הרב המקובל שמעון דהן דהאן שליט"א HaRav HaMekubal Shimon Dahan Shlita HaRav HaMekubal Shimon Dahan Shlita: 19 ביוני 2008

עבור תרומות לעמותת זוהר הרקיע:

תרומה לעמותת זוהר ההרקיע

HaRav HaMekubal Shimon Dahan Shlita

HaRav HaMekubal Shimon Dahan Shlita
הרב שמעון דהן (דהאן) שליט"א

יום חמישי, 19 ביוני 2008

*** PARASHAT 'BEHA'ALOTCHA - SHLACH LECHA' - פרשת בהעלותך- שלח לך ***

Views

bs'd


PARASHAT 'BEHA'ALOTCHA-SHLACH LECHA' MP3 DOWNLOAD/LISTEN HERE

"בהעלותך-שלח לך" להאזנה/הורדה לחץ כאן

מעניני פרשת בהעלותך-שלח לך:

בהעלותך- לשון הרע של מרים- איך?, כל ארבעת הפרשיות הבאות בעניין לשון הרע, עד לפנחס, התכלית של היציאה ממצרים היה לתת לעם ישראל פה ודיבור קדוש ולכן ההקפדה היתרה בעניני לשון הרע.

שלח לך- משה מתבקש לשלוח המובחרים שבעם לתור את הארץ, איך משה רבנו בכלל יכול לשלוח אנשים לתור כשבורא עולם מראש כבר מעיד "ארץ זבת חלב ודבש"?, בכ"ט בסיון נשלחו המרגלים כשחזרו זה היה ט' באב, היה ניקוי גדול של נשמות ישראל במעמד הר סיני והיתה הזדמנות להגיע לאלוקות רק שהמרגלים חטאו, סוד הדיבור שהוא סוד אור פנימי ואור מקיף המולידים כלי,

השקר הוא אור אחד ועל כן לשקר אין רגלים אלא רגל אחת, הניסיון היה לבדוק האם הדיבור של עם ישראל התקדש וזה מתחיל בראשי העם שהם היו המרגלים, מדוע ארץ ישראל נקראתה כנען?, מה עתידה א"י להוציא ולתת?,

כל המרגלים הוא כדי לראות האם הגיע זמן קץ הימין, המרגלים מפחידים את העם....מה ראו המרגלים להוציא דיבה על הארץ עד כדי שעם ישראל רוצה לחזור לארץ מצרים?!, מה קרה שהלכו צדיקים וחזרו רשעים?!, המרגלים פחדו שמא כשיגיעו לארץ יוכלו לעבור אותם במעמדם והם יאבדו חלקם כנשיאים,

כל לשון הרע היא בסיבת גאוה וכבוד, כלב ויהושע מוציאים עצמם מהדיבה.

ע"פ הסוד: 6000 שנה עולם החומר עולם העבודה, הולכים לקראת עוה"ב עולם של שבת, משה מצווה את המרגלים ללכת ולבדוק איך מתקיים עוה"ב בסוד "מה רב טובך אשר צפנת ליראיך", כיוון שהמרגלים באו בשיא של מעמד הר סיני שהיה אלוקות ואם כך חשב משה שיש צורך לשלוח מרגלים לבדוק את העולם הבא, בלשון רגל שהוא לשון הליכה בסוד 4 אמות של הלכה ומשה רצה לדעת את השכר הזה של העוה"ב ובאמת דנה הגמרא האם לדור המדבר מגיע שכר או לא.

כל העולם הזה מתנהל בסוד "ברורים" שעושה האדם שעולים לעולם הבא והתוצאה שלהם שם- וזה נרמז בשמות הנפילים : אחימן- שהוא מ"ן ומ"ד מהם?, ששי- בסוד 6 ימי העבודה, תלמי-סוד לימוד התורה, וזה העולם הזה בני הענקים שמעלים לעולם הבא והשכר שישב לעתיד לבוא תחת גפנו ותחת תאנתו, מה שזרע פה– יקצור שם, בין רע בין טוב! , משל ונמשל אדם ופיו, "ברוח פיו כל צבאם"- הפה הוא סוד הרחם שמוליד הכלים והדיבור הקדוש ולכן כל עמל האדם לפיהו (בסוד הפה), אט אט החומר הולך ומסתיים ובשל זה יש עליית מחיר וזה סוד ש"הברורים" נגמרים, הברור מתחיל ללכת ל 2 קצוות עיקריים או פה או מוח, בזה לגויים יהיה קשה להתמודד כי להם אין יכולת להגיע לקדושת פה או מוח, חלומות המסמלים בעניין התקדשות של פה או מוח,

סוד הנפילים שנפלו מעולמות גבוהים והפכו להיות בעולם הזה מזיקים, התיחסות ר' נחמן מברסלב לעניין פגם חטא המרגלים שראו בברורים כעבודה,

ומשה לעומתם ראה את הברורים כשכר, המעשה נראה חסר ערך אך המעשה בסוד העולם הזה משלים את כל שבחו של הבורא כאחדות אחת עם הרוחניות,

לפעמים אדם נמצא בשיר הקדושה ועולים לו מחשבות זרות-מה העניין?,

כל עניני האכילה והשתיה וההרחה והנשימה היא מכח התחברות לברורים שיש בעולם הזה ועל כן יש צורך להקפיד שזה יעשה ביתר קדושה, על החומר הפשוט הזה דברו המרגלים לשון הרע ונגזרו על עם ישראל חורבנות כבדים אם כן ק"ו כשמדברים לשון הרע על בני אדם שהם צלמו של הקב"ה, האזהרות החמורות בלשון הרע, המרגלים דברו אמת אלא שעל הדרך הם החדירו מסר משלהם "ויראום" מתוך מגמתיות להכניס פחד שהעם לא ירצה להכנס לארץ, עונשם של המרגלים שנפגעו בלשון, התורה מזככת את הפה והלשון.

המשיח נקרא שיושב בקן הציפור שזה ביתו בעולם הרוחני ומה ציפור אופיה לדבר כך משיח צדקנו מתקן דיבוריהם של עם ישראל שהוא הראשון שהדיבורים מגיעים אליו וברגע שיגיעו אליו דיבורי האמת אז תגיע גם הגאולה עד אז אנחנו במלחמה שמתחילה "אדני שפתי תפתח ופי יגיד..." (סוד אשתו) ומסתיימת "נצור לשוני מרע ושפתותי מדבר מרמה" הכל בסוד הנקבה של האדם שהיא פיו שצריך שמירה ע"י תפילה, בכלים שהשם נתן לך להיות שותף בבריאה ברוחניות אל תמכור פיך לנחש בלשון והרע, מעשה גילוי של החפץ בחלום לרב דהן כל אחד יכול אם רק ירצה, לא תצליח לנצור לשון הרע לגמרי אז לפחות תפחית ותמיד עם מגמה להשמר יותר לפי הר' מסלנט, משיח מלשון משיח בדיבור שכוחו בפיו להמית או להחיות, עיצות להנצל בקלות מלשון הרע,

פרשה זו באה לגלות שכר עולם הבא שהיא ארץ ישראל העליונה,

סוד "ואלה השמות ששלח משה" כלמר כל השמות ששלח משה לתור הארץ אלו הם רק השמות עצמם ולא בני אדם אלא צרוף שמות בסוד צירופי האותיות כפי שלמדים "שמיה גרים" שהשם גורם ואיתו פועלים.


eXTReMe

eXTReMe Tracker