הרב המקובל שמעון דהן דהאן שליט"א HaRav HaMekubal Shimon Dahan Shlita HaRav HaMekubal Shimon Dahan Shlita: 03/01/2010 - 04/01/2010

עבור תרומות לעמותת זוהר הרקיע:

תרומה לעמותת זוהר ההרקיע

HaRav HaMekubal Shimon Dahan Shlita

HaRav HaMekubal Shimon Dahan Shlita
הרב שמעון דהן (דהאן) שליט"א

יום רביעי, 17 במרץ 2010

פרשת ויקרא - התש"ע - VA'YIKRA

Views
bs'd

'VA'YIKRA' MP3 DOWNLOAD HERE

LISTEN :

ויקרא - התש"ע להאזנה ^^^

להורדה לחץ כאן

If you have problem with the built-in player press here

אם יש למישהו בעיות עם הנגן המובנה שילחץ כאן

WMA להורדת הקובץ בפורמט


בס"ד

עבוד לדרשתו של הרב שמעון דהן שליט"א לפרשת ויקרא תש"ע

מדוע קרא הקב"ה למשה ? לעשות חנוכת בית . וחנוכת בית עושים בסעודה "אדם כי יקריב מכם קרבן"

איזה קרבן ? קרבן בהמה :

אדם = 45 , בהמה = 52 יחד = שווה זמן ,97.

כאשר ה' ברא את האדם , הוא ברא אותו נקי , אור מוחלט בפני עצמו ואת הכלי שהוא היצה"ר גם כן בפני עצמו . כאשר חטא, גרם עירוב של האור והכלי , טו"ר . הס"א הוא הבהמות , הכלי, משמע שאנו חיים עם בהמות . דהע"ה אמר "בהמות הייתי עמך" . תפקידנו להגיע להשלת הבהמיות הזו מעמנו על מנת להגיע למעל הזמן . להיות שוב אור. זוהי התכלית לשמה נבראנו.

כלומר, את המתייחס לבהמיות, אותה עלינו לשחוט . הבהמה היא המולידה את היצה"ר . הקב"ה ישאירנה לסוף כדי לשחטה ואז ישאר רק אדם = 45 . מ"ה.

מדוע ה' לא אמר למשה בפשטות דבר אל ב"י שיקריבו קרבנות אלא אמר "אדם כי יקריב מכם קרבן" ? אדם במובן הרוחני הוא זו"ן , הוא יהודי, ישראל . מי שאינו יהודי אינו אדם . אם אדם חטא מה אשמה הבהמה שצריך לשחטה . היה ראוי שאדם אם חטא יקריב חלבו ודמו צום , ממון , וכיו"ב .

אוהבי הבשר כלל לא מתייחסים לצער ולשחיטת הבהמה שאת בשרה עכשיו אוכלים .

1616 שנים מאז בריאת העולם לא אכלו בשר רק אחרי שנח הקריב קרבן לה'. אז וינחם ה' והותר אכילת הבשר. עובדי ה' אמיתיים ממעיטים באכילת בשר אפילו בשבת וחג או בכלל מתנזרים. אכילת בשר פוגעת ברוחניות . כש"כ מי שהוא בור ועם הארץ נעשה בהמי ביותר .

מדוע אם כן הקריבו בהמות בביהמ"ק ? כאשר האדם חטא נפלו רפ"ח ניצוצות של קדושה ונתערבבו בבהמות . ע"י הקרבתן נעשה ברורן ועולים הניצוצות לשרשם .

אדם הקונה בהמה כדי להקריב , מסובב לו משמים, שיקנה את השייכת לחלק ניצוצי נשמתו שהתקלקלו ונפלו בבהמה הזו בדוקא. כן הוא בקניית ואכילת פירות וירקות . כאשר אדם אוכל תפוח עם הגרעינים מורה שכולם ניצוצות שלו. בשאר חלקי הבהמה נעשים שימושים שונים, בעור, בשיער . עצם העשיה לתועלת מעלה גם כן הניצוצות ונקרא שגואל הניצוצות מבע"ח או מהצומח. אין קניה הנעשית אקרעי הכל זה ב"ויקרא" הניצוצות קוראים לך שתבוא לקנותן למען יפדו. יש אנשים כיום שאוכלים מאכלות אסורות סעודה שלישית של שבת מתקנת העוון ומצילה גם מפני מלחמת גוג ומגוג.

לעם ישראל עומד להגיע מח חדש וזו הסיבה שירושלים עומדת עתה על הפרק. ירושלים הרים סביב לה - ההורים האבות הנקראים הרים, השכל הקדוש . צריך לעלות בהר ולעשות הברורים . האומות יודעים זאת ומתקנאים בנו . להם יש את מכה ומדינה... מכה ודין יעשה בהם.

