הרב המקובל שמעון דהן דהאן שליט"א HaRav HaMekubal Shimon Dahan Shlita HaRav HaMekubal Shimon Dahan Shlita: 15 בינו׳ 2008

עבור תרומות לעמותת זוהר הרקיע:

תרומה לעמותת זוהר ההרקיע

HaRav HaMekubal Shimon Dahan Shlita

HaRav HaMekubal Shimon Dahan Shlita
הרב שמעון דהן (דהאן) שליט"א

יום שלישי, 15 בינואר 2008

*** PARASHAT 'BO' פרשת בא ***

Views

bs'd

'BO' MP3 DOWNLOAD/LISTEN HERE

פרשת "בא" להאזנה/הורדה לחץ כאן


מעניני פרשת בא:

מה הכוונה בא אל פרעה?, 3 המכות שנשארו, פרעה הפכפך, מכת ארבה,

מה הכוונה "וימש חושך"?, העונש של גהנם לרשעים דומה למכת חושך איך?,

מכת בכורות-השם מבטיח למשה שפרעה ישלח את העם, למה דווקא בכורים מה עניין הבכורים במכה הזו?, הכנת העם למצוות קרבנות,

השלמת פנימיות התורה מפרשת וארא:

למה השם מכביד את לב פרעה ולפי מהרח"ו הקב"ה כביכול מבטל בחירתו של פרעה איך יתכן?, מה פשר ההתעללות של השם בפרעה "והתעללתי בפרעה",

איך יתכן שבורא עולם לא מקבל חזרתו בתשובה פרעה, מהם דרגות התשובה?,

סוגים של תשובה אצל בני אדם לפי ליקוטי "תורה אור" ר' זלמן מלאדי, ההבדל בין תשובה מיראת העונש, יראת הרוממות, ותשובה עילאה, מהי עבודת המקובלים?,

סוד הקבלה מהי? שיר השירים המשלת אהבת השם ועמו, סוד עניין יב"ק- יחוד ברכה קדושה, מה זה גורם? תיקונו של פרעה בפרעה של נינוה, תשובה וכביכול נפילה זה בסוד שבע יפול צדיק וקם כל פעם במדרגת תשובה גבוהה יותר, מה כל היחוס הזה שמוקדש לפרעה בפרשה?!, מכת ארבה לשון פריה ורביה, כיום אנו נמצאים ב 50 השנים האחרונות בעיצומה של מכת הארבה-איך?, פרעה מפחד מהמוות יותר מהבן אדם עצמו, כיום כל הלחימה ברובה של פרעה היא כנגד פריה ורביה בעולם, 30 יום לפני המוות מתחילה הרוחניות של האדם להסתלק, כל 10 המכות הם סוד לידת האדם ומיתתו, כל המכות הם רק עבור חינוכו של פרעה ללמדו מהי האלוקות האמיתית, הצדקת הדים שאדם יעשה לו, הרצון שיעלה אדם לפני השם, ההשגחה שהשם מראה, סדר המכות מהקטן והגשמי ועד לנשמה כדי לגלות את עם ישראל שעלה במחשבה של השם ראשון, האני היחיד הוא השם הוא ראשון והוא אחרון, סוד בכור הוא "בך אור", מה העניין לקדש בכור דווקא?,

או שאתה עבד לשם או עבד של יצר הרע מה הסוד? לאן הולכים לאחר המיתה?,

סוד ארץ העליונה והתחתונה, גן עדן עליון ותחתון, סוד עמק הבכא, חיבור העולם הגשמי והרוחני היא הבינה.

מענייני דיומא: גוגבוש מגיע מה כל כך מיחסים אותו? אלא שיש מצוה לכבד מלך וכמו שמשה מכבד את פרעה כך גם מכבדים מלכי הגויים

בכל דור הס"מ מתלבש תוך בן אדם והוא מלך על העולם הזה "מלך זקן וכסיל" וחושב שהעולם כולו הוא שלו ויכול לעשות בעולם מה שהוא רוצה ואז מידי פעם צריך להזכיר לו מיהו בעל הבית אז בורא עולם מזכיר מידי פעם לכסיל הזה שהוא המלך, ברגע שהס"מ "מתנפח" הראשונים שמציקים לו אלו הם עם ישראל לכן מי שמציק לעם ישראל וגם כיום זה כדי להשמיד את עם ישראל בכל דור ודור וגם בדור הזה (דוגמת תאוריית היטלר עם הזגענות)

