הרב המקובל שמעון דהן דהאן שליט"א HaRav HaMekubal Shimon Dahan Shlita HaRav HaMekubal Shimon Dahan Shlita: 14 בינו׳ 2010

עבור תרומות לעמותת זוהר הרקיע:

תרומה לעמותת זוהר ההרקיע

HaRav HaMekubal Shimon Dahan Shlita

HaRav HaMekubal Shimon Dahan Shlita
הרב שמעון דהן (דהאן) שליט"א

יום חמישי, 14 בינואר 2010

וארא - התש"ע - VA'ERA

Views
bs'd

'VA'ERA' MP3 DOWNLOAD HERE

LISTEN :

וארא - התש"ע להאזנה ^^^

להורדה לחץ כאן

If you have problem with the built-in player press here

אם יש למישהו בעיות עם הנגן המובנה שילחץ כאן

WMA להורדת הקובץ בפורמט


בס"ד

עבוד לדרשתו של הרב שמעון דהן שליט"א

פרשת השבוע וארא תש"ע

שבע מכות מובאות בפרשה ויש לקשרן גם לדורנו אנו . עתיד הקב"ה להנחיתם בסיבוב חוזר על אומה"ע . הדור הנוכחי גרוע מהדור שבימי פרעה. כידוע, פרעה החשיב עצמו אלוה .

רוב העולם כיום מנוכר להקב"ה מי באתאיזים ומי בע"ז . הנוצרים הגרועים שבכולם – מאמינים באדם שהוא אלהים . לא שייך צמצום והגדרה בבורא עולם. לכשיתגלה המשיח יפגעו האומות באיפיון דומה לעשר המכות שהיו במצרים על התאנותם התנכלותם ועינויים את ישראל משך שנות אלפיים . שנאת אומה"ע לישראל נולדה במעמד הר סיני.

כימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות . אומרים חז"ל , בעידן משיח בב"א, יתרחשו פלאי פלאות שניסי מצרים יהיו תפלים להם.

כאשר מרע"ה אומר להקב"ה בסוף פ' שמות "למה הרעות לעם הזה" וכי מה' תצא הרעה? מאד שכיח גם במקומותינו שפונים אל הקב"ה בנימה של קובלנה, די ! די לצרותינו !

ה' התגלה לאברהם ויצחק במידת היסוד א-ל ש-די וליעקב ברמת הויה- ז"א , אשר טרם מומשה . אך ישנה מדרגה גבוהה יותר , אהיה אשר אהיה העולה על י-ה-ו-ה . שמי עם י-ה עולה שס"ה ושמי עם ו-ה עולה רמ"ח = תרי"ג אברים דמלכא כנגד תרי"ג המצוות. מאור ושמש : ליבון והמשך השיחה בין הקב"ה ומשה גולש לפרשת וארא . ה' מסביר (מתרעם ) ....וידבר אלהים -מדת דין, אל משה ויאמר אליו אני ה' – מדת הרחמים ! אסביר לך מדוע מתגלגל הדבר כפי שנראה בעיניך , שהרעותי.

כאשר התראתי לאברהם , אברהם קנה מידת החסד . בזמן שיש רק חסד בעולם כפי שהיה מאז בריאת העולם שרציתי עולם חסד יבנה – נגרם המבול מרוב חסד. יצחק קנה מדת הגבורה – מידת הדין . להנהיג העולם במידה זו לבד אין עומדים בו. יעקב קנה מידה שהיא ממוזגת בין חסד וגבורה והיא רחמים. בהנהגה זו טרם השתמשתי בעולם, טרם הגיע הזמן. אומר רש"י בפ' ויחי שנסתמו עינים וליבם של ישראל לאחר פטירת יעקב . לכן לא הופעלה בעולם מדת הויה.

ישעיהו הנביא אומר "בטחו בה' עדי עד כי ב י-ה ה' צור עולמים" לך משה יאה לבטוח במידת ההויה "בטחו בה' - ז"א, כי אחריה י-ה , חכמה ובינה צור עולמים הסתום והגנוז. עכשיו, אני מתחיל להפעיל אותה ואתה משה , צריך לשבור ולהעפיל מעלה יותר במידת הבטחון שלך יותר מהדורות שקדמו לך ואז תזכה להתוודע אל המדרגות ההן אל מדרגת השם א-ה-י-ה אשר

א-ה-י-ה , אשר=ראש =גימט. 501 , משה - 345+ יוסף 156 = 501 .

