הרב המקובל שמעון דהן דהאן שליט"א HaRav HaMekubal Shimon Dahan Shlita HaRav HaMekubal Shimon Dahan Shlita: 4 בינו׳ 2010

עבור תרומות לעמותת זוהר הרקיע:

תרומה לעמותת זוהר ההרקיע

HaRav HaMekubal Shimon Dahan Shlita

HaRav HaMekubal Shimon Dahan Shlita
הרב שמעון דהן (דהאן) שליט"א

יום שני, 4 בינואר 2010

ימי השובבי"ם ותיקון היסוד

Views
תיקון היסוד
בס"ד

תיקון היסוד כבכל שנה בישיבת "זוהר הרקיע" עם הרב שמעון דהן,
סוקולוב 14 רמת גן, ימי חמישי בשעה 12:15
ייערך במשך 6 שבועות וכל שבוע תיקון אחר.
לפרטים, פדיון תעניות וכד' ניתן לפנות בטלפון לר' יעקב צרפתי : 0522521030

פרשת שמות, יום ה', בשעה 12:15 תיקון היסוד על " שז"ל "

פרשת וארא, יום ה', בשעה 12:15 תיקון היסוד "על נידה"

פרשת בא, יום ה', בשעה 12:15 תיקון היסוד על "אשת איש"

פרשת בשלח, יום ה', בשעה 12:15 תיקון היסוד על "זכור"

פרשת יתרו, יום ה', בשעה 12:15, תיקון היסוד על "גויה"

פרשת משפטים, יום ה', חתימה של השובבים, נסיעה לחרמון ולרשבי,
תיקון היסוד על הכל, כולל עבור נשים שבצעו הפלות.

בס"ד

See full size image

בראשות מו"ר מרן הגה"צ הרב שמעון דהן שליט"א סוקולוב 14, ר"ג

תיקון היסוד

תיקון היסוד כבכל שנה בישיבת "זוהר הרקיע" עם הרב שמעון דהן,
ברחוב סוקולוב 14, רמת-גן, ימי חמישי בשעה 12:15.
ייערך במשך 6 שבועות ובכל שבוע תיקון אחר.
לפרטים : פדיון תעניות וכד' ניתן לפנות לר' יעקב צרפתי : 052-2521030

פרשת "שמות"

7/1/10

יום ה', 12:15

: תיקון היסוד על שז"ל.

פרשת "וארא"

14/1/10

יום ה', 12:15

: תיקון היסוד על נידה.

פרשת "בא"

21/1/10

יום ה', 12:15

: תיקון היסוד על אשת איש.

פרשת "בשלח"

28/1/10

יום ה', 12:15

: תיקון היסוד על זכור.

פרשת "יתרו"

4/2/10

יום ה', 12:15

: תיקון היסוד על גויה.

פרשת "משפטים"

11/2/10

יום ה', כל היום

: חתימה של שובב"ים, נסיעה לחרמון ולרשב"י. תיקון היסוד על הכול, כולל נשים שבצעו הפלות.

להלן מס' הבהרות בנושא התיקונים :


1. מי שקשה עליו תעניות כמו שנקבע ופודה תענית בכסף. המחיר לכל
תיקון ותיקון בנפרד הוא 160 ₪.


2. מי שרוצה לבוא ולהשתתף בתיקון היסוד ולמשל עובד על תיקון שז"ל
ביום שבו עושים תיקון היסוד על גויה, אין זה מעכב!! יכול לבוא
ולהשתתף בתיקון היסוד כרגיל לפי איך שבוחר.

3. גברים/נשים שרוצים לבצע פדיון תענית בכסף יפנו למר יעקב צרפתי
בטלפון 052-2521030.

יש לקבל התענית ביום רביעי במנחה, כמו כן, טוב לעשות התיקון בטלית ותפילין.


לפני התיבה יעבור :

הגה"צ הרב המקובל שמעון דהן (חוזה הצונאמי) שליט"א.
eXTReMe

eXTReMe Tracker