הרב המקובל שמעון דהן דהאן שליט"א HaRav HaMekubal Shimon Dahan Shlita HaRav HaMekubal Shimon Dahan Shlita: 09/01/2007 - 10/01/2007

עבור תרומות לעמותת זוהר הרקיע:

תרומה לעמותת זוהר ההרקיע

HaRav HaMekubal Shimon Dahan Shlita

HaRav HaMekubal Shimon Dahan Shlita
הרב שמעון דהן (דהאן) שליט"א

יום רביעי, 19 בספטמבר 2007

***PARASHAT "ZOT HA'BERACHA-KIPURIM"

Views
bs'd


PARASHAT 'ZOT HA'BERACHA-KIPURIM' MP3 DOWNLOAD/LISTEN HERE

פרשת "זאת הברכה-כיפורים" להורדה/האזנה לחץ כאן

מעניני הפרשה: משה לפני מותו מקדיש לברכה, האמת ניכרת על אדם לפני מיתתו של אדם בשל היות השכינה מראשותיו, הקב"ה נתן את התורה קודם לאדום ולא רצו אותה, אח"כ נתנה לישמעאל וגם לא רצו, השם בוחר בעם ישראל, דמותו של משה מיהו מה אופיו ומידותיו? האיש הכי מושלם , חציו איש חציו הגיע לאלוקות, בשל שלמות המידות, נתמנה כשר המלאכים, הוריו הולידו אותו כנגד השכל והגזירות על עם ישראל, בלידתו נתמלא הבית אור, אמו של משה ואחותו ראו שזה משה נולד כבר נער, בתיה בת פרעה מתרפאת מצרעתה ומבינה שזהו נס, גדילתו של משה כבן מלך בארמון של פרעה, גם כשברח חי שם כמלך (מלך כוש ע"פ הסוד) וכושית היא ציפורה אשתו, משה היה ראוי לגדלות בזכות מידותיו שעבד עליהם עד שהגיע למעלת אהבת ישראל עד כדי מסירת עצמו להרג, כל כולו נתון בדאגה לעם ישראל, ההשוואה בין משה לאבות, משה מולידם של עם ישראל לאחדות אחת, מעם של עבדים בעלי ייסורים עצומים משה מוציא עם שלם ממצרים מול כל הכח של מצרים ומגלה להם מציאות השם יתברך, אפילו שהשם מדבר עם האדם עדין יש בחירה ומשה הלך מכח האמונה ולא רק מכח הגילוי של השם אליו, מהו סוד האמונה שלומדים ממנו? , משה לא נהנה משום חומר ובוודאי לא של עם ישראל, משה מתנהל כאחד העם כפשוט, לא קבל כבוד וגדולה רואים זאת במחלוקות שהתעוררו על משה רבינו, קשה להבין שבדקה האחרונה משה מצטוה למות ולא להכנס לארץ שזו היתה תכליתו אפילו בתור ציפור זכה לראות רק מהר נבו, אם היה משה באחרית הימים יקום לתחיה ויבוא יחד עם מתי מדבר ויכנס לארץ לנצח ע"פ המגן אברהם, איך ידעו שמשה מת אם מקום קבורותו לא נודע? , המלאכים מזדעזעים מבני אדם שעושים חסדים ומצוות כי הם לא מצפים מבני אדם להיות טובים הם רגילים שהוא רע, אדם נולד עם מידות רעות והתכלית היא לתקן מידות כפי מידת הרוע שאדם קונה 13 שנה ראשונות של חייו, מגיל 13 ויום מתחילה הרוח לעורר טוב שבו, ואז מתחילה מלחמה בין רע וטוב, המלחמה היא יומימית ותמיד מתגברת אם גוברים עם הטוב גם הרע גדל ואדם עולה כך ברוחניות שלו עד זקנה, זוהי קליפת נגה חציה טוב וחציה רע, אח"כ אדם עולה קצת לנוח וחוזר חלילה לעולם הזה להלחם עוד פעם, מה הקשר למלחמת דור דור בעמלק? , ברגע שיגיע גילוי הטוב אז יתגלו המלאכים לבני אדם, משה היה מבהיל את המלאכים מרוב האור שלו בזכות מעשיו ועבודתו, בעולם הרוחני משה קבל כסא מהשם יתברך, משה קרוי טוביה על הטוב שבו, משה רבנו קבור מול בית פעור להשתיק המקטרגים, המלאכים מקנאים שהשם אוהב את עם ישראל עד כדי שיכולים לשרוף אדם בזמן תפילה, עם ישראל מצופה "חלודה חיצונית" אבל בפנימיות כל יהודי הוא יהלום גדול ברגע אחד השם יכול לגלות את הטוב של עם ישראל.

