הרב המקובל שמעון דהן דהאן שליט"א HaRav HaMekubal Shimon Dahan Shlita HaRav HaMekubal Shimon Dahan Shlita: 26 ביוני 2013

עבור תרומות לעמותת זוהר הרקיע:

תרומה לעמותת זוהר ההרקיע

HaRav HaMekubal Shimon Dahan Shlita

HaRav HaMekubal Shimon Dahan Shlita
הרב שמעון דהן (דהאן) שליט"א

יום רביעי, 26 ביוני 2013

הרב שמעון דהן - פרשת פינחס ומוהרן התשע״ג

Views

בס"ד
עניני הפרשה, יחוסו של בלעם בתורה בראיה פנימית, סוגי ראיה בין לומדי פנימיות לשאר סוגי הגישות התורניות, חומר מקשה התחברות להשם, סיבת הסתרתו של השם מאתנו, סוד סילוק אור פנימי, עניין מיתת הכלי, הקשר לדור המדבר והקשר לבלעם ומעשיו, הבחירה של האדם באור פנימי בלבד לקבל או לדחות, בלעם בסוד בליעה, המלחמה בין בלעם להשם, בשבירה נתגלו מידותיו הרעות של בלעם, הקשר בין המדע של היום לבלעם זהים ושווים והקשר לעבודתו של פנחס, פריה ורביה תלויה ביסוד המחבר שני הפכים ובינהם מתקיימת פריה ורביה, כח של כישוף מאיפה? ,
המקנה יסוד לנמוך ממנו בערך אלוה אליו, בלעם מקנה יסוד לחומר כדי לשלוט עליו ולהיות עליו לאלוקים, בלעם שולט בפנים של החומר, בלק שולט באחור של החומר, המטרה להמשיך ולשלוט על החיים מה שעושים היום "מאיץ חלקיקים" מה הם מצאו ולאיזה כיוון? , האם ישיגו כמו שהם אומרים את "היגס" (היסוד המדובר)? , הם יפתרו כל הבעיות אבל זו הבעיה שלא תהיה בעיה, מה אצל היהודים כנגד המדע הזה? , קניית היסוד בקדושה דרך טהרה ולאן ומה ההבדל בין יהודי למדענים,
תכלית הגוי מול תכלית היהודי, הכלים הגשמיים הגורמים השתוות בין מנהיג לזמר פשוט – אבסורד גמור, תועלת היהודי לעולם כולו, עצת בלעם לגרום החטאת עם ישראל וסביב משה, זמרי בן סלוא צדיק היה – היה בחינת יסוד מול יסוד של הקליפה, האם ניתן לתקן שקר??, כלי שבירתו טהרתו – ואם בונים הכל שוב לאחר שבירתו? , זמרי הוא סוד הזמרה שמופיע מול מנהיג ומשתווה, משיח בסוד זמר, זמיר וזמר בסוד שיר השירים שטומן  הפיכת שקר לאמת – איך עושים זאת? , השקר נולד מעקירת קו האמצע, נשארו קו ימין ושמאל – מה מייצגים הקוים הללו? , שמות היצר הרע מה הקשר שלו להחטיא את האדם? , זמרי רצה לתת שכל מוחין לקליפה, יצר הרע היה בלוע בכלים ושבירת הכלים הפרידה את הסיגים, מה מחליף את הפערים שהקליפות כיום אינם משלימות מאז השבירה – מוחין! , זמרי נכשל בהמשכת מוחין לקליפה, אז בא פנחס משורש הקליפה (היה מיוחס למשפחה מפטמת עגלים) ובקנאתו לקדושה שהוא סוד הפה של הנחש, ומתקן מה שזמרי כשל ועל כן השם נותן לו "ברית שלום" שיכול להמשיך חיים מצד הקדושה וכך יעשה לפני בוא הגואל.
ההבדל בין זמר לשאינו זמר בסוד זמרי, עבודת הזמר מהקדושה. הוצאת האותיות מה עושים כדי שהאותיות לא ימותו כבחילה – הניקוד,  כיסופים רצונות הגדלתם ע"י אי מימושם, סוד החשק – חיריק קובוץ שורוק – 3 קוים. רוצה לחיות? – אל תתיאש , כשקונים מלכות או יסוד נותן חשק וחיים בסוד הרצון, סוגי הקדושה שמתוועלינו לחיותם

eXTReMe

eXTReMe Tracker