בשפת הקבלה לכל מילה ואות משקל ומקומן של שאלות נעדר. כאשר אומר פרעה " מי ה' אשר אשמע בקולו" שמות ה' ב', יש לקרוא כקביעה ולא כשאלה . פרעה במו פיו מנה סדרי התגלויות שם השם מי- ספירת הבינה, הויה -ז"א , אשר – ראש , כלומר, אם ה' ראש – אשמע בקולו !!!!

רבי יהושע בן לוי פגש את אליהו הנביא ושאלו למקום המשיח. כאשר הגיע אליו ביקש להחיש בואו, אימתי יבוא מר, השיב המשיח , היום ! למחרת שב רבי יהושע ותהה מדוע לא בא , ענה, היום ! אם בקולו תשמעו ! אומר הזוה"ק שבדורו של משיח הקב"ה ידבר ישירות משמים לכל העולם להבדיל ממעמד הר סיני שה' דיבר רק אל עם ישראל . באופן הזה יתגדל ויתקדש כבוד ה' וכבוד ישראל ובחירתנו כעם סגולה תוכתר לעיני כל העמים .

השם "אשר" הוא סוד האלף השמיני , ספירת הבינה. השמינית ממטה בסוד הגאולה שהיא מעל השבת , " א"ז " , אז יאמרו בגויים הגדיל ה' לעשות עם אלה . כל זה יתרחש לאחר שישוכנעו ויכניעו אומה"ע תאוותיהם על מדעיהם וימשכו ידיהם מבניית כוחות הרס והשמדה.

סדר המכות :

אות "מכת" הנחש שנעשה בבית פרעה העמיד המצרים במקומם כבטלים ומבוטלים כאשר מטה אהרון בלע מטותם. הנחש הוא סוד חיצוניות העור , כתונות העור שלגופנו. בעור תבונת חישה בכל נקבובית וזקיק שערה לסוגי התענוגות והיסורים הנרגשים , נ- חש.

העור הוא החיצוניות הראשונה הנולדת וכאשר הוא ריק מתוכן רוחני נחשב לאבי אבות הטומאה. לכן, בהחשף העור החי של גבר או אשה , קיים אלמנט פגיעות ופיתוי והינו בלתי צנוע.

כנגד אות הנחש תתרחש מכה שפגיעתה ישירה בעור כמובא בזכריה י"ד " וזאת תהיה המגפה אשר יגף ה' את כל העמים אשר צבאו על ירושלים המק בשרו והוא עומד על רגליו ועינו תמקנה בחוריהן ולשונו תמק בפיהם "... לא יהיה ספק לאומות שהמכה מאת הי"ת .

חרטומי מצרים שהשיבו בלהטיהם עם הנחש , עשו מעשי ניגוח והתרסה כלפי אותות הי"ת . כאז כן היום מתגרים האומות בבורא עולם מה ה' עושה אור - הם יוצרים תאורה , מה ה' מוריד גשם , גם הם . כל פעולה שה' עושה חום, קור, גם אנו יודעים לעשות. הבסיס להישגם הוא כוחי ועוצם ידי- כפירה מוחלטת בבורא עולם.

דם : דם הוא הטיפות במוחין טרם יצירת הוולד . המוח מונח מכורבל כעובר . מכת הדם במצרים משמעותה יצירת וולד חדש . כאשר ה' מכה בקליפה נוצר כנגדו בקדושה היוולדות חדשה, מוחין חדש לעם ישראל. זל"ז ברא אלהים . הוא שאמר הקב"ה אל משה : אל האבות נגליתי בא-ל ש-די ומעכשיו אני מתגלה במדרגה גבוהה וחדשה , לכן נקראת וולד , היוולדות חדשה , יצירת מוחין חדש לעם ישראל.

ע"י עשרת המכות התגדלו המוחין של ב"י שיוכלו לקבל את התורה, לראות אלוקות . לגבי דורנו צפויה הארה מסוג דומה אשר תאיר בנו את כח הנשמה . דם הוא גם לבוש הנשמה בגימט. דם -44, העולה בשם א-ה-י-ה בריבוע א' אה' אהי' אהיה .

צפרדע – צפור – צף אור-דעת. נשמת הוולד צפה כאור על ההורים ימים קודם תחילת ההריון . נשמת הוולד באה לראות היכן תשכון. בגשמיות יכול להתבטא בפרפר גדול שנכנס הביתה או צפור צבעונית.

