הרב המקובל שמעון דהן דהאן שליט"א HaRav HaMekubal Shimon Dahan Shlita HaRav HaMekubal Shimon Dahan Shlita: 03/01/2008 - 04/01/2008

עבור תרומות לעמותת זוהר הרקיע:

תרומה לעמותת זוהר ההרקיע

HaRav HaMekubal Shimon Dahan Shlita

HaRav HaMekubal Shimon Dahan Shlita
הרב שמעון דהן (דהאן) שליט"א

יום רביעי, 19 במרץ 2008

*** 'PURIM' PARASHAT 'TZAV' - פורים פרשת צו ***

Views

bs'd

'PURIM' MP3 DOWNLOAD/LISTEN HERE

"פורים" להאזנה/הורדה לחץ כאן

מעניני פרשת צו-פורים:

עיקר פורים 4 חלקים, פורים מדרבנן, ק.מגילה-חובה על כולם נשים וגברים כאחד, זמן המגילה כפול ערב ויום, מהלכות קריאת המגילה ומצוות הפורים, סעודה מתנות לאביונים ומשלוח מנות, המגילה היא ספר וגם אגרת, מדוע שם השם לא מוזכר במגילה?, מגילה מסוד גילוי השם, האור של פורים בא להכניע את הקילפה והטומאה שמסובבים את עם ישראל, מה הכוונה "ישנו עם אחד"-שראה השגחת עם ישראל "ישנה", משה רבינו מאיר בסוד מרדכי, הרש"ש הקדוש קבל עליו לקיים מצות הסעודה מיד לאחר המגילה בשחרית (למרות שמצוותה ביום כולו), התיקון בפורים הוא לשתות "עד דלא ידע" (אך לא להשתכר) בין ארור המן לברוך מרדכי מה הסוד?, מה הכוונה לתת "מנות" לעמת "מתנות" לאביונים ע"פ מהרח"ו? , כדי לקיים המצווה בזמנה רצוי לתת בזמן על מנת שיקימו המצוות בו ביום, פורים משולש בערים המוקפות.

המגילה: ויהי בימי אחשורוש-ויהי לשון צער, מהו אחשורוש-החש בראשו דיעה שהיה פיקח ודיעה שהיה טיפש, מה הכוונה לומר שמלך על 127 מדינות?, למה לציין מהודו ועד כוש אם הן קרובות זו לזו? , הרקע שבו קרה הנס, הגוים אוהבים להראות לחוץ כוחם וכיו"ב וזה ע"י שחיתות וללא מידות, סוד "ושתי" בסוד "יתוש" שכן אם אדם מתגאה אומרים לו "יתוש קדמך", סודם של הדמויות במגילה בסוד בריאת העולם, יין היה שהוא הבינה והיתה ניתנת בלי הגבלה, ריבוי השפע גרם שבירה ומיתת המלכים, המלכה הראשונה ברוחניות היתה ושתי בסוד חוה הראשונה (אשת היצר הרע) וחוה השניה היא סוד אסתר, סוד הגילוי וההסתר שהשם נוהג בו מתחילת המגילה שבה הוא מתחיל למלוך, לנקבה רנ"ב איברים ולזכר רמ"ח איברים בסוד שהעולם היה איברים, כלים של הקב"ה, ושתי היתה הראשונה שהיתה צריכה להוציא האור הרוחני מהכח לפועל אלא שהתאכזרה לבנות ישראל על כן קבלה צרעת, המן תחילה היה נקרא ממוכן, המלכה לא יכולה לבוא אז מחפשים מחליפה וכמובן אסתר היא שנבחרה בעצת מרדכי שמצווה אותה כי אכן ידע שיש גזירה על עם ישראל, מיהו מרדכי? , המגילה ומרדכי מתנהלים ע"פ רוח הקודש, איך אסתר פעם עם גוי ופעם עם מרדכי?, אסתר ידעה כל התורה וסודות ממרדכי, אסתר היתה שולחת לאחשורוש הכפילה שלה מצד הקליפה, סוד שד-י בעניין ידיעת השליטה על הכפיל הרוחני כפי שידעה אסתר המלכה, בורא עולם מקדם תמיד תרופה למכה ועל כן אסתר נבחרת תחת ושתי, מדוע לא הגידה אסתר מולדתה ועמה-מהן הדיעות?, האומר דבר בשם אומרו מביא גאולה ואם לא מביא חורבן למדים זאת מאסתר, אחשורוש זוכר למרדכי שהציל אותו, מדוע פתאום מחליט המלך לגדל את המן?, "ויציצו כל פעלי און להשמדם עדי עד" מה הכוונה?, "לפני שבר גאון" בסוד הגידול של המן, משל לבהמה עצלה שמפטמים לפני ששוחטים, מרדכי לא קורע ולא משתחוה, זרש אשת המן מיהי? , המזימה של המן, אחשורוש נזכר במרדכי ומפה מתחילה מפלת המן, איך מתחיל הנס? מה עשה המן כשמרדכי לא משתחוה, המן ממריד את המלך להשמיד את עם ישראל, למה המן לא הרג את מרדכי בעצמו?, המן הוא עבד למרדכי מימים עברו, סוד הפלת הפור בסוד פורים כפורים, בנשמות אין הבדל בין צדיק לרשע ולכן מחית עמלק תחת השמים ולא מעל השמים, לפני הבחירה כולם היו שווים, לאחר הבחירה לאחר הפור (פורים) אנו אומרים "אשר בחר בנו מכל העמים" ועל כן קבלו בימי מרדכי ואסתר את התורה מחדש (כפורים שאז קבלו התורה ממש), אסתר בטלה ליל הסדר בגלל הגזירה, התכנית של אסתר להפיל את המן, נפילתו של המן....עד העץ, על מה באה הגזירה?


