקר והם רובם אתיאיסטיים שלא מאמינים בשום דבר ולכן מכחישים את בורא עולם ופעולותיו בעולם ועל כן הם ודומיהם יחרבו מהעולם בדיוק כמו עובדי עבודה זרה, הכופרים הגמורים (שטוענים שאין אל אחד כלל) יאבדו מן העולם, לשם אין בעיה כמו שהשמיד אומות שלמות בהיסטוריה כך גם עכשיו ישמיד כמו את אותם עמים קדומים, בורא עולם מחליף את העמים האלה כל תקופה אבל זכר לכופרים גמורים לא יהיה כלל.eXTReMe

eXTReMe Tracker