הרב המקובל שמעון דהן דהאן שליט"א HaRav HaMekubal Shimon Dahan Shlita HaRav HaMekubal Shimon Dahan Shlita: 28 ביולי 2009

עבור תרומות לעמותת זוהר הרקיע:

תרומה לעמותת זוהר ההרקיע

HaRav HaMekubal Shimon Dahan Shlita

HaRav HaMekubal Shimon Dahan Shlita
הרב שמעון דהן (דהאן) שליט"א

יום שלישי, 28 ביולי 2009

*** PARASHAT VA'ETCHANAN - פרשת ואתחנן ***

Views
bs'd

PARASHAT "VA'ETCHANAN" MP3 DOWNLOAD/LISTEN HERE

פרשת "ואתחנן" להאזנה/הורדה לחץ כאן


ואתחנן-ערב 9 באב

ואתחנן-תפילות משה מתקבלות עד לתפילה של משה על עצמו,

התחלת החורבן - אשרי אדם מפחד תמיד ומקשה לבו יפול ברעה,

האורעים שחתמו את החורבן שהם דווקא אדם לחברו , חורבן ביתר, חורבן טור מלכא,

הסימנים הראשונים לחורבן, הארוע האחרון והקשה שחתם את חורבן ביהמ"ק על "שני פתילות בנר אחד" ,

סוד שנאת החינם של קמצא ובר קמצא שהביאה לחורבן ירושלים,

קמצא הכוונה ניקוד קמץT שהוא הכתר, בר קמצא הכוונה בן לקמץ שהוא בן לכתר

שהוא החכמה, האיש שעשה משתה הם זו"ן שעשו משתה בחתונה ומחכים בגובה הרוחני הזה של החופה לקבל את השפע הגבוה מהכתר, ולכן הזמינו את מדרגת קמצא שהוא הכתר אלא שהשושבין הביא את החכמה במקום הכתר, "חכמה בגוים תאמין" וזה המכשול של עם ישראל, ואכן בהקבלה לפרשת השבוע משה מזהיר "כי היא (התורה) חכמתכם לעיני הגוים" , תורה היא כתר בסוד קמצא, וחכמת הגוים היא חכמת הגוי ואיך נשמר עם ישראל פעם מחכמת הגוי וכיצד ולמי היה פונה בצרה או בעיה? , מתיוון בזמן ביהמ"ק, עם ישראל תמיד היה בעל הדיעה התורה והנאורות כשמבקשים כתר תורה, השושבין בעצם הביא חורבן ביהמ"ק

וזה בדיוק מה שקורה היום שלומדים חכמת הגוי במקום חכמת התורה,

כמה מדענים יש יראי השם מאמינים בשם ובתורתו? כולם בכפירה! ,

מה יש למעצמות אירופה אחרי כל המדע שלהם והטכנולוגיה לבוא אלינו להתחנן על עניני ירושלים שנוותר? וכי חסר להם אדמות? למה הם מתעלקים על עם ישראל? הרי לא חסר להם דבר! זה הסוד של קמצא ובר קמצא הרומאים הם סוד "ארמי עובד אבי" בדומה ללבן שרצה לרמות את יעקב, לבן מייצג את הכתר יעקב מגיע אליו וזוכה לכתר הזה להקרא ישראל אבל לא לפני שבדרך כמובן עשו מנסה להפריע וזה חכמת הגוי ועם כל זה יעקב מתגבר עליו ובדיוק בסוד הזה אנו נמצאים היום ערב 9 באב התשס"ט,

הרב: "בשבועה אומר לכם שהכתר רוצה להתגלות עכשיו, לא מדבר על דור אחר" ,

החכמה היא המעכבת חכמת הגוי היא אבן נגף,לסור מכך ויתקיים אתם הדבקים בשם חיים כלכם היום, זה דור שמגיע לו, שעבר הרבה סבל לא עוד הרבה זמן, ק"ש לפני ואחרי שינה הם הנשק הגדול ביותר להדבק בשם,

9 באב ויום הכיפורים הם בני זוג זכר ונקבה רוחניים, תשע בתשרי מי שאוכל וצם ב י' מעלה הכתוב כאילו צם תשיעי ועשירי, מה הקשר בין תשיעי לאב שהוא איסור אכילה בין תשיעי של תשרי שהוא ריבוי אכילה, בסוד אור חוזר שהוא נקבה והוא 9 ת-ש-ר-(י) בסדר הפוך של האותיות העבריות , לעמת 9 א-ב-(גד) שהוא אור ישר והוא זכר, בסדר האותיות הרגיל של האותיות העבריות, כיפורים שהיא נקבה והיא הבינה מול אב שהוא זכר והוא חכמה ויחד נקראים חכמה ובינה,

9 באב לעתיד אמור להיות בסוד הזה להיות היום הכי שמח ביותר שכן נצרך עד עתה לתקן את חטא המרגלים שדיברו דיבת הארץ שהיה ביום זה ואם לא היו חוטאים לא היה מתגלגלים החורבנות של בית 1,2 .