הקב"ה חושף את מלחמת הדתות , שידע העולם שהמלחמה היא בעבורו ! הנביא בעובדיה י"א אומר "נכרים באו שעריו ועל ירושלים ידו גורל" . י"ד של פורים וי"ד של ניסן ,כן יהיה הגורל שע"י קרבן פסח - הפה סח יכריע !. כשם שחיכה מרע"ה מחוץ למשכן עד שה' דיבר אליו - מצבנו זהה כיום. הקב"ה רוצה לשכון בתוכנו , לדבר עמנו ולהתגלות .

בזמן ביהמ"ק אסור היה לשחוט אלא בביהמ"ק ואיך זה שה' אמר לישראל שהיו במצרים לעשות קרבן פסח , "ולקחו איש שה לבית אבות"?. למעשה זו היתה המצוה הראשונה שקיימו ישראל במצרים, קרבן פסח. אלא שבאותו לילה לקח ה' את כל ישראל ונשאם בעצמו לירושלים , אני ולא מלאך , שם הקריבו קרבן פסח והושלה מהם דרגת הבהמה ושבו כאדם חזרה למצרים שבכך התאפשרה יציאתם.

הקרבת הקרבנות הם סוד הזמן :

הזמן נבנה מב"ן = גימט. בהמה= 52 . בה מ"ה , מ"ה הוא גימט. אדם 45 . ב"ן שם קדוש מלכות, אדני, ושם מ"ה ת"ת , הויה, - ע"י חיבור שני השמות נוצר הזמן, וא"ו קצוות, מעלה מטה, ארבע רוחות השמים יקצ"ן ונקודה בתוכו= סה"כ שבע. הזמן הוא עבורנו. אצל הקב"ה לא שייך ענין זמן . העבודה בעוה"ז הוא ברור הזמן , אם בימי שנותינו בהם שבעים שנה ואם בגבורות שמונים שנה . שמונים זו ספירת הבינה אשרי מי שזוכה להגיע לברר עדיה.

לדאבון לב , אנו תקועים בזמן הלא נכון , לא מיחסים לו חשיבות . שום דבר לא עושים בזמן , לא אכילה לא שינה . למקטנם ועד גדולם, אצים רצים "אין להם זמן " "חבל על הזמן" מרוב בזבוז זמן ...

הפה סח הוא הזמן האמיתי ! הקב"ה משתוקק שנקרא לו אבא ! והגדת לבנך ביום ההוא , חבר גם את בנך בגיד אל הקב"ה שיקרא לו אבא. הכנע/חבר את הב"ן הבהמ"ה = 52 שלך להמשיך את אור אבא .

כשעם ישראל יצאו ממצרים המוחין שלהם היה ריק , היו עבד.

ד X ע"ב = רפ"ח , רפ"ח הניצוצות שנפלו וזקוקים לברור. ע"י הברור משיגים את המוחין המוגלמים ביין ובמצות שבליל הסדר, הם החכמה ובינה. תכלית העבדות היתה כדי לקבל את המוחין .

כיצד יודעים שהתינוק קיבל משהו למוחו ? ע"י שמתחיל לדבר . המח מתעבר בתהליך בסוג של הריון פרע"ה הערף , עד שנעשה דיבור . פרעה כלא את ישראל לעבדים , וככאלה הם מנועים ואסורים מדיבור. אותו פרעה (הקשה עורף שבנו) הוא גם שלא יכל לסבול קולות הצפרדעים , הערוב, הברד, מהם דוקא פחד .

אדם הנמצא לבד בביתו, פוחד . אם נדבר עם ה' לא נפחד .

פה סח : פה = 85 עם הכולל 86= גימט. אלהים. ס"ח = 68 = חכמה פרושו אלהים נותן חכמה. הפחד של פרעה (אומה"ע במקרה זה) הוא שעם ישראל יתחיל לדבר , יהיה תקיף בדיבורו . אותה אפוקליפסה או הארמגדון שהם כל כך פוחדים ממנו ומצביעים על שנת 2012 .

יה"ר שלא נחדל מפה סח להי"ת נהללו ונשבחו בעמקות , במחשבה דיבור ומעשה ויבקש כל יהודי באשר הוא להשיג את האמת הוא הקב"ה החפץ להתגלות אלינו עכשיו או"א .

עוד אבינו חי ! עם ישראל חי !

השבח לבורא עולם איש שחו אחריו ה' הוא האלהים!

יום שישי, 5 במרץ 2010

משתה פורים התש"ע ישיבת זוהר הרקיע

Views
מי שלא מצליח לראות או לנגן את הוידאו בנגן המובנה, ילחץ כאן

eXTReMe

eXTReMe Tracker