הרב המקובל שמעון דהן דהאן שליט"א HaRav HaMekubal Shimon Dahan Shlita HaRav HaMekubal Shimon Dahan Shlita: 6 בפבר׳ 2008

עבור תרומות לעמותת זוהר הרקיע:

תרומה לעמותת זוהר ההרקיע

HaRav HaMekubal Shimon Dahan Shlita

HaRav HaMekubal Shimon Dahan Shlita
הרב שמעון דהן (דהאן) שליט"א

יום רביעי, 6 בפברואר 2008

*** 'PARASHAT 'MISHPATIM' - פרשת משפטים ***

Views

bs'd

'MISHPATIM' MP3 DOWNLOAD/LISTEN HERE

פרשת "משפטים" להאזנה/הורדה לחץ כאן

מעניני פרשת משפטים:

מה הכוונה "ואלה המשפטים", בן אדם לחברו, 4 אבות נזיקין:

שור ובור ושן ואש ומתולדותיהן ומבניהן במה הצד אנו למידין מכל מיני נזק שאדם עושה לחבירו שחיי, ארבעת השומרים, עניין העבד מהו, למה להתחיל מעבד ולא למשל בדברים חמורים יותר?, ההתיחסות לעבד בתורה, איך נהיה עבד?, סוגי עבדים, עלול להיות מצב שאדם על גניבה או גזל חוזר בגלגול בעוה"ז-מעשה שהיה מהחפץ חיים, המעשה של ר' נתן צוציתא (מר עוקבה)

עבד ע"פ הפנימיות, הנשמה קונה את הגוף בעולם הזה כיצד? הרצון של הנשמה בסוד "לחם עצלות לא תאכל" סוד הלבוש שהיא קונה בעולם הזה, חלוקה דרבנן, איך הנשמה בוחרת את המראה כפי שניכר בעולם הזה כפי שנלמד מתוך הרוחניות ומתבטא בגשמיות לאחר מכן, גוף בסוד עבד, נשמה בסוד האדון, איך הגוף שהוא העבד נפגע ע"פ 4 אבות נזיקין והקשר שלו עם הנשמה בסוד אדון לעבד, תהליך שהגוף והנשמה לא מתקשרים אז הגוף נפגע וזה בעקבות עוונות, בית דין תורה רוחני לא בטלה בעולם הרוחני, השם רחמן בדור הזה מאוד ומציל רק בשל הרהור הכי קטן של תשובה, גנבה בסוד של יוסף הצדיק ועניין עבד, התורה כנגד הזכר, תפילה כנגד האישה, שערי דמעה לא ננעלו וגם זה מוגבל, בבית אלוקים נהלך ברג"ש מה העניין?, השם יכול להחריב עולם בגלל צער של עניים (מעשה מהזוהר הקדוש), אדם צריך להצדיק את הדין ואז הדין נעצר, למה כל דבר מחולק ל 4 בסוד של יקוק, מה תפקיד כל אות מהשם (המשך מפרשת יתרו), צבעי האותיות והמשמעות, מה הם כוונות של שמות קודש, עבירה מכבה שם ומצווה מדליקה אור רוחני: "נר מצוה ותורה אור", מה הכוונה ש"קרן עור פניו של משה"? , אדם יזהר לא להיות שומר חינם מה הכוונה?
RABBI SHIMON DA-HAN SHLITA,

HEAD OF "ZOHAR HARKIA" YESHIVA.

PARASHAT – MISHPATIM - LECTURE GIVEN ON Jan.29.2008

VITAL POINTS CONCERNING THE PARASHA:

-Ve'ele' Hamishpatim – its meaning.

-Four primary causes of injury between man and man: Bull, Pit, Tooth and Fire what are they outcome and its lesson.

-The Parasha begins with the slave issue – the reason to.

-How one becomes a slave. What is the treatment to such, according the Torah There are different types of slaves.

-Theft and robbery may cost reincarnation– an incident which took place attached Hafets Haim and a story happens to Rabbi Natan Ben Tsuzita.

An inner approach to the slave subject: The soul who enjoys the Divine light feels disgrace to be earned the bread of charity. To express her worth value, she received a "key" to choose own organs to be used in the world. After that the soul becomes a master to her "body-slave" –description procedure.

In what way the body-slave gets hurt according the four primary causes of injury? its depend on the tie and untie between the body and soul . Ignores of the body-slave towards the soul master may produce sins.

The celestial court is not desisting.

In our period of time, Merciful God saves any soul just for the slightest repentance.

The secret of Joseph theft and the slave matter.

Torah learning trials as a "male" term and the prayer as "female".

Gates of tears are never locked but yet, limited. God might destruct the world just for the grief of the poor. (A story follows from the Zohar).

One should justify the rightness so the judgment will stop.

In continuation from Parashat Itroh – everything divided into 4 after the secret of His Mighty four letters name. Each letter has its role, colors and expressions.

A sin shut off a name and a mitzvah lights on spiritually: Candle mitzvah and Torah light.

Moses face shone with ray of light – its meaning.

A person should avoid being an unpaid trustee – the reason.

eXTReMe

eXTReMe Tracker