הרב המקובל שמעון דהן דהאן שליט"א HaRav HaMekubal Shimon Dahan Shlita HaRav HaMekubal Shimon Dahan Shlita: 06/01/2009 - 07/01/2009

עבור תרומות לעמותת זוהר הרקיע:

תרומה לעמותת זוהר ההרקיע

HaRav HaMekubal Shimon Dahan Shlita

HaRav HaMekubal Shimon Dahan Shlita
הרב שמעון דהן (דהאן) שליט"א

יום רביעי, 24 ביוני 2009

*** פרשת חקת *** PARASHAT CHUKAT

Views

bs'd

"CHUKAT'' MP3 DOWNLOAD/LISTEN HERE

פרשת "חקת" להאזנה/הורדה לחץ כאן

יום רביעי, 17 ביוני 2009

*** פרשת קרח *** PARASHAT KORACH

Views

bs'd

"KORACH'' MP3 DOWNLOAD/LISTEN HERE

פרשת "קרח" להאזנה/הורדה לחץ כאן


בס"ד

לכבוד עלאתא קדישא סתימא דכולא לכבוד שבת קודש

משיחת הרב שמעון דהן שליט"א

לפרשת קרח תשס"ט

ויקח קרח בן יצהר בן קהת בן לוי , אומר רש"י לקח עצמו לצד אחר וזהו שנחלק מן העדה .

מחלוקת קרח היא נגד כהונת אהרון ולא על משה ישירות. קרח היה אדם משכמו ומעלה , חשוב וחכם שטען "כל העם קדושים" ואין הבדל בדרגות . עם זאת אנו רואים שהקב"ה חילק אותנו ל 3 דרגות כהן לוי ישראל ר"ת כלי . על חלוקה זו של הקב"ה בעצם טוען קרח. שאם אהרון קיבל תפקיד יתר - הוא מאשים את משה שכתב / בדה התורה מליבו ולא היתה זו בחירתו של הקב"ה . כלומר, וכי לא די במשה, מנהיג, בן נצר אחד ממשפחת לוי ? ראוי שגם בן נצר אחר מהמשפחה, מיצהר, יקבל תפקיד ולא רק בני עמרם. למרות שכל שבט לוי קיבלו תפקידי עד חשובים לשמש במשכן ובמקדש, ולעת"ל עוד יהיו בדרגת החסד, כמו הכהנים , אך קרח חשק דוקא בתפקיד הגדול ביותר, של אהרון.

משה , אשר מאז ומתמיד מסר נפשו על עם ישראל בכל חטאותם , שטח בקשותיו ותחינותיו לפני ה' שימחל להם , דוקא בענין קרח ועדתו ביקש מיצוי הדין עמם לחומרה שבחומרה שתפתח הארץ את פיה ותבלעם עד ירדו חיים שאולה. קרח למעשה עבר שתי מיתות משום היותו אדם גדול . מיתה בעפר היא מיתת ביזוי ועל כן יצאה גם אש משמים לעליותם וכילתם.

במסווה של קדושה תקף קרח את משה לגבי ענין הציצית ומצות מזוזה , וכי מדוע טלית שכולה תכלת אינה טובה דיה אלא יש לדקדק על חוט תכלת אחד ? בית מלא ספרי קודש לעומת מזוזה? הלוחמה של קרח היא שבעצם רוצה את העוה"ב הבא עכשיו ! ולא את העוה"ז הבנוי על המצוות ופרטיהן.

