הרב המקובל שמעון דהן דהאן שליט"א HaRav HaMekubal Shimon Dahan Shlita HaRav HaMekubal Shimon Dahan Shlita: 07/01/2009 - 08/01/2009

עבור תרומות לעמותת זוהר הרקיע:

תרומה לעמותת זוהר ההרקיע

HaRav HaMekubal Shimon Dahan Shlita

HaRav HaMekubal Shimon Dahan Shlita
הרב שמעון דהן (דהאן) שליט"א

יום שלישי, 28 ביולי 2009

*** PARASHAT VA'ETCHANAN - פרשת ואתחנן ***

Views
bs'd

PARASHAT "VA'ETCHANAN" MP3 DOWNLOAD/LISTEN HERE

פרשת "ואתחנן" להאזנה/הורדה לחץ כאן


ואתחנן-ערב 9 באב

ואתחנן-תפילות משה מתקבלות עד לתפילה של משה על עצמו,

התחלת החורבן - אשרי אדם מפחד תמיד ומקשה לבו יפול ברעה,

האורעים שחתמו את החורבן שהם דווקא אדם לחברו , חורבן ביתר, חורבן טור מלכא,

הסימנים הראשונים לחורבן, הארוע האחרון והקשה שחתם את חורבן ביהמ"ק על "שני פתילות בנר אחד" ,

סוד שנאת החינם של קמצא ובר קמצא שהביאה לחורבן ירושלים,

קמצא הכוונה ניקוד קמץT שהוא הכתר, בר קמצא הכוונה בן לקמץ שהוא בן לכתר

שהוא החכמה, האיש שעשה משתה הם זו"ן שעשו משתה בחתונה ומחכים בגובה הרוחני הזה של החופה לקבל את השפע הגבוה מהכתר, ולכן הזמינו את מדרגת קמצא שהוא הכתר אלא שהשושבין הביא את החכמה במקום הכתר, "חכמה בגוים תאמין" וזה המכשול של עם ישראל, ואכן בהקבלה לפרשת השבוע משה מזהיר "כי היא (התורה) חכמתכם לעיני הגוים" , תורה היא כתר בסוד קמצא, וחכמת הגוים היא חכמת הגוי ואיך נשמר עם ישראל פעם מחכמת הגוי וכיצד ולמי היה פונה בצרה או בעיה? , מתיוון בזמן ביהמ"ק, עם ישראל תמיד היה בעל הדיעה התורה והנאורות כשמבקשים כתר תורה, השושבין בעצם הביא חורבן ביהמ"ק

וזה בדיוק מה שקורה היום שלומדים חכמת הגוי במקום חכמת התורה,

כמה מדענים יש יראי השם מאמינים בשם ובתורתו? כולם בכפירה! ,

מה יש למעצמות אירופה אחרי כל המדע שלהם והטכנולוגיה לבוא אלינו להתחנן על עניני ירושלים שנוותר? וכי חסר להם אדמות? למה הם מתעלקים על עם ישראל? הרי לא חסר להם דבר! זה הסוד של קמצא ובר קמצא הרומאים הם סוד "ארמי עובד אבי" בדומה ללבן שרצה לרמות את יעקב, לבן מייצג את הכתר יעקב מגיע אליו וזוכה לכתר הזה להקרא ישראל אבל לא לפני שבדרך כמובן עשו מנסה להפריע וזה חכמת הגוי ועם כל זה יעקב מתגבר עליו ובדיוק בסוד הזה אנו נמצאים היום ערב 9 באב התשס"ט,

הרב: "בשבועה אומר לכם שהכתר רוצה להתגלות עכשיו, לא מדבר על דור אחר" ,

החכמה היא המעכבת חכמת הגוי היא אבן נגף,לסור מכך ויתקיים אתם הדבקים בשם חיים כלכם היום, זה דור שמגיע לו, שעבר הרבה סבל לא עוד הרבה זמן, ק"ש לפני ואחרי שינה הם הנשק הגדול ביותר להדבק בשם,

9 באב ויום הכיפורים הם בני זוג זכר ונקבה רוחניים, תשע בתשרי מי שאוכל וצם ב י' מעלה הכתוב כאילו צם תשיעי ועשירי, מה הקשר בין תשיעי לאב שהוא איסור אכילה בין תשיעי של תשרי שהוא ריבוי אכילה, בסוד אור חוזר שהוא נקבה והוא 9 ת-ש-ר-(י) בסדר הפוך של האותיות העבריות , לעמת 9 א-ב-(גד) שהוא אור ישר והוא זכר, בסדר האותיות הרגיל של האותיות העבריות, כיפורים שהיא נקבה והיא הבינה מול אב שהוא זכר והוא חכמה ויחד נקראים חכמה ובינה,

9 באב לעתיד אמור להיות בסוד הזה להיות היום הכי שמח ביותר שכן נצרך עד עתה לתקן את חטא המרגלים שדיברו דיבת הארץ שהיה ביום זה ואם לא היו חוטאים לא היה מתגלגלים החורבנות של בית 1,2 .

