הרב המקובל שמעון דהן דהאן שליט"א HaRav HaMekubal Shimon Dahan Shlita HaRav HaMekubal Shimon Dahan Shlita: 20 באוג׳ 2009

עבור תרומות לעמותת זוהר הרקיע:

תרומה לעמותת זוהר ההרקיע

HaRav HaMekubal Shimon Dahan Shlita

HaRav HaMekubal Shimon Dahan Shlita
הרב שמעון דהן (דהאן) שליט"א

יום חמישי, 20 באוגוסט 2009

*** פרשת שופטים *** PARASHAT SHOFTIM

Views

bs'd

"SHOFTIM'' MP3 DOWNLOAD HERE

LISTEN :

פרשת "שופטים" להאזנה^^^

להורדה לחץ כאן


פרשת שופטים:

שופטים ושוטרים לכוף את הדין, עדים, ושׂוֹם תשׂים עליך מלך, עיר מקלט לרוצח...

שוטר ושופט אמורים להיות בעלי מידות טובות, עניין רדיפת הצדק,

בריחה ממניעי שוחד,

עניין הלנת הדין כדי להגיע במשפט לדין אמת,

הדקויות בהקפדה על השופטים.

מהו שופט, שוטר, עד, מלך , ומהו שער ?

רצף הפרשיות וחיבורן שיא חיבור הפרשיות מגיע לשופט,

הדן עצמו מטה מנקה הדין שלו בשמים,

איך החכמה דנה דין? איך הנבואה דנה דין? איך התורה דנה דין? איך הקב"ה דן דין? מדרגות המשפט כפי הסדר, רשום לא תקח שוחד-איך הקב"ה לוקח שוחד? ,

שוחד מוך הכוונה ישא פניו אליך? , איך מסתדר עם "בדיל ויעבור"? , הקב"ה לא מוותר,

הקב"ה הוא השופט המלך הדיין והעד ועם כל זה יש ציווי על עדות,

פסולי עדות מיהם?

המשפט שייך לכח המחשבה,

דיבור ראיה ושמיעה הם סוד השערים שעליהם ממונים שופטים ושוטרים,

האדם מזלזל בעצמו ובכוחותיו-איך לעלות מדרגה ברוחני?,

כל השערים ממוקמים בראש.

איך אדם יוביל את עצמו בתהליך התשובה? ,

ההקצנה בין קטבי החיים,

אנו ברגעים של ויהי ערב ויהי בקר יום אחד וזה סוד הערב ויש בו ערב רב וערבים,

אחרי זה עולה לה איילת השחר שהיא שכינת עוזנו והיא בוקר.

תחילת הבריאה בסוד הדם,

הדם עובר תהליכים וזה סוד הברור,

הדם בא מפעמיים כ"ב אותיות,

אבא ואמא נותנים כל אחד כ"ב ויחד זה דם,

מלכי אדום מהם התחילה הבריאה בסוד הדם והדין, אח"כ השתתפה מידת הרחמים,

הצורך לצייר במחשבה קדושה ולא דמיון איך יעשה זאת? ,

חלוקת כ"א אותיות ב 3 קוים,

מהי חשיבה של קבלה והיא זו שמפרקת דמיון שבמח,

חלוקת שם האדם בסוד 3 קוים,

למה דווקא לחלק ל 3 חלקי חד"ר (חסד דין רחמים),

הזכר הוא תמיד ימני, נקבה בשמאל, ואמצע זה המיזוג בין שניהם,

דיבור ראשוני כבר ניכר מאיזה צד הוא בא,

חווה היתה צריכה לזהות זאת כשאמר לה הנחש "אף" ,

הדיבור שורשו במחשבה,

מה יעשה אדם שיש לו מחשבות לא טובות? ,

סוד הדין במקומות מסויימים איך נזהרים?

מחשבות רעות ממלאות את האותיות בלכלוך,

איך מנקה הנשמה את האותיות ואת הדיבור של האדם? ,

כל מלחמה שיש בה דין יש בה הפסד,

השהיית הדבור במצבי ויכוח פגיעה וכד' גורמת לאדם זכוך ומיתוק דין,

וכמובן שמירת השפע שלו, "דום לה' והתחולל לו" .

הפרוק של הזוגות ברובם בשל ויכוחים דברניים שאין בהם סבלנות וחשיבה נכונה,

אדם צריך להיות שקול בדיבוריו,

שרה הביאה את הדין ראשונה "ישפוט ה' ..." ועל כן נפגעה,

חייו על כל פרטיהם של אדם תלויים בדיבוריו, אי אפשר להחזיר דיבור חזרה,

10 סוגי הדם מתחלקים 5 טמאים ו 5 טהורים

העבודה היא לסלק את הדם הטמא-איך?

5 דמים טהורים נהפכים לחלב שזה גימטריה "ם" שהוא סוד הרחם הרוחני,

המאכלים בצבעם וסוגיהם גם הם מחולקים לחסד דין ורחמים,

צריך לדעת מתי לאכול ומה כדאי המלצות וטיפים,

הייצוג של הפרטים בעולם ואיך אדם יתנהג מולם כפי ייצוגם?,

גוף בריא בנפש בריאה,

ראיית הנשמה משפיעה על ידיעת האדם-כיצד? ,

שליטה במחשבה אפשרית או לא? ואם כן איך לעשות זאת בסוד 3 קוים ?

שליטה במחשבה היא עמל יגיעה וזיכוך גדול,

אדם ושמו והשפעותיו הטובים ברוחניות-איך לדעת? ,

הזמנים ביממה וחילוקם בדין ורחמים, מתי לפעול פעולות ? , מתי למעט פעולות?, בשינה נקבעים הברורים של יום המחרת,

3 הכלים לנפש לרוח ולנשמה,

הנהגות טובות לתיקון לפני השינה,

עזרת הנשמה בעיצה ורחמים,

בריחה מדמיונות רפואת הנפש.

סוד שופטים ושוטרים "בשעריך" ?

כל שער מתחיל מנקודה גודלת ונהיית "ד" עד שנהיית שער,

שמ-ע ישראל....אח-ד ביחד הם עד ,

האמא הרוחנית היא ה "ע" המגדלת את ה "ד" עד שנהיה שער,

שער סוד ה"תרעא", "אד-ני" במלואו "אלף דלת נון יוד" זה השער,

ואז נהיה שער, וכל שער יש לו שופט ושוטר,

השערים הם עינים אוזנים חוטם ופה של הנשמה שהיא יושבת על המח,

היא מקבלת רוחניות דרך השערים הללו,

פחות כלים שיפריעו לשערים עדיף ומבריא את הנפש,

השופט והשוטר הם מלאכים-דוגמא לשמירה שלהם,

שמירה על אדם מפחדים, מי מכניס לאדם פחדים ואיך לסלק אותם?

איך להגיע לשמירה מעולה?

תפקיד הנקבה הרוחנית זה לשמור איך?

נקבה רוחנית ששומרת היטב על האדם מהי?

אחרי שהנקבה גדלה זה הזמן לשים עליך מלך,

מהם ההנהגות ההגעה ל "א" שמחלקים אותה ל "יוי" והיא סוד האיזון של האדם.

שורשנו באותיות הקדושות ככל שנדבקים בהם

מתקדשים, מחכימים, מתרפאים ונושעים,

תיקון לערב ראש חודש מהבן איש חי עוזר בכל התחומים.

"עדות ביהוסף שמו" -מה הכוונה?

כל תפקיד משיח הוא משִׂיחֲ באותיות מפיו שבהם מכניע את יצר הרע.


eXTReMe

eXTReMe Tracker