יותר מכל פחד פרעה מקולות הצפרדעים . והרי אמר "מי ה' אשר אשמע בקולו" . הוא פחד מן הקול, מקול התפילה .

בכללי, זה פחד אומה"ע מהתורה ותפילתן של ישראל הבוקעת לשמים ונענית . זו הסיבה לקנאותם ורדיפתם האכזרית אותנו . באשר לפרעה , אומר בעל המאור ושמש שהצפרדעים היו אומרות שירה להי"ת בהילולי קולות רננה עזים . מה שגרם לו עצבות ושברון לב עד כי קץ בחייו . כדי שמשה יעתיר בעדו להפסיק הקולות , נצרכו הצפרדעים להחשות בדומה למלאכים החייבים לשתוק בעת שישראל אומרים שירה . המכה לא שככה בבת אחת אלא קודם נדמו הקולות ואחר כך פינוי הצפרדעים כמבואר בתורה.

כנים – אל תקרא כינים אלא כנים . כן משמעו אמת . כפי שגם אמרו האחים ליוסף כי כנים אנחנו. הכינים נמצאים רק בקרקפת ובשערות כי שם תחילת קליפת הראש. ישנה מחלוקת אם נוצרים מעצמם או בפו"ר . הימצאותם בשערות דוקא מפאת שהם סוד האור היוצא מן המח . על מנת שלא ינקו החיצוניים את אור המוחין נשים מכסות שערן . גבר צריך להסתפר אחת ל 30 יום כי שיער רב מושך החיצונים . חלום על קרחת או גילוח מורה על המתקת דינים או קבלת מדרגה חדשה .

כדי למנוע אחיזת החיצונים בנו יש לשמור שלא ליטול צפרנים ולהסתפר בלילה . לא לישון עם בגדים או ללבשם הפוכים. לא לישון עם נעלים. לשמור נקיות הבגדים שיהא תוכו כברו . ישמר מכעס אלא לצורך הרגזת יצ"ט על יצ"ר. אדם הדבק באורח חיי אמת – מוחו לא יפגע.

ערוב – עפ"י הפשט הוא ערבוב של חיות אך עפ"י הסוד , הינן אותיות עיבור, הריון, היינו שיהפך האדם כתינוק הבא לעולם , דף חלק משוחרר מעולם הקלי' , עולם החיות . כמו כן נשמות עתיקות עוד מימי האדה"ר שהיו אחוזות בעולם הקלי' יוולדו כחדשים בד בבד עם הנשמות הצחורות של זיהרא עילאה.

דבר – לשון דיבור . פרעה יכנע לדיבור, כפי שאמרנו, שפוחד מהקול הרוחני . דבר זה יקרה כאשר התפלה שלנו תתאחד עם הקול הרוחני, דיבור דקדושה, שאת שמעה הקליפה לא תוכל לשאת , ממילא לא תתקיים . כשאדם נושא תפלה ונענה ידע שמיגר הקלי' סביבותיו. תחושת רווחה תאפוף אותו , הדברים יסתדרו לו כאילו נעשים מעצמם.

ודאי זכור מחקר הניסוי של הפרופ. היפני שהעמיד שתי צלחות עם מים. על אחת ברכו ואמרו מילים יפות וטובות ועל השניה מילים קשות ורעות . הצלחות הוכנסו למקפיא ואחר שהוצאו – מי צלחת המילים היפות קיבלו צורות מרהיבות ליופי והשניה כיעור גמור.

לכח הדיבור אין שיעור. לכן, אם אדם רוצה למצוא חן או להצליח במשפט יעמיד כוס מים ויאמר כמה מזמורי תהלים או דברי תורה , אח"כ ירחוץ פניו במים, לא ינגב ובעז"ה יצליח וישא חן .

אין דבר שלא קיים בו כח המחייה אותו . באותו אופן אפשר לדבר אל הבגד שישמר וייפה או אל האיברים להבריאם במילים נרצות שיתרפאו לעבודת ה' .

כאמור, זהו החשש הכלל עולמי מפני תפילות עם ישראל אשר כוחן בפיהם . החל מפי עוללים ויונקים ... יסדת עוז !

שחין : משה ואהרון לקחו עפר מן הארץ וזרו לשמים ונעשה פיח שחין . שחין – גימט . 368 . הקטורת היא תרכובת של 368 מנים, מנות קצובות . 3 מנים יתרים על 365 מנים. 3 מנים יתרים שלקח הכה"ג מלא חפניו והיה מחזיר למכתשת ערב יוהכ"פ ואחת ל60 או 70 שנה היתה מתווספת מנת קטורת .

