הרב המקובל שמעון דהן דהאן שליט"א HaRav HaMekubal Shimon Dahan Shlita HaRav HaMekubal Shimon Dahan Shlita: 24 בנוב׳ 2010

עבור תרומות לעמותת זוהר הרקיע:

תרומה לעמותת זוהר ההרקיע

HaRav HaMekubal Shimon Dahan Shlita

HaRav HaMekubal Shimon Dahan Shlita
הרב שמעון דהן (דהאן) שליט"א

יום רביעי, 24 בנובמבר 2010

פרשת וישב - התשע"א - VA'YESHEV

Views
bs'd


LISTEN : http://itbananas.com/blog_heb/wp-content/uploads/2008/01/music.gif
פרשת וישב ^^^ - התשע"א - להאזנה
להורדה לחץ כאן

קובץ האזנה בפורמט WMA

משיעורו של הרב שמעון דהן שליט"א לפרשת וישב תשע"א

אוצר החיים, הרי"מ: "וישב יעקב בארץ מגורי אביו" : מגורי-מגור . כשרואה אדם שצרות באות עליו אל יבקש עצות ותחבולות. אין לאן לברוח מהן. אלא שמתוך הסבל עצמו ובתוכו יצפה לישועה ויאמין שכל הצער הוא חיצוני ומגמתו אך לטובה . עד כדי כך ... וישב יעקב, - ראה עדת כלבים וישב ביניהם ...

מהו המגור, הצרות, שיעקב כל כך רצה לישב בעטיין בשלוה? השתוללות הקנאה ושנאת האחים ליוסף . יוסף רצה לשלוט עליהם ככתוב "רועה צאן אחיו" , היינו, שהיה מלמדם כזקן בקיא ורגיל, בחינת "זה קנה חכמה" יותר מכל האחים יחד. החילוק ביניהם היה שסברו אחי יוסף שיש להם דין ישראל ולא דין בני נח כפי שחשב יוסף . על רקע זה הביא עניינים – דיבתם, אל אביהם על מנת שישכין שלום בין הדעות . בבסיס אותה מחלוקת דינים ,הביא יוסף גם "רעה אל אביהם" על שנשא שתי אחיות ולפי דין ישראל זה עריות ...

"אלה תולדות יעקב יוסף" : יעקב אהב את יוסף מכל בניו אפילו מבנימין, כי בן זקונים הוא לו . עפ"י הפולמוס הנ"ל, דיני ישראל קובעים הקידושין. יעקב קידש את רחל לפני שנשא את לאה על כן רחל היא אשתו הראשונה לכל דבר ויוסף עיקר התולדה . לכן הוא "הבן הזקן" מכל הבנים. עם זאת , דיני בני נח גורסים שהנישואין תופסים ראשונה . יעקב חרד לתוצאות של אי האהבה ששררה ביניהם כי אין דבר טוב יוצא ממריבה אלא גלות ושעבוד .

בעל הערבי נחל: " ביקש יעקב לישב בשלווה" . והלא הוא בכיר האבות . הוא השיג שלמות טוטאלית בטורח וטרדה עצומים. וכי כאשר מושגת שלמות יושבים בחיבוק ידים? לא ! אלא יש להוסיף במעלות הסולם המוצב ארצה וראשו בשמים. ללמדנו , שגם הטרדות שלכאורה אינם מושתתים על אדני תורה משל והגית בו יומם וליל , ההנהגות שמנהיג עצמו – גם הם תורה אפילו הינם בתחתית הסולם – כי תחתיתו נעוץ בשורשו.

סוד י"ב השבטים הם כנגד ארבעת הגפיים . יד ורגל מתחלקים לשלושה (יד-זרוע, אמה, כף יד) (רגל-ירך, שוק, כף רגל) סה"כ 12. יעקב עצמו הוא הגוף , יוסף – הסוף, אות ברית קודש. אומרים (הגפיים) השבטים ליוסף , אם אתה רוצה לשלוט בנו , למלוך עלינו , אתה צריך לזון אותנו. עליך לעלות למקום המוח ולהיות זק ונקי ביותר . כדי להגיע לשם עליך לעבור את זה העולם בחינת מוות, להיות בלא דעת ולצאת חי ! אז נקבל שאתה הוא המלך עלינו .

