הרב המקובל שמעון דהן דהאן שליט"א HaRav HaMekubal Shimon Dahan Shlita HaRav HaMekubal Shimon Dahan Shlita: 12/01/2007 - 01/01/2008

עבור תרומות לעמותת זוהר הרקיע:

תרומה לעמותת זוהר ההרקיע

HaRav HaMekubal Shimon Dahan Shlita

HaRav HaMekubal Shimon Dahan Shlita
הרב שמעון דהן (דהאן) שליט"א

יום ראשון, 30 בדצמבר 2007

***PARASHAT 'SHMOT'

Views

bs'd

'SHMOT' MP3 DOWNLOAD/LISTEN HERE

פרשת "שמות" להאזנה/הורדה לחץ כאן


מעניני פרשת שמות:

מות יוסף וכל הדור הקודם, פרעה חדש, עם ישראל מתעצם באופן לא טבעי, לידת משה, בריחת משה למדין, התגלות השם למשה בסנה, חזרה למצרים לגאול את עם ישראל, פגישת משה עם פרעה, תהליך למען "שתי אותותי אלה בקרבו",

מה העניין לספור את עם ישראל בתחילת הפרשה, סוף של דור ותחילה של דור רק שזה אותו פרעה ששכח את יוסף, החשש של פרעה שעם ישראל יתעצם ויחבור לאויביו, פרעה מחליט לענות את העם, השם מראה השגחה כנגד העבדות והקשיים שמרעיף פרעה, הפריה והרביה העצומה של עם ישראל, פרעה מבקש משפרה ופועה להפסיק הילודה של הזכרים בעם, כרגע עם ישראל עדין נקראו "עיברים",

פרעה גוזר גזירה על הזכרים של עם ישראל ובכל זאת עם ישראל מתעצם, ככל שיענו אותו כן ירבה וכן יפרוץ, איך נולד משה והאופן החריג בו הוא גודל נוכח הגזירה של פרעה, משה לא הסכים לינק מחלב של מצרייה, משה כי "מן המים משתהו", משה גודל בביתו של פרעה, משה משתתף בצערם של "העברים", משה מגן על יהודי והורג את המצרי, פרעה מוציא על משה גזירת מוות, הבריחה של משה למדין, משה מציל את בנות יתרו מיד הרועים, משה לוקח את ציפורה לאשה,

משה עובד כרעה צאן, ההתגלות של השם למשה בסנה, השם מצוה את משה לגאול, משה מתנגד לשליחות עד שהשם כועס עליו, השם נותן למשה מופתים למקרה שלא יאמין לו העם שהוא השליח לגאול, משה חוזר למצרים ומיד מגיע לזקנים והעם מאמין לו למשה, אך מהשלב הזה מתחלים קשיים מצד פרעה לשחרר את עם ישראל ומביא סבל על סבל לעם ומרתק אותם לעבודה הגשמית כדי לנתק אותם מהרוחניות והאמונה, העם מתייאש מגאולה ומשה רואה צרת העם ושואל למה הרע לעם?

אחת הסיבות ע"פ הזוהר שעם ישראל נגאל זה בשל שלא הפסיקו ילודה ולא פחדו מהגזירות, עם ישראל קבל מאדה"ר עד נח את שם הגאולה וזה קיים גם היום וישנו שם שבעזרתו מביאים גאולה, ומשה ידע זאת ושאל מה השם שאיתו גואלים וזה היה שם "אהיה" לגאולה ראשונה "אשר אהיה" לגולה שכבר נמצאים אנו בה בתהליכיה.

"ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה" חסר אות "נ" ל"שמות" כדי שיהיה "נשמות" כי נשמה יכולה להקרא רק אם יש לה שם ועל כן "שמות", איך הקשר של אדה"ר לפס' הזה?, מה מיצגים אברהם ויוסף ואיך הקשר לנשמות הללו של אדה"ר, סוד העבודה הרוחנית של יוסף כהכנה לפרשה זו, ומפרשה זו מתגלים הנשמות שברר וגילה יוסף, הדרך בה מתגלים נשמות עם ישראל שנפלו בקליפה, השתלשלות ענפיו של אדה"ר עד לניצוצות של נשמות ב 613 אבריו וכיצד נכללים זה בזה?,

מיהו משה? והעדות של השם עליו שלא היה ולא יהיה כמשה וגואל כמותו בדמות ובמידותיו?

