הרב המקובל שמעון דהן דהאן שליט"א HaRav HaMekubal Shimon Dahan Shlita HaRav HaMekubal Shimon Dahan Shlita: 18 בנוב׳ 2010

עבור תרומות לעמותת זוהר הרקיע:

תרומה לעמותת זוהר ההרקיע

HaRav HaMekubal Shimon Dahan Shlita

HaRav HaMekubal Shimon Dahan Shlita
הרב שמעון דהן (דהאן) שליט"א

יום חמישי, 18 בנובמבר 2010

פרשת וישלח - התשע"א - VA'YISHLACH

Views
bs'd


LISTEN : http://itbananas.com/blog_heb/wp-content/uploads/2008/01/music.gif
פרשת וישלח ^^^ - התשע"א - להאזנה
להורדה לחץ כאן

קובץ האזנה בפורמט WMA

בס"ד

משיעורו של הרב שמעון דהן שליט"א

פרשת וישלח תשע"א

"וישלח יעקב מלאכים לפניו, אל עשו אחיו ארצה שעיר שדה אדום" : להלן יבואר עפ"י הפסוק בתהלים צ"א : כי מלאכיו יצווה לך לשמרך בכל דרכיך .

בשבועות האחרונים דיברנו על יעקב ועשו שהם בחינת גוף וראש לב וכבד. ידוע שמיום לדת התינוק מתחבר אליו היצה"ר. בגיל 13 מקבל היצה"ט. דבר שאומר , ברגע שאדם עומד על דעתו, יכול לשלוח מלאכים, היינו רצונות טובים , אל האדום, השעיר ולהשפיע על העשו שבתוכו. כל מעשה טוב בורא מלאך טוב הנכון לשרת אותנו.

מצב ישראל כיום זהה לזמן של יעקב אחר שהייתו אצל לבן . אנו הננו היעקב שנלחם בלילה , בגלות , עם המלאך הס"מ . כל המלחמות בארץ מאז חזרנו מגלות אירופה והארצות הערביות, טרם הסתיימו, טרם חלף הלילה . עודנו באלפיים שנות הגלות בביתו של "לבן" .

בדיוק כפי שהיו מלאכים לקבל את פני יעקב בהכנסו לארץ , כן ישנם היום מלאכים הנמצאים מתחת לאבן ה-שת-יה. למה דוקא שם ? בזמן ביהמ"ק כשהיו ישראל מקריבים קרבנותיהם והיה לרצון להי"ת, היתה יורדת אש משמים בצורת אריה ע"י המלאך אוריאל וגדודי מלאכיו עמו. בעת שחרב ביהמ"ק כבר היו מלאכים לירד בדרך ולא היתה להם דרך חזרה לכן נותרו כאן מתחת לאבן השתיה.

מובא בספרי הסוד שהמלאכים מופעים כאן בדמויות שונות, כמו המלאכים שהתגלו כערבים לאברהם. הם יכולים להופיע כזקן , כאשה או כתינוק . אם חולפים 3 ימים להמצאותם ולא הסתלקו – לא יכולים לשוב יותר . כאלה הם המלאכים שירדו בדרך לקרבנות .

אבן השתיה היא האבן הראשונה שברא הקב"ה בעולם על שם שת – יה , הושתתה אבן הפינה ע"י י-ה לבניית כל העולם. לא בכדי עיני כל נשואות אליה .

אימתי יחלו המלאכים הללו לפעול למען ישראל ? טרם ידוע . בתפלת הושע נא בהו"ר אנו מתפללים , הושע נא שלש שעות הושע נא . כל מיני תחשיבים מדברים על הושענא רבה תשע"ג . בעז"ה שיהיה לטובה ולברכה.

אומר הזוה"ק שיעקב הכניס עצמו לסכנה בעימות עם שרו של עשו ועל כן השכינה והמלאכים שהיו עמו פרשו ממנו , זהו שכתוב "ויוותר יעקב לבדו" . לא מתוך שרירות פרשו ממנו אלא כי הגיע זמנם לשורר לפני הקב"ה ואח"כ חזרו.

