הרב המקובל שמעון דהן דהאן שליט"א HaRav HaMekubal Shimon Dahan Shlita HaRav HaMekubal Shimon Dahan Shlita: 04/01/2008 - 05/01/2008

עבור תרומות לעמותת זוהר הרקיע:

תרומה לעמותת זוהר ההרקיע

HaRav HaMekubal Shimon Dahan Shlita

HaRav HaMekubal Shimon Dahan Shlita
הרב שמעון דהן (דהאן) שליט"א

יום רביעי, 23 באפריל 2008

*** 'PARASHAT 'ACHAREY MOT-SPECIAL PESACH - פרשת אחרי מות מיוחד לחג הפסח ***

Views

bs'd

'ACHAREY MOT-PESACH' MP3 DOWNLOAD/LISTEN HERE

"אחרי מות-לחג הפסח" להאזנה/הורדה לחץ כאן

מעניני פרשת אחרי מות-מיוחד לפסח:

ערב פסח, - הלכות הפסח, איך להתכונן לפסח, עריכת ליל הסדר, ההגדה,

הסיבה לעבדות מצרים, השבח של היציאה מעבדות לחרות, התהוות עם ישראל כעם ב"כור הברזל" של 210 שנים, עניין בדיקת החמץ לפני פסח, יוקנה"ז-יין קידוש נר הבדלה זמן, איפה הדגש בנקיון החמץ?, הנזהר בבדיקת חמץ-מובטח לו שהשם ירחיק מעליו יצר הרע, פסח הוא הגדלת המוח באופן עצום, שימוש במוצרים כשרים לפסח, כל מה שנפסל לאכילת כלב לא נצרך לכשרות בפסח,

יש להחמיר ב 5 מיני דגן להרחיק אותם, מכירת חמץ, הכשרת כלי אכילה וכלי חשמל, הגעלת כלים, אלו כלים לא ניתן להכשיר?, "כך בולעו כך פולטו".

אכילת החמץ בשבת בסעודה ראשונה ושניה, אופן עריכת ליל הסדר:חשיבות עריכת המגש של ליל הסדר, שתיית 4 כוסות ואכילת המצות בהסבה על שמאל,

רחיצה ללא ברכה לפני טיבול הכרפס במשקה, בליל הסדר בורא עולם מכריח מלאכיו לרדת ולשמוע את שבח יציאת מצרים בהגדה, כנגד 4 בנים דברה תורה.

תחילת מצוות הפסח מתחילה באדה"ר, עם ישראל היה חלקים פרטיים ממנו, בחטאו גורש מגן עדן והלך לעשות תשובה 130 שנה בפרישות מאישתו, בימים שהיה לבד ללא אישה קרה שעם ישראל נפל ממנו בסוד טיפות לבטלה, והיה צריך להחזיר הטיפות האלה ברוחניות שהיתה בלועה בהם ולכן בא כור הברזל לזכך את עם ישראל בסוד הדורות שכל אחד מהם שיבר קליפה אחרת, בכל גלגול יש תיקון ועיוות, בגלגול הרביעי באה עבדות מצרים שהיה הצירוף האחרון לתקן הברית העליון והתחתון ועל כן שתיקה בפה מסייעת לתקן ברית תחתון, הכלבים קבלו שכר שסייעו ביציאת מצרים בשל שתיקה וזה היה גדול מקידוש השם של הצפרדעים-כיצד?, הנס שעשה השם בזמן פרייתו ורבייתו של עם ישראל במצרים, מעשה בעוזר של המלך, מחשבות האומות כל רגע כיצד לחסל את עם ישראל תמיד אדם יזכור שהיה עבד ומתוך זה להגיע לענוה והכנעה מול השם, התיקון של פסח? (בהמשך לשעור קודם על הפגם שפגמה חוה בעקבות הזוהמה שהטיל בה הנחש), מי יקרא קדוש שישארו לעתיד לבוא?, מחלוקת ר' יהושע ור' אליעזר בסוד פסח איזה ראש שנה הוא?, סוד מצרים שניתן להכנס ולא לצאת משם ובכל זאת עם ישראל הצליח לצאת משם, תיקונו של פה רע (פרעה) הוא פה סח (פסח), בחיים הכל זמני ולכן אין טעם להכנס לעצבות ודאגות, כיום אנו נמצאים תוך הגאולה האחרונה נשאר רק לבקש להגאל, סוד שאור הפה שמגיע לאוזן ואז מתקיימת הגאולה מהכח לפועל, עלינו לבקש את המשיח שהוא היחידי שיכול להוציא אותנו ממחלות רוחניות קשות שמכות בנו כיום, תפקידו של המשיח זה לתווך בין עם ישראל לשם יתברך, ההבנה בנשמתו של היהודי בערכה, המצה הוא לחם רפואה לכל הפגעים הרוחניים ועל כן ראוי להקפיד במצות וביין של ליל הסדר