סוד חורבן ביתר (ברית) ירושלים (מלכות) שהם ברית ומלכות, היתה הזדמנות לתקן ולהגיע לכתר אלא שנכשלו, גם אז הרומאים עשו מאמץ להגיע אלינו והם שולחים את נירון

בסוד "נר" שהוא 6 קצוות, והחץ שירה עבר 6 קצוות ונפל בירושלים, הינוקא ותשובתו "אדיר במרום יפול" שגרמה לנירון קיסר להתגייר, ר' מאיר שהוא אור המשנה (נשמה) התגלה וסודו שקבור עומד מול הכנרת (שייצוגה היא השכינה) בסוד האור שהוא שוכן,

לעתיד בסוד "ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם",

לבסוף במקום נירון נשלח להחריב אספ-סיאנוס (אסף מייצג את היסוד) שבא מצד הקליפה בדרך להחריב את ביתר וירושלים (שהם יסוד ומלכות) מצד הקדושה...וכן שאר ההשתלשלות עם העשירים של עם ישראל מול הבריונים, גם היום חושבים שבטחון נמצא בכסף בדומה למרת בייתוס אלא שהיא הבינה שאין טעם לכסף במצב שהיה, הבין ר' יוחנן את המצב הקשה ובתרמית יצא מי-ם למצביא הרומאי, הפסוק שהבין ר' יוחנן לפי מה שקרה שמינו את אספסיאנוס למלך ולכן הבין שאין טעם לבקש את ירושלים.

כשזה המצביא ראה חכמתו ונתן לו בקשה לאור ידיעתו וכחכמתו של ר' יוחנן,

הראיה לדורנו של ר' יוחנן בבקשותיו מהמצביא מה עומד מאחורי זה בעמקות? , טיטוס בא להחריב את ירושלים איך הצליח לפרוץ חומה כ"כ עבה? , האש שהחלה לאחוז במקדש, המעשה הרשעי של טיטוס מול קה"ק, עד היצור הקטן שנקרא יתוש ונכנס באפו. גם היום מלחמת טיטוס בשם יתברך ממשיכה, היום במקום יתוש יש חיידק, מה גילה אונקלוס לפני שחזר בתשובה כשהעלה את טיטוס, ואת ימח שמו וזכרו וכן את הרשע בלעם בסיאנס, מה הענין שגנזו דף גמרא שבו מתואר תהליך הנצרות?

גם בדור הזה בשנים האחרונות קיים בלבול בתוך הבתים בדומה לבלבול שהיה בחורבן הבית, זה הזמן בין הערביים שהם ערב רב והם מבלבלים אותנו ותומכים באל-אקצא שמזכיר שקמצא לא נגמר עדין ומוליד שנאה חכמה ובינה מעורבבים עם סטרא אחרא ואלה הם ההבלים והשטויות שמציעים האומות, ויש להתרחק מהאומות ולא להתקרב לכל מיני מקומות בעולם לטייל, זה מרגיז את בורא עולם, לא תחנם ולא תתן להם חן, ההקבלה לפרשת השבוע משה גדול ישראל מתחנן לראות את הארץ בפרשה מוסר נפשו על כך, ואילו כיום יהודים יעזבו את הארץ תמורת מה?! , גם היום מאז טיטוס מחביאים הגוים השודדים הללו את כלי המקדש כל זה רק שחלילה לא תתגלה האמת היהודית בעולם,

מתלהבים שתפסו כמה יהודים והלבישו עליהם תיקים של גזל כשהם הולכים וגוזלים כלי מקדש שלנו מדורי דורות, הגו'ק נקרא תיקן ואם הוא ותיק יושב ב"ותיקן" זה האופי שלהם של עשו הרשע אופי של גועל ורפש מאחורי פאר וכבוד חיצוני מזוייף.

