הרב המקובל שמעון דהן דהאן שליט"א HaRav HaMekubal Shimon Dahan Shlita HaRav HaMekubal Shimon Dahan Shlita: 10/01/2009 - 11/01/2009

עבור תרומות לעמותת זוהר הרקיע:

תרומה לעמותת זוהר ההרקיע

HaRav HaMekubal Shimon Dahan Shlita

HaRav HaMekubal Shimon Dahan Shlita
הרב שמעון דהן (דהאן) שליט"א

יום חמישי, 29 באוקטובר 2009

לֵךְ לְךָ- התש"ע - LECH LECHA

Views
bs'd

'LECH LECHA' MP3 DOWNLOAD HERE

LISTEN :

לֵךְ לְךָ - התש"ע להאזנה ^^^

להורדה לחץ כאן

If you have problem with the built-in player press here

אם יש למישהו בעיות עם הנגן המובנה שילחץ כאן

תקציר כתוב יעלה בהמשך

יום רביעי, 21 באוקטובר 2009

נׁח - התש"ע - NOACH HA'TESHA

Views
bs'd

'NOACH' MP3 DOWNLOAD HERE

LISTEN :

נֹח - התש"ע להאזנה ^^^

להורדה לחץ כאן

If you have problem with the built-in player press here

אם יש למישהו בעיות עם הנגן המובנה שילחץ כאן


פרשת נח:

ההשחתה על הארץ שהביאה גזירה של שמד,

חמס וגזל – ההבדל

גם כיום כשהדורות מעורבבים באמצעות החק יש גזל עצום

המלאך "קץ" גילה לנח שהוא עומד להשמיד את העולם

רק נח צדיק בדורו

התיבה, בנייתה ומידותיה, הצחוק שעשו אנשי דורו של נח.

מבול של מים הבטיח לא להביא אבל מבול של אש יביא,

כיום מחכים למבול של הרוח.

השליחות של העורב והיונה משולים לערבים ולעם ישראל

התיבה היא בחינת האמונה והתשובה.

מצדיק לאיש אדמה ברגע שירד מהתיבה

בניו של נח הם סוד משיח.

המעשה שבעבורו נתקלל כנען

יפת מלשון יופי, חם מלשון פחם.

חורבן העולם הוא סוד השינה- הסתלקות הנשמה בסוד נחור (נח-אור)

טרח סוד הריח.

אברם מלשון לומר

3 אלה הם סוד אוזן חוטם פה.

נולד עולם חדש בתיקון בעקבות העולם הפגום שקדם לו,

נח הצליח להפריד את הרע בסוד הנחש

נח הפריד אות "ש" מנחש ונשאר "נח"

ה "ש" בנויה 3 קוים בסוד 3 בניו: שם, חם יפת ר"ת שיח

חם הוליד את כנען והוא בסוד הנחש שנקרא בארמית עכנא.

חשיבות הצניעות והכיסוי לפי הסוד

גוף ללא כיסוי משחרר אור וזה מה שראה בנו של נח ועל כן נשרף

יופיו של אדם הוא לבושו

צפו למשיח בפסח 2 מסרים בחלומות.

ההסבר איך זה שתמיד אומרים משיח ואף פעם אל בא? ההסבר לפי שער הגלגולים

המצב של אור המשיח כיום מה קורה איתו בעולם הנשמות נמצא בעקב

"סוד כיסויו הוא גילויו"

מה קורה הרגע שאורו של משיח מסיים להתפשט ב 6 קצוות ?

ברגע שיסתיים להתפשט בנשמות אז יתקיים פה אל פה אדבר בו

השלבים הללו של משיח הם מבריאת אדם הראשון

משיח הם סוד בניו של נח. התיבה עצמה הוא צורת "ם" סגורה

ובניו שם חם ויפת הם ר"ת "שיח" ביחד עם התיבה זה "משיח"

העולם לקראת הכחדה ומשיח פועל להציל את הטוב שבעולם

כדי להתחיל התחלה נוספת וקיום מחדש במדרגה גבוהה יותר

מדוע נצטוו עם ישראל ללמוד תורה?

