הרב המקובל שמעון דהן דהאן שליט"א HaRav HaMekubal Shimon Dahan Shlita HaRav HaMekubal Shimon Dahan Shlita: 06/01/2008 - 07/01/2008

עבור תרומות לעמותת זוהר הרקיע:

תרומה לעמותת זוהר ההרקיע

HaRav HaMekubal Shimon Dahan Shlita

HaRav HaMekubal Shimon Dahan Shlita
הרב שמעון דהן (דהאן) שליט"א

יום חמישי, 19 ביוני 2008

*** PARASHAT 'BEHA'ALOTCHA - SHLACH LECHA' - פרשת בהעלותך- שלח לך ***

Views

bs'd


PARASHAT 'BEHA'ALOTCHA-SHLACH LECHA' MP3 DOWNLOAD/LISTEN HERE

"בהעלותך-שלח לך" להאזנה/הורדה לחץ כאן

מעניני פרשת בהעלותך-שלח לך:

בהעלותך- לשון הרע של מרים- איך?, כל ארבעת הפרשיות הבאות בעניין לשון הרע, עד לפנחס, התכלית של היציאה ממצרים היה לתת לעם ישראל פה ודיבור קדוש ולכן ההקפדה היתרה בעניני לשון הרע.

שלח לך- משה מתבקש לשלוח המובחרים שבעם לתור את הארץ, איך משה רבנו בכלל יכול לשלוח אנשים לתור כשבורא עולם מראש כבר מעיד "ארץ זבת חלב ודבש"?, בכ"ט בסיון נשלחו המרגלים כשחזרו זה היה ט' באב, היה ניקוי גדול של נשמות ישראל במעמד הר סיני והיתה הזדמנות להגיע לאלוקות רק שהמרגלים חטאו, סוד הדיבור שהוא סוד אור פנימי ואור מקיף המולידים כלי,

השקר הוא אור אחד ועל כן לשקר אין רגלים אלא רגל אחת, הניסיון היה לבדוק האם הדיבור של עם ישראל התקדש וזה מתחיל בראשי העם שהם היו המרגלים, מדוע ארץ ישראל נקראתה כנען?, מה עתידה א"י להוציא ולתת?,

כל המרגלים הוא כדי לראות האם הגיע זמן קץ הימין, המרגלים מפחידים את העם....מה ראו המרגלים להוציא דיבה על הארץ עד כדי שעם ישראל רוצה לחזור לארץ מצרים?!, מה קרה שהלכו צדיקים וחזרו רשעים?!, המרגלים פחדו שמא כשיגיעו לארץ יוכלו לעבור אותם במעמדם והם יאבדו חלקם כנשיאים,

כל לשון הרע היא בסיבת גאוה וכבוד, כלב ויהושע מוציאים עצמם מהדיבה.

ע"פ הסוד: 6000 שנה עולם החומר עולם העבודה, הולכים לקראת עוה"ב עולם של שבת, משה מצווה את המרגלים ללכת ולבדוק איך מתקיים עוה"ב בסוד "מה רב טובך אשר צפנת ליראיך", כיוון שהמרגלים באו בשיא של מעמד הר סיני שהיה אלוקות ואם כך חשב משה שיש צורך לשלוח מרגלים לבדוק את העולם הבא, בלשון רגל שהוא לשון הליכה בסוד 4 אמות של הלכה ומשה רצה לדעת את השכר הזה של העוה"ב ובאמת דנה הגמרא האם לדור המדבר מגיע שכר או לא.

כל העולם הזה מתנהל בסוד "ברורים" שעושה האדם שעולים לעולם הבא והתוצאה שלהם שם- וזה נרמז בשמות הנפילים : אחימן- שהוא מ"ן ומ"ד מהם?, ששי- בסוד 6 ימי העבודה, תלמי-סוד לימוד התורה, וזה העולם הזה בני הענקים שמעלים לעולם הבא והשכר שישב לעתיד לבוא תחת גפנו ותחת תאנתו, מה שזרע פה– יקצור שם, בין רע בין טוב! , משל ונמשל אדם ופיו, "ברוח פיו כל צבאם"- הפה הוא סוד הרחם שמוליד הכלים והדיבור הקדוש ולכן כל עמל האדם לפיהו (בסוד הפה), אט אט החומר הולך ומסתיים ובשל זה יש עליית מחיר וזה סוד ש"הברורים" נגמרים, הברור מתחיל ללכת ל 2 קצוות עיקריים או פה או מוח, בזה לגויים יהיה קשה להתמודד כי להם אין יכולת להגיע לקדושת פה או מוח, חלומות המסמלים בעניין התקדשות של פה או מוח,

