הרב המקובל שמעון דהן דהאן שליט"א HaRav HaMekubal Shimon Dahan Shlita HaRav HaMekubal Shimon Dahan Shlita: 4 במאי 2011

עבור תרומות לעמותת זוהר הרקיע:

תרומה לעמותת זוהר ההרקיע

HaRav HaMekubal Shimon Dahan Shlita

HaRav HaMekubal Shimon Dahan Shlita
הרב שמעון דהן (דהאן) שליט"א

יום רביעי, 4 במאי 2011

עדכון הבלוג והשעורים המוקלטים

Views
בס"ד


מי שרוצה את הקישורים כמידי עדכון השעורים במהלך השבוע, להאזנה/הורדה לשעורים
ברשימת תפוצה במייל שיירשם, לשלוח בקשה למייל:

anonymstu@gmail.com

eXTReMe

eXTReMe Tracker