הרב המקובל שמעון דהן דהאן שליט"א HaRav HaMekubal Shimon Dahan Shlita HaRav HaMekubal Shimon Dahan Shlita: 07/01/2008 - 08/01/2008

עבור תרומות לעמותת זוהר הרקיע:

תרומה לעמותת זוהר ההרקיע

HaRav HaMekubal Shimon Dahan Shlita

HaRav HaMekubal Shimon Dahan Shlita
הרב שמעון דהן (דהאן) שליט"א

יום רביעי, 30 ביולי 2008

*** PARASHAT MASEY - פרשת מסעי ***

Views

bs'd

PARASHAT "MAS'EY" MP3 DOWNLOAD/LISTEN HERE

פרשת "מסעי" להאזנה/הורדה לחץ כאן

תקציר השעור יעלה בהמשך.

יום רביעי, 23 ביולי 2008

*** PARASHAT MATOT - פרשת מטות ***

Views

bs'd

PARASHAT "MATOT" MP3 DOWNLOAD/LISTEN HERE

פרשת "מטות" להאזנה/הורדה לחץ כאן


תקציר השעור יעלה בהמשך.

*** PARASHAT PINCHAS - פרשת פינחס ***

Views

bs'd

PARASHAT "PINCHAS" MP3 DOWNLOAD/LISTEN HERE

פרשת "פינחס" להאזנה/הורדה לחץ כאן


תקציר השעור יעלה בהמשך.

יום רביעי, 9 ביולי 2008

*** PARASHAT BALAK - פרשת בלק ***

Views
bs'd


PARASHAT "BALAK" MP3 DOWNLOAD/LISTEN HERE

פרשת "בלק" להאזנה/הורדה לחץ כאן


מעניני פרשת בלק:

הרקע והקדמה, כל מה שנרמז ע"י בלעם לרמז על גאולת ישראל העתידית,

בלק מחפש מישהו שבכוחו בטומאה לקלל את עם ישראל, בלעם בכוחו נביא בגוים יודע דעת עליון שווה למדרגת משה, כבר מראש בורא עולם אומר לבלעם לא לקלל את עם ישראל, דעת עליון יודע-ודעת חמורו אינו יודע-איך ייתכן? ,

בהקשר לפרשות קודמות עד עתה רואים מידת הדין הולכת וגוברת בעקבות דיבור עד שכאן בפרשה זו למדים בעמקות ערבוב דין וחסד ע"פ הזוהר הקדוש,

וזה גורם חורבן, כשהשם רוצה חסד פה מוכים דין וכשהשם נותן חסד פה מוכים דין, חמורו של בלעם, הנחש דבר עם חוה-החמור עם בלעם, מצד אחד בל ובלעם מאמינים השם ומצד שני רוצים לקלל בנו יחידו של השם-איך יתכן?,

בלעם בא לקלל ויוצא לו ברכות, עם לבדד ישכון ערב רב לא מתערבב בו, מה הכוונה "ולא הביט און בישראל"...?, לקראת הסוף בלעם נותן עיצה "אלוהיהם של אלה שונא זימה ובזה כן הצליח להכשיל את עם ישראל בזימה וע"ז עד למעשה זימרי בן סלוא שאמור היה להיות משיח.

מיהו בלק בסוד?, מיהו בלעם בסוד?

ציפור סוד האור, מואב סוד החסד בסוד אב שהוא בחכמה, רשעים מערבבים דין עם חסד וגורמים להחטיא בני אדם, שורש מואב הוא זנות (בנות לוט) ובלעם ממדין בסוד הדין התערבבו דין וחסד ומנסים להביא חורבן, בלעם ובלק משלימים שמו של עמלק כשהם ביחד ומקררים באמונה ונרמזים בשמותם שהם אורות גבוהים וכאשר מזמינים אותם ללא כלי מתוקן מגיעים לתאוות דוגמת ימינו, נחש (הראשון) בגימטריה עם הכולל שטן הטיל זוהמתו בחוה וגם כאן בפרשה התגלה בכח פיו שהוא "פעור" בקליפה כנגד פאור שהוא בקדושה שזה ירמוז לנפילת 70 מדרגות בלבושו של אדם הראשון מאור לעור, נ-חש שיש לו 50 חושים ובכח זה מחטיא בני אדם, מהרח"ו כותב שהנחש מגרה לחטא בעזרת לבוש אדם הראשון שנפל אצלו, בחטא הזימה מתו יותר מחטא העגל,