סוד הנפילים שנפלו מעולמות גבוהים והפכו להיות בעולם הזה מזיקים, התיחסות ר' נחמן מברסלב לעניין פגם חטא המרגלים שראו בברורים כעבודה,

ומשה לעומתם ראה את הברורים כשכר, המעשה נראה חסר ערך אך המעשה בסוד העולם הזה משלים את כל שבחו של הבורא כאחדות אחת עם הרוחניות,

לפעמים אדם נמצא בשיר הקדושה ועולים לו מחשבות זרות-מה העניין?,

כל עניני האכילה והשתיה וההרחה והנשימה היא מכח התחברות לברורים שיש בעולם הזה ועל כן יש צורך להקפיד שזה יעשה ביתר קדושה, על החומר הפשוט הזה דברו המרגלים לשון הרע ונגזרו על עם ישראל חורבנות כבדים אם כן ק"ו כשמדברים לשון הרע על בני אדם שהם צלמו של הקב"ה, האזהרות החמורות בלשון הרע, המרגלים דברו אמת אלא שעל הדרך הם החדירו מסר משלהם "ויראום" מתוך מגמתיות להכניס פחד שהעם לא ירצה להכנס לארץ, עונשם של המרגלים שנפגעו בלשון, התורה מזככת את הפה והלשון.

המשיח נקרא שיושב בקן הציפור שזה ביתו בעולם הרוחני ומה ציפור אופיה לדבר כך משיח צדקנו מתקן דיבוריהם של עם ישראל שהוא הראשון שהדיבורים מגיעים אליו וברגע שיגיעו אליו דיבורי האמת אז תגיע גם הגאולה עד אז אנחנו במלחמה שמתחילה "אדני שפתי תפתח ופי יגיד..." (סוד אשתו) ומסתיימת "נצור לשוני מרע ושפתותי מדבר מרמה" הכל בסוד הנקבה של האדם שהיא פיו שצריך שמירה ע"י תפילה, בכלים שהשם נתן לך להיות שותף בבריאה ברוחניות אל תמכור פיך לנחש בלשון והרע, מעשה גילוי של החפץ בחלום לרב דהן כל אחד יכול אם רק ירצה, לא תצליח לנצור לשון הרע לגמרי אז לפחות תפחית ותמיד עם מגמה להשמר יותר לפי הר' מסלנט, משיח מלשון משיח בדיבור שכוחו בפיו להמית או להחיות, עיצות להנצל בקלות מלשון הרע,

פרשה זו באה לגלות שכר עולם הבא שהיא ארץ ישראל העליונה,

סוד "ואלה השמות ששלח משה" כלמר כל השמות ששלח משה לתור הארץ אלו הם רק השמות עצמם ולא בני אדם אלא צרוף שמות בסוד צירופי האותיות כפי שלמדים "שמיה גרים" שהשם גורם ואיתו פועלים.


יום שני, 16 ביוני 2008

שעורי הרב דהן לקהל

Views

בשל בקשת הגולשים אני מפרסם פה את שעורי הרב המתקיימים לציבור הרחב:
שיעוריו של הרב המקובל שמעון דהן שליט"א, ניתנים פעמיים בשבוע. פעם אחת בשבת קודש בזמן מנחה בבית הכנסת "אוהל רחל" ברחוב תלפיות 19 ברמת גן (כשעתיים לפני פלג המנחה, השיעור פתוח לציבור), ופעם אחת באמצע השבוע במקום אחר במרכז הארץ (השיעור מלא עד אפס מקום)

יום שישי, 6 ביוני 2008

*** PARASHAT 'NASO' SHAVUOT- פרשת נשא - שבועות ***

Views

bs'd


PARASHAT 'NASO' & SPECIAL PREPARING TO SHAVUOT HOLIDAY PART TWO MP3 DOWNLOAD/LISTEN HERE

פרשת "נשא" והכנה לחג השבועות חלק שני

MP3 להאזנה/הורדה לחץ כאן.

מעניני פרשת נשא: משפחת לוי ובניו ותפקידם, מעניני "אישה סוטה", תהליך בדיקת האישה הסוטה, מדוע הנזירות מיין מתוך איזה חשש?

