הרב המקובל שמעון דהן דהאן שליט"א HaRav HaMekubal Shimon Dahan Shlita HaRav HaMekubal Shimon Dahan Shlita: 9 באפר׳ 2008

עבור תרומות לעמותת זוהר הרקיע:

תרומה לעמותת זוהר ההרקיע

HaRav HaMekubal Shimon Dahan Shlita

HaRav HaMekubal Shimon Dahan Shlita
הרב שמעון דהן (דהאן) שליט"א

יום רביעי, 9 באפריל 2008

*** 'PARASHAT 'TAZRIA - פרשת תזריע ***

Views


bs'd

'TAZRIA' MP3 DOWNLOAD/LISTEN HERE

"תזריע" להאזנה/הורדה לחץ כאן

מעניני פרשת תזריע:

עניני לשון הרע, מהלכות לשון הרע ושמירת הלשון.

המשך פרשת שמיני בעניין חיות טמאות וטהורות והרוחניות שנגרמת לאדם בעקבות התחברות לאיזו מין סוגי הבהמות האלו, הזוהמה הרוחנית שנגרמת ע"י אכילת נבלות וטרפות שרצים ושקצים קטנות כגדולות גורם לנזק רוחני חמור, הזהירות באכילת ירקות ופירות, מה הללו גורמים לנשמה אם נמצאים בגוף, מה הקשר בין יולדת לבין אשה המקבלת טומאה?, הדרש של מהרח"ו על "בעצב תלדי בנים", החטא ותיקונה של חוה, "הדין" שהיה בחטא הוא "נידה"

ובו נענשה, ההשגחה שיש בפערי היחסיות של ילודת העולם בין זכר לנקבה, שאלת הזוהר "מי קבע שאישה תלד זכר"?, המסירות של האמהות לעניני הילודה של השבטים, סוד שמו של בנימין, מין הילוד תלוי בתפילת האישה כ 40 יום של יצירת הולד ע"פ הזוהר, המחלוקת בגמרא מה עדיף זכר או נקבה שיבואו לעולם?, מה הפשר שלפעמים מין מסויים מתנהג בצורת המין המקביל לו?, מטרת האדם בעולם היא להקים תא משפחתי.

מה ההקפדה הגדולה על צרעת ולשון הרע?, המחלות שבאות לגוף הן בשל עומס כלשהו על הגוף, הכהן הוא סוד הנשמה, עיצות להגיע לריפוי מכח הנשמה והתחברות אליה, סוד העצירה במידות ובחיים מה גורמת?, מטרת הנגעים, אבחנות הנגעים למינם, חטא אדה"ר ושורש המוות התחיל מלשון הרע של הנחש, חיים ומוות ביד הלשון איך? , בדור הזה אין צרעת אז מה כן יש?, עיצות להנצל מלשון הרע, פגיעה מלשון הרע גרועה ממכה גשמית.

הקשר בין נדב ואביהוא לבין פרשת מצורע עם הרקע שלהם שהם רצו לעשות יחוד של השם עם השכינה הקדושה, סוד המחשבה בתהליך בלידה של הדיבור,

סוד נשיאת הכפים של הכהן, תכלית העולם הזה היא להביא זכרון, כל המצוות הם למען "תזכור" מהקדושה, השכחה מכח הטומאה, סוד למה אישה שמביאה ילדים צריכה להטמא?, ההבדל בין דם נידה לדם לידה, דיבור מגדיל – כיצד?,

לעולם אדם ינהג ב"סור מרע", שתיקה שווה זהב.

(ד"א חלה טעות על ידי בנתינת שם הקובץ להקלטה, בשרת ההורדה והיא מופיעה תחת שם שגוי metzora"" אך זוהי פרשת השבוע של פרשת "תזריע" מיום 1.4.08 )


eXTReMe

eXTReMe Tracker