הרב המקובל שמעון דהן דהאן שליט"א HaRav HaMekubal Shimon Dahan Shlita HaRav HaMekubal Shimon Dahan Shlita: 11/01/2007 - 12/01/2007

עבור תרומות לעמותת זוהר הרקיע:

תרומה לעמותת זוהר ההרקיע

HaRav HaMekubal Shimon Dahan Shlita

HaRav HaMekubal Shimon Dahan Shlita
הרב שמעון דהן (דהאן) שליט"א

יום חמישי, 29 בנובמבר 2007

***PARASHAT 'VA'YESHEV'

Views

bs'd

'VA'YESHEV' MP3 DOWNLOAD/LISTEN HERE

פרשת "וישב" להאזנה/הורדה לחץ כאן

מעניני פרשת וישב:

יעקב בדרך ארץ ישראל, יעקב רוצה נחת מילדיו לעת זקנתו לכן וישב, יעקב עבר הרבה מאוד יסורים, בפרשה זו צערו עצום קופץ עליו רוגזו של יוסף וניתק ממנו ל 22 שנים, רוב הפרשה מתעסקת במכירת יוסף, עניין תמר ויהודה.

יעקב חושב שהגיע אל הנחלה ורצה לשבת עם בניו, יוסף :מיהו ? יעקב אוהב את יוסף מכל בניו מדוע?

כותנת פסים ליוסף למה? , יוסף מוציא דיבה על אחיו, האחים רואים בעין לא יפה את החיבה של יעקב ליוסף,

מה עניין השנאה שלהם אליו? , חלומות יוסף גורמים עוד יותר לשנאה של האחים אליו, יעקב גוער ביוסף אודות חלומותיו.

האחים הולכים לחפש מרעה לצאן ויוסף הולך לבדוק אם הכל בסדר- מדוע יעקב שיודע שיוסף שנוא על אחיו שולח דווקא אותו לבדוק את העניינים, יוסף הולך ללא ידיעה אחרי אחיו והאחים עושים יד אחת מחליטים להשליך אותו לאחד הבורות, ולאחר מכן למוכרו לישמעאלים, יוסף יורד למצרים, הפרשה קופצת ליהודה ומיד מראה שנפל מאחיו, אשתו מתה, בניו מתים בשל שהיו רעים בעיני השם, מענייני הייבום, יהודה לא נותן את שלה לתמר וזו מחליטה לעשות מעשה כדי להמשיך זרע לבית יהודה ומבקשת תשלום ערבון, מתמר נולדים פרץ וזרח שמכאן השתלשלות לידת דוד המלך, לאחר מכן חזרה הפרשה ליוסף שנקנה ע"י פוטיפרע ומספרת כמה היה השם מצליח את יוסף, ועל כן פוטיפרע נותן הכל בחזקת יוסף פרט לאשתו, יוסף מתחיל לעבור ניסיונות מצד אשת פוטיפרע, יוסף נס מפניה ערך גדול אצל כל בני יעקב להשמר מעריות, גם במקרה של תמר נחשדה לזנונים ועל כן נשפטה לשריפה, תמר בוחרת להשרף ולא להלבין פניו של יהודה, מה הכוונה "לא היתה בזה קדשה"? מה נרמז בכתוב "בזה"? , פוטיפרע מעלילה על יוסף, ויוסף נכנס לבית הסוהר 13 שנים, חלום הכניסו לבור וחלום מוציא אותו מן הבור, מהו חלום? ומהו פותר חלום? , האם יש אמת בחלום? מתי נקרא חלום נבואי ומתי שקרי? ממה מורכב חלום? איך יודעים שהחלום הוא אמת או שקר?...ברגע שכתוב "יעקב שמר את הדבר" בקשר לחלומות יוסף הכוונה היתה לומר שחלומותיו של יוסף אמת הם, חלומות שלא מספרים אינם נפתרים וגם אינם מתקיימים וזה מה שעשה יוסף בסיפור החלומות לאחיו, החלום הולך אחר הפה כמו שפותרים בפיהם גם יעקב וגם אחיו.