כאשר המרגלים הביאו את אשכול הענבים היו צריכים לשאתו בשנים וסיפרו על האנשים הענקיים שמה . התופעה הזו של הענקיות היא הדגם למה שעתידים ישראל להיות אך קודם עליהם להכנס לארץ ולהתחיל משמירת המצוות מחרישה זריעה ועד לתופעת הענקיות . הוא מה שמנסה משה להסביר לקרח. אתה רוצה להיות בדרגת אהרון כבר עתה ? כדי להשיג זאת צריך עבודה , ולכן אמר ע"י הקטרת תיבחנו . קחו את המחתות והקטירו קטרת . הקטרת היא ההתקשרות עם ה' נכון לעוה"ז . הקטרת היא רק אש וריח מתרכיז תבלינים המסמלת את גווניו השונים של עם ישראל. ריח ניחוח לא במובן הריח שאנו משיגים אלא האש והעשן העולים מן הקטורת גורמים לחיבור העולמות המקנים הגנה על עם ישראל ממילא חיבור ה' עמנו . כיום, אמירת הקטרת בכוונה, עם המודעות לכך, היא כהעלאת הקטרת של הכהן למען איחוד עם ישראל עם ה'.

שמו של קרח עולה = ש"ח , מחצית משמו של המשיח . קרח קורא ללא הפסק משה אמת ותורתו אמת ( כי אמר שבדה התורה מליבו) פועל בקריאתו שנגיע לעוה"ב שנקרא י"ם , מ"י, 50 שערי הבינה . הוא רצה כאמור שנהיה פטורים מן המצוות , לכן פסק על טלית שכולה תכלת – כלומר שאין צורך בדקדוק שיערה- שיעור, מידה, של חוט תכלת אחד . לכן גם היה קירח – ללא שיעור – ללא שיער . תביעתו היתה שהעוה"ב יהיה מיד , כפי שאכילת המן במדבר מגבהי שמים , לא מצריכה נטילה, לא חרישה לא זריעה, לא מעשרות , כלום ! מכאן, שמעמדם במדבר היה בחינת עוה"ב. קיבלו מן ומים ללא טורח . הקב"ה רצה שיזכו לך בזכות ולא בחסד. כתוב במתים חפשי – חפשי מן המצוות . לכך חתר קרח ולכן בהיותו מושך לצד האחר, הפר רצונו של הקב"ה . דוקא משה השתוקק להכנס לארץ ולקיים המצוות בפועל והקב"ה אמר לו רב לך , יש לך כבר את העוה"ב , אינך זקוק לעוה"ז.

לעת"ל כל המצות בטלות . נכון לעכשיו אנו כבר נמצאים ברגל אחת בתוך העוה"ב . השבת היא כבר חלק מכך. אך את הנסיקה, ההזנקה האמיתית שלנו יעשה משיח צדקנו בבוא העת . אנחנו לא שמים לב אך ארועי העולם נעים במהירות מסחררת כמו האטום שמרוב סיבוביו המהירים נראה כנקודה עומדת . הסיבובים כאילו מבריגים אותנו אל העוה"ב . לכן כמו שקודחים מסמר ספירלי בקיר מזה פולש ומזה מתלבש .... החיכוך יכול להיות גם לא נעים ...

אחת מתופעות האצה האחרונים שבדורנו הוא : הרוסים, הקושרים יד אחת עם הסינים , רוצים להחליף את המטבע העולמי , הדולר , למטבע אחיד אחר מאחר והוא הדולר כבר בטל. פעם ראשונה שרשויות הטבעת הכסף העולמיים אפילו מסכימים לכך (לגבי סיום הדולר) .

הנה כי כן אנו רואים שהחומר עומד להתפורר וע"י הקנית הבינה בעולם תהא מציאות שונה . כל התובע את העוה"ב מטרם עת נקרא כופר , והוא מעשה קרח.