יום שני, 14 באפריל 2008

*** 'PARASHAT 'METZORA - פרשת מצורע ***

Views

bs'd

'METZORA' MP3 DOWNLOAD/LISTEN HERE

"מצורע" להאזנה/הורדה לחץ כאן

מעניני פרשת מצורע:

המשך מפרשת תזריע, מהלכות לשון הרע, תהלכי תיקון ללשון הרע, עיצות להנצל מלשון הרע, המשיח יושב בין המצורעים- בתוך דור מצורע מה הכוונה?,

צרעת הכוונה צר-עת, תקנת המצורע, תהליך טהרת המצורע, למה ציפורים דווקא לטהרת מצורע?, מתי הצורך של אדם לדבר לשון הרע? וממה זה נובע?,

למה עץ ארז?, למה שני תולעת? , לעולם אדם ינהג במיצוע-כיצד?, למה בחר השם להשתבח במשה דווקא על ענוותנותו?, אדם השומע בזיונו-ישב וידום בזה נתקנת הענווה, היה "מן הנעלבים ולא מן העולבים", הנזקים של לשון הרע נראים קלים, רוב החורבן בעולם הוא מלשון הרע, מה הרעיון של תהליך הטהרה שעושה הכהן?, לשון הרע לא רק בדיבור אלא גם בכתיבה וכמובן אם זה בפרהסיא, אוזן יד ורגל מתחברים ללשון הרע ובגלל זה תהליך הטהרה הוא דרך איברים אלו, למה בעזרת שמן והקשר ל "שם טוב", יש מצבים בהם גירושין פרוד והרס משפחות נגרם בקלות ממילים בודדות ר"ל, בלעם הוא בסוד בולע-עם בדיבורו, הזוהמה שהטיל הנחש על חוה הוא לשון הרע, מהרח"ו בשער פסח מדבר על סוד פסח שהוא פה שח, החטא הוא זה שמייסר, הסוד של פרעה שבא בגלגול הנחש, כל יציאת מצרים ופסח הוא תיקון הפה כדי שיהיה משיח שהוא משיח בפיו, דור הזה הוא דור העקב מה הכוונה עקב?, המשיח נקרא "חיים" כי חיים ניתנים לאדם השומר על פיהו ולשונו ושח בדברי תורה, למה המצורע צריך להוריד שערותיו?, החשיבות של זקן, הסוד של האור הרוחני שנכנס דרך השערות, ההבדל בין שערות גוף לשיער הזקן, האור הרוחני שהתהפך לעור בזמן החטא של אדה"ר, אור מקיף תפקידו לזכך כיצד?, שם טוב, טוב יותר משמן טוב-כיצד?, אדם בפיו יכול לאבד כל הטוב שבנה ברגע קט בגלל לשון הרע, צרעת נולדת ומתחלת במחשבה ע"פ בחירתו טוב ורע ע"פ "עץ חיים", הרצון הוא דבר גדול מאוד וצריך לדעת איך לבנות אותו-איך?, כשיש צרעת מתקנים כלי למה הכוונה?, חיי המציאות והתורה מתקנת את הצרעת-כיצד?, שם טוב ושם רע לפי הקבלה מהם?, הפרדת הצרעת מהאדם בפנימיות, שפתותיו שושנים נוטפות מור עובר"-מה הכוונה?, טומאת לשון הרע היא קשה ומצריכה תשובה יתרה ויותר מכך רק המוות מנקה מהטומאה הזו של לשון הרע בצורה מוחלטת, אדם ירגיל עצמו "סור מרע ועשה טוב", אם אדם פגש מישהו רע זה לא מקרה הכל הולך לפי הרצונות במחשבה "לא סתם הלך העורב אצל הזרזיר", מרים קיבלה צרעת-רק מאבק לשון הרע-איך ייתכן?, ק"ו שהמדבר לשון הרע מוחלטת שמקבל נגע במקום עונג, מה הכוונה נגע בפנימיות?, מחלת הסרטן של הדור הזה מאוד דומה לצרעת בפנימיות וניתן להרפא ממנה ע"י קבלה שלא לדבר לשון הרע ולא לקבל לשון הרע, עדיף כל נזק בעולם הזה ולא בושה כתוצאה מלשון הרע בעולם הרוחני, אדם לא יגמד עוון לשון הרע מול עוונות שמהם הוא מקפיד כמו להנצל מאש, לשון הרע ועוד על צדיקים חמור פי כמה וכמה והנגע יכול להגיע עד לדורות על המדברים והמקבלים ראיה מדוד המלך. "אדם יעשה תשובה יום אחד לפני".........(ההמשך של הפסוק כבר תלוי בו ובבחירה שלו!!)