סוד השפה הרוחנית של החלומות על דעת הקבלה: מיהם 3 השרים ומה הם מייצגים? מוחין של גדלות וקטנות, שליטה על קטנות מביאה נסיון לאדם מתוך רצון השם להעלות את האדם ברוחניות, יוסף עבר במקרה שלו מדרגה לרוח הקודש מכך שרואים שהתגלה מלאך אליו ולמדו 70 שפות, אין נסיון יותר גדול מאשת איש לעניין הנסיון כפי שלמדים בגמרא מר' זירא, ומהרש"ש הקדוש שגם עבר ניסיון עריות, יוסף עובר ניסיון ונכנס לנסיונות יותר גדולים ואינו כופר בדין של השם יתברך ואף שם השם מצליח דרכיו, מתי ואיך מתחילים להבין חלום? לחלום יש מיני מדרגות רוחניות, מה יש צורך לאדם לחלום אם אינו מבינם?

בקשר להיום, יש למחות מחאה ולהעלות רצון שיתבטלו הגזירות שבאות שהכל תלוי ברחל שהיא השכינה והיא גימטריה 238 וגם אנאפוליס ועל כן יש אזהרות של השם ברעידות וכל מיני גזרות משונות וזה בדיוק מה שקורה בפרשה עם יעקב ויוסף. ההתגרות של יוסף גרמה לו להגיע לבור, כל הפשט אם נהפוך אותו נגלה את האמת שעומדת מאחורי כל השנאה של האחים ליוסף האם זו באמת שנאה? עלתה השאלה בפרשה האם יוסף ראוי להיות מלך על אחיו כפי שחלם?

איך בודקים מעלותיו של כלי רוחני טוב? הסיפור על אור החיים הקדוש ומדוע נקרא קדוש? את יוסף בדקו באות ברית קודש, כל הצרות של עם ישראל בעבור מכירת צדיק בעבור מחיר נעלים עד ביאת משיח, וישב הם סוד אותיות שב"י,

אדם חייב להצדיק הדין ולקבל באהבה מהשם, מה שבוחנים בדורנו זה רק אמונה לראות כמה אדם דבק עם השם, מה הכוונה שביקש יעקב מיוסף לראות שלום האחים בצאן והקשר לניסיונות של היום.

יוסף הלך לחפש את האור שיאיר לאחרית הימים ואסף כל נשמות עם ישראל בגלות כדי לבנות את עם ישראל מבין הטומאה, וכדי שלא נבוש מפניו של השם ושל משיחו צריך להמשיך להתחזק במצוות לקראת הנסיונות שמחכים בקרוב.

יום רביעי, 21 בנובמבר 2007

***PARASHAT 'VA'YISHLACH'

Views

bs'd

'VA'YISHLACH' MP3 DOWNLOAD/LISTEN HERE

פרשת "וישלח" להאזנה/הורדה לחץ כאן

מעניני פרשת וישלח:

יציאת יעקב מבית לבן וחזרתו ארצה, פגישה עם עשו בדרך, מאבק של יעקב אבינו עם שרו של עשו, יעקב בא"י בשכם המקרה עם דינה ושכם בן חמור, מות רחל אמנו והולדת בנימין, פטירת יצחק אבינו ע"ה, אלופי עשו.

המלאכים שמחוברים ששיכים ליעקב, של ארץ ישראל ושל חוץ לארץ, מהו מלאך? מאותיות מלאכה, מצווים לשרת את האדם כפי שגזר השם יתברך, התנאים שבהם מלאך עוזר, כל מלאך תפקידו שונה, בתפילה יש הרבה מלאכים שעוזרים לאדם, הם מתחלקים ל 3 קטגוריות,

גילוי מלאך עלול להיות מסוכן, כיום אסור להתעסק עם מלאכים בשליחות, אליהו הנביא הוא גם מלאך המקשר בין העולם הרוחני והגשמי, נשמות צדיקים גדולים ממלאכים, מלאך לא צריך ללכת ולשוב כדי לבצע משימה.