כל אחד שחושב שיכול לנפח שרירים ולהיות "מצוייר" ולהלחם בשם יש "יצור" יותר קטן מיתוש ושמו חיידק חזירים, ואם לא אז אפשר גם זבוב או יתוש כמו ששלח לאובמה באמצע הראיון שלו לעולם.

משה הוא גימטריה רצון וצריך לרצות לראות את הארץ שהיא מלכותו של השם,

סוד "ויתעבר בי למענכם" שצריך בתשובה להתחבר לאמא הרוחנית שילדה את נשמתך.

סגולה לתשובה: כתינוק במעי אמו בזמן שטובל במקוה כיום היותו לפני ביאתו לעולם שאז נמחלין לו עוונותיו וכך הוא גם ברוחני, שהוא משה שהוא הרצון המתעבר באמא עלאה להוליד נשמתו מחדש.

סגולת לשמירה בכוונת שם אתה גבור לעולם א-דני במוצ"ש בהבדלה

בטיפה האחרונה של כוס ההבדלה,

עומד להיות פחד גדול בעולם מחד גיסא, עומדת להיות שמחה גדולה מאידך גיסא למי שהולך עם השם באמונה, השם עומד לדבר בכל רגע ורגע, עומדים להכנס מהתשס"ט לשנת התש"ע "עין" במקום "טיט" שנראה עין בעין בשוב השם לציון בישועה הקרובה.

יום רביעי, 22 ביולי 2009

*** פרשת דברים *** PARASHAT DEVARIM

Views

bs'd

"DEVARIM'' MP3 DOWNLOAD/LISTEN HERE

פרשת "דברים" להאזנה/הורדה לחץ כאן


פרשת דברים תוכחת משה לפני הסתלקותו, חובת התוכחה על מי חלה? ובאיזה אופן?

"הוכח לץ וישנאך - הוכח חכם ויאהבך" מה הכוונה? , אדם שלא נעלב מתוכחה מקבל חוכמה,

מהי תוכחה ע"פ הקבלה ואיך לא פוגעים בו? לפי מוהר"ן צריך להוציא את פסולת הקפה מבלי לערבב את "המשקעים" , סוגי הקליפה הקיימים, איך מחזירים בתשובה ? , רצון הוא תולדה ולא בחירה, רצון הוא צנור שנולד מברור רוחני, הרצון הראשוני לפני הברור נמצא עמוק בקליפה,

צריך לדעת לטפח את הרצון הזה-איך? , תהליך יציאת הרצון לפועל לפי הסוד של 4 אשמורות וקריאת שמע, ההנהגה של הולדת הרצון אצל מקובלים, בניית הכלים איך? , הערך הגדול של "ק"ש שעל המיטה" , , מהם תפקידם של שלושת הכלים הרוחניים?, 4 מיתות בית דין כיצד נעשות מה גורמים?, תהליך זיהוי ניצוצות הקדושה והוצאתם מהקליפה, עם השחר נולד הרצון ואז הולכים להתפלל כדי להמשיך את הרצון שנבנה בלילה, בלילה הזרע הוא מר, בבוקר הוא תמר בסוד תם-מר שעבר מיתוק הדין , יש עניין גדול מידי פעם להתפלל עם הנץ החמה שזה נותן כח גדול עד המנחה, האדם מחולק כולו ל 3 חלקים כיצד? , בלילה יש יצירת כלי בסוד "אמונתך בלילות" ביום מושכים מוחין לכלים ואז השפע בא ושוכן יחד עם המצוות המעשיות,

הרב: "הדור הזה בשבועה יראה את המשיח עין בעין" , תשובה עם בכי לתקן השקר.

"איכה" למי ולמה? אומות העולם או ארץ ישראל ? , בחסרון דאגה איש לרעהו בא חורבן, משיח משיח בא רק אם יש "התכללות" בין איש לרעהו ואם לא אז בשמים מתערבים כדי לכפות התלכדות כזו (ולא כדאי שזה יקרה), מה הכוונה "איכה" בסוד "ויפן כה וכה" ?

מהם המיצרים? , הגרון סוד גר-און בסוד מעבר יב"ק שם מיתוק הדין כדי לתת לשפע לעבור מהראש לגוף בסוד יעקב אבינו שהלך לארם נהריים לבנות את ישראל בסוד "לי-ראש" ,

לעולם יקרין אדם פניו לחברו, השפע נראה רבות בחלומות שנחלמים בשינה, כל יום שעובר והכח נשאר בקליפה קשה יותר להוציא אותו משם, היום צריך כל רגע "ניקיון" למה ?