"עם ישראל עלה המחשבה"- הוא סוד המחשבה, מצרי זה סוד המיצר שעוצר את הרוחניות מלהתפשט בגוף, ומי שנלחם במיצרים הללו הוא משה, וזה רמוז באותיות שלפני אותיות "מ-ש-ה" והם "רלד" שהם גם גימטריה פרעה, וגימטריה משה ושניהם כל אחד מייצג צד, פרעה-רע, משה-טוב ועל כן משה נבחר להלחם בו.

מיהו משה ע"פ הקבלה? , משהנקרא יסוד אבא ונקרא "טוב-יה", ומשה הרוחני הוא זה שכיום נותן כח לחזור בתשובה ולהתקרב לשם עם כל הקשיים, למה דווקא משה נבחר לגואל בסוד "דע את השם אלוהיך ועובדהו" ?

סוד הדעת והקשר של משה עם הסנה שמגלה את הדעת ומה הקשר לראיה?
למה צריך לדעת? משה תקן את מוח הדעת האלוקית כפי שנרמז בפרשה, מהו הנחש שמוזכר בפרשה והקשר שלו לדעת, איך כל זה מתקשר ללימוד תורה בעולם הזה ולעבודה הרוחנית בעולם הזה במצוות- "נר מצווה ותורה אור"

הסוד ששואל משה את השם באיזה שם לגאול? ומה סוד הכוונה "אהיה" ומהי הגאולה לפי הסוד הזה? כיום בורא עולם, שלא כבגאולה הראשונה, רוצה הפעם שבגאולה השניה שעם ישראל יגלה אותו ואז יביא גאולה, איך?

רק אחדות גואלת את עם ישראל, וכן גם שלא משנים שמות ללועזית ושומרים על זהותם ושומרים שלא יהיו הפלות, ולא מפחיתים בפריה ורבייה זה מביא גאולה וזה הביא הגאולה הראשונה וזה גם יגרום לאחדות ולהתחזקות העם בגאולה הקרובה,

פרעה של אז נמצא גם כיום איך? מפחידים את עם ישראל עם התגליות המדעיות כדי שלא יביאו ילדים לעולם בזמנם עבדו "בפרך" וכיום הם משכנעים ב "פה-רך" דיבור שכלתן בגיבוי אמצעים טכנולוגיים ויתר מודרניות כדי שעם ישראל יוריד מהפרייה והרבייה שלו.

צריך להבין שהשם הוא הנותן מחיה ולא שבני אדם יתלו פריה ורביה בלחץ כלכלי וע"י זה יפסיקו ילודה, ואז הבינו את הסוד הזה שאפילו שהיה קשה אז הילודה כן מקדמת גאולה והשם מגדל אותם ועושה ניסים גלויים חרף הקשיים.

כיום יש יכולת למחבלים ובכלל לכל אדם שרוצה להרוס את העולם לקחת פצצות ולהסתובב חופשי תוך הזרעת פחד גדול...

צריך להתעורר ולהיות מוכנים ולא לחכות לרגעים הקשים מכל הזמנים ללא הכנה מספקת, וההכנה היא בתשובה במצוות ועבודת מידות אדם למקום אדם לחבירו, לא לחכות לרגע שהשם גואל סופית את עם ישראל כי המצב הולך ומחמיר מיום ליום!
BS"D

RABBI SHIMON DAHAN SHLITA, HEAD OF "ZOHAR HARKIA" YESHIVA

PARASHAT SHMOT - LECTURE GIVEN ON Dec. 25, 2007

VITAL POINTS CONCERNING THE PARASHA:

 1. Gone of Joseph and his generation
 2. Rising of new Parow
 3. Israeli folk growth enormously
 4. Moses born
 5. Moses escape to Mydian
 6. Appearance of God to Moses by the bush burnt fire
 7. Moses back to Egypt to liberate the Israeli people
 8. Moses meet Parow: beginning of the miracles procedure

Focuses issues

 1. What is the purpose of recounting the people's names
 2. End and start with a new époque generation
 3. Parow's fear due to the extreme huge growth of population that might plot with other nations
 4. Parow tortures decision
 5. Devine providence at the slavery
 6. -7 According the populations growth, Parow commands the two birth-given women Shifra and Pu-a to cut off baby boys birth

8. Israeli folks at that stage are named as Hebrew

ACCESS DESCRIBE

Parow persecuted the Israeli males, even though the folk multiplies and increases tremendously. The more tortures the more brake through.