תקון השיעור, המידה, נלמד ונעשה גם בספה"ע לפני מתן תורה. לפני שנכנס שוב לאותו מצב רוחני עליון בנתיים עלינו לעבוד על המידות כמה נאכל , כמה נשתה כמה נישן כמה נדבר. הויכוחים בגמרא היו איזו מידת אכילה נצרכת לברכת המזון שהרי כתוב "ואכלת ושבעת" ? באיזו שעה בדיוק להכנס אל השבת? מה נקרא חלול שבת . האם הורדת שולחן מקומה לקומה נקרא חלול שבת אם הגיעו אורחים . איזו גדר כמות ומידה תחום שבת , האם "לא תבערו אש בכל מושבותיכם" לא נוגד הבערת ניצוץ אחד קטן? מה שיעור הזקן, הפיאות, גודל תפילין וכו',

המדענים הגדולים ביותר נודעו ונודעים מפני ששוקדים לגלות לשקול ולמדוד מהירות ומרחק בזמן עד הגיעם למצב שהוא אנטי חומר. לעומת "הערך הזה" הם המצוות כל עוד הננו במהות הנוכחית. דוקא ע"י

"המדידות" - בחינת קיום המצוות, אנו מגיעים לידיעת הי'ת ומי שלא – לא ! אין לו ידיעה והשגה ברוחניות . הוא מה שרצה קרח הקירח, לא שיעור ולא מידה , והוא אבי כל השלילה בדיוק כקין וכל ההשתלשלות ממנו לרוע בעולם.

השיער, שיעור: המדע כיום מתחקה אחר סוד שינוי צבע השיער ללבן בגיל המבוגר.

לאדם חמישה רובדים פנימיים, נרנח"י, והחלק הפנימי ביותר הוא לבן . עד גיל 20 , כל עוד גיל הנערות מתפרץ בשקיקה אין מחוייבים בפני בי"ד של מעלה . מגיל 20 מתחילים להכנס לרובד היותר פנימי, יותר ויותר פנימי . האדם, "הולדתו" בשבועות במתן התורה, כאשר התגלה הלובן העליון שהוא סוד העוה"ב , החסד . האדם בצעירותו מהותו דין ובעת שמתחילים להופיע אצלו השערות הלבנות בתהליך הדרגתי , כן מתפשטת בו מידת החסד. שורשנו הוא הלובן העליון . מאז הלידה הננו בעלי שיער שחור, אדום , חום , כל צבע, אך גדלים והולכים לקראת שורשנו הלבן. כבני תמותה איננו יכולים לעמוד בחיים חיותינו במלוא ההיחשפות ללובן העליון ולכן נאלצים לצאת מן העולם .

לכן גם אהבתנו את ה' מוגבלת , איננו מסוגלים להכיל כל השפע והטוב במלואו, תמיד חסרים משום שהננו תחת שליטת היצר . יצר לב האדם רע מנעוריו ,אך עם מעט טוב. אנו אוהבים ושוכחים את הקב"ה בו זמנית . כי אם היינו אוהבים אותו ללא הפסק , לא היינו נתפסים לתאוות המזיקות המשעבדות אותנו ומוציאות אותנו מן העולם בטרם עת. בורא עולם יצרנו על מנת ליקרינו לאין שיעור באופן שנתקדם ונתעלה דייקא ע"י יצר זה. משיח צדקנו הוא שיקבל את סוד הלובן העליון וינחיל אותו לנו להעשות אנשי חסד אמיתיים לעצמנו, לזולת, עד מס"נ עילאית . לעת עתה אנו מתמודדים עם הצבע ה"שחור" הכולל את כל הצבעים ...

השבח לבורא עולם איש שחו אחריו ה' הוא האלהים !


יום רביעי, 10 ביוני 2009

*** פרשת שלח-לך *** PARASHAT SHELACH-LE'CHA

Views

bs'd

"SHELACH-LE'CHA'' MP3 DOWNLOAD/LISTEN HERE

פרשת "שלח-לך" להאזנה/הורדה לחץ כאן


יום חמישי, 4 ביוני 2009

*** פרשת בהעלותך *** PARASHAT BEHA'ALOTCHA

Views

bs'd

"BEHA'ALOTCHA'' MP3 DOWNLOAD/LISTEN HERE

פרשת "בהעלותך" להאזנה/הורדה לחץ כאן


eXTReMe

eXTReMe Tracker