ואכן אחיו הפשיטוהו מכתונת הפסי"ם , כתונת שהיה בה סוד החשמ"ל המגן מפני כל מזיקי עלמא . זרקוהו לבור שאין בו מים , נחשים ועקרבים בו, (קלי' למיניהם). חוק עולם הוא שלא שורדים בבור כזה אך יוסף מכח רוחניותו העליונה (למרות שהשילו ממנו הכתונת המגינה) לא יכלו לו . הבור הוא הבא"ר . ר"ת בידך אפקיד רוחי . התפלה שאנו אומרים בק"ש לפני שנת הלילה עת הנשמה עולה כמיין נוקבין להפגש עם הזכר שישפיע עליה מיין דוכרין. עליה זו הינה כגשם העולה טיפותיים מהקרקע לקבל הטיפות היורדות משמים. כלומר, על פי איכות הדיבורים, התפלה ואמירת ק"ש בכוונה , בכוחנו להוריד גשם ! ולא נצטרך חלילה לתעניות או גזרות. מטרת הנחישות להורדת הגשם הוא לשם החיות ולהחיות . למען דעת את הי"ת אנו זקוקים לחיים . כאשר מעלים את השכינה הקדושה להתחבר עם הזכר – הוא משפיע חיים , גשם. לא בכדי אנו מודים בבוקר על החזרת הנשמה שהוטענה בלילה ע"י הזכר – ז"א .

יוסף , היסוד , אות ברית קודש לפריה ורביה , בן פור"ת יוסף בן פור"ת יוסף עלי עין , עולה לקבל הטיפה מהעין העליונה , הפנימית , בסוד הכתר על מנת להוליד . אין הולדה ללא פנימיות . לאחר שקיבל הטיפה יורדת היא מטה.

יוסף הורד מצרימה . בדרך עבר ליד קבר אמו שניחמתו ומכוחה זה המשיך... ירידה נוספת, אחר הבור, אחר שעבר ידיהם של "פסי"ם " ר"ת פ'וטיפר ס'וחרים י'שמעלים מ'דינים .

אשת פוטיפר היא ניצוץ תמנע שביקשה להנשא למי מבני משפחת אברהם . אפילו ביקשה להנשא ליעקב ומשלא נעתרה , נעשתה פילגש לאליפז בן עשו דב"ה א' א' ל"ו . אשת פוטיפר היא גם האשה הכושית של משה שמלך בכוש 40 שנה וחרב חצצה ביניהם , היא אשת מה"מ אשר ראתה ביוסף את ניצוץ משיח בן יוסף ורצתה להביאו לעולם דרך הקלי' ולא דרך הקדושה . מאחר ועמד בנסיון עמה , תשלומו..., לירד ירידה נוספת.

בבית הסוהר יוסף פגש את שר המשקים ושר האופים. בית הסוהר היה במשמר בית שר הטבחים . שר המשקים ושר הטבחים הם סוד הקנה והושט. שר האופים –סוד הורידים . פרע"ה הוא העורף (מתחת לגזע המח) היונק ראשון מהחב"ד ואחריו יונקים הקנה הושט והגרון.

שלש השרים הנ"ל נקראים מוחין דקטנות . אחר שהאדם משלים גופו בחינת וא"ו קצותיו , החיצון והאמצע , הוא נכנס לכלי הפנימי. המוחין דקטנות זמינים לאדם מיום הוולדו שכן זקוק לאכילה ושתיה העוברים בגרון , הוא מקום הדין הקשה, בית הבליעה הנשלטים ע"י התאוות.

יוסף שמהותו יסוד, נכנס במוחין הנ"ל דרך עמוד השדרה הבנוי 18 חוליות/שלבים, לסוד הפה הפותר חלומות. יוסף בן ה 17 השתלם עד לשלב ה -18 , היינו עד לחוליה המחברת אל הדעת , סוד ח"י , כיצחק - קץ ח"י הויה X 8 = 208 , יוסף גימט. 156 = הויה X 6= 156 = קנאה . בהגיעו אל הדעת הוא מתחיל להתבונן ולברור שלושת אלו השרים קנה ושט וורידים. המחשבה כאמור, ניזונת מן הכתר. מעל האוזן יש מקום צר הנקרא "מיצר" , משם קרא דהע"ה "מן המיצר קראתי י-ה ענני במרחב י-ה". הגרון הוא המיצר התחתון (גרון ניחר) ומעל האוזן המיצר העליון .