יום שלישי, 18 במרץ 2008

*** 'PARASHAT 'VA'YIKRA' - פרשת ויקרא ***

Views

bs'd

'VA'YIKRA' MP3 DOWNLOAD/LISTEN HERE

פרשת "ויקרא" להאזנה/הורדה לחץ כאן


מעניני פרשת ויקרא:

תמצית ספר ויקרא, ויקרא עם אות "א" קטנה – מדוע?, גדלי האותיות בתורה, קורבן מלשון קרבה והתקרבות, הריחוק בין הדור שלנו לבין הזכר של תורת כהנים, דומם, צומח, חי ומדבר כנגד הקרבנות, מהם?, האם צריך על כל עוון צריך קרבן?, מיני הקורבנות, לגיל הקורבן יש חשיבות – כיצד ? , גדלי האותיות, הניקוד, התגים, הטעמים, דרגת העבירה מול דרגת הקורבן, כל הקורבנות הם על שוגג מלבד שפחה ערופה, כיום לימוד תורה בנושא שבו אדם חטא מכפר כקורבן.

פנימיות:

האדם שותף בהקרבת הקורבן יחד עם הכהן- כיצד?, בכל דבר יש ניצוץ של קדושה בכל ה-דומם חי צומח והמדבר, הבהמה שאדם מקריב כקורבן היא בעצם הבהמיות שאיתה אדם עשה את העבירה- מעשה שהיה, גודל הקורבן הוא כגודל העבירה, לשון הרע במזיד יכול לקבל גלגול באבנים, רוצח יכול להתגלגל בעלים, הרוחניות היא זו שמתגלגלת, ברגע שמבינים שיש חיות שמחיה כל גבר ודבר אדם לא יכול להתעלם ולהתנהג לעולם כדומם חסר ערך,