יום הכיפורים התשס"ח-הקב"ה קבע שביום הזה השם מכפר על כל העוונות ופותח דף חדש, ראשית שמחה ושמחת בחגך שלאחר יוה"כ, רוה"ש נקבע מי יחיה ומי לא, ביוה"כ למי יתכפר ולמי לא יתכפר, אין צדיק שיעשה טוב ולא יחטא, 5 ענויים כנגד 5 קולות, כיפור גם נקרא שבת, טוב ללבוש בגדי לבן, מה בין עמידה לישיבה, יוה"כ הוא זמן תיקונים אחרונים ובקשת רחמים על מה שנגזר, בורא עולם לא מוותר על שום דבר החוב נשאר בעינו, יש הבדל בין כפרה לתשובה, מי שמתענה בעשרת ימי תשובה נמחלים לו כל עוונותיו של אותם הימים שבהם צם מכל חייו, הרהור תשובה בימים אלה הוא יקר לאין ערוך, מוסר להנהגה ולשיפורים ביוה"כ, כהן גדול תכילתו היא יום הכיפורים הרגע הכי חשוב לעם ישראל בקודש הקודשים, איך היתה עבודותו? , קודש הקודשים ותאורו.

הימים בין רוה"ש ליוה"כ, עשרת ימי נסירה שזה סוד גילוי השכינה הקדושה היא השנה החדשה שתבוא אלינו בשמיני עצרת.

הרעיון של יוה"כ- כהן גדול לוקח 2 עזים זהים בהכל, היתה הגרלה בין 2 השעירים אחד להשם אחד לעזאזל, מדוע?

ברוה"ש איוב נלחם מול השטן, ביוה"כ, "השטן" שהוא גימטריה 364 כנגד 364 יום בשנה ועוד יום האחרון הוא יום הכיפורים שבו אין לו רשות להתגרות ובמקום זה הוא מקבל שעיר לעזאזל ואז אין לו שליטה ביום הכיפורים, העניין של הגרלת העיזים איך נגרם כך? זה סוד פורים שהמן עשה גורל וכן גם היטלר וכל צורר שקם על עם ישראל, ולכן אומרים שכיפור יהיה כפורים יום של שמחה גדולה, נשמת אדם מחליטה ביום הריונה של האישה יש בחירה מי מושך את הנשמה האם או האב, זה קורה בגלל שזה שמוליד את הילד ברוחניות הוא זה שנותן את השם של הילוד, וכך גם בורא עולם היתה לו בחירה את מי להוליד בעולם הרוחני וזה סוד אשר בחר בנו מכל העמים והבחירה הזו הקנתה לעם ישראל את הכח הכי גדול רק שעם ישראל מתבלבל בגלל אומות העולם שרוצים לבלבל אותנו ולהשכיח אותנו מאבינו שבשמים שאנחנו בנו יחידו, עם ישראל סבלני עד גבול מסויים ברגע שכזה עם ישראל פורץ בכל כוחו ברגע המיוחל עם ישראל בסופו של דבר ישמיד את הרשעות בעולם.