לצורך הופעת השחין נצטוו משה ואהרון לקחת מלוא חופנים עפר ולהפיח. הקטורת משמשת לסילוק הקלי' ודקותה הדק היטב הוא כפיח שהפיחו משה ואהרון והפך לשחין , היפך פעולת הקטרת למצרים בסוד מעלה עשן כלשהו. עשן = עולם שנה נפש . הקלי' אוטמות וכולאות בתוכן שנים רבות נשמות החוטאים מנפילת הניצוצות של האדה"ר אליהם . הקלי' מהותה חושך כפיח. כשהגיע זמנן של הנשמות העשוקות לצאת הן יוצאות כעשן דרך חריצים ובקעים שבקלי'.

ביאת משיח תלויה בהתרוקנות כלי האדם דבליעל , כאשר כל הנשמות הללו יצאו ויתכללו במשיח , כלומר הוא עצמו יהיה בעל נשמת האדה"ר ויעלה עליו הכתוב "וירום וישכיל ויגבה מאד" – אותיות אדם . סוד גדלותו, כי יבוא עם כל הנשמות ששכנו בקלי' וגם עם נשמות זיהרה עילאה .

זוה"ק פרשת וירא: הגאולה העתידה היא לא אור חדש שיופיע אלא תהיה גאולה הכוללת את כל צרופי האורות שהופיעו ב 6000 השנה בבת אחת . אורות שיופיעו אצל כל נשמה ובכל הבריאה יופיעו בבת אחת. כל התפלות שהתפלל האדם מתי שהוא לה' שיושיעו - כל מצבורי הענותם יופיעו יחד לפרט ולכלל .

ישנם עוונות כפי שאנו אומרים בתפלה אנחנו ואבותינו חטאנו. עוונות אלו עדין לא תוקנו (אבותינו זה גם אנחנו מגילגולים קודמים) . נגזר שהתיקונים ישמרו עד לזמן שעם ישראל יצטרך להם כתמריץ לגאולה כדי שידחקו אותם להזדרז בתשובה ולכן מתחשבנים עכשיו גם עם חטאי הדורות הקודמים הבאים בכל מיני צורות של צער עוני פחדים , קשיים בתוך המשפחה בן קם באביו וכו' . אפילו אדם יפשפש במעשיו ויראה שלא מגיע לו כל עונש , אלא שחלוקת מטלות הצער הזו נעשית כעת בין כולם כדי שנגיע במהירות אל "ושבת עד ה' אלוקיך". כאשר לנגיע לשם , לדרגת אלהים בספירת הבינה אז הס"א יבטל וזו הגאולה השלמה שנזכה בעזרת ה' או"א.

הגאולה שלנו תהיה שונה מגאולת מצרים שם ה' דילג על הקץ ומשך אותם בבת אחת למעלה . עכשיו אנו צריכים לעשות כל הדרך. ה' רק פותח לנו הצוהר ואנו צריכים להמשיך לבד - פתחתי אני לדודי ודודי חמק עבר. הגאולה לא תעשה בחיפזון כבמצרים , קול דודי דופק , ה' ילך לפנינו ולא יהיה עובר .

מכת ברד : גם כן כנגד הדיבור אך דיבור נעלה וגבוה יותר, קולות אלהים ! במכת ברד פרעה נכנע , ביקש שיפסיקו קולות האלהים שיצאו גם מתוך הברד עצמו (עפ"י מאור ושמש). אמר חטאתי הפעם ה' הצדיק ואני ועמי הרשעים . קולות האלהים הללו ישמעו לעתיד המה הקולות "והיה אם בקולו תשמעון" בעז"ה שנזכה כולם לעמוד בהם.

בכל דור ודור, עפ"י התורה של כאו"א יש כח להכות בס"א . מאחר ועם ישראל היו אז במצב של ערום ועריה , לא יכלו המכות להיפעל אלא ע"י משה ואהרון.

עצם הבאת סתרי תורה בפני הצבור מרווה נחת רוח להי"ת , מחדש ומגדל מוחין הנשמות הנחשפות למסרים של אבינו שבשמים. יה"ר שבכך יתגדל ויתקדש שמיא רבא בעולם, או"א.

השבח לבורא עולם איש שחו אחריו ה' הוא האלהים !

eXTReMe

eXTReMe Tracker