Moses born and refused to be feed by an Egyptian woman. He brought up in Parow's palace despite his decreased.

Moses named after he pulled from the water, Moshe – in Hebrew. He grew up and came out to observe his suffering brothers. After he saw an Egyptian stroke an Israeli, he killed him. Parow judged Moses to death so he escaped to Mydian. There he rescued Itro's daughters from the local shepherds and marry Zipora. He becomes also a shepherd.

God's revealed to Moses in the bush burnt fire and command him to take the liberating mission. Moses opposed till God provide him some living examples so that the people will believe he is the messenger. He returns to Egypt and with the co-operation of the elderly wises the mission gets on it way.

From that stage Parow forced a horror chasing miserable life for the people by demanding a tougher work, to tear them a part from any spiritualy and path.

This brought despair and agony away from liberation. As the situation became worst, Moses claimed to God.

According the Zohar : one of the main rights to gain the liberation of the Israeli folk was their non stopped birth giving and fearless of Parow persecutions.

God's code of liberation I HAVE BEEN AND SHELL BE used for Adam (the first person on earth), came through Noach and used in Egypt as well as in the final exile of our days soon, we are already into that procedure .

Those are the Names, Shmot, in Hebrew, who comes to Egypt. Don't call Shmot but Neshamot – souls. A soul responds when you call her by the name.

What the connection to Adam. Abraham and Joseph.

Due to a preliminary spiritual secret work of Joseph, souls were purified and discovered.

How includes the 613 holy traces of souls in Adam's organs, and brunches in the chain of events up to each one of us.

Who is Moses, what pronounced his name concern the well known verse about his unique exclusivity 'The first and the last ever were the Savior" ?

Israel is the God's secret intention

Egyptian – Mitsri – narrows and prevents the holy spirituality to spread.

Moses fought against it.

Moses also called Tov Ya – good in the eyes of the Lord.

According the kabbala he is highly staged at foundation of Father –

Yesod de Abba and pours us strength to make Tshuva .

He has been chosen for his wisdom to worship divine serviceיום רביעי, 19 בדצמבר 2007

***PARASHAT 'VA'YECHY'

Views


bs'd

'VA'YECHY' MP3 DOWNLOAD/LISTEN HERE

פרשת "ויחי" להאזנה/הורדה לחץ כאן

מעניני פרשת ויחי:
גילוי אחרית הימים של יעקב לבניו ולא ניתנה לו רשות ובתוך הברכות יש את הסודות של האחרית.

ברית וגוף נחשבים כאחד כך גם יעקב ויוסף, למה חי יעקב אבינו רק 17 שנים? , ויחי כמנין גימטריה 17 שנים בא"י ו 17 שנים במצרים עם יוסף, מי נקרא "חי"?, יעקב אבינו החולה הראשון בעולם, יעקב אבינו לא מת – איך טוענת כך הגמרא?, החיות תלויה ביוסף, יסוד הוא כללות הכל והוא יוסף, יעקב אוסף את נכדיו מנשה ואפרים ומברכם שיהיו חלק מהשבטים, מה עניין שיכול הידיים בברכה של יעקב לאפרים ומנשה? , יעקב מקבץ את השבטים לספר להם את אחרית הימים, מהרגע שיעקב מסתלק כך גם נסתתמת חכמתן של ישראל, שמעון ולוי – בעלי דין קשה כפי שלמדים ממעשה דינה ושכם יעקב לא אוהב גישתם, הכלי נשק שבקש יעקב הוא תפילה "בצלותי ובעותי" וכך גם לעניינו של משיח, מאיזה כח שואבים לוי ושמעון שואבים כוחם ומה יהיה מקצועם ולאיזה צורך?, הבטחה ליהודה שלא ימוש שבטו עד אחרית הימים ועל כן יהודי על שם יהודה ואין מלוכה אחרת פרט משבט יהודה "עד כי יבא שילה שהוא המשיח וגמטריה "משה", הברכה ליוסף שיהיה בכור גם הוא יקבל מלכות שהוא משיח בן יוסף, מה הכוונה הפסוק של "בן פורת יוסף בן פורת עלי עין"?, ר' יוחנן והקשר שלו לכוחו של יוסף, במי שולטת עין הרע?,

