הרב המקובל שמעון דהן דהאן שליט"א HaRav HaMekubal Shimon Dahan Shlita HaRav HaMekubal Shimon Dahan Shlita: 8 באוג׳ 2007

עבור תרומות לעמותת זוהר הרקיע:

תרומה לעמותת זוהר ההרקיע

HaRav HaMekubal Shimon Dahan Shlita

HaRav HaMekubal Shimon Dahan Shlita
הרב שמעון דהן (דהאן) שליט"א

יום רביעי, 8 באוגוסט 2007

***PARASHAT "RE'EE"

Views

bs'd


PARASHAT 'RE'EE' MP3 DOWNLOAD/LISTEN HERE


פרשת "ראה" להורדה/האזנה לחץ כאן

הלכות לשון הרע: האיסור לקבל עובדה כמובן מאליו, קנאה שגורמת רצח אופי, שמועה באם לקבל או לא?

מעניני הפרשה: כניסת העם לא"י, ברכה וקללה , שמיטת כספים, מעשרות, שמיטת ירקות ופירות, המצווה לתמוך בעני, ההבדל בין נביא שקר לנביא אמת איך נדע ונבדיל? , נביא שקר מדבר אמנם נבואה אך להבדיל כדי להסית לעבודה זרה, ואותו שולח השם בכדי לבדוק אמונה של האדם בשם יתברך האם ילכו אחרי השם או אחרי עבודה זרה, תלמיד חכם עדיף מנביא וכוחו לחוות דיעה קדימה לעתיד מלימוד תורה אך עדיין דברים נאמרים כדי שעם ישראל יעשו תשובה ובכדי לייצב את דרך העם בדרכי אמת והליכה בדרך השם ואז בכח זה גזירות מתבטלות, איסור אכילת נבלות וטריפות, ערך האברים של האדם ממטה למעלה וההקבלה לעניין זה ברוחניות, המחלוקת שיש בפסיקה לענייני ראיה מול שמיעה, סוד הטוב שיש באור והשתלשלות האור, מהלך בריאת העולם, סדר העולמות, אי הסדר שהיה בעולם התוהו וסוד שבירת העולם שקדם לעולם הזה, כבוד הוא הכלי של האדם וכיום הכלי הזה שבור, הסדר שעשה השם בעולם לאחר השבירה בכדי לתקן, התיקון גרם לבריאה מחודשת עם המושג "מידות" וגדילה ממטה למעלה, הרע הוא כסא לטוב- הטוב הוא כאשר אדם מתנגד לרע, שכר לעבודת השם בעולם הבא לעולם של נצח, אדם ישמש רבו שלא על מנת לקבל פרס וכך גם אדם כלפי בוראו, אדם יגלה האמת שלו תחילה ולא ישפוט אחרים כמו שמצינו אצל משה רבינו שידע לסנגר גם ברגעי מצוקה בשל הטוב שהיה בו, אדם גודל ברוחניות ברגע שקונה ע"י עבודת השם את מידותיו של השם יתברך, הברכה והקללה שקיימים באור ריבוי אור הוא קללה ועל כן נקרא ארור ונקרא ממזר, הסכנה של קללה שיש בשל התבוננות מתמדת של אנשים על אחרים או על עצמם, ברכה שורה בכלים (מידות) שאדם בונה מכח מעשיו הטובים והמצוות שמקיים ומחשבתו הטובה


eXTReMe

eXTReMe Tracker