הרב המקובל שמעון דהן דהאן שליט"א HaRav HaMekubal Shimon Dahan Shlita HaRav HaMekubal Shimon Dahan Shlita: 13 באוג׳ 2008

עבור תרומות לעמותת זוהר הרקיע:

תרומה לעמותת זוהר ההרקיע

HaRav HaMekubal Shimon Dahan Shlita

HaRav HaMekubal Shimon Dahan Shlita
הרב שמעון דהן (דהאן) שליט"א

יום רביעי, 13 באוגוסט 2008

*** PARASHAT VA'ETCHANAN - פרשת ואתחנן ***

Views

bs'd

PARASHAT "VA'ETCHANAN" MP3 DOWNLOAD/LISTEN HERE

פרשת "ואתחנן" להאזנה/הורדה לחץ כאן

תקציר השעור יעלה בהמשך.

eXTReMe

eXTReMe Tracker