סוד חורבן ביתר (ברית) ירושלים (מלכות) שהם ברית ומלכות, היתה הזדמנות לתקן ולהגיע לכתר אלא שנכשלו, גם אז הרומאים עשו מאמץ להגיע אלינו והם שולחים את נירון

בסוד "נר" שהוא 6 קצוות, והחץ שירה עבר 6 קצוות ונפל בירושלים, הינוקא ותשובתו "אדיר במרום יפול" שגרמה לנירון קיסר להתגייר, ר' מאיר שהוא אור המשנה (נשמה) התגלה וסודו שקבור עומד מול הכנרת (שייצוגה היא השכינה) בסוד האור שהוא שוכן,

לעתיד בסוד "ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם",

לבסוף במקום נירון נשלח להחריב אספ-סיאנוס (אסף מייצג את היסוד) שבא מצד הקליפה בדרך להחריב את ביתר וירושלים (שהם יסוד ומלכות) מצד הקדושה...וכן שאר ההשתלשלות עם העשירים של עם ישראל מול הבריונים, גם היום חושבים שבטחון נמצא בכסף בדומה למרת בייתוס אלא שהיא הבינה שאין טעם לכסף במצב שהיה, הבין ר' יוחנן את המצב הקשה ובתרמית יצא מי-ם למצביא הרומאי, הפסוק שהבין ר' יוחנן לפי מה שקרה שמינו את אספסיאנוס למלך ולכן הבין שאין טעם לבקש את ירושלים.

כשזה המצביא ראה חכמתו ונתן לו בקשה לאור ידיעתו וכחכמתו של ר' יוחנן,

הראיה לדורנו של ר' יוחנן בבקשותיו מהמצביא מה עומד מאחורי זה בעמקות? , טיטוס בא להחריב את ירושלים איך הצליח לפרוץ חומה כ"כ עבה? , האש שהחלה לאחוז במקדש, המעשה הרשעי של טיטוס מול קה"ק, עד היצור הקטן שנקרא יתוש ונכנס באפו. גם היום מלחמת טיטוס בשם יתברך ממשיכה, היום במקום יתוש יש חיידק, מה גילה אונקלוס לפני שחזר בתשובה כשהעלה את טיטוס, ואת ימח שמו וזכרו וכן את הרשע בלעם בסיאנס, מה הענין שגנזו דף גמרא שבו מתואר תהליך הנצרות?

גם בדור הזה בשנים האחרונות קיים בלבול בתוך הבתים בדומה לבלבול שהיה בחורבן הבית, זה הזמן בין הערביים שהם ערב רב והם מבלבלים אותנו ותומכים באל-אקצא שמזכיר שקמצא לא נגמר עדין ומוליד שנאה חכמה ובינה מעורבבים עם סטרא אחרא ואלה הם ההבלים והשטויות שמציעים האומות, ויש להתרחק מהאומות ולא להתקרב לכל מיני מקומות בעולם לטייל, זה מרגיז את בורא עולם, לא תחנם ולא תתן להם חן, ההקבלה לפרשת השבוע משה גדול ישראל מתחנן לראות את הארץ בפרשה מוסר נפשו על כך, ואילו כיום יהודים יעזבו את הארץ תמורת מה?! , גם היום מאז טיטוס מחביאים הגוים השודדים הללו את כלי המקדש כל זה רק שחלילה לא תתגלה האמת היהודית בעולם,

מתלהבים שתפסו כמה יהודים והלבישו עליהם תיקים של גזל כשהם הולכים וגוזלים כלי מקדש שלנו מדורי דורות, הגו'ק נקרא תיקן ואם הוא ותיק יושב ב"ותיקן" זה האופי שלהם של עשו הרשע אופי של גועל ורפש מאחורי פאר וכבוד חיצוני מזוייף.

כל אחד שחושב שיכול לנפח שרירים ולהיות "מצוייר" ולהלחם בשם יש "יצור" יותר קטן מיתוש ושמו חיידק חזירים, ואם לא אז אפשר גם זבוב או יתוש כמו ששלח לאובמה באמצע הראיון שלו לעולם.

משה הוא גימטריה רצון וצריך לרצות לראות את הארץ שהיא מלכותו של השם,

סוד "ויתעבר בי למענכם" שצריך בתשובה להתחבר לאמא הרוחנית שילדה את נשמתך.

סגולה לתשובה: כתינוק במעי אמו בזמן שטובל במקוה כיום היותו לפני ביאתו לעולם שאז נמחלין לו עוונותיו וכך הוא גם ברוחני, שהוא משה שהוא הרצון המתעבר באמא עלאה להוליד נשמתו מחדש.

סגולת לשמירה בכוונת שם אתה גבור לעולם א-דני במוצ"ש בהבדלה

בטיפה האחרונה של כוס ההבדלה,

עומד להיות פחד גדול בעולם מחד גיסא, עומדת להיות שמחה גדולה מאידך גיסא למי שהולך עם השם באמונה, השם עומד לדבר בכל רגע ורגע, עומדים להכנס מהתשס"ט לשנת התש"ע "עין" במקום "טיט" שנראה עין בעין בשוב השם לציון בישועה הקרובה.

eXTReMe

eXTReMe Tracker