" ויאבק איש עמו " המלאך של עשו הסתכל היכן לפגוע ביעקב וראה מימינו את אברהם, משמאל את יצחק ולכן פגע בו באמצע הגוף "ויגע בכף ירכו"– במאבקם, עלה האבק עד כסא הכבוד מקום המשפט עד עלות השחר , שחר גאולתנו , שחור השחר שהופך לחסד אל כל היום . לכן ביקש המלאך ששרה עמו: שלחני כי עלה השחר , זהו סיימתי את תפקידי.

כאשר חזרו המלאכים אמר יעקב "קטונתי מכל החסדים ועתה הייתי לשתי מחנות" . אחת מחנה חילות השכינה והשניה מחנה בני ביתו .

כל חיינו מנוהלים כאמור ע"י מלאכים הנוצרים ממעשינו. ככתוב בישעיה ל"ג: הן אראלים צעקו חוצה, המלאכים בתוך האדם עצמו , על כי נשמו מסילותם , צעקו על אראל הלא היא ירושלים החרבה כן ראוי לצעוק היום – כי נשמו מסילותינו... כל שאנו מקבלים איננו ישירות מהקב"ה אלא מן המלאכים. המלאך חפץ לעשות רצון מבקשו. ניצולו באופן לא טוב – חוזר אל המבקש באופן בלתי נעים כלל .

מובא על אדם שרצה לבקש מהמלאכים, נקה היטב את ביתו וישב עם בגדי לבן . חלונות ביתו היו מוגפים לאחר כמה דקות שקרא בשמותם נהדפו ונפרצו החלונות אחד לאחד כברוח סערה והוא ברח מהבית כל עוד רוחו בו .

על רבי יוסף קארו , נאמר שהיה מלאך מדבר בו בגרונו פעם הופיע כזכר ונקרא 'דיבור' בדומה שהיה למרע"ה ופעם כנקבה, כמשנה, שכינה, אם וגבירה . הוא כתב את הדיבורים שיצאו מפיו בספר "מגיד מישרים" בארמית . על ברכת אשר יצר כתב: "אשר יצר את האדם בחכמה" הוא כבנין הנוצר על כל איבריו וצינוריו הקרוי אדם - כן האדם נברא בחכמה . כפי הצנורות המשפיעים מספירה לספירה. חלילה אם יפתח אחד מצנורות הספירות, למשל גבורה – כל העולם לא יוכל להתקיים אפילו שעה אחת מהאש הנוראה .

כשאומרים ברוך אתה ה' רופא כל בשר , רופא -הוא שבח לה' שמחזיק את הספירות באופן שלא יתרפו , יהיו רפים חלילה .

כל – נקרא מלכות שכוללת הכל . בשר- הם שבע ספירות הבנין . נהוג לפעמים לומר "בשר" על דבר מרכזי המחזיק אותו . ומפליא לעשות – כן ודאי, מה שה' משפיע למלכות מהחכמה אכן נקרא פלא .

בבנין הספירות קיימים גם נר"ן וכשכתוב "ורוח נכון חדש בקרבי" –אין הוא רק בקשת לה' לחזקנו , אלא "רוח" הבנין מבקש לעצמו שאנו נחדש וניתן לו כח ! ... כי אחרת... התוצאה היא מה שסביבותינו.

לא רחוק היום שהמלאכים השוהים כאן יקבלו אישור לצאת ממקומם. העולם הערבי כולו שרוי בפחד ממה שיתגלה מתחת להר הבית . כבר היום , המים המפכים שם נובעים ללא הרף כאשר אין שום נחל בסביבה המשמש להם מקור. הדבר מלמד על הבאות שנאמר "ויצאו מים חיים מירושלים" בגלים וירפאו כל המחלות .

מענין, שעם כל התפתחות הרפואה ומגדלי בנייני היוקרה של בתי החולים טרם קיים אצלם מענה למחלות הסרטן, כליות , התקפי לב וכו'.

זוה"ק: לאחר כל הקורות את יעקב , ורק כאשר הגיע לסוכות – נעשה שלם באמונה , שלם בבנין הקדושה – סוכה- אמא מסככה . כמה שהקדושה גבוהה יותר כן אורבים המקטרגים לשלוט עליה שכתוב ותצא דינה . דינה שהיתה כלולה קודם בתוך מבנה הקדושה של יעקב עד ספירת הבינה - יצאה, וברגע שיוצאים משם עטים הס"א וגוררים פשוטו כמשמעו !