יום רביעי, 15 ביולי 2009

*** פרשת מטות-מסעי *** PARASHAT MATOT-MASE'EY

Views

bs'd

"MATOT-MAS'EY'' MP3 DOWNLOAD/LISTEN HERE

פרשת "מטות-מסעי" להאזנה/הורדה לחץ כאן


פרשת מטות מסעי:

נדרים והלכותיהם, נקמת מדין ופרשת מסעי, מדין וסוד הדינים, המשך סוד נשמת שמעון בר יוחאי

מפרשת פנחס.

פשט: מדוע אדם נודר? לאיזה צורך? כפי שמצינו אצל יעקב אבינו שרצה לחזור לשלום מלבן הארמי, כנ"ל לגבי בועז שנשבע על מנת לכוף את יצרו, השבועה נעשית בכינויים כפי שמביא הרמבם, ילדה שנשבעת בבית אביה ואינה יכולה לקיים ובכלל דוגמאות של נדרים שאדם מעוניין לבטל, מה הכוונה להפר שבועה? הנדר הוא להשם, החומרה באי קיום נדר, חלוקת הגמרא אם כדאי או לא כדאי לדור, הענישה של אי קיום נדר, נדרים בין בעל לאישתו, נדר לא תופס על מצוות שכבר נצטוינו בתורה, מי מפר לבעל? ילך אצל חכם איך נעשית ההתרה? איך נחסם אדם בגלל נדרים? , איך מתבצע בפועל הנדר? , שכחת נדר? אם תזכר שלם במקום! ,

סוד:

נקמת מדין-בגלל שהצטרפו עם מואב ובלעם יחד, למה נקראת נקמה? , בציווי לשרוף את הכל

ולקחת את כל השלל, למה פה התורה מונה את השלל של מדין?, מסעי תבוא ותסביר!

מדין סוד הדינים מתי זה קורה? דינים מקדימים את השפע למשל... עד שאדם לפעמים מפסיד את כל מה שאמור לקבל מהשם, כעס שגורם, מהו כעס לפי הקבלה? , מה הכוונה בסלנג "לא רואה בעינים" , משה התחיל גאולה במדין וסיימה במדין, משה פתח פתח של מדין של הדין לשפע,

ולכן נאמר לו "פה (תנתן) תורה" כלמר "פתורה" ששם גר "בלעם" שהוא הפה שבולע הניצוצות קדושה, ומשה נשלח בדומה לרשב"י במערה, הלך למדין לשחרר כל השבויים שהיו במדין.

לפני השחרור, עם ישראל נפלו בדינים קשים עם בנות מואב כפי שייעץ הפה הרשע הלא הוא בלעם.

פנחס הבין שאם הוא לא ימסור עצמו על קידוש השם ולא ינקום פשוט עם ישראל לא יצא מהשבי הזה לעולם ולכן מתגלה עוד חידוש עצום מפרשה שעברה (פי)נחס :

איפה יוחאי אביו של שמעון בר יוחאי וקשור עם פינחס בן יאיר והוא רמוז בחוות יאיר שהוא אבא של רשב"י כלמר שהנשמות של הדור הזה שהתבררו היו אצל יוחאי בסוד חוות יאיר, שרשב"י בעצם יצא מחוות יאיר בסוד האור שממנו בא ובחייו הגיע לשורשו!

באחד מספרי הרש"ש למעשה אנו נמצאים היום בתוך פה הנחש, סוד בלעם שבלע את הנשמות,

בסוד כל תאוות העולם הזה, זה הנחש שנלחם בו פינחס, מי ראה הנשמות האלה? סבלנות משתלמת להנצל בכדי לא ליפול בפה הזה של הנחש איך? , כל כעס אפילו כלשהו משביא איתו מזיקים לבית וזה סוד הדין וזה מה שרצו המדינים יחד עם בלעם להכעיס את השם בסוד "אל זועם בכל יום" , השלל שנלקח ממדין בסוד צאן שנקלח שהוא צאנו של השם שנפל במדין שנקראים "צאן עמי" זה התחיל מיעקב שנתן שלל לעשו זה סוד נשמות שנפלו אצל עשו בזמן מלחמתו של יעקב,

ואדום הוא ראשית הדין בעולם, מלכי מדין הם מאדום, "ואלה המלכים אשר מלכו בארץ אדום לפני מלוך מלך בישראל" ראשי תיבות "אובמה" והוא סוד הדין שהוא גם שחור! ויושב כמו הדין על עם ישראל לפני השפע שיבוא שזו הגאולה!, אם אדם לא יודע למתק דין ברח ממקומך!