חג השבועות:

מגילת רות: הרקע, מקום ומשפחתה של נעמי, מחלון וכליון מתים נעמי נשארת עם כלותיה, נעמי היא "איוב" מצד הנשים למה הכוונה?, נעמי מחליטה לעלות לא"י, רות מקריבה ומחליטה לדבוק בנעמי בכל מצב, נעמי חוזרת לא"י חסרת כל ומרת נפש, עניין השדה לקט פאה ושכחה שהסבירה נעמי לרות, הצניעות הרבה של רות שנכרת מליקוטיה בשדה, בעל השדה –בועז- מיהו?, למה בועז מטיב עם רות?, "בועז הוא מגואלנו" למה הכוונה?,

גאולת קרקע וגאולת אישה, נעמי מסבירה לרות שיש לה זכות ייבום ע"י הגואל,

בועז מבטיח לרות גאולה בין שגואל קרוב ממנו יגאל או הוא בעצמו, שליפת הנעל כחוזה למשפט הגאולה של בועז, רות היא אם סבו של דוד – ההשתלשלות

בית דוד 10 דורות מיהודה ועד דוד המלך, תכלית המגילה היא גילויו של דוד המלך, שמות הדמויות הם מיצגים נשמות (אור רוחני), מתי אדם הוא נחשב כטיפה סרוחה?, מה הכוונה להדבק בשורש?, איך ייתכן משה איש האלוקים?

סוד מגילה מלשון לגלות ההסתר שהיא כאן רות, המשיח נקרא "זמיר" שהוא סוד זמרי בן סלוא לפי מהרח"ו, זמר מלשון שמזמר וקוטע חיות הקליפות מהכרם, "איש השדה" מיהו ומהי אחריותו ועבודתו הרוחנית ? (דרש), "עת הזמיר הגיע וקול התור נשמע בארצנו" – תפילה היא כנגד הנקבה הרוחנית והתור (רות) היא התורה והיא כנגד הזכר הרוחני, חידוש: הקשר בין מגילת אסתר לרות הוא "תר" שהם גמטריה 600 שהם 600 אלף רבוא נשמות, למה דווקא 600 רבוא? ,

תפקיד העולם הזה הוא לעבוד בששית ולשבות בשביעית (באלפים), נשמות האלף השביעי, תפקידם, כיצד נקראים ועליהם לא חלה קללת "בזעת אפך תאכל לחם",

תהליך השתלשלות הגאולה של הדור הזה, סיפורו של דוד המלך ע"ה בהקשר,

למה שמה רות כך?, למה עגלון זוכה לבת כזו כמו רות?, אם רשעים המעט שעושים זוכים לשכר כה גדול ק"ו שגם עובד השם, שכר מצווה בעולם הזה-אין,

מיהו בלק בשורשו?, "אב" בקבלה הוא בסוד החכמה, חידוש: חתימת מקבץ נדחי עמו ישראל ר"ת "נעמי", "ברכת השיבה שופטינו" שזו הברכה שברגע שתתקיים יגיע משיח צדקנו כפי שאמר הרב הגאון לוי נחמני זצ"ל, כל תפילת 18 היא תכנית הגאולה של השם לפי הרב נחמני זצ"ל, עם ישראל סובל כיום רוחנית, באופן שאין שובע גשמי לספק הצרכים הרוחניים ומנוחת הנפש,

סוד נעמי רות מחלון וכליון שמביא את משיח צדקנו, מיהם הדמויות הללו וחיבורם לפי הקבלה, תכלית הירידה מא"י לפי הקבלה, נעמי מלשון נעם העליון והיא התשובה, מה עשינו 2000 שנה בגלות בסוד איסוף נשמת עם ישראל והחזרה בתשובה אל הבינה, מיהו נחשון בן עמינדב בהקשר של נעמי?, בורא עולם הבטיח ליהודה שמשיח רק מזרעו, ואם כן מה הקשר של רות המואביה ליהודה? , סיפור שלבי לידת דוד המלך- ילדותו והרקע שממנו בא- עד המלכתו למלך ע"י שמואל הנביא, המוסר הגדול שיש ללמוד מאמו של דוד ששמרה את הסוד "אבן מאסו הבונים היתה לראש פינה", דוד בקש לדעת זמן פטירתו קבל רמז מהשם "ש-ש" הרומזות לשבת שבועות, , תורה היא שירה ואדם הלומד תורה נקרא ששר, שבועות סגולה גדולה לגילוי אור משיח צדקנו שהוא אור הכתר הרוחני.eXTReMe

eXTReMe Tracker