ההתקללות ב"ארור" והיפוכו לברוך–הקצנה למיצוע, הנחש התקלל בכך שיש לו הרבה אור אך ללא כלי, שני ציפורים בסוד מוחין של הקליפה שצריך להביא אותן לקדושה, כתוב שמשיח הוא "עני ורוכב על חמור" –ענ"י בסוד "על נטילת ידיים" צריך להמשיך חסד שהם סוד המים (דוגמת נטילת ידיים ומקוה שמושכים שפע וטהרה על האדם) וכיום זה חסר המשכת החסדים הללו וזה מרומז בכך שהכנרת נחסרת , סוד הנטילה להעלות ולהוריד מים רוחניים שנקראים מים עליונים ותחתונים שזה ממשיך השפע הרוחני וזה הולך יחד עם תורה ואם אין את זה יש חושך על האדם, חד"ר בסוד חסד דין ורחמים שהם המיצוע, כדי להגיע למשיח צדקנו צריך להתחבר לקו אמצעי וממנו מתחברים לכתר, ימי בין המצרים הם הימים הכי קשים בכל תקופה, פרשה קודמת "יען לא האמנתם בי להקדישני "אמר הקב"ה למשה דבר וכך תגרום לחסד ולא בכח ההכאה ולכן מאחר שמשה לא עשה זאת, בא המצב בפרשה זו בלעם שהוא שיא הטומאה ודרכו מעביר השם את הברכות, מה קשור בלעם לראש שבט שמעון זמרי בן סלוא ?!, את מואב אין מצווה להחריב בגלל שמשם בא משיח צדקנו שנמצא וחי בתוך הקליפות וכך כל פעם וגם כיום יש דין ורק בגלל משיח צדקנו השם לא מחריב עדין את העולם, ההתיחדות בציוני צדיקים ומעשה בקבורתו של ר' עבדללה סומך רבו של הבן איש חי ק"ו אפשר ללמוד על צדיקים מדורות יותר מוקדמים כדוגמת רשב"י.

כיום לדורנו אנו נמשלים בידי מושלים מצד אחד חסד ענק ומצד שני דין עצום הם סוד ערב רב מצד אחד נותנים כסף לישיבות ומצד שני מגבירים הקליפות בצורה עצומה, במשפחה אחת מוצאים כיום מלא הפכים בין קדושה והיפוכה,

ההקצנה גדולה והאמצע והמיצוע לא נמצא, רגע אדם למעלה ופתאום למטה,

כל זה מובן בפרשה זו מצד אחד קדושה ומצד שני זנות וזימה, היום השכל המודרני של הדור הזה של אוניברסיטה לעניני התגאות ותארי אצולה ושחיתות ובזה הורסים את הדור עם מוחין של סטרא אחרא גמור (ולא הכוונה למי שמגיע למעמד ונושא ונותן באמונה), נגעים של הדור הזה בכל במיני תחומים ששורשם בהנהגה הקלוקלת, מביאים הרג בעולם בגלל עיוות המשפט, מים ודלק הם סוד חסד ודין ושניהם חסרים והכנרת שהיא השכינה הולכת ומתמעטת כל יום בשל כך שאנשים מעוררים וממשיכים דין, בגלל זה גם להבדיל ממוחין של קדושה מהתורה הקדושה שנותנת ענוה לאדם וצניעות גדולה, צריך תשובה וטהרה, כיום כל העולם מחפש לטמא את עם ישראל ועם ישראל צריך להבין "עם לבדד ישכון" שיש לו רק השם יתברך ורק תורה ולא ערבוב עם תרבות הגוים, בנות מואב של היום באות בפה רך משתלבות בבתים במקום שהילדים של אותו בית יעשו חסד עם הוריהם וכך טומאה שורצת בארץ