ד"א "ברק אובאמה" גימטריה נחש שהוא היצר הרע ועובדה שהוא מעורב נוצרי מוסלמי סוג של עמלק.

פרשת מסעי וחותמת התורה כולה מה הקשר שהיא חותמת לאחר פרשת מטות?

סוד המ"ב מסעות, סגולת מ"ב מסעות למתק הדין מהבית ע"י קריאתה והליכה בכל הבית לפי הקבלה, למה דווקא מ"ב מסעות בערב פסח? מה גורם מסע (נסיעה) ? לפעמים אדם נוסע רחוק בגלל ברורי הנשמה שמחייבת אותך בנסיעה או ההליכה לאסוף ניצוצות אלו כמובן ע"י התחברות לקדושה, בורא עולם מכניס את עם ישראל למצב של דינים ואז נדר מוציא אותם שזו קבלת התורה:

"נעשה ונשמע", החשש מדין שנדבק וגורם טומאה למי שמתעסק בו, הסכנה מכעס בזמן דין,

עיצות להנצל מטומאה זו של כעס, ולכן השם דבר ראשון מבקש מעם ישראל טהרה, וזרקתי עליכם טהורים וטהרתם וזה קרה בזמן שניתנה תורה כשירד משה להוריד לוחות שניים לאחר הכעסת חטא העגל ואז יש כפרה שזה יום הכיפורים! , סכנה בהצלת נשמות מהקליפה-איך זה קורה ואיך מתנהגים במצבים אלו? , כל סודות התורה נפלו בקליפה, רבי נחמן מברסלב מסר כל ילדיו כדי להציל ניצוצות הקדושה, משה רבנו מי כמותו באדם הפסיד ילדיו על הצלת הקדושה מהקליפה,

זו ההקרבה של כל קדושי ישראל שנכנסים לעובי הקליפה להציל נשמות ישראל שנתפסו ולהעלות אותם לארץ ישראל שזה בעצם לאחר התורה יש חתימת "מסעי" לסוע יחד עם ניצוצות הקדושה,

לאחר מכן באות נשמות חדשות שירדו עוד מעט מראשו של אדם הראשון כלמר אנו מסיימים נשמות שבאות מרגלי וגופו של אדם הראשון, נשאר נשמות הראש שהן נשמות "זהירא עילאה",

מתש"ס ועד תש"ע מסתיימים נשמות העקב, כלמר משנת התש"ע לפי הספר הגליא רזא שהוא מגורי האר"י הקדוש מתחילות לרדת נשמות זהירא עילאה, תאורן? תפקידם? כוחם בעולם?

יצר הרע אינו מכיר אותם! , נשמות אלה יגרמו למים רבים בארץ וסביבותיה.

ע"פ השם ויסעו וע"פ השם יחנו מה הכוונה ומה הקשר למ"ב מסעות בסוד "אנא בכח",

ידי השם נקראות מ"ב בסוד 3Xיד (14) = מ"ב , מה גורם שם מ"ב ומאיפה הוא בא?

2Xיד=כח , הכח הזה מוליד יד שלישית ושלושתן אוספין ניצוצות בסוד נטילת ידיים, ולכן מי שיודע סוד נטילת ידיים מביא משיח.

חשיבות פדיון הבן, בסוד פ"ד שהם 2Xמ"ב מסעות שעשו עם ישראל,

פ"ד של פדיון מרפא רפיון ידיים מאמונה שמתקן את הספק שהוא ייצוג עמלק שנקרא רפידים

חידוש: ארצות הברית, בריט(ת)ניה, ברית המועצות, בכל מקום שעלולים למצוא זהב נפט ושפע

שם קיימים אינדינים סוד "אני דין" והם קיימים בכל מקום ששם יש שפע מוסתר, והניסיון שם הוא הברית שהוא היסוד שהוא המפתח לשפע ולכן אלו המדינות שהוזכרו הן מקולקלות בברית,

בריטניה כיום נקראת "אנגליה" כלמר "אינ-גלוי-יה" כל זה בגלל השחיתות שלהם בברית.

eXTReMe

eXTReMe Tracker