צדיק במותו חי יותר מבחייו מהי החיות הזו? מקור החיות הוא בברוך חי העולמים בסוד "ואתם הדבקים בשם אלוקיכם חיים כולכם היום" , חי הכוונה היא שעבר הווה ועתיד הם בחינה אחת ואין שינוי סוד "ואני הויה לא שניתי", מה הקשר בין חי ל-ויחי ?, החיות של האדם תלוי בחוט השדרה ומהטיפה שכלולה במוח ועוברת דרך החוליות הללו, מהו סוד העבר ונרמז באיוב "איפה היית ביסדי ארץ", מהו סוד אדם הראשון שראה מתחילת העולם ועד סופו בעניין הנשמות?, מה היה עליו לעשות על אותו אדם של הנשמות?, מה קרה בפועל ומה נגרם כתוצאה מכך?, אדם לא נולד בידיעה של לפני החטא של האדם הזה, נפילת האדם הזה עד יומינו אנו, איך מחולק אדם הנשמות ? , באיזה סיבות באים בגלגול ?, איך נגזר זיווגו של אדם לפי הגלגול?, כיום הזיווגים ברובם לא האמתיים עד שיבוא משיח צדקנו, עניין הגלגול של דוד המלך והקשר לאוריה החתי ובת שבע ארץ ישראל והאבות, האומר דוד חטא אינו אלא טועה כיצד זה מוכח?, כל המלחמה כרגע היא לשחרר את א"י מאחיזת הנחש הרוחני שנאחז בקצוותיה, הגלגולים הם כדי להתנקות מלכלוך ולהאיר בעולם הנשמות "האדם נולד עיר פרא" על כן ייסורים בעולם הזה הם כאין וכאפס לעומת ייסורי העולם הרוחני ועדיף לקבלם פה, אדם חייב לדעת בחייו מאיפה הוא בא מאיזה שורש בעולם הנשמות, כיום כולם באים מעקביו של אדה"ר והם יקיימו את ריצוץ ראשו של הנחש הרוחני "הוא ישופך ראש ואתה תשופנו עקב", סוד משיח צדקנו "וגבה מאוד ונשא" מה בחינתו מול אדם הראשון?

סוד הנבואה של בקיעת הר הזיתים לשניים בהקשר לעולם הנשמות ולאדם הנשמות,

פרייה ורבייה נקרא חי, דוד שורשו מוות ומה בקש מהשם?, מה סוד הכנור ומה היה עושה דוד איתו? באיזה אופן?, מי חיבר תהלים?, מה הסוד של דוד במלחמות? דוד המגן הצמוד של השכינה, בית מקדש השלישי תלוי רק בעם ישראל,

הווה הוא סוד הויה שאדם עושה מצווה וחש את המצווה וחי באותו רגע וזו המטרה והכוונה להדבק בהויה והוא חי גם כן

אם אדם דבוק כל הזמן עם השם יתברך זה נקרא שהוא בעתיד "אהיה אשר אהיה" והוא סוד חי גם כן.

כל הציווים הם כדי שאדם ידבק בשם בשלוש הבחינות הללו ואז יקרא חי.

בספר גליא רזא נכתב שהנשמות הישנות הסתיימו להתגלגל ב-התשס"ב ומתקופה זו יוולדו נשמות מראשו של אדם הראשון שעוד לא היו בעולם והם רואים את העולם בצורה שונה מאיתנו שאנו גלגולים מנשמות ישנות, ראייתם האמיתית טובה, ולא חטאו מעולם והם יעזרו לגאול את עולם מהרוע.


יום ראשון, 16 בדצמבר 2007

***PARASHAT 'VA'YIGASH'

Views

bs'd

'VA'YIGASH' MP3 DOWNLOAD/LISTEN HERE

פרשת "ויגש" להאזנה/הורדה לחץ כאן

מעניני פרשת ויגש:

