הרב המקובל שמעון דהן דהאן שליט"א HaRav HaMekubal Shimon Dahan Shlita HaRav HaMekubal Shimon Dahan Shlita: 30 בדצמ׳ 2007

עבור תרומות לעמותת זוהר הרקיע:

תרומה לעמותת זוהר ההרקיע

HaRav HaMekubal Shimon Dahan Shlita

HaRav HaMekubal Shimon Dahan Shlita
הרב שמעון דהן (דהאן) שליט"א

יום ראשון, 30 בדצמבר 2007

***PARASHAT 'SHMOT'

Views

bs'd

'SHMOT' MP3 DOWNLOAD/LISTEN HERE

פרשת "שמות" להאזנה/הורדה לחץ כאן


מעניני פרשת שמות:

מות יוסף וכל הדור הקודם, פרעה חדש, עם ישראל מתעצם באופן לא טבעי, לידת משה, בריחת משה למדין, התגלות השם למשה בסנה, חזרה למצרים לגאול את עם ישראל, פגישת משה עם פרעה, תהליך למען "שתי אותותי אלה בקרבו",

מה העניין לספור את עם ישראל בתחילת הפרשה, סוף של דור ותחילה של דור רק שזה אותו פרעה ששכח את יוסף, החשש של פרעה שעם ישראל יתעצם ויחבור לאויביו, פרעה מחליט לענות את העם, השם מראה השגחה כנגד העבדות והקשיים שמרעיף פרעה, הפריה והרביה העצומה של עם ישראל, פרעה מבקש משפרה ופועה להפסיק הילודה של הזכרים בעם, כרגע עם ישראל עדין נקראו "עיברים",

פרעה גוזר גזירה על הזכרים של עם ישראל ובכל זאת עם ישראל מתעצם, ככל שיענו אותו כן ירבה וכן יפרוץ, איך נולד משה והאופן החריג בו הוא גודל נוכח הגזירה של פרעה, משה לא הסכים לינק מחלב של מצרייה, משה כי "מן המים משתהו", משה גודל בביתו של פרעה, משה משתתף בצערם של "העברים", משה מגן על יהודי והורג את המצרי, פרעה מוציא על משה גזירת מוות, הבריחה של משה למדין, משה מציל את בנות יתרו מיד הרועים, משה לוקח את ציפורה לאשה,

משה עובד כרעה צאן, ההתגלות של השם למשה בסנה, השם מצוה את משה לגאול, משה מתנגד לשליחות עד שהשם כועס עליו, השם נותן למשה מופתים למקרה שלא יאמין לו העם שהוא השליח לגאול, משה חוזר למצרים ומיד מגיע לזקנים והעם מאמין לו למשה, אך מהשלב הזה מתחלים קשיים מצד פרעה לשחרר את עם ישראל ומביא סבל על סבל לעם ומרתק אותם לעבודה הגשמית כדי לנתק אותם מהרוחניות והאמונה, העם מתייאש מגאולה ומשה רואה צרת העם ושואל למה הרע לעם?

אחת הסיבות ע"פ הזוהר שעם ישראל נגאל זה בשל שלא הפסיקו ילודה ולא פחדו מהגזירות, עם ישראל קבל מאדה"ר עד נח את שם הגאולה וזה קיים גם היום וישנו שם שבעזרתו מביאים גאולה, ומשה ידע זאת ושאל מה השם שאיתו גואלים וזה היה שם "אהיה" לגאולה ראשונה "אשר אהיה" לגולה שכבר נמצאים אנו בה בתהליכיה.

"ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה" חסר אות "נ" ל"שמות" כדי שיהיה "נשמות" כי נשמה יכולה להקרא רק אם יש לה שם ועל כן "שמות", איך הקשר של אדה"ר לפס' הזה?, מה מיצגים אברהם ויוסף ואיך הקשר לנשמות הללו של אדה"ר, סוד העבודה הרוחנית של יוסף כהכנה לפרשה זו, ומפרשה זו מתגלים הנשמות שברר וגילה יוסף, הדרך בה מתגלים נשמות עם ישראל שנפלו בקליפה, השתלשלות ענפיו של אדה"ר עד לניצוצות של נשמות ב 613 אבריו וכיצד נכללים זה בזה?,

מיהו משה? והעדות של השם עליו שלא היה ולא יהיה כמשה וגואל כמותו בדמות ובמידותיו?

"עם ישראל עלה המחשבה"- הוא סוד המחשבה, מצרי זה סוד המיצר שעוצר את הרוחניות מלהתפשט בגוף, ומי שנלחם במיצרים הללו הוא משה, וזה רמוז באותיות שלפני אותיות "מ-ש-ה" והם "רלד" שהם גם גימטריה פרעה, וגימטריה משה ושניהם כל אחד מייצג צד, פרעה-רע, משה-טוב ועל כן משה נבחר להלחם בו.

מיהו משה ע"פ הקבלה? , משהנקרא יסוד אבא ונקרא "טוב-יה", ומשה הרוחני הוא זה שכיום נותן כח לחזור בתשובה ולהתקרב לשם עם כל הקשיים, למה דווקא משה נבחר לגואל בסוד "דע את השם אלוהיך ועובדהו" ?

