הרב המקובל שמעון דהן דהאן שליט"א HaRav HaMekubal Shimon Dahan Shlita HaRav HaMekubal Shimon Dahan Shlita: 2 ביולי 2013

עבור תרומות לעמותת זוהר הרקיע:

תרומה לעמותת זוהר ההרקיע

HaRav HaMekubal Shimon Dahan Shlita

HaRav HaMekubal Shimon Dahan Shlita
הרב שמעון דהן (דהאן) שליט"א

יום שלישי, 2 ביולי 2013

הרב שמעון דהן - ראשית חכמה 1.7.2013

Views
ראשית חכמה
לרפואה שלמה לתינוק יהונתן בן  קארין
תיקון הנפש-
שלושה שליטים הם למעלה שהקדוש ברוך הוא נודע בהם
והם סוד יקרו = הכבוד שלו
והם - מח ,לב , כבד = מלך  , לפי הקבלה.
בתחילת התפתחותו של העובר במעי אמו איזה איבר מתפתח  וגדל ראשון?
הכבד ראשון
הכבד שולט בכל הגוף  כשאדם נמצא באכילה, רק אחר כך נותן ללב את המזון שלו ואחרי כן למח.
שאדם בתענית הכל מתהפך המח נותן ללב והלב לכבד כך מתפתח גוף האדם
גידים עורקים וורידים.
מתי אדם ידע שתקן את הנפש?
כשהדם לא עכור
לתקן אפשר בפחות אכילה פחות שינה ובמעשים טובים.
המים משפיעים מאוד על לב האדם הם סוד החסדים סוד השמחה
אלה דברים שמתקנים את הלב וגם יין " יין ישמח לבב אנוש".
פחות לדבר לשון הרע ,
לשלוט על הדיבור .
הל תלוי בפה- אמר שלמה המלך "למה תחטיא את בשרך".
הדבור משפיע על הבריאות של האדם
 
איך ?
אם אדם בריא וידבר שטויות מביא על עצמו מחלות .
המחשבה היא החשובה ביותר היא ראשית חכמה היא השורש של הכל
 
היא עיקר העבודה של האדם. דוגמה -
פחד בא ממחשבה,
מחשבה טובה מרפאה את האדם,
האדם רופא של עצמו - כי הקדוש ברוך הוא אומר - " אני ה' רופאך "
איפה במח,
כשאדם עושה טוב הוא רגוע,
וכשאדם עושה רע מפחד
ומה טוב לגוף - שתיקה.
הרצון בא מהכבד עולה ללב ועולה למח.
מי זה הרצון ?
 
ב ס ו ד
הרצון זה משה שבא מאמו  מיוכבד = היא סוד הכבד
עולה עד למעלה לאביו  = זה עמרם .
מי מתקן את הרצון ?
האמא,  האמא  של משה
כדי לתקן את הנשמה = המח
מתקנים את הכבד רק באכילה נכונה, [ אכילה הנכונה כמה שיותר ירקות ומאכלים שיש בהם מים]
את הלב רק במחשבות טובות
ואז כל הנשמה תהלל יה
ה ל ל ו י ה

eXTReMe

eXTReMe Tracker