***PARASHAT "HA'AZINU"

Views
bs'd


PARASHAT 'HA'AZINU' MP3 DOWNLOAD/LISTEN HERE

פרשת "האזינו" להורדה/האזנה לחץ כאן

מענייני הפרשה: האזינו, שבת שירה, תוכחה שחוזרת על עצמה כמה וכמה פעמים ע"י משה, יש הבדל בין הושע הנביא לבין משה רבנו בהעמדת התוכחה, מה ההבדל בין שמיעה להאזנה , משה היה קרוב לשמים ורחוק להמארץ לעמת הושע שהיה קרוב לארץ ורחוק מהשמים, משה פותח בדיבור חזק את התוכחה, מה ההבדל בין גשם לטל המוזכרים בפרשה, מה עניין הדיבור שעם ישראל מבקש גשם ובורא עולם עונה להם שיבקשו טל ע"פ ר' יהונתן אייבשיץ, למה תשובה קשורה לטל וגשם, גאולה תמיד תהיה גאולה (בין אם תהיה תשובה או לא) לעם ישראל למען שמו כמו שכתוב ביחזקאל, אם כך למה צריך את רוה"ש וכל המשפטים והדינים? , יש להבין עניין החתימות לחיים שיש אצל הקב"ה, מה עניין "הכתיבה" שהשם "כותב" , מה בין כתיבה לחתימה? , מה בין רוה"ש לשאר השנה כולה? ראש השנה הוא ראש ושורש, תרכיז של השנה כולה ושאר השנה הוא הגוף והענפים המסתעפים ממנו, אדם יכול לשנות גיזרה, אין מציאות להבין עומק המשפט של השם יתברך אלא מה שגילו לנו חכמים מהכתובים, המשפט שעשתה שרה לאברהם, השם שופט "באשר הוא שם" ולמה הכוונה באשר הוא שם? , משפט הבנוניים עד יוה"כ, בזמן תשובה אדם נחשב צדיק גמור וזה מה שעשה ישמעאל כשנזרק בשיחים, וגם עשה תשובה באחריתו, אדם ישפוט עצמו תחילה, קצת מדרכי המשפט של השם? קבלת ייסורים לפני רוה"ש? כפרת עוונות לא לבעוט, סוד איוב ואברהם אבינו, אברהם הוא סוד הנשמה שמגלה את השם יתברך, איוב הוא סוד הגוף שבא לתקן חטא תרח אבי אברהם שרצה לטמא את הנשמה שהיא אברהם, ההבדל בין רע לרשע, מהי תקנת הגוף? היכן קבור משה רבנו? מהם הייסורים וכיצד מצדיקים את הדין? כיצד מתלבשת הרוחניות בגוף? שוב יום אחד לפני מתתך-מקבל חיים, לאדם יש תוכנית אבל גם לשם יש תוכנית ולא תמיד יוצא מה שהאדם מתכנן, סוד הפסוק "הם קנאוני בלא אל ואני אקנאם בלא עם" זה הדור האחרון לפני המשיח יהיה אתנו "עם" שהוא לא עם והוא ירגיז אותנו ואי אפשר לבוא איתו למו"מ וכל זה בגלל שלא מקיימים רצון השם, אלפי טילים נחתו על שדרות ומלא ניסים וביום אחד לפני רוה"ש פתאום טיל אחד זורע נזק והרס גדול בנפש, רשום "ישוב ורפא לו" , כל אחד ילך ישר עם השם יתברך ויחשוב מה לבקש ולהתפלל ויעשה חרטה ותשובה שלמה ולאן שרוצה לילך מוליכין אותו.

