הרב המקובל שמעון דהן דהאן שליט"א HaRav HaMekubal Shimon Dahan Shlita HaRav HaMekubal Shimon Dahan Shlita: 24 באוק׳ 2007

עבור תרומות לעמותת זוהר הרקיע:

תרומה לעמותת זוהר ההרקיע

HaRav HaMekubal Shimon Dahan Shlita

HaRav HaMekubal Shimon Dahan Shlita
הרב שמעון דהן (דהאן) שליט"א

יום רביעי, 24 באוקטובר 2007

***PARASHAT VA'YERA

Views
bs'd

'VA'YERA' MP3 DOWNLOAD/LISTEN HERE
פרשת "וירא" להאזנה/הורדה לחץ כאן

מעניני פרשת וירא:ממשיכה עניין לידת יצחק וברית המילה, הביקור שבא השם לבקר את אברהם לאחר הברית, שלושת המלאכים שמבקרים את אברהם והבשורה ששרה מעוברת, הפיכת סדום ועמורה השמדה טוטאלית של בני האדם יחד עם החומר , הצלת לוט ושתי בנותיו ולידת עמון ומואב והקשר למשיח, הולדת יצחק אבינו, גירוש ישמעאל "לא ירש זה עם בני עם יצחק", עקידת יצחק.

פשט: וירא השם אל אברהם בא לבקרו 3 ימים אחרי הברית, הקבלת פני אורחים גדולה מהקבלת פני שכינה, בורא עולם מוציא חמה מנרתיקה כדי שלא יבאו אורחים לאברהם ולמרות זאת אברהם מחפש אורחים, אברהם שותת דם מהברית ורץ לקבל פני אורחיו, אברהם אומר לקדוש ברוך הוא חכה ומקבל פני האורחים, לומדים הכנסת אורחים מאברהם, סעודותיו של אברהם לאורחיו שקולות כאלף קורבנות של שלמה המלך, ברכת המלאכים לאברהם ומה שאומרת הגמרא "אל תהי ברכת הדיוט קלה לפניך", בורא עולם מודיע לאברהם על חורבן סדום ועמורה, אברהם משכנע את השם לחזור בדין של סודם ועמורה מה עניין השכנוע? , החוקים של סדום ומה שעשו לבתו של לוט, מהי "הכצעקתה"? בורא עולם ממשיך את העולם למרות כל הרוע-למה?, בשניות השם יכול להחריב איזה מדינה שיחפוץ כולל כל אחת שמציקה ורודפת את עם ישראל, כל הרהור מחשבה של תשובה עולה כתשובה, המלאכים באים לבשר ללוט על החורבן של סדום ועמורה, לוט ספג אמונה מאברהם, אשתו הופכת לנציב מלח-מוסר לאדם ששב בתשובה שלא לפזול לעברו, מה עניין הצחוק של שרה?, שרה מצווה את אברהם לגרש את ישמעאל, אברהם מצטווה לעקוד בנו יצחק, אברהם רץ אחרי הבקר לאן ואת מי פגש?

סוד: מערת המכפלה, איך אברהם איש של חסד הולך ונוהג גבורה, הפך המידה שלו, דוגמת שחיטת בנו?, יצחק גלגולו של הבל שהציץ ופגם בשכינה, עקידת יצחק-עקידת הדין והגבורות בעולם, התורה כולה היא תפילה, איך?, בתפילה אדם "זובח" עצמו כקרבן.

שאלת השר של ישמעאל בזוהר על זכות של ברית המילה של ישמעאל ומה שעונה רשב"י שם בכח נבואה,

שאלת ר' יעקב אבוחצירא בספר "מחשוף הלבן": למה משיח צדקנו צריך לבוא בדרך כ"כ שונה? למה דרך מואב?eXTReMe

eXTReMe Tracker