יעקב פחד כשעשו שלח ובא עם 400 מלאכים ממה הפחד שלו אם קבל הבטחה מהשם שישמור עליו? , לפי מהרח"ו בחוץ לארץ הקדושה לא זהה כמו בארץ ישראל ולכן מלאכים של חו"ל לא דומים למלאכי א"י, ליעקב היה חסר מצות כיבוד אב ואם, גם לאדם הפשוט יש לדאוג על שמירתו כמו יעקב אעפ"י שיעקב היה אדם גדול מאוד ברוחניות, העניין להקדים תפילה לצרה.

מה כל העניין שיעקב מחלק ל 2 מחנות, נבואה לימינו מלכות אדום וישמעאל לפי חלומו של נבוכדנצר הכוונה שהיהודים התחלקו בגלות לאדום(אירופה) וישמעאל..

מקום חשוך או לבד מסוכן לתלמיד חכם ללכת אז מה פתאום יעקב חוזר חזרה לחזור מעבר לנהר לקחת בקבוק שמן? , יעקב נתפס ע"י המלאך שהוא שרו של עשו ומתחילה מלחמה רוחנית, לפנות בוקר המלאך הזה נכנע מול יעקב משאיר ברכה ליעקב וחוזר למקומו, הברכה ניתנת בשמו של האדם, למה דווקא לתת ליעקב השם "ישראל" ? , סוד לבן ומה שהיה צריך לעשות יעקב אצלו, סוד העקב שהוא יעקב ומה שחסר לו להשלים עצמו, עשו הוא סוד הש"ע אורות ברוחניות ובגשמי מתגלה כרשע, יעקב יורש גם את עשו חוץ ממדרגתו שלו, יוסף מראה על סיום הקומה הרוחנית, יעקב הולך כגוף וחוזר כראש, כוחו של עשו בגשמיות ששם לא נמצא הכח האמיתי אלא אצל ישראל שכוחם בפיהם, אם נתאחד בתפילה באחדות גדולה ישראל יכולים לעקור את אומות העולם ולבטל אותם כהרף עין, וכיום הבעיה היחידה היא שרו של ישמעאל וכנגדו רק פסוק "שמע ישראל ה' אלוקינו ה' אחד" של מליון יהודים כמו שהתגלה המשיח לרב עובדיה יוסף בחלום, הסוד של ישמעאל הוא "שמע אל" שהוא חלק מפס' "שמע ישראל" וזו ההכנעה שלו כנגד השר שלו.

יעקב מבטיח לעשו שיבוא אליו לעתיד לבוא : "ועלו מושיעים בהר ציון לשפוט את הר עשו" שזה בחינת משיח ששופט את עשו על 2000 שנות גלות שזה סוד 20 שנה של יעקב אצל לבן, נשאר רק הקומץ שנמצא בארה"ב שיחזרו לפה ומיד מתחיל משפטו של עשו!

בורא עולם יוכיח לכל העולם שהוא אוהב את עם ישראל, מי שישרוד לאחר הברור הזה יזכה לכל ההבטחות הכתובות בגמרא, גוי לא יגיד לאף אחד יהודי היכן לשבת ואיזה חלק או נחלה שייך או לא שייך לו אלא ונהפוך הוא.

בדרך מתה רחל, מי זאת? ר-רבקה ח-חוה ל-לאה, 3 האמהות האלו לא כתבו שמתו וחיבורם היא רחל והיא לא מתה וחיה ובוכה שהיא השכינה הקדושה, רחל בוחרת למות ועדיף לה להביא את בנימין ליעקב אבינו.

אי שביעות הרצון כיום הוא בשל פחד מן הקץ וגורמת בלבול גדול.

סוד פחי השמן שבעבורם חזר יעקב במעבר יבק, שהם נשמות ישראל של הדור שלנו,

ואת השמן הזה חזר ר' שמעון בר יוחאי בגלגול לנקות השמן הזה שהוא הנשמות.