קודם נשך הנחש- עשו את יעקב עכשיו נשכו חמור .

נדר = 254=חמור. משום שיעקב לא שילם נידרו לה' קרה לדינה המעשה עם שכם בן חמור . דינה בת לאה –כמוה כלאה. יעקב הסתירה מפני עשו. אם היתה נישאת לו , היתה יכולה להשפיע עליו לטובה , שכן לאה היתה בת זיווגו משמים. מאחר ולא נשא אותה התארע מעשה שכם בן חמור. בשבוע שעבר הזכרנו שעשו סרב לשאת את לאה משום שאביה, לבן המכשף היה מצפה לבן הבכור שלהם , עשו בכור והיה דרוש לו בכור בן בכור כדי לכרות ראשו ולשמש לעבודת כשפיו .

יעקב מנע את דינה מעשו מהסיבה שעשו מרוקן מקדושה אך ובאם היה מקבל על עצמו הדין (דינה) דקדושה יכול שהיה מתעלה אף למעלה ממנו. אפשרות זאת היתה קיימת רק אז, טרם מתן תורה . ידוע שהאבות קיימו התורה עוד קודם לכן. עשו, בחינת 'גוי' מסוגל היה לכך . גוי של היום אם לא יתגייר אין סיכוי שיקבל עליו דין דקדושה ויתעלה.

עשו הוא סוד השערות שבגופנו. השערות הן מותרות המוח . המח מתמלא ע"י מלאך . בתום מילוי המוחין מופרש המותר ע"י השערות החוצה .

ההבדל בין יהודי לגוי שהיהודי מפנים והגוי מחצין לחלוטין. כל עסקיו הם שקר החן והבל היופי כולל הדברים הערכיים יחסית. היהודי שוקד ליפות פנימיותו . הוצאת המותר מן הראש של היהודי מתבטאת דוקא בזקן . המוחין הם סוד הכתר. לאשה שיער חזק וארוך פי כמה מן הגבר מפני שהיא עטרת בעלה ולכן חלק נכבד מעוצמת המוחין שלה מופנה לשערותיה.

עשו שהיה מלא במוחין בפנימיותו , הפרישו לגמרי החוצה עד שנעשה כבהמה, כולו עטוף אדרת שיער. הבהמות בעולם הרוחני גבוהות יותר מהאדם ולכן מופיעים גם כסמלים בדגלי השבטים ובכסא הכבוד , המרכבה, אריה מימין, שור משמאל נשר מלכות ואדם ת"ת . כן מעוטרות הפרוכות והפיתוחים בבתי הכנסת עם ציורי חיות שונות.

הבהמות, כולן מכוסות שיער . ה' ברא את העולם , את הבהמות תחילה ונתן להם מוחין כלבני אדם כמונו שיכלו לעשות ולדבר. דהע"ה אמר לה' "בהמות הייתי עמך " רוצני להיות כבהמה כפי שהיתה בשורש ולא כבהמה בעוה"ז . אך הבהמה כאמור, לא יכלה לשאת האור הרב ודחתה אותו החוצה ונשארה ללא שכל. זהו סוד שיער הבהמה שהפך ללבושה. ממלבושה, הקלף והעור, עושים את התפילין לצורך הגבהת עצמנו ולהתקשר עם הקב"ה .

התקדשות היהודי והתעלותו הוא ע"י שלוקח מהדומם צומח חי מקדשם ומעלם מעלה. אם זה טלית צמר הכבשים, עור הבהמות לתפילין, ארבעת המינים, היין והלחם וכו'. דבר נוסף שאנו נוטלים הם ניצוצות הקדושה מהגוי מבלי שהוא מודע לכך . כל גוי יושב בארצו ואינו מתערבב עם תושבי ארץ אחרת רק אנו היהודים נפוצים בין כולם אם מסיבת גלות ואם מסיבות אחרות . כל עם קיבל חכמה כלשהי ואנו לוקחים מכל החכמות כדי לאחדם ולתקן את העולם כולו.

