הרב המקובל שמעון דהן דהאן שליט"א HaRav HaMekubal Shimon Dahan Shlita HaRav HaMekubal Shimon Dahan Shlita: 22 ביולי 2009

עבור תרומות לעמותת זוהר הרקיע:

תרומה לעמותת זוהר ההרקיע

HaRav HaMekubal Shimon Dahan Shlita

HaRav HaMekubal Shimon Dahan Shlita
הרב שמעון דהן (דהאן) שליט"א

יום רביעי, 22 ביולי 2009

*** פרשת דברים *** PARASHAT DEVARIM

Views

bs'd

"DEVARIM'' MP3 DOWNLOAD/LISTEN HERE

פרשת "דברים" להאזנה/הורדה לחץ כאן


פרשת דברים תוכחת משה לפני הסתלקותו, חובת התוכחה על מי חלה? ובאיזה אופן?

"הוכח לץ וישנאך - הוכח חכם ויאהבך" מה הכוונה? , אדם שלא נעלב מתוכחה מקבל חוכמה,

מהי תוכחה ע"פ הקבלה ואיך לא פוגעים בו? לפי מוהר"ן צריך להוציא את פסולת הקפה מבלי לערבב את "המשקעים" , סוגי הקליפה הקיימים, איך מחזירים בתשובה ? , רצון הוא תולדה ולא בחירה, רצון הוא צנור שנולד מברור רוחני, הרצון הראשוני לפני הברור נמצא עמוק בקליפה,

צריך לדעת לטפח את הרצון הזה-איך? , תהליך יציאת הרצון לפועל לפי הסוד של 4 אשמורות וקריאת שמע, ההנהגה של הולדת הרצון אצל מקובלים, בניית הכלים איך? , הערך הגדול של "ק"ש שעל המיטה" , , מהם תפקידם של שלושת הכלים הרוחניים?, 4 מיתות בית דין כיצד נעשות מה גורמים?, תהליך זיהוי ניצוצות הקדושה והוצאתם מהקליפה, עם השחר נולד הרצון ואז הולכים להתפלל כדי להמשיך את הרצון שנבנה בלילה, בלילה הזרע הוא מר, בבוקר הוא תמר בסוד תם-מר שעבר מיתוק הדין , יש עניין גדול מידי פעם להתפלל עם הנץ החמה שזה נותן כח גדול עד המנחה, האדם מחולק כולו ל 3 חלקים כיצד? , בלילה יש יצירת כלי בסוד "אמונתך בלילות" ביום מושכים מוחין לכלים ואז השפע בא ושוכן יחד עם המצוות המעשיות,

הרב: "הדור הזה בשבועה יראה את המשיח עין בעין" , תשובה עם בכי לתקן השקר.

"איכה" למי ולמה? אומות העולם או ארץ ישראל ? , בחסרון דאגה איש לרעהו בא חורבן, משיח משיח בא רק אם יש "התכללות" בין איש לרעהו ואם לא אז בשמים מתערבים כדי לכפות התלכדות כזו (ולא כדאי שזה יקרה), מה הכוונה "איכה" בסוד "ויפן כה וכה" ?

מהם המיצרים? , הגרון סוד גר-און בסוד מעבר יב"ק שם מיתוק הדין כדי לתת לשפע לעבור מהראש לגוף בסוד יעקב אבינו שהלך לארם נהריים לבנות את ישראל בסוד "לי-ראש" ,

לעולם יקרין אדם פניו לחברו, השפע נראה רבות בחלומות שנחלמים בשינה, כל יום שעובר והכח נשאר בקליפה קשה יותר להוציא אותו משם, היום צריך כל רגע "ניקיון" למה ?


eXTReMe

eXTReMe Tracker