יום רביעי, 9 באפריל 2008

*** 'PARASHAT 'TAZRIA - פרשת תזריע ***

Views


bs'd

'TAZRIA' MP3 DOWNLOAD/LISTEN HERE

"תזריע" להאזנה/הורדה לחץ כאן

מעניני פרשת תזריע:

עניני לשון הרע, מהלכות לשון הרע ושמירת הלשון.

המשך פרשת שמיני בעניין חיות טמאות וטהורות והרוחניות שנגרמת לאדם בעקבות התחברות לאיזו מין סוגי הבהמות האלו, הזוהמה הרוחנית שנגרמת ע"י אכילת נבלות וטרפות שרצים ושקצים קטנות כגדולות גורם לנזק רוחני חמור, הזהירות באכילת ירקות ופירות, מה הללו גורמים לנשמה אם נמצאים בגוף, מה הקשר בין יולדת לבין אשה המקבלת טומאה?, הדרש של מהרח"ו על "בעצב תלדי בנים", החטא ותיקונה של חוה, "הדין" שהיה בחטא הוא "נידה"

ובו נענשה, ההשגחה שיש בפערי היחסיות של ילודת העולם בין זכר לנקבה, שאלת הזוהר "מי קבע שאישה תלד זכר"?, המסירות של האמהות לעניני הילודה של השבטים, סוד שמו של בנימין, מין הילוד תלוי בתפילת האישה כ 40 יום של יצירת הולד ע"פ הזוהר, המחלוקת בגמרא מה עדיף זכר או נקבה שיבואו לעולם?, מה הפשר שלפעמים מין מסויים מתנהג בצורת המין המקביל לו?, מטרת האדם בעולם היא להקים תא משפחתי.

מה ההקפדה הגדולה על צרעת ולשון הרע?, המחלות שבאות לגוף הן בשל עומס כלשהו על הגוף, הכהן הוא סוד הנשמה, עיצות להגיע לריפוי מכח הנשמה והתחברות אליה, סוד העצירה במידות ובחיים מה גורמת?, מטרת הנגעים, אבחנות הנגעים למינם, חטא אדה"ר ושורש המוות התחיל מלשון הרע של הנחש, חיים ומוות ביד הלשון איך? , בדור הזה אין צרעת אז מה כן יש?, עיצות להנצל מלשון הרע, פגיעה מלשון הרע גרועה ממכה גשמית.

הקשר בין נדב ואביהוא לבין פרשת מצורע עם הרקע שלהם שהם רצו לעשות יחוד של השם עם השכינה הקדושה, סוד המחשבה בתהליך בלידה של הדיבור,

סוד נשיאת הכפים של הכהן, תכלית העולם הזה היא להביא זכרון, כל המצוות הם למען "תזכור" מהקדושה, השכחה מכח הטומאה, סוד למה אישה שמביאה ילדים צריכה להטמא?, ההבדל בין דם נידה לדם לידה, דיבור מגדיל – כיצד?,

לעולם אדם ינהג ב"סור מרע", שתיקה שווה זהב.

(ד"א חלה טעות על ידי בנתינת שם הקובץ להקלטה, בשרת ההורדה והיא מופיעה תחת שם שגוי metzora"" אך זוהי פרשת השבוע של פרשת "תזריע" מיום 1.4.08 )


יום שלישי, 1 באפריל 2008

*** ' PARASHAT 'SHEMINI - פרשת שמיני ***

Views

bs'd

'SHEMINI' MP3 DOWNLOAD/LISTEN HERE

"שמיני" להאזנה/הורדה לחץ כאן

מעניני פרשת שמיני:

נדב ואביהוא , עניין נבלות וטרפות, וסיום הקמת המשכן.