הקנה משתלשל מהחכמה ושייך לקול הדיבור. הושט מקום האכילה והשתיה , הגרון מקום הצטברות הכעסים המשבשים דרכי המעבר לרוח המנשבת מכנפי הריאה להרגיע יקוד האש שהתפשט כבר ללב.

המלצה למעשנים : לשתות הרבה מים , כי מייבשים את לחלוחית הריאה.

בהיותינו מתבוננים על שיפעת החיים המועטרת עלינו – האם לשם אכילה ושתיה באנו אל העולם ? לא ! באנו כדי לגלות הפנימיות ולעלות במעלות הסולם.

הזכר של היצה"ר הוא אחראי על מזונותינו . בעת ששיגרת החיים נהייתה לנו לזרה , מורה הדבר שהננו נכונים להכנס לפנימיות ואז, היא, אשת יצה"ר ניצבת כמחסום בפנינו .

כאשר שם הקב"ה את האדם בתוך הגן , הרשה לו לאכול מכל העצים אך לא מעץ הדעת טו"ר . האדה"ר תהה וכי באתי לעולם לאכול ולשתות לגמוע מכל הטוב שכאן , לרעות אריות ובע"ח , לזאת יקרא חיי נצח ???? דחה באחת התיזה הזו והיה מוכן למות ולוא כדי לזכות לפנימיות, אמר ועשה . הוא הדבר הנכון לעשותו , הוא דעת האמת , לקפוץ ולעבור הגדר ! אין ספק שלהעזה הזו ה' מצפה ולא שנשאר כרובוטים. באנו לעולם כדי לידע את ה', כדי להכירו , למען אישתמודעין ליה . הוא שאמר הנחש והייתם כאלהים יודעי טו"ר.

אכן מצליח הס"מ לנהלנו בשליטתו הרמה לשעבדנו בצרכים הגופניים שלכאורה הם העיקר אך כשמתעוררת הנשמה , כל מכמני העוה"ז בטלים ומבוטלין בעיניה, היא מבקשת את הקב"ה בכל מחיר, גם ביסורין, להגיע עדיו. אחת מאבני הנגף הוא ההיתקלות בבעלת המחסום כאמור , אשת פוטיפרע , המוות .

משה כשיצא ממצרים לקח את עצמות יוסף. אל תקרא עצמות עם חולם אלא עצמות מלשון עוצמה שהיא הפנימיות של האדם.

אלה תולדות יעקב יוסף - יוסף הולך אל ה'. עושה דרך רוחנית כשל אביו . הוא ממשיך אל הפנימיות, להוליד נשמה יקרה וחשובה לעולם , את בנו מנשה אותיות נשמה . הנשמה היא מרע"ה ! מרע"ה הוא הנשמה הפנימית .

התיקון בעולם מתבצע הן בעולם התחתון והן בעליון . הנשמה כשבאה לעוה"ז , מתפקדת כאן לצורך השתלמותה והתקדמותה בעולם העליון . כאשר עושה פירות היא מקבלת כח נוסף מעם העולם העליון להשיג עוד. דבר האומר, שבואנו לעוה"ז הוא כדי לעלות מדרגה נוספת גם אם משמעותו לעבור דרך המוות . המוות טוב מאד, הוא קרש קפיצה לפנימיות עמוקה יותר . כל גלגול חיים הוא התקדמות בדרגות.

יוסף , חותר אל הנשמה, הדעת, שהיא המדרגה העליונה בעוה"ז הקיימת בסוד המוחין. מרע"ה טמון בהר נבו, נו"ן בו, משה+נ= נשמה. על מנת להגיע אל הנשמה , יוסף הולך אל פרע"ה -העורף , הנקודה המכרעת מתחת לדעת, מקום הניצוצות הקדושים שם אספם "פרעה", ליקטם כל חייו להוציא ברורם על מנת שהחלק הארי יגיע לקרח ביציא"מ .

