הרב המקובל שמעון דהן דהאן שליט"א HaRav HaMekubal Shimon Dahan Shlita HaRav HaMekubal Shimon Dahan Shlita: 24 בספט׳ 2009

עבור תרומות לעמותת זוהר הרקיע:

תרומה לעמותת זוהר ההרקיע

HaRav HaMekubal Shimon Dahan Shlita

HaRav HaMekubal Shimon Dahan Shlita
הרב שמעון דהן (דהאן) שליט"א

יום חמישי, 24 בספטמבר 2009

*** YOM HA'KIPURIM'S PREPERING - יום הכיפורים הכנה ***

Views
bs'd

"YOM HA'KIPURIM'' MP3 DOWNLOAD HERE

LISTEN :

פרשת "יום הכיפורים התש"ע-הכנה" להאזנה^^^

להורדה לחץ כאן

If you have problem with the built-in player press here

אם יש למישהו בעיות עם הנגן המובנה שילחץ כאן


פרשת האזינו:

הבדלי הדיבורים הפרשה בין השמים והארץ

את השמים וארץ הארץ מה הכוונה ?

מה הכוונה להוציא שמות השם בפה?

ספר הקנה על יום הכיפורים

כיפור עליון ותחתון מה הכוונה ?

למי מכפרים?

עצם היום מביא כפרה

הנהגות השם במידות בקשר לכיפורים

הארת הבינה בכיפורים

כפרה כ-פרה, העגל החטיא תבוא האמא ותנקה

תהליך כהן גדול בכניסתו למקדש וקה"ק

סוגי כהנים

עבודת כהן גדול

מיהו כהן גדול ע"פ הקבלה

ביהמ"ק של מעלה ומטה זה כנגד זה

המלאך מיכאל שר ישראל ותפקידו ככהן גדול

הכהנים בבית ראשון ושני

אנחנו לפני מלחמה גדולה,

הגמרא בדעתה של פרס מול רומי, מי ינצח ואיך יתכן?

הסימן שאז בוא יבוא משיח צדקנו מהדיון בגמרא

הכהן הגדול מגיע לבינה לבקש חסד על עם ישראל

הקללות בתהלים למי מכוונות?

ייתכן שמשה יקלל את ישראל?!

ביוה"כ איך עושים כפרה על אדם?

צום קול ממון ממתק הדין

תרנגול למה דווקא איתו עורכים כפרה?

תהליך ההטהרות וההתנקות ולמידת סדר העבודה וההכנה להכה"ג

הסיכון בעבודת כה"ג

חוט השני של ביהמ"ק

הנס שלעולם לא אמר אדם צר לי בביהמ"ק

שם מ"ב מהו ומה עושה?

התיצבותם של עם ישראל מול כל מלאכי עליון

"יצב עמים גבולות למספר בני ישראל" מה הקשר להיום?

למה "יפול מצדך אלף ורבבה"?

בורא עולם עומד לנקות את העולם כולו מהזוהמה שמסתירה את

זוהרם של עם ישראל בקדושתו

ההסבר בקבלה של כהן גדול להוציא את עם ישראל זכאים

חשוב לבחור את "הנהג" הכי טוב של עם ישראל "הגדול מאחיו"

ההתקשרות של כה"ג לשמות הקודש שהם לבושיו הרוחניים

ישמעאל כהן גדול מיהו

התפילה של כה"ג

הסכנה של כה"ג להתערבב במחשבתו

הקושי להחזיק בניקיון המוח והמחשבה

"קרוב ה' לכל אשר יקראוהו באמת" בסוד השמות של השם

הכוונה "נתתי לכם מהלכים בין העומדים" ברגע אחד נפטרים מהלכלוך

בורא עולם מתוך אהבה לעם מוחל וסולח וזהו יוה"כ ועבודת כה"ג

עבודת השעירים

שעיר לשם שעיר לעזאזל

כיפורים כ-פורים בגלל סוד השעירים שהם פור

למה המקטרג הידוע הוא גימטריה 364 בסוד איוב

כיפורים הוא הכח המניע לצאת לסוכות

עשרת ימי תשובה בתענית לפי הקבלה מדוע?

חיזוק באמונה.eXTReMe

eXTReMe Tracker