יום רביעי, 5 בספטמבר 2007

***PARASHAT "NITZAVIM-VA'YELECH"

Views
bs'd


PARASHAT 'NITZAVIM-VA'YELECH' MP3 DOWNLOAD/LISTEN HERE

פרשת "נצבים-וילך" להורדה/האזנה לחץ כאן

מעניני הפרשיות וההכנה לראש השנה.
*נצבים-וילך בהכנה לקראת רוה"ש: משה אוסף את עם ישראל לעשות ברית חוזה גם לחיים וגם למתים, מי שיהודי היה בהר סיני ושמע מצוות ועשרת הדברות בתור נשמות , אם לא מקיימים את החוזה הברית הזו אז הארץ מקבלת קללה, באחרית הימים שעם ישראל עושה תשובה אז השם מרפא ומברך כל זאת לדורנו הזה, למה צריך לחתום ברית כמה פעמים? , העמדת העם לפי החשיבות מגדול ועד קטן שבמעמד היהודי, לעתיד לבוא כל האומות ירצו לשרת את עם ישראל, מדוע רוצים האומות להיות בארץ הזו? , האויר של א"י מחכים, כתבו לכם את השירה הזו-המצוה לקנות ספר תורה, ספר התורה הוא עדות לקבלת וקיום המצוות, התורה לא קשה לקיום-איך? , חיים ומוות -איך לבחור בחיים? , מה התכלית של עבודת השם?, מת בעולם הזה-מתחיל חיי הרוחניות.
"היום" מרמז תמיד לראש השנה, הקשר בין איוב וראש השנה, רוה"ש המלאכים וכל העולם באים למשפט, איוב הוא הנלחם ביצר הרע ובינתיים עם ישראל עובר את המשפט, אדם צריך להרגיש את צער היהודים, סוגי ראש השנה, מחלוקת מתי נברא העולם, המחלוקת בין ר' אלעזר ור' יהושע באשר לבריאת העולם , סגולה מהבן איש חי ליום כ"ה באלול, חשבון נפש לפני המשפט, עיקרי התשובה ע"פ הרמב"ם, עבירה מכח הרגל-ועזיבת החטא, וידוי- טעות ולא חוזרים עליה, הסיפור של סעדיה הגאון משל ונמשל, אם אין מחילה בין אדם לחבירו עליו לפייסו כדי לקבל מחילת עוון מהשם, התכלית זה אדם לחברו.
יום הדין ואדם צריך לשמוח?!? איך? תיקון אכילה ושתיה בשמחה הוא תיקון על 98 קללות שנתקללים בשל עבודת השם שלא בשמחה, מה הקשר בין זה לבין מה שאמר נבוכאדנצר לדניאל הנביא, השם עשה הסתרה כפולה-מצוה הכי קטנה גורמת נחת רוח מאוד גדולה לשם, מאמין לא חייב הוכחה, ביום הזה נידון העולם על כל פרטיו והיבטיו, ביום הראשון נשפטים צדיקים, ביום השני בינונים, הרגל עצמך לדבר אמת ולהתוודות על אמת, מי שמשקר עלול גם לשקר גם בבית דין של מעלה, שופר-מה תפקידו ? חובה לשמוע שופר בראש השנה, איך לתקוע בשופר? סוגי התקיעות והדגמתן, שופר הנשק הכי גדול כנגד יצר הרע, לא מבקשים בקשות בין התקיעות אלא נוהגים להתודות במחשבה, עריכת השולחן של רוה"ש והמנהגים.

השופר ע"פ הסוד-אדה"ר נולד ברוה"ש ע"פ שיטת ר' אליעזר, נוצר בסוד אחור וקדם צרתני, השם מביא לו את אשתו הרוחנית שהפכה להיות ראש המזיקים, בורא עולם מפיל תרדמה ומביא לו את אשתו מחדש רק הפעם אדם מכיר ויודעה להבדיל מהקודמת שבשל אי ידיעתה נהייתה ראש למזיקים- אדם מקבל כך כל שנה רוחניות וגשמיות חדשה כל שנה ושנה בסוד האישה, תכלית רוה"ש לקחת ולגלות את האישה הרוחנית, אדם לא יודע מה יקבל ברוה"ש אדם מקבל את השפע בדין ועל כן עליו למתק את הדין בקצבה ומידות בסוד השופר לשנה כולה.

סיכום לבאות: יום יום אנו שומעים דין כבד בשדרות ובכל זאת ניסים גלויים יום יום, העורף לא מוגן כלל ועלינו לסמוך אך ורק בשם יתברך וצריך להתפלל שיגזור עלינו גזירות טובות ויפיר עיצות אויבנו, ויחזקנו בתשובה וחיזוק עם ישראל.

eXTReMe

eXTReMe Tracker