ציפורו של בלק הלכה לשאול הנפילים שנפלו בהררי קדם והם נמצאים בהרי החושך שהם הודו, סין קוראיה ושאר האזורים הללו שכלל אינם מאמינים ברוחניות כלשהי, שהם כמעט שני שליש מהעולם ויחרבו קליל מן העולם והם הנפילים הללו מהם יוצאים כל הטומאות והכישופים שגם היום קשורים אליהם בני אדם מצד הקליפה וכך עושים נזקים בעולם מכח הנפילים, אנו חיים בשתי קצוות ומערבבים דין וחסד ובגלל זה שורה הפחד הגדול בעולם חוסר אמונה, בורא עולם עומד להעביר רוח הטומאה מן הארץ השם לא ימיר עמו לעולם ולכן בתקופה הזו יש להוריד פרופיל, עיצות לדתי ולחילוני כאחד כדי למתק הדינים.
יום רביעי, 2 ביולי 2008

*** 'PARASHAT 'CHUKAT - פרשת חקת ***

Views
bs'd


PARASHAT 'CHUKAT' MP3 DOWNLOAD/LISTEN HERE

"חקת" להאזנה/הורדה לחץ כאן

מעניני פרשת חקת:
פרה אדומה, מיתת אהרן ומרים, הפסקת המים לעם,
מיתוק הדינים הנלמדים בפרשה.
מה עושים עם הפרה האדומה כשמוצאים אחת כזו?, פירוט דיני פרה אדומה,
אדם טמא לא יכול להכנס לעולם הרוחני בקשר לאיסור לשימוש במלאכים,
מים בזכות מרים עוד פעם העם מתלונן, משה מצטוה לדבר לסלע-משה מכה,
אהרן לא נכנס לארץ-"יען לא הקדשתם אותי", מיתת אהרן קשה היה על העם.

פנימיות

מרים גימטריה "הפרה", שורש הדין ממתק את הדין-דוגמא בפרה האדומה חטא העגל נתקן בפרה אדומה שהיא שורש העגל, חטא העגל החזיר את הטומאה ואת הטומאה מסלקים ע"י האמא השורשית היא סוד הבינה בסוד
תבוא האמא ותנקה את מה שהבן מלכלך, טומאה מטהרה-לעמת טהרה מטומאה "מי יתן טמא מטהור לא אחד הוא", למצוות פרה אדומה אין היגיון והבנה ואפילו שלמה המלך אמר "אחכמה והיא רחוקה ממני"-מה הכוונה?, ככל שאתה מתקרב לשם החכמה מאירה-כיצד?, "פר" יורה על פירוד ודין, אותיות "םןץףך" והקשר ל"פר" שהם דינים, הטומאה נאחזת בדינים הללו,
הצורך בהזאה כדי להרחיק הטומאה בעניין נט"י, במרים גימטריה "הפרה" וגם אותיות "מים" שהם גם "מי מריבה", שורש ממתק שורש למה הכוונה?
נער בסוך ש"ך דינים הבאים מאותיות "םןץףך" שהם הדינים השורשיים שמיתוקם ע"י כ"ב אותיות, המוות הוא הדין הקשה של האדם בסוד המוות שמפריד 4 יסודות שהתחברו במערת במכפלה בקרית ארבע ששם קבורים 4 זוגות כולל אדה"ר שהם 4 יסודות שבטבע שמהם תולדות העולם,
"למוות תוצאות"-למה הכוונה?, מיתת הצדיקים לעמת אדם רגיל, וכפר אדמתו עמו-לרמז שיום המוות מכפר על הכל וזה הדבר הכי קשה לאדם שלא קיים מצוות להבדיל למי שדבק בתורה ובמצוות, למה לא רשום על מרים שמתה על פי השם?, מיתת מרים ואהרן לכפר על כל עם ישראל, "ירדתי לגני"-מהי הגינה ולמה הקב"ה יורד לגינה הזו?, לקיחת צדיקים לרוב היא למיתוק דינים, פרח הוא סוד הרפ"ח שאותו מעלה צדיק במיתתו-כיצד נעשה התהליך?, יש מצבים לאחר פטירה שנשמות חוזרות לקחת תפילות, מעשים טובים שנתקעו במשך חייהם.
איך קורה שהשם מדבר למשה אומר לו דבר לסלע ומשה מכה?, ואיך לומר על משה "יען לא האמנתם בי להקדישני"? , אם לדבר לסלע אז למה נצטווה לקחת גם מטה?!, כל התהליכים ממצרים הכל נעשה תחת מכות וכאן נסה הקב"ה להסביר למשה מדרגה חדשה ששם כבר לא צריך הכאה כהכנה לכניסה לא"י,
קדוש כנגד חכמה בינה ודעת שהוא בסוד יען לא האמנתם להקדישני-מה הקשר?, א-ד-נ-י היא הנקבה הרוחנית ונגדלת ע"י הגבורות, "תמו-ז" סוד מיתת שבעת המלכים בשל כך בתמוז גם מתחילים הדינים הקשים ויש שם במקביל לדינים האלה בבד בבד גם היכולת למתק אותם-מעשה ברב ושכנו, אדם ינהג לרוב "דום לה' והתחולל לו"-למה הכוונה?, אדם ירגיל עצמו למחול, עיצות למיתוק הדין, אודות מצוות שילוח הקן שהיא גורמת לגילוי משיח צדקנו אם עושים זאת כראוי-מעשה שהיה,
"האכזריות" כביכול במצוות שילוח הקן,
כל הפרשה באה לתקן "קח" של קורח, בסוד "קח" של "חקת", אות "תיו" היא דין קשה, ברית מילה ממתקת דין כמו פרה אדומה, "תולה ארץ על בלימה" ממתקת דיני ריב, ההבדל ריב ומריבה-נחש ונחושת.