יש איסור לעקור עצים שחיים-מעשה שהיה, עילוי הנשמות שנפלו בצמחים הוא בחודש ניסן, תיקון נשמות כפי סוג גלגולם כפי שמובא בשער הגלגולים, מעשה במהרח"ו והעגל שבא אליו לבית המדרש, גם כיום יש גלגולים שמתגלים לבני אדם במקרים מסויימים, כיום רוב הגלגולים הם באבנים עד כדי כך שבאבן אחת יכולים להמצא אלפי גלגולים-מעשה שהיה עם הבן איש חי, יש מצבים שאנשים הורסים קירות בבית וזה בגלל גלגולים שלא הגיעו לתיקונם, עיצות להיפטר ממזיקים רוחניים שנמצאים בבית, הקשר הישיר בין גלגול לבין הקורבן, הלב הוא הקורבן הכי חזק "רחמנא לבא בעי", אדם ירגיל עצמו להתוודות על עוונותיו-למה? , העליות של הקדושה הן בעזרת התשובה וזה נעשה בשלבים מעשיים בין היתר וגם בדיבור, בתהליך תשובה אין אף פעם לעצור-"חטאתי לנגדי תמיד", תכלית הקרובן היא לעשות תשובה שמעלה את הקדושה מהיכן שנפלה, שותפות המלאכים בקורבן.

התפילה וארבעת חלקיה בפנימיות, נוסח שתקנו חז"ל לתפילה ולמה? , עולמות אצילות בריאה יצירה ועשיה לגבי הבנת מבנה התפילה וסדר עליית הקדושה והפרדת הקליפה ממנה, מה הפשר כשאדם מרגיש כביכול "נפילה" ולמה זה קורה ואיך צריך להתנהג במצבים מאין אלו, לפני כל עליה וקבלת המדרגה הרוחנית יש ניסיון "עתה ידעתי כי ירא אלוקים אתה" , מי שמגדל אותנו הם המלאכים והנשמות הם פנימיות אליהם, דיבורים טובים פועלים ומשפיעים וכך גם להבדיל שאדם עושה הפוך וזה מכח המלאכים שנבראים מהדיבור,

הנשמה יכולה לזכך חומר וזה היחודיות שיש לאדם על מלאך, אדם הפוגע בתלמידי חכמים נפגעים בדבר רפואי שאין לו תרופה לרוב-איך וכיצד?,

"דע לפני מי אתה עומד"-"היכון לקראת אלוקיך ישראל"-לפני תפילה צריך הכנה, אדם צריך לקבוע מקום לתפילה-למה?, תפילה לעולם צריכה להיות בתחנונים ובשמחה, דילוגים בתפילה כשאדם מאחר-פשט ולפי הקבלה, חשיבות ההוצאה של התיבות מהפה בברור, דקדוק קריאת שמע מה גורם וכיצד יש לנהוג בה?, ע"פ הקבלה הקורבנות מיועדים להעמיד את המחשבה שלא יהיה לה פיזור, אם אדם לא מכוון לשם קורבן – הקורבן פסול וכך גם תפילה- כיצד?,
המלאך שממונה לקחת התפילה ולבחון נקיותה, דמעות אמיתיות פותחות שערים מיד, כל השפע בעולם הוא מכח תפילות עם ישראל שהם מעמידים העולם ב 3 עמודי העולם שקיימים, אדם שאין לו פלפול תורה לפחות יקדיש לתפילה, הנהגות בתפילה, דיוק הגיית תיבות התפילה, גאולה אריכתא מהי?
כלי מלחמתו של משיח היא התפילה.יום שישי, 7 במרץ 2008

*** 'PARASHAT 'PIKUDEY' - פרשת פיקודי ***

Views

bs'd

'PIKUDEY' MP3 DOWNLOAD/LISTEN HERE

פרשת "פיקודי" להאזנה/הורדה לחץ כאן

מעניני פרשת פיקודי:

חזרה על כל החומרים שאיתם עשו את המשכן ועם התרומות מפרשות קודמות,

משה נותן דין וחשבון על כל דבר ודבר, המשכן נגנז, נבנה ע"י תרומותם של עם ישראל, כך גם צדיקים לא מקבלים תרומה מכל אחד משום שידעו בקדושתם מאיפה בא הכסף ומהי הרוחניות שלו, "חסד לאומים חטאת"- האם לקבל כסף מגוי או לא?, המעשה של מונבז ואשתו שלא היו יהודים, תלוי בכמה כוונת ורצון הלב הדבר ניתן.

