הרב המקובל שמעון דהן דהאן שליט"א HaRav HaMekubal Shimon Dahan Shlita HaRav HaMekubal Shimon Dahan Shlita: 2 בינו׳ 2008

עבור תרומות לעמותת זוהר הרקיע:

תרומה לעמותת זוהר ההרקיע

HaRav HaMekubal Shimon Dahan Shlita

HaRav HaMekubal Shimon Dahan Shlita
הרב שמעון דהן (דהאן) שליט"א

יום רביעי, 2 בינואר 2008

***PARASHAT 'VA'ERA'

Views

bs'd

'VA'ERA' MP3 DOWNLOAD/LISTEN HERE

פרשת "וארא" להאזנה/הורדה לחץ כאן

מעניני פרשת וארא:

המשך פרשת שמות במדויק, שאלת משה "למה הרעות לעם הזה?" וכו',

הבטחת השם לאבות שמתקיימת במשה וישראל והתכלית לארץ זבת חלב ודבש,

משה חושש מהסרוב של פרעה, והשם מכין את משה למכות שהוא ינחית על פרעה: "למען שתי אותותיי אלה בקרבו" עד שפרעה יכיר באלוקות, כל זה בגלל שפרעה חושב שהוא ברא את העולם וחושב עצמו לאלוקות, איך היה התיקון של פרעה?, התחרות של פרעה כביכול בכח ועל כן משה נצרך לעשות מופתים בפניו,

ההתמודדות בין משה וחרוטמי מצרים ופרעה במכות, למה צפרדע הכניעה את פרעה?,

צפרדע עושה קידוש השם...ובן אדם לא כל שכן?! , למה במכת כינים הבינו כבר החרטומים שאצבע אלוקים היא?, מה הצורך לדרג בסדר את המכות מגשמי לרוחני?,

מה ניתן ללמוד על השם מההדרגה הזו?, מה פשר קשיות העורף של פרעה?

פנימיות התורה:

איך ייתכן שאומר השם למשה שהוא לא נודע לאבות בפרשה ומה הסוד שבעניין?!

ואלה (אלוה) שמות (נשמות), לפי הרמבם אם אדם היה יודע לקרוא בסדרים נכונים את התורה היה יכול לברוא, כל התורה היא שמותיו של השם, כל אות היא נשמה, וכל צירוף של אות זה שם השם, ע"ב מסעות בסוד "ויסע" "ויבוא" "ויט", הלימוד בפנימיות היא לדעת את השמות של השם, למה יש לשם הרבה שמות? , לפי הזוהר שמיה גרים (השם גורם) לפי שמו כך אורח חייו, השם זה מידות של השם-איך?, הזהירות בין פשט הכתוב (וידבר,ויאמר,וישב,וישמע,וילך כו') לבין ההבנה באלוקות, לפי מהרח"ו ניתן לצייר בראש רק אותיות כשרוצים ללמוד נכון, אופני שמות של הקב"ה כפי שמבוטאים בתורה בצורת פעלים, קיצור ליקוטי שמות שמצויים תוך פסוקים, המלאכים הם צירופים של שמות השם, מה עניין הניקוד בשמות?, אין מציאות רע אצל השם לכן כששואל משה הודיעני את כבודך זה אומר שמשה לא ידע בהנהגה המסויימת שמות שקשורים להנהגה ורצה לדעת, אופן ההתגלות של השם לבני אדם-מתי ואיך זה קורה לרוב?, סוד "לי יאורי ואני עשיתני", הפן של דין ורחמים כיום דין קשה לנשמות ורחמים גדולים לגוף למה?,

למה כיום קשה לחזור בתשובה?, מדוע ברוחניות אין כיום פשרות לדור הזה?,

סוד הסנה גילה למשה שזו היתה מידת הדין, שפת החלומות היא שמות מלאכים איך התהליך מתבצע?, שפת השם היא ע"י שמותיו שמתגלים וזה מה שאומר למשה לאבות התגליתי באל שדי ואליך משה בשם הוי"ה, כיצד השם מתגלה לאדם גדול ברוחניות דוגמת הנביאים.

הסוד שטמון בהדרגת המכות על פרעה והקשר לסוד לידת האדם על סדר המכות-סוד הפריה והרביה, סוד המטה של אדה"ר שהוציא משה מביתו של יתרו, מה הכוונה והסוד ששואל השם את משה "מזה בידך" ומהו "המטה", משה לומד דרך מטה האלוקים

איך לשלוט בטבע, הרע שמתגלה הוא מתוך הכלים מתוך בני האדם ולא מאת השם יתברך, סוד עשרת הדברות, הסוד של פרעה ברוחניות, התורה היא שפתו של השם עם האדם, סוד גילוי האור הרוחני של האותיות, "סוד נפשי יצאה בדברו".


BS"D

RABBI SHIMON DAHAN SHLITA, HEAD OF "ZOHAR HARKIA" YESHIVA.

PARASHAT VA'ERA - LECTURE GIVEN ON JAN. 1, 2008

VITAL POINTS CONCERNING THE PARASHA:

1. Parashat VA"ERA is a continual of P. SHMOT were its ended with Moses question: Why the Israeli's condition worsened etc.

2. Moses worried concerned Parow refusal but the Lord calmed Moses to await the Ten Plagues so that Parow will enlightened to recognize the Mighty God.

3. Up to now Parow regard himself as the divine creator

4. Parow improvement was bound to his, so to speak, "power racing" against Moses while he uses miracles and signs

5. The struggle between Moses, Parow and his magicians at the strokes.

6. Parow submitted to the frog…..

7. If the frog sacrifices for God – how would the human should ?

8. What made the magicians to realized the act of God in the flea stroke

9. What are the needy to grade in order the strokes from reality to spirituality ? and what is the lesson to take .

10. What is the meaning of Parow stubbornness

INWARD TORAH

God spoke to Moses , I have not become known to the Fathers – AVOT- by my Merciful Name but else . What is the secret connect due to the Parasha?.

V'ELEH SHMOT – V'ELEH - in changed letters position = E'LOHA , God's name,

SHMOT = NESHAMOT - means souls. The Rambam explains: If an individual would be able to read the Torah in it correct letters order - he could become a creator. As the whole Torah is the Lord's names and the letters combination are endless, there is also a very well known three phrases who covers the 72 Israeli folk travelers in the desert VA'ISA, VA'YAVO, VA'YET which compounded the 72 different Lord's names .In principle, each single letter in itself , counts a soul .

The Zohar says: "A name causes", the name dictates the life movements of the soul behaviors and character. On the other hand, the angel's names are compound of the Lord's names.

What is the vowel led act.

The burnt bush vision exposed to Moses the Divine Justice

The dream language passes to Zadikim through a trustee angel in variable codes of letters or signals like the profits. Not all the passed away souls aloud to communicate with their families in this world as the permission depend on the angel.

How the Ten Plagues connected to the human birth procedure

The divining Rod (stick) that Moses used , was belong to ADAM (the first person on earth) and has been found by him at I'tro's backyard . The Rod made of diamond appliquéd with God's names. At the bush vision God learned Moses to activate and roll the nature with that Rod..

The Mighty God ever grants plentifully but the human evil avoids to content, like vassals who are not in proper deserve.

Parow spiritual secret

The letters light discoveryeXTReMe

eXTReMe Tracker