הרב המקובל שמעון דהן דהאן שליט"א HaRav HaMekubal Shimon Dahan Shlita HaRav HaMekubal Shimon Dahan Shlita: 1 בפבר׳ 2010

עבור תרומות לעמותת זוהר הרקיע:

תרומה לעמותת זוהר ההרקיע

HaRav HaMekubal Shimon Dahan Shlita

HaRav HaMekubal Shimon Dahan Shlita
הרב שמעון דהן (דהאן) שליט"א

יום שני, 1 בפברואר 2010

סגולה לפרנסה

Views


בס"ד

מהשעור בפרשת בשלח התש"ע נמסרה סגולה לפרנסה והיא:
שיאמר לאחר ההבדלה 130 פעמים "אליהו הנביא זכור לטוב" כש 120 פעמים
הוא מכוון כל פעם בצירוף שונה את האותיות "אליהו" ועוד 10 פעמים אליהו ככתבו הפשוט
להלן הבאתי לפניכם את הצירופים
120 ועוד 10 רגילים העולים ל 130

אליהו אליהו אליהו אליהו אליהו
אליהו אליהו אליהו אליהו אליהו

eXTReMe

eXTReMe Tracker