הרב המקובל שמעון דהן דהאן שליט"א HaRav HaMekubal Shimon Dahan Shlita HaRav HaMekubal Shimon Dahan Shlita: 10 בספט׳ 2008

עבור תרומות לעמותת זוהר הרקיע:

תרומה לעמותת זוהר ההרקיע

HaRav HaMekubal Shimon Dahan Shlita

HaRav HaMekubal Shimon Dahan Shlita
הרב שמעון דהן (דהאן) שליט"א

יום רביעי, 10 בספטמבר 2008

***כנס התעוררות ימי הסליחות 8.9.08 קרית אתא***

Views
bs'd

כנס התעוררות ימי הסליחות שחל ביום 8.9.08 בקרית אתא:
שעור ולאחר מכן עול מלכות שמים, סליחות, הקפות ושופר, יחד עם תיקון לעין הרע וזיווגים.
לנוחיותכם ניתן להאזין לדרשה ולתיקון בנפרד.

1. לדרשה להאזנה/הורדה לחץ כאן

2
. עול מלכות שמים, הקפות ושופר, יחד עם תיקון לעין הרע וזיווגים
לחץ כאן

Convention of "slichot" days occured on day 8.9.08 in the krayot : Lesson and
ol malchut shamayim, encirclings and shofar, together with repair to the evil eye and couplings. To your comfort is possible/given to listen Ladrsha and to the repair separately

1. The Drasha MP3 DOWNLOAD/LISTEN HERE

2. ol malchut shamayim, tikun, hakafot & shofar MP3 DOWNLOAD/LISTEN HERE

תקציר השעור יעלה בהמשך.

*** PARASHAT SHOFTIM - פרשת שופטים ***

Views

bs'd

PARASHAT "SHOFTIM" MP3 DOWNLOAD/LISTEN HERE

פרשת "שופטים" להאזנה/הורדה לחץ כאן

תקציר השעור יעלה בהמשך.

*** PARASHAT RE-E - פרשת ראה ***

Views

bs'd

PARASHAT "RE-E" MP3 DOWNLOAD/LISTEN HERE

פרשת "ראה" להאזנה/הורדה לחץ כאן

תקציר השעור יעלה בהמשך.

eXTReMe

eXTReMe Tracker