גם גוגבוש דואג לרוץ אצל העמים להראות שפני הנוצרי הוא האמת כביכול היום ומנסה להוכיח במרוץ שהנצרות היא האמת של השם מול פני היהדות והאיסלם מפריע לו שיש לנו היהודים חלקת אדמה קטנה כשלעולם מנגד יש מליוני דונמים של שטחים, כל פעם מכתיבים מהלכים שכביכול נראים לטובת העם ומיד מתהפכים כמו פרעה ויוצא שמה שעושים לגרמייהו (לעצמם) עושים ולא לטובת עם ישראל, אנו עומדים בפני מכת חושך בדור הזה בורא עולם יעשה כיבוי אורות כללי וגם רמז על כך בעבר הלא הרחוק שזה יקרה, והגאולה תחתם בבכורות להודיע שיש השם בעולם והיום הזה שיגיע יהיה לא יום ולא לילה אלא אורו של השם יתברך ע"פ הזוהר יתגלה עמוד אחד של אור מארץ ישראל עד לרקיע מאין ארובות אור שיראה לעיני כולם.


BS"D

RABBI SHIMON DA-HAN SHLITA, HEAD OF "ZOHAR HARKIA" YESHIVA.

PARASHAT BO - LECTURE GIVEN ON Jan 8, 2008


VITAL POINTS CONCERNING THE PARASHA:

1. What is the commentary to "COME TO PAROW"

2. The three plagues left over

3. The darkness plague has been felt as thick as
apaper bill, resembling to

the punishment in hall for

the evils.

4. God promised Moses:

Parow will let the

people go after the plague of the First - Born.

5. Why the first born
in deliberately?

6. The people are prepared for the Religious act of
victimizes.


COMPLETION INNER TORAH OF PARASHAT V'A E'RA


1. God crooked Parow's heart into stubbornness.

2. According Rabbi Haim Vital, this above desist him from free choice–how comes?

3. What is the explanation, God held

maltreatment against Parow

4. Is it possible God rejected Parow's repentance? Rabbi Zalman Shnei-or of

La-di classified it into three levels:

a. Punishment fearful.

b. High Praises of Respecting God
Ir-at Ha'rome'mut -

c. Superior, Highest Degree of repentance.


ACCESS DESCRIBE

What is the profound secret of Kabbala ? –

Shir Hashirim , the legend book of the song of the songs that devoted to the love between God and Kn'eset Israel. The deepen case of

"YA'BOCK" brought in there – unify both, bless and holiness: Bra'cha and Kdu'sha – its essence.

The results of Parow's correction –was that he became the Governor of Nin v'eh. –

A kind of repentance that bound to the secret: seven fell's the Tsadic and each time rises to a higher grade.

Why is the Parasha so dedicated to Parow ?

The "subject Parow" is thrown upon our inner nature and expressed in various terms.

In the époque of last 50 years, we, the human kind are within a Locust Plague that means fruitful and multiply but instead, are under birth control to reduce the population all over the world cause the lake of food.

The Ten plagues were given in such order to design and educate our "Parow soul" to recognize the Mighty God – it's showed since the smaller material plague up to the spiritually one. This brought us to discover the heavenly ever guardian of the Israeli people who were first occurred in God's mind and are conceder the prior"First born" –Bechor – Be' cha or–the light in thee- due to its highly holiness requires .

Either one shall worship the Lord or else, become the evil slave. –

The secret of the upper and lower land, Garden of Eden and the Valley of Bacha – (valley of tears).

The materialistic and the spiritual world are comprehensively inserted.


OUR TIMES AFFAIRS :

G.W.Bush was warmly welcomed and fully respected while he visited Israel those last days. It is a religious duly to treat honorably persons in high positions no matter their origin. Moses himself approached Parow very distinguished.

Every generation "Uncle SaM" used a chosen person who become a Governor and plant in his mind to think himself as the ruler of the world of the kind " Stupid and old king. Therefore he should be often reminded who is the real Landlord Creator.

When the SaM gets blow, the first's pressures he turns against Israel to gain a distractive goal, like Hittler racial theory.

G.W.Bush pretends in front of the nations his "Truly" Christianity face, as it is above and beyond the Islam and Judaism.

From his far place away, he strongly disturbed to cut off more of the small piece of the Israel's land. He maneuvers acts that seems on our favor while they are on the contrary, just as Parow did.

The ten plagues are remarks who crossing the humankind époques .

We are standing now to face the universal plague of "darkness " when the Creator will perform a light out – according some previous clues that has been given no long ago in N.Y.C and other places.

The redemption will be signed by its precedence order and shall be announced God is all over !!! in that very day where is nor day nor night – but God's light.

According the Zohar: A huge column of light will be drown from the land of Israel to heaven and will be seen in the whole entire glob.


eXTReMe

eXTReMe Tracker