התורה כל ייעודו של היהודי בעולם הזה והבא ולנצח נצחים

סוד התיבה – איש צדיק תמים הכוונה ללשון שהיא יסוד

לידת אברם שנולד זה 10 דורות לומר לך שעברנו מדרגה מ- משיח של נח

לאמירה של אברם ואצל משה זה דיבור.

משיח יתקן את הדיבור, הדיבור מוליד מלאכים בסוד "וראו את הקולות" בהר סיני.

המעבר של הדיבור מרוחני לגשמי של ממש – איך?

פעולת הדיבור לעתיד לבוא

הברור מאחור לפנים

הסוד לעתיד לבוא שלאדם לא יהיה טורח בצרכיו האישיים

דור המבול זכה לזה אלא שקלקלו ומרדו בשם עם זה

נמרוד מלשון מרידה

כיום יש נוער שמתשמש בקבלה מעשית וגורמים נזקים וגזירות משונות.

המלאכים החריבו את דור המבול בגלל השפע הרב, גם כיום יש בדומה להם.

סוד ש"כ דינים בסוד השיכור ובסוד השכרות של נח...שכור = שכ-אור איך קרה?

מי השתכר בתורה? ומה קרה איתו?

כל גלות 10 השבטים היתה בגלל השתכרות שלהם.

רק יצחק לא השתכר – למה הוא לא השתכר – שלקח יין ממותק.

השיכור בחלום מה מייצג?

לעתיד לבוא יתגלה יין המשומר מששת ימי בראשית שישתו אותו ולא ישתכרו

מה הכוונה?

תהליך השכרות הגשמי מה גורם לערפול הזה?

למה הפיץ השם את דור המבול? ומדוע נקראים אנשי השם?

ככל שאדם ישמור פיו ולשונו יזכה לסודות תורה גדולים מאוד

מה מפריע למח של האדם לקבל דיבור של קדושה?

כל התיבה היא רמז חורבן ויציאה לחיים של הולדה

התינוק יודע כל דבר במעי אמו

סוגי הריון 7 – 9 – 12 ונשמות בקבלה

בתיבה היו שניים ושלישיים זה סוד גובה ביאת הנשמה מהעולם הרוחני

תהליך עזיבת הנשמה בלילה – עיבורה ברוחני וחזרה בבוקר – לידה חדשה.

חודש 12 כלים בלי בסוד ילדה בת ר"ת י"ב רמז ל 12 חודשים.

התיבה הולידה עולם חדש ומה שנולד זה אברהם אבינו ומפה הולדת האמונה בעולם

מהתיבה הזו, מה שהיה תוך התיבה זו הזדככות לפני לידה.

כך גם הדיבור עובר 7-9-12 בהריון עד שנולד מהמוח וחתימתו בפה.

הדיבור עם השם מחבר אותך לנשמה

אברהם הוד הרמ"ח מראה עד דיבור

"שרי" היא אישתו של אברהם שהיא "שיר"

שיר מייצג את הכתר וכל כן יש להגיע למדרגה שתפילה תהא לפני השם כשיר

דוד המלך ידע לשיר את התפילות שלו בזה מופרדת כל הטומאה

לפי הרש"ש ברכות השחר מפרידות את כל המזיקים אם אומרים אותם בזמנם

רב הצרות של האדם ביום הן בשל שינתו בלילה

הסכנה שאדם משמש פיו לשלילה

בורא עולם בונה עולמות ומחריבן והכל כדי לזכך האדם ולהוציא חידושים בעולם.

תמיד יבקש אדם להתחדשיום ראשון, 18 באוקטובר 2009

בסמנא טבא בראשית - התש"ע - BERESHIT HA'TESHA

Views
bs'd

'BERESHIT' MP3 DOWNLOAD HERE

LISTEN :

בראשית - התש"ע להאזנה^^^

להורדה לחץ כאן

If you have problem with the built-in player press here

אם יש למישהו בעיות עם הנגן המובנה שילחץ כאן


סיכום כתוב יעלה בהמשך הערב

eXTReMe

eXTReMe Tracker