מפגש האחים לאחר 22 שנים, יעקב בא לראות את בנו במצרים, הקישור בין פרשת מקץ לויגש,

יוסף מטמין את הגביע אצל בנימין ויוסף מנסה להפליל את האחים בגניבה, האחים מבינים שבנימין בסכנה, יהודה לוקח את האחריות והשליטה ומדבר עם יוסף בפייסנות, ומבהיר ליוסף שאם בנימין ישאר עבד במצרים זה יגרום למות יעקב, למה יהודה לוקח ההנהגה לדבר מול יוסף?, לבסוף יהודה מזהיר את יוסף מבלי לתת ליוסף לדבר ורצה לחסל את יוסף, העמידה של יוסף מול יהודה בדיוק כמו שור מול אריה-כל אחד מראה כוחו, איפה כוחו של יוסף? איפה כוחו של יהודה?, 4 החיות הרוחניות שבהם נמשל האדם, יהודה יודע ויוסף יודע שאם הם יעשו טעות זו סכנת מוות, יוסף מתגלה לאחים וכולם כל האחים באותו חדר, מה חשוב ליוסף מכל הסיפור הזה?, מה פשר הבהלה של האחים מיוסף?, הזוהר כותב שמתו מבושה, יוסף מנחם את אחיו שהשם שלח אותו למצרים כדי להחיות זרע לבית יעקב בזמן של הבצורת והרעב, יוסף מבקש מהאחים להביא את יעקב אבינו למצרים, יעקב האמין שיוסף חי רק בגלל העגלות שזה הזכיר לו שבאותו יום שיעקב שלח את יוסף לאחים זה היה בנושא "עגלה ערופה" ועכשיו יוסף שולח לו עגלות מלאות, יעקב יורד מצרימה אל יוסף.

האדם הרוחני כיצד בנוי בעולם הרוחני? וכיצד זה מתקשר לכוחות יוסף ויהודה?-

יוסף מרחל, יהודה מלאה, לאה ראתה והכירה את הרוחניות של יהודה וכך נתנה לו השם יהודה ששורשו מסמל פה-פה עליון, דיבור פריה ורביה בדיבור.

יוסף הוא גם מייצג פה והוא יוסף מלשון הוספה פריה ורביה בעולם פה תחתון.

יהודה הוא האמת "כי אמת בפיהו" אין אצלו שקר, יוסף הוא סוג העולם הגשמי, ומה קורה ששני כוחות אלו נפגשים?

אלו כוחות שמתמזגים זה עם זה.

מיהו המשיח ע"פ שני כוחות אלו? מיהו משיח בן דוד ומיהו משיח בן יוסף?, בכניסת שבת מי מנצח הרוחניות או הגשמיות והקשר להלכות של שבת, ולשבת עצמה.

מהו הלחם הרוחני? מהו סוד הדיבור ואיך הוא נעשה? סוד החיטה 22 אותיות, איך זה מתקשר לברכה על הלחם, תפקיד 4 המוחות שטוחנים את החיטה מיהם ואיך עובדים? למה לשון נקראת לשון ומה תפקידה? המילה שיוצאת מהפה היא סוד הלחם, למה החובה להטביל לחם במלח? סוד "לכו לחמו בלחמי".

מהו סוד האהבה האמיתית הרוחנית? דוד סמל את הסוד הזה אבל איך הגיע לאהבת השם והקשר ללחם הרוחני, מה עניין "לחם פנים" שהיו אוכלים הכהנים ומה מסמל "לחם אחור", לרוחניות צריך מעט רק לקלוע למטרה ואם אינו מוצא המטרה צריך לבכות שזה הברור של יוסף שאינו מוצא פתרון ומשאינו מוצא פתרון וגם בודד הוא בוכה כדי לזכות באהבת אביו שהוא "אחד" ועולה בגימטריה "אהבה" ויחד הם גיטריה שם "יקוק", יהודה יכל לדבר שהוא הפה ואין לו צורך בבכי, מהו סוד טיפת הדמע מהעין ומה יכול להועיל?, סוד תוספת אות "ה" שנוסף ליוסף לשמו (יהו-סף-יהו-דה),

סוד "הטל" תחיית המתים והקשר לכוחם של יוסף ויהודה, רק ברגע שיהיה חיבור עץ אפרים ויהודה אז תהיה אחדות ומהו העניין הזה והקשר לעצים הנ"ל? ומה קורה כרגע כשהעצים האלה עדין לא מחוברים? , רק מלך אחד יהיה שהוא דוד המלך שהוא החיבור של שני העצים הללו יהודה ויוסף, צריך להזהר על דיבור שאדם מוציא בפיו כי אין נשכח הדיבור לעולם והדיבור הזה חי וקיים "כי חץ שחוט לשונך", "חיים ומוות ביד הלשון", השם אמר לעמו "אוהב אתכם" מה שלא עשו ועושים הרבה מהסובבים אז אחרי מי צריך ללכת?, השפה שהשם בחר בה.

איך יוכיח אותנו משיח צדקנו שהוא שילוב של יוסף ויהודה? על אדם להיות אמיתי אבל איך להתנקות? מהם חלקי התשובה?


eXTReMe

eXTReMe Tracker