כיום לעניין הפרשה הכנרת נחסרת-כשחסר מים יש דין חמור מאוד והשם מסביר בצורה פשוטה שאם אין מים אז ח"ו הכל מתחיל להתפורר כמו שכתוב בק"ש, הכנרת היא בסוד השכינה שהיא מתמעטת, דלק חסר, ואח"כ ציפיה ואיום לרעידת אדמה,
חשש לטילים שרמוזים בזוהר "נחשים מעופפים"
ששורפים בני אדם והדמיון הכי קרוב להם הוא טילים,
ואנחנו מאוימים מכל הכיוונים....אז מה נעשה?????!

מה עשה אז משה?- נצטווה לקחת נחש הנחושת הרים אותו על נס העם ראה את זה והתרפא והכוונה שעיני אדם מורמים כלפי שמים ויבינו "מי ברא אלה" (אותיות אלה-ים ברא) ודי לנו בהרהורי תשובה, חסדים ותפילות כיום למתק הדינים מעל עם ישראל, הכל אפשרי שיעשה השם וגם כנגד הטבע, יום ליום דינים גוברים מהממשל מהחינוך ובטבע סביבנו, עוג הוא סוד דין הקשה ומיתתו בברזל ומשה פחד ממנו בשל בריתו שמהל אותו אברהם אבינו גם הממשלה הזו מחזיקה כמו עוג וגם משיח חייב לבוא ולהפיל את הממשל הזה.

בחודשים אלו תמוז-אב אלו חודשי דין קשים ומיתוקם בדין קשה של הקדושה דוגמת ברית מילה כמו שנאמר, ודוגמת שילוח הקן, ישנם רמזים עבים שהולכים לקרות תהליכים בלתי הפיכים ולכן אדם עכשיו ימתק הדינים הללו ולא יבטח בבני אדם, ולא בכסף ומיני הבלים אלא ישא עיניו באמונה אל השם בריבוי תפילה ולימוד תורה.


*** 'PARASHAT 'KORACH - פרשת קורח ***

Views

bs'd


PARASHAT 'KORACH' MP3 DOWNLOAD/LISTEN HERE

"קורח" להאזנה/הורדה לחץ כאן

מעניני פרשת קרח:

המשך התגברות לשון הרע בפרשה זו, המחלוקת בפשט, קורח תוהה מה פתאום משה ואהרן מתבדלים מעם ישראל בקדושתם?!, קרח חולק על כהונת אהרן, וכן על מצוותיו של משה שאותן נותן, המחלוקת לדעתו של קרח לענין הציצית, משה משיב לקרח "בקר ויודע ה' את אשר לו"- השם יכריע במחלוקת, אם המחלוקת היא על מהות התורה היכן היא כפירתו של קרח שאמר "כולם קדושים" ? ,

גם אשת קרח היתה מעורבת במחלוקת "חכמות נשים בנתה ביתה ואולת תהרסנה", אשת און הצילה אותו מהמחלוקת כיצד עשתה זאת?, "מחלוקת" הם אותיות "חלק מת" שאין בהם רווח, מחלוקת של בית הלל ובית שמאי להבדיל,

ר' נחמן מברסלב כותב שיש מחלוקת כדי להרים את הצדיק, למרות אזהרותיו של משה קרח מתעקש בצדקתו ועל כן יצאה אש ואכלה את קרח ועדתו, משה מגביר את הדין על קרח ועדתו מה הענין ? , כל מה שבא לקרר את עם ישראל מהתורה זו אכזריות ואין לרחם על כך, הנס שקרה שהאדמה בלעה רק מקרח ועדתו.