קרח גלגול קין . כן הוא יוסף . פגם קין תוקן לבסוף ע"י פנחס גלגול יוסף ע"י "קנא קנאתי אל ה' ". פנחס נשא את בת פוטיאל /יתרו והיא גלגול אשת פוטיפר. נפש קין תוקנה בהריגת המצרי ע"י משה. רוחו נתקנה ביתרו, ונשמתו בקרח .

יעקב השקיע ביוסף כל כוחותיו , וממנו יכל יוסף לירד למצרים, למיצרים. כספוג זה הכוח , הרשה לעצמו להתגרות ביצה"ר ואינה לו את אשת פוטיפרע . טיפת רוחנית אחת ירדה אצלו שאמורה היתה להוליד את המשיח אך מפאת צרוף הנסיבות נותבה ונחלקה ל 10 טיפות "ויפוזו זרועי ידיו" וירדו כנשמות לעולם הקלי'. הס"מ תפסם והרגם אך חזרו בגלגול של עשרת הרוגי מלכות . ישמעאל כה"ג היה גלגול יוסף, יפה תואר כמוהו. הרומאים חמדו את יופיו והסירו את עור פניו ויצקו לתבנית להציגה ברבים.

מרבי עקיבא, הוא יעקב , הפשיטו עור גופו . רואים, שגלגולים מתבצעים לרוב בתוך המשפחות ואין תימא שנקרא עקיבא בן יוסף.

גם פרץ וזרח מזיווג יהודה ותמר הינם גלגולי ער ואונן . מפרץ השתלשל משיח בן דוד , משיח צדקנו לו אנו מצפים ומחכים. לא בנקל יאותו להכיר בו ולקבלו כי מראהו מושחת משום עלייתו מן הקלי'.

משיח בן יוסף (נחשב גם כעם ישראל), עלינו להתפלל עליו ועל עם ישראל שה' ישמרנו מארמילוס הרשע היינו רשעי אומה"ע. וכל המתפלל עליו ועל עם ישראל מוחלין לו כל עוונותיו .

הבן איש חי מביא בפרושיו על אגדות הש"ס שגם משיח בן יוסף מזרע דוד . בכל דור קיים בחינת מב"ד ומב"י כפי שרח"ו היה לדורו מב"י כן היה הגר"א מווילנה לדורו וכו'.

פגיעה במשיח בן יוסף תגרום לצער מאין כמותו לעם ישראל . אז יראה ה' לעניינו וישלח את משיח בן דוד .

אנו עומדים היום בשלהי התקופה שטרם הגאולה , סיום הרוע והקלי'. בזוה"ק מובא על מלחמה בשם אטימוס שהינה מלחמת אטום .

ה' הראה לנו דוגמא לפני למעלה מ 60 שנה במלחמת העולם השניה . העם היפני שהיה ידוע כעם חשוך בעבודה זרה ואכזריות נוראה , נשלט ע"י המאפיה יאקוזה , העז לתקוף את ארה"ב וכמענה קיבלו שתי פצצות אטום , הירושימה ונגסקי. אחר המוות ענק הממדים והתדהמה העצומה של העם היפני , השתנה לחלוטין מוטיב חייהם והפכו לסמל ודוגמא למוצלחות בעמים בכלכלה ובשאר שטחים . האטום פיכח אותם ... ר"ל , דוגמא למהפך בעולם .

מאז, שוב גאתה האכזריות מחדש ובעז"ה תוכנע ותעלם כאשר יעביר ה' כל הלא טוב .

ה' הרחמן מביט בציורנו שבכסא כבודו, על היסורים והגלגולים שאנו עוברים ומשפיע לנו "רווחים" . לזה ממון, לזה בריאות, לזה נחת , על מנת שנוכל לשאת ולעמוד בהתקרבותינו אליו .

ודאי הוא שכל האוחזים בתורה שפר גורלם , שמחים ועשירים במנת חלקם , ממילא לא חשים בצער ויסורים .

יה"ר שנתאחד בשמחה להדבק בהי"ת תמיד או"א

איש שחו אחריו ה' הוא האלהים !

eXTReMe

eXTReMe Tracker