הרב המקובל שמעון דהן דהאן שליט"א HaRav HaMekubal Shimon Dahan Shlita HaRav HaMekubal Shimon Dahan Shlita: 15 באוג׳ 2007

עבור תרומות לעמותת זוהר הרקיע:

תרומה לעמותת זוהר ההרקיע

HaRav HaMekubal Shimon Dahan Shlita

HaRav HaMekubal Shimon Dahan Shlita
הרב שמעון דהן (דהאן) שליט"א

יום רביעי, 15 באוגוסט 2007

***PARASHAT "SHOFTIM"

Views
bs'd


PARASHAT 'SHOFTIM' MP3 DOWNLOAD/LISTEN HERE

פרשת "שופטים" להורדה/האזנה לחץ כאן

מעניני הפרשה: המצוה להמליך מלך "שום תשים עליך מלך" והקשר למלך המשיח שיקום בעם ישראל, מיהו? היכן ממתין לפני שגואל? מה יעשה? מהי התכלית? , כיום האם העם מתאים למלוכה במצב הנתון?, מלך נחשב גם כן שופט בחלק מדיני התורה, מיהו המלך הראוי שיקום מעם ישראל, מה התנאים? מה מידותיו?, מלחמת מצוה ומלחמת רשות מהם ומתי יוצאים לאיזה מלחמה מהשתיים? , אסור ששופט יעשה אפליה בין צדדים אותם דן, האיסור לקחת שוחד בענייני המשפט, הדקדוקים שהחמירה התורה בתנאי השפיטה, ההבדל הגדול בין דין תורה ולהבדיל מדין חוקת הגוי?, שיפוט ישר וכשר הוא חלק מסמני הגאולה, מהי מדרגת השופט בתורה?-קרוב למדרגת אלוקות ורוח הקודש, מדוע פעמיים "צדק צדק תרדוף"? , מדוע שופט נצמד לשוטר עפ"י דין תורה, האסור על יהודי לנהוג ע"פ חוקות הגוים, פרשת דברים- דבור, פרשת אתחנן- פה , פרשת עקב-אזניים, פרשת ראה- עיניים, פרשת שופטים - חוטם שזה משיח צדקנו שנקרא בעל החוטם ועל כן נקרא שופט כיון ששופט הוא סוד האמצע שבין עין לעין ובין אוזן לאוזן ומכריע בין שני צדדים ומתקבל אמצע. אדם בוחר בכח איברים אלו שבפניו, שופט ושוטר שותפים הם, כיצד? - שו"פ"טים ללא "פה" הם שוטים, שוט"ר"ים ללא "ריש" גם כן שוטים והחיבור של "פ" "ר" נותן "פר" שזה גימטריה 280 שהם חיבור אותיות סופיות מנצפ"ך, שבסוד הם בראו את העולם כולו, וכל החורבן של העולם כמו בסדום ועמורה בגלל הקלקול והעיוות של המשפט, תורה בכוחה לתקן מידת הקלקול במשפט לכל אדם בכלל ובפרט, קידוש האיברים:עיניים להשמר מראיה לא טובה כדי לא להכניס חמדנות וקנאה בלב, סוד הראיה לעומקם של דברים ומה הקשר בין עיוורון לבין השוחד והקושי לשפוט נכון כאשר העיניים לא נשמרות , אוזניים: שמיעה לא טובה והריחוק מלקבל לשון הרע , ברגע שאדם הוציא מהכח לפועל לאחר שראה ושמע ולא שקל נכונה בד"כ כבר אי אפשר להחזיר הגלגל אחור, אולם כאשר אדם עוד נצור במחשבתו והוא שקול עדיין ניתן לתקן טרם עושים עוון או טעות, ונשאלת השאלה הגדולה : מה עושים כדי לשקול בדרך נכונה? כיצד נדע שאנו מתנהלים נכון בשיקול? איך היה דוד המלך נוהג לשפוט? , איך בורא עולם שופט אותנו בראש השנה? העניין להתודות לפני המשפט לשם מה? מה הכוונה כשמבקשים רחמנות מהשם?
"כי תצא למלחמה" מי יוצא למלחמה? התנאים של לוחמים מתאימים לאחר כל ההכנות ? מול מי נלחמים? המתחיל במצוה חובה עליו לסיים כיוון שהמצוה נקראת על שם גומרה, כך גם במלחמה או אדם מנצח או יצר הרע ח"ו, לא צריך לפחד ממלחמה כל עוד אדם מחוזק ומתחזק ביראת שמים, עושה תשובה, מקבל חיים כל יום מחדש, אדם לא מצליח להתגבר במלחמה?- אז ימסור נפשו ויזכיר ליצרו את יום המיתה, ויחד עם חוקי התורה עם ישראל חי וקיים ואין צורך לפחד מהפניקה שמזריעים סביבותינו כיום
במודרניזציה המדענית אולם ישנם אזהרות מפי צדיקים שהמכות הבאות מחכות לנו כאין וכאפס לעומת שנת התשס"ו אם לא נמתק הדין, נעשה תשובה ונתחזק בתורה, חודש אלול-"דרשו השם בהמצאו" יש יותר כח לשנות ולפעול לכל יהודי שרק יחפוץ להתקרב אל השם ואל התורה הקדושה.

eXTReMe

eXTReMe Tracker