אין אומה שלא קמה ורצתה לחסל את עם ישראל מדוע? והאם זה יצליח?!

עברית לשון הקודש עדיין חיה וקיימת.

סוד תורת הקבלה מושתת על הפס' "אלה המלכים שמלכו"...עם ישראל מתקן אלה המלכים ואז מתגלה משיח שהוא מתקן אותם ונקרא המלך השמיני "הדר", חובה על כל יהודי ללעסוק גם בפנימיות ובזה נגאלים ברחמים.***PARASHAT 'VA'YETZE'

Views

bs'd

'VA'YETZE' MP3 DOWNLOAD/LISTEN HERE

פרשת "ויצא" להאזנה/הורדה לחץ כאן


מענייני פרשת ויצא:

רבקה מבקשת מיעקב ללכת לבית מולדתה שיברח מפני עשו וימצא שם זיווגו,

חלום יעקב, הבקשות של יעקב מהשם לחם ובגד ?! , מה הכוונה "ויגפע במקום ההוא" ?, תפילת ערבית כנגד יעקב אבינו,

התנועות של צדיקים בעלי ערך וחשיבות, סוד הבאר, מיהם ? , במה היה יעקב אבינו חזק ואיפה למדים זאת? ,

יעקב עובד אצל לבן, הרקע של לבן מיהו?, השפע של לבן בזכות יעקב ללמד שהשפע בעולם הוא בזכות הצדיקים,

הצניעות של יעקב שנלמדת מהחלפת רחל בלאה כפי שרימה אותו לבן, הצניעות של האמהות, העבודה של יעקב אצל לבן בעבור נשיו, השבטים שנולדו מרחל ולאה והסוד שמיצגים שמם, מה עניין הדודאים? , החשיבות של פריה ורביה בעיני האמהות, הכעס של יעקב על רחל שפונה אליו בשל עקרותה, איך רחל הצליחה ללדת?, סוד השכר והעבודה של יעקב אבינו אצל לבן, הבריחה של יעקב מלבן, מדוע גנבה רחל את התרפים, למה עשו לא זכה להתחתן עם לאה? ,

סוד הצאן:עקודים נקודים וברודים-סוד העולמות הרוחניים, סוד הכבשים-צאן עמי שהם ניצוצות הקדושה, הפרשה מרמזת על הולדת משיח צדקנו כיצד? , סוד השמות כיצד ניתן לאדם? , שמות המשפחה נקבעו רק בדורות האחרונים בעיקר לפי שמות בעלי המקצוע

יום חמישי, 8 בנובמבר 2007

RABI LEVI NACHMANY ZS'L -TESHUVA&MASHIACH

Views
בס"ד

סרט צוואתו המלא של הרב הגאון לוי נחמני זצוק"ל בסמוך לעת פקודתו, במהלך מסע התעוררות ותשובה יחד עם הרב הגאון הרב שמעון דהן.
הפן הרוחני שדגל בו הרב, לאחד שורות בעם ללא הבדלי סגנון למינהם, וכמו כן תשובות ברורות ומדוייקות באשר לתחזיות שלו אודות תהליך הגאולה והשלבים שמתלווים אליה ופוקדים אותנו כבר כיום, ההתחמשות באטום ומהי הסכנה שאורבת לנו ומהיכן תגיע הצרה ר"ל והיה אם נקשה עורף ולא נלך בדרכי השם.
במידה ולא נתקרב ונתחזק בתשובה ובתורה, ומנגד הטוב הצפון אם כן נבחר בדרך הקלה של תורה ותשובה, הסרט הזה צולם לערך לפני 15 שנה וישנם השלכות ותוצאות שהתגלו בעולם רק בתקופה האחרונה.
עם מי בעצם עם ישראל מסוכסך? איך להביא גאולה? איך להביא משיח?
אפשר לומר שלכאורה כל הסימנים שמדבר עליהם הרב בדרשה כבר מתרחשים הלכה למעשה רק יש חובה על כל אחד מאיתנו לפעול כדי לקדם ולגרום לאור הגאולה להתקיים בנו....צו השעה או לא?! צפו בקליפ ובמבט להיום והחליטו!

