הרב המקובל שמעון דהן דהאן שליט"א HaRav HaMekubal Shimon Dahan Shlita HaRav HaMekubal Shimon Dahan Shlita: 18 ביולי 2007

עבור תרומות לעמותת זוהר הרקיע:

תרומה לעמותת זוהר ההרקיע

HaRav HaMekubal Shimon Dahan Shlita

HaRav HaMekubal Shimon Dahan Shlita
הרב שמעון דהן (דהאן) שליט"א

יום רביעי, 18 ביולי 2007

***PARASHAT 'DEVARIM'

Views

bs'd


PARASHAT ''DEVARIM' MP3 DOWNLOAD/LISTEN HERE


פרשת "דברים" להורדה/האזנה לחץ כאן

מענייני הפרשה: שבת חזון ע"ש חזון ישעיה ההפטרה הנביא, אבלות לט' באב בעיקר שבוע שחל בו ט' באב, שורש ט' באב מדרבנן, החומרה בתענית כדאורייתא, ע"פ הזוהר ברגע שאדם הראשון חטא השם שאל אותו "איכה", מה הענין להתחיל דבור במילה "איכה" , הקב"ה קרע בגדיו בחטא אדם הראשון וזה הסוד ששואל השם "איכה אוכל אשא את טורחכם לבדי" וכו' , עם ישראל הופך לבזוי בזמן ירמיהו שכתב את מגילת איכה, ואז עוד התחיל לנבא על סכנות החורבן אם לא יעשו עם ישראל תשובה, איך הגיע עם ישראל בדור המדבר שראה את השכינה, דור דיעה, איך הגיעו לדבר דיבה על א"י , בזמן שהשם מבטיח טובות גדולות לעם ישראל, משנכנס אב ממעטין בשמחה, לעתיד לבוא יהפך ט' באב למועד ע"פ מגילת איכה, גלות ספרד שהתפזרו לכל העולם גיזרה שנגזרה בט' באב, וכן גם השואה שהיתה גם היא ב ט' באב, מדוע בא עלינו ט' באב חורבן ראשון ושני, הצורך שכל אחד ירגיש צער בחורבנות האלה היא בגלל שביתו של בורא עולם נחרב ופשוט שגם בניו עם ישראל גולים ועל כן יש להצטער על חורבן ביתו של הבורא, עם ישראל עדין בארצו ועדין בגלות גדולה ונצרך ומבקש סיוע מאומות העולם, על מה צריך להתפלל שיהיה פה בארץ ישראל, השם יתברך, עם ישראל והתורה אחד הם וזה יבא גאולה בלבד, הדינים של ט' באב,הקב"ה מכפר על הכל פרט לגאוה, הסיפור בגמרא של קמצא ובר קמצא והחורבן שנגרם בעקבות הסיפור הזה, מי הם הנוצרים של היום שהתפתחו מחורבן בית שני, מכחידים את עם ישראל ויהדותם באומות העולם, הסיפור של רבי יוחנן בן זכאי בימי הרומאים בבית שני, הדור הזה לא יקבל ייסורים בדומה לדורות קודמים זה דור שהשם אוהב אותו מאוד, האמת שחקרה הגמרא כדי להגיע לעניין הגזירה של חורבן הבית, ההבדל בין גוי ליהודי בהלך הרוח , איך נתן השם לטיטוס הרשע להכנס לביתו ולעשות מעשיו הרעים שם? , איזה "שלום" רוצים בוש וחבריו לתת לעם ישראל כיום? אומות העולם גורמים עושר בכסף כדי להשמיד רוחנית את עם ישראל.eXTReMe

eXTReMe Tracker