הרב המקובל שמעון דהן דהאן שליט"א HaRav HaMekubal Shimon Dahan Shlita HaRav HaMekubal Shimon Dahan Shlita: 30 בספט׳ 2009

עבור תרומות לעמותת זוהר הרקיע:

תרומה לעמותת זוהר ההרקיע

HaRav HaMekubal Shimon Dahan Shlita

HaRav HaMekubal Shimon Dahan Shlita
הרב שמעון דהן (דהאן) שליט"א

יום רביעי, 30 בספטמבר 2009

*** SUKOT - חג סוכות ***

Views
bs'd

'SUKOT' MP3 DOWNLOAD HERE

LISTEN :

חג סוכות התש"ע להאזנה^^^

להורדה לחץ כאן

If you have problem with the built-in player press here

אם יש למישהו בעיות עם הנגן המובנה שילחץ כאן

מעניני הדרשה סוכות: ענייני הסוכה, עניין החג מהו?, חג מלשון לחוג לחזור במחזוריות, הצורך לחוג את הסוכות, זכירת יציאת מצרים והושבת העם בסוכות, לשון סכך מאז ועד היום, ענני הכבוד, למה סכך?, ולמה הצורך בהגנה?, נ"א ימים שהם הושע נ"א רבא, מעשה תמר ויהודה ומה שמבקשת תמר כשכר מה היו הסימנים האלה?, תמר מוכיחה את יהודה "הכר נ"א "- מה המידה כנגד מידה שהיתה כאן? ומה סוד ההכר נ"א- ה-הושע כ-כיפור ר-ראש השנה, את נ"א זה השכר, וזה חיבור בחינה אחת, סוד תיקון חטא אדם הראשון, וגילוי התיקון הוא בשמיני עצרת שזה סוד הלידה, תמר מייצגת את השכינה שמר לה בגלות ומתאוננות על הגלות, תמר גימטריה שמש, וזה התמר שהיה צריך מיתוק ע"י סוד התפילין והטלית שזה מה שלקחה מיהודה, וסוכה היא סוד הטלית, ו4 ארבעת המינים הם כנגד 4 בתים שבתפילין, סוד רוה"ש והנסירה של אדם הראשון, עיבוד השנה הגולמית (גבורות), יום כיפור-הנקבה הרוחנית עולה לבינה להביא כפרה על החטאים שנעשו בחיצוניות (שזה סוד רוה"ש), סוכות שמחת בית השואבה- מה שואבים? מים (ומים הם החסדים)

4 המינים הם סוד הטיפה שיורדת ב 6 קצוות: דרום, צפון, מזרח, מעלה, מטה, מערב. לולב-חוט הדרה, הדסים ידיים, ערבות-רגליים, אתרוג-נקבה רוחנית, שאליה ממשיכים השפע ושם הוא נשמר.

העיקר והטפל בבחירת ארבעת המינים-משל ונמשל.

ברגע שיש חסדים ונדחים הגבורות לנקבה הרוחנית אז מתגלה המוח הרוחני הקדוש, ואת זה עושה השמחה את הדחייה ומיתוק הדינים ואיך נדבקים בשמחה הזו? שמחה פותרת כל הקללות שנכתבו כיצד? כיצד זכה מהרח"ו להשגותיו בתורה?

מלאכים מזדעזעים מאדם שמקיים מצוות, מה בין העולם הזה לעולם הרוחני, הזמן קצוב. מה עוד נשאר לשלוח לעולם הרוחני שכבר לא נבנה שם? סוד לך לך מארצך וממולדתך.

איזה שמחה יש בלקיחת לולב ולימון ולנענע?! , השמירה על השפע נעשית ע"י 4 המינים והסוכה, מצוות סוכה ברמ"ח איברים ושס"ה גידים סוד המקוה, מה הכוונה ישיבה בסוכה למה התכוונה התורה? , קדושת הסוכה והשמירה עליה, אדם יעשה דירתו ארעי וסוכתו קבע, דין צער מישיבה בסוכה, צלא דמהימנותא- צל האמונה, מלחמת בית שלישי לפני בית שלישי כפי שמובא ביחזקאל אודות נפילת המדרגות- איזה מדרגות מדובר כביכול? מתי? בזמן שעם ישראל שמח בסוכות כדי שיראו את הנס הגדול שהשם שומר על עמו כמו שהיה במדבר, משה רעיא מהימנא ועניין מנהיג ואמונה, משה קיים בכל דור, כל דרשה שאדם מדבר אותה משה כבר דרש אותה מול השם, משה מתלבש בדרשנים מכח ההבל שהדרשן מוציא מפיו, שכידוע משה הוא סוד הבל, האושפיזין מי הם?

ארבעת המינים, ונענועם לפי ההלכה ולפי הקבלה בפירוט.

הושענא רבא-חותם בתוך חותם, חותם שני על יום כיפורים שהוא גם חותם, זאת כדי להגן על שפע שלא יקטרגו המזיקים על השפע שנגזר על אדם בראש השנה, או שלא "יהדרו" בהוצאה לפועל של עונשים שנזגרו על אדם במשך השנה שכן אופיים של מזיקים הם להזיק יותר ממה שהם צריכים, אור מקיף מגן מפני מזיקים שהם תפילין, 4 המינים, סוכה, הושענא רבא ושם נחתם סופית השפע של בן אדם.

eXTReMe

eXTReMe Tracker