סוד הדעת והקשר של משה עם הסנה שמגלה את הדעת ומה הקשר לראיה?
למה צריך לדעת? משה תקן את מוח הדעת האלוקית כפי שנרמז בפרשה, מהו הנחש שמוזכר בפרשה והקשר שלו לדעת, איך כל זה מתקשר ללימוד תורה בעולם הזה ולעבודה הרוחנית בעולם הזה במצוות- "נר מצווה ותורה אור"

הסוד ששואל משה את השם באיזה שם לגאול? ומה סוד הכוונה "אהיה" ומהי הגאולה לפי הסוד הזה? כיום בורא עולם, שלא כבגאולה הראשונה, רוצה הפעם שבגאולה השניה שעם ישראל יגלה אותו ואז יביא גאולה, איך?

רק אחדות גואלת את עם ישראל, וכן גם שלא משנים שמות ללועזית ושומרים על זהותם ושומרים שלא יהיו הפלות, ולא מפחיתים בפריה ורבייה זה מביא גאולה וזה הביא הגאולה הראשונה וזה גם יגרום לאחדות ולהתחזקות העם בגאולה הקרובה,

פרעה של אז נמצא גם כיום איך? מפחידים את עם ישראל עם התגליות המדעיות כדי שלא יביאו ילדים לעולם בזמנם עבדו "בפרך" וכיום הם משכנעים ב "פה-רך" דיבור שכלתן בגיבוי אמצעים טכנולוגיים ויתר מודרניות כדי שעם ישראל יוריד מהפרייה והרבייה שלו.

צריך להבין שהשם הוא הנותן מחיה ולא שבני אדם יתלו פריה ורביה בלחץ כלכלי וע"י זה יפסיקו ילודה, ואז הבינו את הסוד הזה שאפילו שהיה קשה אז הילודה כן מקדמת גאולה והשם מגדל אותם ועושה ניסים גלויים חרף הקשיים.

כיום יש יכולת למחבלים ובכלל לכל אדם שרוצה להרוס את העולם לקחת פצצות ולהסתובב חופשי תוך הזרעת פחד גדול...

צריך להתעורר ולהיות מוכנים ולא לחכות לרגעים הקשים מכל הזמנים ללא הכנה מספקת, וההכנה היא בתשובה במצוות ועבודת מידות אדם למקום אדם לחבירו, לא לחכות לרגע שהשם גואל סופית את עם ישראל כי המצב הולך ומחמיר מיום ליום!
BS"D

RABBI SHIMON DAHAN SHLITA, HEAD OF "ZOHAR HARKIA" YESHIVA

PARASHAT SHMOT - LECTURE GIVEN ON Dec. 25, 2007

VITAL POINTS CONCERNING THE PARASHA:

 1. Gone of Joseph and his generation
 2. Rising of new Parow
 3. Israeli folk growth enormously
 4. Moses born
 5. Moses escape to Mydian
 6. Appearance of God to Moses by the bush burnt fire
 7. Moses back to Egypt to liberate the Israeli people
 8. Moses meet Parow: beginning of the miracles procedure

Focuses issues

 1. What is the purpose of recounting the people's names
 2. End and start with a new époque generation
 3. Parow's fear due to the extreme huge growth of population that might plot with other nations
 4. Parow tortures decision
 5. Devine providence at the slavery
 6. -7 According the populations growth, Parow commands the two birth-given women Shifra and Pu-a to cut off baby boys birth

8. Israeli folks at that stage are named as Hebrew

ACCESS DESCRIBE

Parow persecuted the Israeli males, even though the folk multiplies and increases tremendously. The more tortures the more brake through.

Moses born and refused to be feed by an Egyptian woman. He brought up in Parow's palace despite his decreased.

Moses named after he pulled from the water, Moshe – in Hebrew. He grew up and came out to observe his suffering brothers. After he saw an Egyptian stroke an Israeli, he killed him. Parow judged Moses to death so he escaped to Mydian. There he rescued Itro's daughters from the local shepherds and marry Zipora. He becomes also a shepherd.

God's revealed to Moses in the bush burnt fire and command him to take the liberating mission. Moses opposed till God provide him some living examples so that the people will believe he is the messenger. He returns to Egypt and with the co-operation of the elderly wises the mission gets on it way.

From that stage Parow forced a horror chasing miserable life for the people by demanding a tougher work, to tear them a part from any spiritualy and path.

This brought despair and agony away from liberation. As the situation became worst, Moses claimed to God.

According the Zohar : one of the main rights to gain the liberation of the Israeli folk was their non stopped birth giving and fearless of Parow persecutions.

God's code of liberation I HAVE BEEN AND SHELL BE used for Adam (the first person on earth), came through Noach and used in Egypt as well as in the final exile of our days soon, we are already into that procedure .

Those are the Names, Shmot, in Hebrew, who comes to Egypt. Don't call Shmot but Neshamot – souls. A soul responds when you call her by the name.

What the connection to Adam. Abraham and Joseph.

Due to a preliminary spiritual secret work of Joseph, souls were purified and discovered.

How includes the 613 holy traces of souls in Adam's organs, and brunches in the chain of events up to each one of us.

Who is Moses, what pronounced his name concern the well known verse about his unique exclusivity 'The first and the last ever were the Savior" ?

Israel is the God's secret intention

Egyptian – Mitsri – narrows and prevents the holy spirituality to spread.

Moses fought against it.

Moses also called Tov Ya – good in the eyes of the Lord.

According the kabbala he is highly staged at foundation of Father –

Yesod de Abba and pours us strength to make Tshuva .

He has been chosen for his wisdom to worship divine serviceeXTReMe

eXTReMe Tracker