מכאן, שלכל דבר טוב קדם "דבר רע" . אפילו הגהנם נברא ביום ב' וג"ע ביום ג'. הנחש גם הוא נברא לפני האדם דקדושה . הבכורים ישמעאל ועשו קדמו ליצחק ויעקב וכו'. הקליפה פשוט קופצת בראש . יעוד עם ישראל הוא להשיב הניצוצות לקדושה.

אומר רש"י: עם שאנו עוזבים נותר כמצולה ללא דגים . הדגים נחשבים כניצוצות ואנו מרוקנים להם אותם ולאחרי זה אותו עם הולך ודועך.

עם ישראל הוא העתיק והקדום מכל העמים . אפילו אמריקה היא חדשה יחסית מאתיים שלושים וארבע שנים סה"כ . הקימו אותה שלש עשרה מושבות אנגליות . רוסיה, חבר עמים , לא היתה אומה בפני עצמה וכן ארצות רבות נתהוו וקמו אחר שנכחדו. אנחנו הננו מאז כניסתנו לארץ ע"י יהושע , עבור דרך בית ראשון ובית שני ועד היום אנו אותו עם . מה שמתייחסים הערבים והעמים אלינו ש"רק מקרוב באו " הוא משום המודרניזציה שחדרה גם היא לשורותינו .

כל עוד לא סיימנו מלחמותינו עם עשו וישמעאל , בעליל קיימים בהם עדין ניצוצות דקדושה שעלינו להוציא . אך את המירב כבר הוצאנו מישמעאל והראיה, בנו לנו את הארץ. כעת פחות ופחות נצרכים להם. יש להם תחליפים של בני לאומים אחרים כמו תאילנד , רומניה, פולניה וכו' . ברגע שיתרוקנו לגמרי ניצוצות ישמעאל הם יעלמו ויחזרו למדבר לשהות עם הרוחות והשדים כיאה להם .

כיום , חוסר הגשם, המים, שהם חסדים – מורים לנו משמים שאיננו עושים איש למען רעהו. מים זה גם כסף שפע חסד. משנה לשנה העשירים מתעשרים והעוני הולך וגובר .

סיבה נוספת לאי ירידת הגשמים היא אי מתן מעשר וחלילה שלא מקיימים הבטחות ונדרים. גורם נוסף לצרותינו הוא עיוות הדין הנורא בבתי המשפט ואנו מייחלים להשיבה שופטינו , מחנכינו כבראשונה. שופט מעמדו רם ונכבד ביותר , הוא בחינת מורה לדור . השיבה שופטינו וכו' – הוא גם לעצמנו גופא ! ישפוט כל אחד את עצמו ומעשיו.

זוה"ק: לנוכח הנ"ל , השם ישראל טרם הגיע למיצויו המלא . לעתים אנו יעקב ולעתים ישראל . משום שיעקב איחר לשלם נדרו –– התחזק הדין ע"י המקטרג שקיטרג בעת שרחל היתה בסכנה, בהריון . אז כתוב "ותקש בלידתה" – התקשה הדין למעלה אצל מה"מ . כתוב במשלי כ"ב : "ואם אין לך לשלם למה יקח משכבך תחתיך " רחל היא המשכב תחת יעקב . הוא לא שילם ? נלקחה ממנו . גם מהסיבה שיוסף סכך עליה כנגד עיה"ר של עשו מפני הריונה, סיכונה . לכן אמר יעקב "מתה עלי רחל" עלי! בגללי!שאחרתי לשלם את נדרי . אמר רבי אבא: ויהי בצאת נפשה כי מתה . לפעמים הנשמה יוצאת וחוזרת "נפשי יצאה בדברו" ואח"כ חוזרת כבמוות קליני "ותשב רוחו אליו " . אך היא יצאה ולא שבה רק גופה מת .

לאחר כל הניצוצות שליקטנו , הגענו ליעדנו הסופי א"י ! מכאן אין לנו יותר לאן ללכת , לכן ברור כשמש שכאן וכעת הוא סוף התקון והגאולה אשר משמשים כבר יחד.

בעז"ה נזכה לעבור את הגל הזה בקלות לחזות בנעם ה' ובמלכותו במהרה עם משיח צדקנו או"א .

השבח לבורא עולם איש שחו אחריו ה' הוא האלהים !


eXTReMe

eXTReMe Tracker