הפנימיות בענין הציצית והשיער בקשר למחלוקת:

באדם 5 חלקי רוחניות נרנח"י- נפש רוח נשמה ומקיפים שהם חיה ויחידה,

קרח הוא סוד החוורתא שהיא הלבנונית העליונה סוד רבי עקיבא שהיה קרח,

המחלוקת היא אם הציצית הבנויה משיער לבין קרח שהוא שורש יותר גבוה מהציצית שראה ברוח קדשו שממנו עתיד לצאת ממנו שמואל הנביא ששקול לפחות כמשה אם לא יותר ממנו אך היכן היתה טעותו?, משה רמז לקרח שרק ב"בוקר" קרח יצדק "בקר ויודע ה' את אשר לו" במחלוקתו וכי זמן המחלוקת שלו שאתה קרח בא בזמן "חושך" לעתיד הנהגתך לעולם הבא תהיה נכונה כרגע עם ישראל עדין לא יכל לקבל את דין הקדושה של קרח בכוונתו.

בכל מקום בגוף יש תחושה אולם בשערות אין תחושה וזה סוד ה"שעור" בעניין המלכים שמתו בעניין עולם התוהו ובוהו שהיה, ולכן אור השיער אם מגיעים לשורשו הוא מעניק הארה רוחנית לאדם, שיער הגוף סתום, שיער הזקן חלול (כצינורות דקים וחלולים), השיער נקרא מותרי המוחין והוא סוד ההגנה על האדם כפי שלמדים ממצות ציצית- כיצד? , מז"א לראות שערות הציצית ומתוך זה לזכור כל מצוות התורה?!?, טלית גדול וציצית קטן הגנה בפנימיות ובחיצוניות, ע"פ הקבלה ציצית קטן צריכה להיות על האדם כל הזמן, ציצית מלשון הצצה לאור הרוחני לשם יתברך, ציץ של כהן גדול מהו? והוא כנגד ציצית שהיא הנקבה הרוחנית, שבירת המלכים היתה בעניין "שעור" שהוא מידה ותיקונם הוא באותו עניין של "שיעור" וזה מה שחשב קורח שהעולם כבר נתקן בענין, קורח ממשיך דרכם של המרגלים, קורח כביכול שואל מה יש יותר מעולם הבא?! והתשובה שרמז לו משה, המדרגה שקורח לא הכיר, נשים שותפות לאור הרוחני הנקרא "חיה", הפרדת שערות הטלית לפני התפילה מה ענינה והקשר לשיער האדם שמורה עליו ועל אופיו וכו', עם שערות לא מתעסקים בלילה כדי לא לערב דין בדין, שערות התפילין לאיזה צורך?, חיוב ציצית רק בתנאי שיש ארבע כנפות בבגד, איך ציצית דומה למקוה ולסוכה?, בהמות ושערותיהם, למה יעקב איש חלק?, עשו נקרא עשוי מלשון שלא הגיע למעלתו ולכן הוא שעיר, יעקב עבד ויוסף מגלה את עבודתו של יעקב אצל לבן בדרך עשו עוצר את יעקב בסוד מאבק על הכתר שרשום "ויאבק איש עמו" יעקב כנגד מלאכו של עשו שאז קבל קבל ראש בסוד "לי ראש" - "ישראל".

סוד השערות שמתהפכות ללבן בזקנה והקשר לכתר, סוד "ויצץ ציץ ויגמלהו שקדים".

משיח מתגלה רק בגלל מצוה אחת שנשארה והיא שילוח הקן, ומשיח הוא סוד הכתר שמתגלה או בכתר לבן או בכתר שחור-דין לאומות ורחמים לעם ישראל כיצד?, הציצית מגינה מהדין הזה שקיים כיום, סוד "ופרוש עלינו סוכת שלומך" שהוא אור הגנה רוחני וקשור לציצית


eXTReMe

eXTReMe Tracker