אהרן לפי מהרח"ו היה האחראי למעשה לחטא העגל, עם ישראל לא מיחה בערב רב, ההקרבה במשכן היא כפרה על העגל, זה בסוד חטא אדם הראשון שהחל תשובתו ביום השביעי, חטאו גרם לכלוך בכל הנשמות, "משכן" אותיות "כנשמה", מה קורה שאדם מלכלך נשמתו בלכלוך, בספרו של הרב פתייה זצוק"ל הוא מדבר על "חלודה" שמצטברת ברגע שעושים עבירות, בורא עולם רוצה לשכון עם עם ישראל בתנאי, מהו? , מה קורה שאדם מטמא עצמו באכילת נבלות וטרפות, ומה גורמים הקרבנות שכנגד העוונות?, סוד ה "שבע" הוא "שובע", מול סוד ה"שמונה" שהוא "נשמה", התעלות מהשבע לשמונה, יש הבנה בין עם ישראל לשם שהוא סוד השבע אך השמונה הוא מעלה יותר גבוהה שלא התגלתה.

כשבאו להתעלות אל השמונה נדב ואביהוא החליטו להקריב קטורת ונשרפים מה פשר הדבר?, דעתו של ר' יעקב אבוחצירא בספר מחשוף הלבן להבנת המיתה של נדב ואביהוא, לפעמים רואים שאדם לא חטא על מה יוצא פסק דין כ"כ חמור?, לפעמים אדם רואה דבר לא סביל וקביל וצריך לראות יד בשם בדבר, תשובת הזוהר הקדוש לעניין מיתת נדב ואביהוא – משל ונמשל שלום בין המלך למלכה, "אדם כי יקריב מכם קרבן"-אדם הוא זכר ונקבה, נדב ואביהוא לעתיד הם אליהו הנביא, מחצדי חקלא מיהם ומה הם גורמים?, מה הכוונה "בקרובי אקדש" ?, אהרן שתק ולא הרהר אחר הגזר דין,

מה מעכב את ביאת המשיח?, אודות הרש"ש הקדוש בהבנת מות נדב ואביהוא,

מה גורם הקטורת ברוחניות? , תלוי מי עושה את ה"זיווג הרוחני" כדי להוליד הנשמות הקדושות שבגוף אדה"ר, 4 הצדיקים שהתאספו כדי להביא את המשיח איתם הרש"ש כמו 4 שנכנסו לפרד"ס, גאולה הכוונה היא להביא שלמות האדם בידיעת השם יתברך בסוד "דע את השם אלוקיך ועובדהו", נדב ואביהוא רצו לזרז הגאולה, גם הרש"ש רצה וניסה להביא את המשיח, "אל תעוררו את האהבה עד שתחפץ"-מה הכוונה? , גלות ואי ידיעת השם הם עונשים בגלל עוונות, יש סברה שאפילו אנו נמצאים כיום באתחלתא דגאולה, שיר השירים אהבת השם עם כנסת ישראל להבין שגאולה תלויה בקיבוץ נדחי עם ישראל,

סוד תיקון הארבע שזו השכינה.

הסימנים של בהמות טהורות, בהמה מעלת גירה, הפרסת פרסה, מבנה העולם הרוחני, טהור וטמא, טהור מהקדושה, טמא מן הטומאה, ע"פ הזוהר אדם שאוכל בהמה הוא מקבל תכונות הבהמה שאכל לכן יש איסור לאכול בהמות טמאות שיש עליהם טומאה רוחנית, פיזור הנפש של האדם זה כשהוא לא מרוכז מכל מיני סיבות, עיצות להגיע לריכוז, אכילה לא נכונה גם גורמת לאי סדר בחיים ולכן עיצות באכילה, המצוות גורמות לריכוז הנשמה במקום אחד,

השבת גורמת לריכוז רוחני מאוד גדול למי שיודע לקיים אותה, כל עולם הבא הוא סוד העמדת המוח הקדוש, איך מתחילים בהעמדת המוחין?, השליטה על הנפש הרוחנית, מיהו אהרן הכהן בעולם הנשמות?, מה תפקידו שם? , נהר דינור מה תפקידו ברוחניות? , אדם העושה רצון השם בעוה"ז לא מרגיש גהנם ברוחני,

לפעמים זירוז של דברים שלא בזמנם גורם לפגיעה כמו שנלמד מדוד שכביכול חטא עם בתשבע שהיתה צריכה להיות בת שמונה כדי שיוכל לשאת אותה, בת שבע נחשבה עבורו עדיין פרי בוסר, כך גם אדה"ר אם היה מחכה עוד יום אחד לא היה חוטא והכל היה נתקן, אופיו של יצר הרע ואיך הכי כדאי להתנהג איתו?, ע"פ שלמה המלך "ראית שונאך? האכילהו לחם", מה האינטרס של יצר הרע לגרום מחלוקות ופירוד?eXTReMe

eXTReMe Tracker