מהו המשכן ע"פ החסידות תורה ע' ליקוטי מוהר"ן: משכן לשון "מושך", המשיכה למשכן מכח חומרים שהיו במעבה האדמה וקידשו אותם ע"י יחודם למשכן, מה הכונה "בירור רוחני"? , מי מפעיל את המשכן?, גם משה לא יכול לבוא למשכן מרוב קדושתו, מה הכוונה "מלא כבוד ה' את המשכן"? , איך היה מדבר השם מבין הכרובים?, מה הכוונה "איה מקום כבודו להעריצו" בעניין מקומו של השם יתברך, "בכל מקום שתזכיר את שמי אבוא אליך וברכתיך" כך זה בתפילה ברגע שאדם אומר "אדני שפתי תפתח ופי יגיד תהלתך", איך יבין אדם זכר לדיבורו של השם יתברך לגבי דברים שאדם שואל אותם ומחפש תשובה, שמות הקודש וניקודם בקיצור, צורת האותיות של שמות קודש שנתפשים במחשבה מה זה אומר?, הצבעים של שמות הקודש מה אומרים?,

לעולם יתפלל האדם עם רוחניות ולא בגוף מה הכוונה? והקשר לפס' "רחמנא לבא בעי", איך ידע אדם שמחובר יותר לגוף או שהוא רוחני יותר?, המלאך האחראי להעברת התפילות, אם אדם לוקח דברים מהעולם הזה ומנסה לחבר אותם בתפילה הוא נדחה ע"י המלאכים, תפילה חייבת להיות של כללות ואתה מצוי בתוך הכללות הזו – כיצד?, "כל המתפלל על חברו נענה תחילה", המעשה בחפץ חיים בעניין לקיחת תרומה לבניית בית כנסת, המטרה היא שכל יהודי יהיה שותף במצווה של המשכן, יש פעמים שאדם יכול להיות "בורג קטן" שמפעיל כל המערכת, כל הצרות שלנו כיום זה בגלל כספים של אומות העולם שבהם נרכש נשק ורכוש למטרות היזק ועל כן הסבל של היום בגלל שהמבטח הוא על אומות העולם ועל הכסף שלהם, אי אפשר להרוג יתוש עם תותחים מה הכוונה?, ההשגחה של השם בכמויות הטילים העצומה שנופלים פה, יש צורך ללכת עם אמונה שהשם משגיח והוא הנלחם "השם איש מלחמה", בית 3 לא נבנה בסוד מה שאומר מהרח"ו בסוד "עיר שחוברה לה יחדיו" ירושלים של מטה וירושלים של מעלה שנצרכות לחיבור ואז מגיע שלום ונצחון של עם ישראל, עם ישראל לא ינצח לעולם אם יבוא להלחם בחומר אלא ברוחניות בלבד, "ישראל כוחם בפיהם" ולא בחומריותם, אם אדם ידע לקדש פיו יוכל לחולל ניסים ונפלאות, חכמי ישראל הם השליטים של העולם מכח קדושת לימוד תורתם ופיהם המקודשים, משכן לשון "משך ן" "נ" כפופה ו "ן" ישרה,

"נ" סוד הבינה בסוד "קו", החיבור לשם הוא בסוד הרצון והחיבור לצדיק, בחינת "משכני אחריך נרוצה", "סוד מרחוק נראה אלי ה' " , אדם בעבודת השם שלו בתחילה הוא כמו תינוק - הקושי הוא להתחיל ללכת, בורא עולם מסתכל קודם על הרחוקים בסוד "שלום שלום לרחוק ולקרוב אמר ה' ורפאתיו", משכן לשון משכון כח המושך להמשיך אלוקות במקום שהיה וזאת ע"י הצדיקים שהם בחינת המשכן, צדיק מבטל עצמו כדי לשמש משכן לשכינה, בעל אמונה הוא אחד שמאמין שהשם יכול למלא כל חסרון ואפילו לתקן נעליים, אפילו או שרוך חסר לך, מהי פעולת הצדיק?, מעשה ממהרח"ו באיחור עשיית המצוה,

