הרב המקובל שמעון דהן דהאן שליט"א HaRav HaMekubal Shimon Dahan Shlita HaRav HaMekubal Shimon Dahan Shlita: 22 באוג׳ 2007

עבור תרומות לעמותת זוהר הרקיע:

תרומה לעמותת זוהר ההרקיע

HaRav HaMekubal Shimon Dahan Shlita

HaRav HaMekubal Shimon Dahan Shlita
הרב שמעון דהן (דהאן) שליט"א

יום רביעי, 22 באוגוסט 2007

***PARASHAT "KI-TE'TZE"

Views
bs'd


PARASHAT 'KI-TE'TZE' MP3 DOWNLOAD/LISTEN HERE


פרשת "כי-תצא" להורדה/האזנה לחץ כאן

מעניני הפרשה: התמקדות הפרשה בענינים של "בינו לבינה"- איך על האיש להכיר אשה, מעניני הזוגיות, גרושין, שם רע שהוציאו על בתולה, מה הקשר בין מלחמה לאשה כפי שמתחילה הפרשה? , עניני הגיור והקשר לפרשה ולעולם הנשמות הרוחני>הכל מתחיל מאדם הראשון שהשם בחר בו נזר הבריאה ובריאת העולם>הנחש מקנא ומחטיא את חוה שמכך נולד קין>היווצרות אהבה ושנאה בגן עדן>אדה"ר שיש לו המוח הכי טוב באנושות והבנה עד אין קץ, החכם שבבריאה אוכל מעץ הדעת טוב ורע ומאבד מוחו בעולם הקליפה>מתחיל חורבן העולם>אדה"ר מגורש מגן עדן>מוחו שהם ניצוצות הקדושה מפוזרים בעולם כולו>רק הנחש יודע היכן נבלעו ניצוצות אלו, הוא, הנחש סוד העולם הזה של המדע והכפירה והשכל הארצי>היהודי מכח קדושתו וצוויו מברר אותו המוח הקדוש של אדה"ר שנבלע בקליפה ומחזיר ניצוצות אלו למקומם הוא מברר את השכל האלוקי מתוך הטומאה, תפילין מייצגים את המוח האלוקי של אדה"ר ברוחניות גם מבלי לראות זאת על הפן החיצוני>ע"י זה מוציאים את ניצוץ הקדושה מהקליפה וזאת ע"י מלחמה>לא רואים בעין את האויב אז איך נלחמים?>יותר שנוותר על ענייני העולם הזה-יותר שנוכל להתקרב אל השם>מלחמה מתחילה בקימה בבוקר, מיעוט שינה, דרכי אכילה נכונות, ובניית מידות>אז זוכה אדם ביום מן הימים להכיר את בוראו, שב"י הוא סוד שמעון בר יוחאי שהלך לברר את ניצוצות הקדושה של עם ישראל וגלה את הזוהר שהוא מייצג פנימיות התורה שדרכה לומדים להכיר את השם יתברך וזוכים להצלה מהרע בעולם הזה וזוכים לחיי נצח בעולם הבא, כשמשיח מתגלה אין ברור ניצוצות הקדושה מכיוון שהשם מתגלה ויצר הרע מתבטל>אין מלחמה עם היצר, דוד המלך דוגמת הלוחם הטוב ביותר בעולם-צא ולמד, אם אדם הכריז מלחמה השם יעזור לו לנחול נצחון>יצר הרע כופף ראשו מול "המנצח" היהודי ונותן לו לבחור מאוצרות הקדושה שנבלעו אצלו ממוחו הרוחני של אדה"ר. סוגי התשובה שקיימים, מה הכוונה אשה יפת תואר>סוד "אשת">התנאים לקחת אשת השביה לאשה-בשביל מה?>מה הסיכון לקחת אשה יפת תואר (גויה בזמן מלחמה) וליפול בשבי שלה, דיני נישואין ע"פ התורה, שילוח הקן>מעניני המצוה ששכרה מוזכר בעולם הזה, אין זו מצווה אכזרית לקיים שילוח הקן?! מצוות שילוח הקן אומר האריז"ל תביא את משיח צדקנו>כמו שהציפור מצטערת על אפרוחיה במצוות שילוח הקן כך השם יתברך מצטער על ילדיו עם ישראל והשכינה שלא יושבים על
שולחנו ומתעוררים רחמיו בעולם>המשיח הוא נמצא בסוד שילוח הקן שיושב בקן ומחכה לשילוח הקן שזה סוד שילוח האם מעל המשיח>האזן בקובץ השמע לשאר הסוד של שילוח הקן והקשר לתיקון מוחו הרוחני של אדה"ר.

eXTReMe

eXTReMe Tracker