לינק ליוטיוב : כאן או לצפיה בדף זה :29 minutes / דקות

יום רביעי, 7 בנובמבר 2007

***PARASHAT 'TOLDOT'

Views

bs'd

'TOLDOT' MP3 DOWNLOAD/LISTEN HERE

פרשת "תולדות" להאזנה/הורדה לחץ כאן


מענייני הפרשה הנושא העיקרי שהיא ברכת יצחק ליעקב, דרך לידתם של עשו ויעקב כתאומים.

"ויעתר לו לנוכח אשתו"-השם ממלא בקשת יצחק אודות עקרות רבקה, רבקה שואלת מה פשר ההתרוצצות בבטנה, מלחמה מבטן, פשר השמות לתאומים בלידה, אופן גדילתם, מה לעשו ולברכות?! חוזר רעב ועייף ומריח את הנזיד שהכין לו יעקב, למה דווקא אדום אדום?, עשו מוותר על הבכורה בשבועה ומבזה הבכורה, יצחק קורא לעשו לברכו לפני מותו-מה פתאום יצחק אוהב כזה פושע כמו עשו שמעידה עליו התורה שהיה רשע?, רבקה שומעת בשורת הברכה לעשו ומיד מכינה את יעקב בנה ליטול ברכת הבכורה מיצחק לפני שעשו חוזר מצידו, עשו נחרד לנוכח גניבת הבכורה ממנו ומקבל ברכה אחת היתכן שליצחק רק ברכה אחת לברך?, עשו מתכנן להרוג את יעקב רבקה מבריחה את יעקב,
הניגודים עשו מול יעקב איך באים בקרס אחת? מאיפה ריח גן עדן שנתפס בעשו?

סוד מלכי אדום כל סוד תורת הקבלה, סוד תיקון שבירת המלכים.

סוד אחיזת העקב של עשו ע"י יעקב אבינו, כוונת שמות קודש מפרידה קליפת עשו, סוד תיקון המוות בעולם מהו? ,

הנבואה שמלך אדום ישלוט כיום, כל אדום קוראים לעצמם בכינוי "ברית" בדיוק ההיפך ממה שחסר להם, סוד אומות אדום בשמותם, סוד "רב יעבוד צעיר" לסוף הימים, כשאדום ימלוך בעולם יעקב גודל (יעקב הקטן מול עשו הגדול) מכה בעשו ומנצח בסוד לקיחת הראש וייקרא בחינת ישראל שזה אותיות "לי ראש", מלחמה בין חומר לרוחניות, הכנעת האומות אך ורק באמונה בשם, השם שונא את עשו ואוהב את יעקב, סוד הגלגולים של אדה"ר והנחש לפי מהרח"ו, כיצד מתקנים מוות?

אנו בשיא המאבק של חומר מול רוחניות כפי שחזה הרב לוי נחמני זצ"ל ראה קישור:

סרט הדרשה המלא של הרב נחמני טרם פטירתו

וכמו שהבטיח להביא משיח מהעולם הרוחני, משמע שיש יכולת להביא אלא שאומות העולם מעכבות בסוד הדמעות שהוריד עשו מעניו וגרם לחורבן 2 בתי מקדש. וניתן לראות עין בעין שהאומות לא רוצות תורה אז מה לעשו לבכות על הברכות? ומתי יזעקו האומות? (כשיבינו כוחה של התורה)

סוד "ואהבת" הכל מתחיל במחשבה.... רשע מה תכליתו? מה מוטל על יהודי?

סוד קבורת ראשו של עשו בדיוק כמו בלידה-"הוא ישופך ראש ואתה תשופנו עקב"

eXTReMe

eXTReMe Tracker