אדם לוקה בגופו במה שפוגם במצוות, המעשה בנחום איש גמזו שהקפיד על עצמו בעניין שאיחר לתת לעני אוכל ובינתיים מת לו העני, אופי הקדושים הוא ענוה, הקדושה של ארץ ישראל ואפילו אבנים "אויר של ארץ ישראל מחכים", מה יקרה אם עם ישראל יחליט למשוך עליו אלוקות?, בכל מקום שתמצא גדולתו שם תמצא ענוותנותו, איך נכנסים לענוה?, אדם ישים השם מבטחו ולא בבני אדם, גם לצורת המיתה יש חשיבות-כיצד?, מאיפה להתחיל לתת כבוד לשם?, הקדושה מתחילה ברגע שמיחסים אותה למשהו ומקשרים זאת לשם יתברך.Bs"d

RABBI SHIMON DAHAN SHLITA,

HEAD OF "ZOHAR -HARKIA" YESHIVA.

PARASHAT pikuday LECTURE GIVEN ON Marc 04, 2008

VITAL POINTS CONCERNING THE PARASHA:

Parashat Pikuday over repeat the stuff and materials that needed to build the Mishcan, the Dwelling place. So the Israeli donations.

Moses reports to the people how has been used every detail.

A Tsadic recognize a generous contributor and governed his charity according its holiness.

Nations favor is a fault. There is a question either to receive any from a gentile. Exceptional case was with some of the Hadieb kings, in Syria, as the Talmud say, several of them become Jewish. King Monbaz and his Mother Heleni were among them.

The Mishna mentioned that king Monbaz contributed golden handles for the vessels to be used in Yom Kippur and the mother Heleni contributed a golden chandelier that hang at the entrance of the temple.

Mishcan – according to Rabbi Nachman of Breslev- Likutei Moharan Torah 70 – is the power to pull. All the jewelry, it source are deep in earth and for holly use need to be selected and examined.

Neither Moses was permitted a while to enter the Mishcan.

God, king of glory full up the Mishcan in his presence and spoke between the two angels-baby face.

Gods place is everywhere, yet, he is always being unreachable as the angels ask where is his honorable place to worship and admire him.

When ever one shall stand, mentioned and called Gods name, God will come and bless. Of course, to achieve that, a man should be skilled and a virtuosi, deepen in the pray letters and vowels, even looking into colors. And a vital point , to includ all Israel in his work.

To take part with the communal affairs is important to the benefit of the public as told about the Hafets Haim when he build a synagogue he asked all to participate, the same as at the Mishcan, every single nail and pin counts to make the whole system drive.

The bad situation that we are in now is the result of us, using the nations "help" in money, weapon and other harm targets.

The Divine Providence upon us is clear and obvious .We experience for such a long time the huge amount of missiles with great miracles. God is the warrior fighter and he indeed fight for us. We just constantly should hold in his faith.

Israel will score nor material victory but spiritually only.

The scholars (talmidei chachamim) are actually governing the world since the holly Torah and constant pray always on their mouth for Israel.

Mishcan – משכן, the long strait letter ן teach about the strong connection line from Bina, to the honest one, the Tsadic, as said in the Song of Songs: pull me to run next behind you, to drew a line to God.

The Tsadikim abolished themselves to the Divine Presence-the Shekhinah, by their deep humbleness.

If someone looks for the greatness of the lord, he will find only in his modesty behaviors. The greatness is where the humbleness.

Do not trust Human, tomorrow he can be vanished. Start to ask minor daily needs from God, let his memory and existence fill your thoughts and you will see miracles.

A "new comer" to mental work, his steps are like a baby in his first steps. God (as the father of the baby) observe from a distance to give a hand till he make a progress and come up on his feet.

An attitude of delay, laziness or postpone of a mitzvah, often cause body aches, especially in the shoulder – תכף - כתף

Holiness counts if related to honest-doing and for the sake of God.

Praise to God !eXTReMe

eXTReMe Tracker