הרב המקובל שמעון דהן דהאן שליט"א HaRav HaMekubal Shimon Dahan Shlita HaRav HaMekubal Shimon Dahan Shlita: 1 באוג׳ 2007

עבור תרומות לעמותת זוהר הרקיע:

תרומה לעמותת זוהר ההרקיע

HaRav HaMekubal Shimon Dahan Shlita

HaRav HaMekubal Shimon Dahan Shlita
הרב שמעון דהן (דהאן) שליט"א

יום רביעי, 1 באוגוסט 2007

***PARASHAT 'EKEV'

Views

bs'd


PARASHAT 'EKEV' MP3 DOWNLOAD/LISTEN HERE


פרשת "עקב" להורדה/האזנה לחץ כאן

מעניני הפרשה: הברכה והטוב שמבטיח השם באם ילכו בדרכי התורה והמצוות, התכלית שעלינו להגיע אליה, המוטיב שחוזר והאזהרה פן אדם ישכח את השם יתברך והמצוה לזכור בתורה, הפשט והפנימיות של הברכה ומה היא גורמת ועושה, ברכות דאורייתא ודרבנן, החומרה שבברכות בצורך לברך, הסוד של הלחם, סוד הברכה, סוד התפילה, הדיבור של הקב"ה, מהיכן החיוב במאה ברכות, מוסר בהנהגת הברכות, אדם יעשה תפילתו תחנונים, החיבור של ואתחנן עקב ראה ושופטים ושוטרים הוא חיבור וסוד העולם הזה בפה שמיעה ראיה ועליהם יש שופט ושוטר שאדם בונה לעצמו שזו מערכת הפנים של האדם והתכלית לצאת בפרשת כי תצא למלחמה ,מעט הטוב שיש בסוד הזה הוא קניית ידיעת השם בעולם מה שאין כן בעולם הרוחני , סוד המוחין של האדם, כיצד פועלת הנשמה דרך הנקבים שבפנים איך קונים יראת שמים? , מענייני ט"ו באב וקימתו של שבט בנימין מחדש,

eXTReMe

eXTReMe Tracker