הרב המקובל שמעון דהן דהאן שליט"א HaRav HaMekubal Shimon Dahan Shlita HaRav HaMekubal Shimon Dahan Shlita: 26 בפבר׳ 2008

עבור תרומות לעמותת זוהר הרקיע:

תרומה לעמותת זוהר ההרקיע

HaRav HaMekubal Shimon Dahan Shlita

HaRav HaMekubal Shimon Dahan Shlita
הרב שמעון דהן (דהאן) שליט"א

יום שלישי, 26 בפברואר 2008

*** 'PARASHAT 'KI TISSA' - פרשת כי תשא ***

Views

bs'd

'KI-TISSA' MP3 DOWNLOAD/LISTEN HERE

פרשת "כי תשא" להאזנה/הורדה לחץ כאן

מעניני פרשת כי תשא:

חטא העגל, נתינת מחצית השקל, גילוי ידיעת השם למשה.

איך העם חוטא אחרי מעמד ים סוף?, מה הצורך לקנות התורה וידיעת השם,

הערב רב הוא שחטא בעגל, הערב רב הבין שמשה הוא האלוקים עצמו ועל כן חטאו בעגל, אצל עם ישראל יש אמונה פשוטה בתוכם לכן לא עובד עליהם ניסים אלא הכרה פנימית חזקה מאוד בשם יתברך וזה השוני שבין עם ישראל להבדיל מהערב רב, משה מתחנן לשם שימשיך הפנימיות, ההבדל בין מעמד הר סיני לבין מתן תורה, למה לך רד כי שחת "עמך" ולא "עמי" ?, בורא עולם לא רצה את הערב רב ביציאת מצרים בגלל שידע את הצרות שיעשו לעם ישראל מאז ועד היום, הקליפה תמיד קודמת לפרי, ערב רב הוא שילוב אמצע בין יהודי לגוי כיצד?, למה עם ישראל נתפס בחטא שלא הם עשו? , הצורך למחות על עוונות ובפרט כמו שנלמד מהעגל וכמו שנלמד מאהרן שנתפס בעבור ההכאה של משה בסלע, חור מחה ונהרג ועל כן פחד שאר העם למחות, אהרן נסה לעכב שיחכו למשה ע"י בקשת התכשיטים, העגל שהיה מכושף בשמות שזרק משה בנילוס כשהרים ארונו של יוסף ומי זרק זאת לאש יחד עם התכשיטים שזרק אהרן לאש?, למה משה יורד עם הלוחות בזמן שהשם אומר לו "לך רד"? , מה העניין ששבר משה את הלוחות?, מה שהשם נותן מתנה אינו לוקח חזרה,

תאור הלוחות מראהם ומה שהיה בתוכם, השכל להכרת הבורא שהיו טמונים בלוחות,

בורא עולם שם נפשו בלוחות ונתן למשה-"אנא נפשי כתבית יהבית", העניין של הקלות והכובד מתי קלים ומתי כבדים ולמה ומה הסוד, ואיך בכלל משה עושה דבר כזה ועוד ללא רשות מהשם?, אם עם ישראל היה זוכים לקבל הלוחות הראשונים היה זוכה להכרת השם גדולה מאוד וללא שכחה, מה עניין האיסורים שניתנו במעמד הר סיני, האור שהכתיר השם על עם ישראל סוד "עדייך", נשמה גדולה היא בעלת ערך רק אם האדם מגלה את הפוטנציאל שלו בפועל, איך ולמה כמו שאפשר ללמוד ממהרח"ו, סוד "שמש ומגן" בעניין הנשמה שזקוקה ללבוש כדי להאיר כראוי באדם, "הראני נא את כבודך" מה רצה לראות משה ומה ראה משה בפועל?, ההבדל בין לוחות ראשונים ושניים, אדם לא חוטא אלא אם כן נכנס בו רוח שטות מה הקשר ללוחות שנשברו?, אם הלוחות היו מתים למה לשים אותם בארון?, כשאדם לומד תורה ועובד את השם הוא משחזר מה שלמד בבטן אמו, כשאדם פוגם הוא גורם שכחה לעצמו, תלמיד חכם משתבח לכיוון זקנתו, איך משה בא לבקש את בורא עולם שיראה לו פניו?, משה רצה לדעת את ה"לבוש" של השם, איך הצליח משה למנוע הגזירה של העגל איך זה קורה בסוד ידיעת "הלבוש" של השם?, משה אכן נמחה מספר "כ" (הפרשה ה-20 מבראשית) כפי שבקש מכאן למדים שאדם לא יקלל את עצמו כי עלול להתפס על כך,

תלמיד חכם מקלל, אפילו על תנאי, זה מתקיים, מה העניין שהשם אומר למשה שישלח מלאך לפניו והוא לא יילך עם עם ישראל?, מה ההבדל בין מלאך שמתערב לבין השם שמתערב, שליטתו של המלאך היא בחומר בסוד חיצוניות, בורא עולם הוא בסוד פנימיות כולו במחשבה פשוטה ללא מלאך, כל הראיות הרוחניות הן במשלים כדי לסבר האוזן, סוד התפילין, התפילין מה גורמות וכיצד? , תפילין הם חותם אמת של השם על האדם ונקראים "חיי המלך" וזה מה שרצה לדעת משה סוד התפילין בסוד "הראני נא את כבודך", אור ללא לבוש יכול להביא אדם לשגעון מה הכוונה?, הנבואה היא דרך מלאכים וכיום אין שמלאכים אז אין נבואה, ממאורעותיו של הרב יהודה פתייה זצוק"ל שהיה מתקן נשמות, סוד החולי נפש ומה שגורם לזה, מה מתקן את הנפש ומה גורם להתחדשותה?Bs"d

RABBI SHIMON DA-HAN SHLITA,

HEAD OF "ZOHAR HARAKIA" YESHIVA.

PARASHAT –QUI TISSA LECTURE GIVEN ON Feb. 20, 2008

VITAL POINTS CONCERNING THE PARASHA:

Sin of the golden calf. The half Shekel grant.

God being revealed to Moses.

How come the people sin after parting the Red Sea?

What is the needful must to purchase Torah and be acquainted with God?

The motley-crowd concept was that Moses is a Goddess himself and in his absence, a new "Goddess" should take place, which caused the treble sin. The Israeli folk did not participate and share that opinion as they guided by a deep believe, beyond miracles that heritage from their fathers, Abraham, Isaac and Jacob. This is the entire difference between the motley-crowd and the Israeli.

Moses pled to God never to stop his inwardness accessibility to lead the people.

Revelation of Sinai and Giving of the Law– the difference.

The Creator was displeased that Moses attached the motley-crowd to the Israelis in the Exodus from Egypt because of their bad manners and influence, like a bitter shell to a fruit and indeed Israel have been caught also in the golden calf sin.

For that God hasten Moses, get down! Your people have been corrupted.

From the Israelis was strongly expected to protest against any artificial replacement instead of Moses but a terror fear dominated when Hoor, son of Miriam did protest and cost his death. In order to delay the "golden act" till Moses appearance, Aharon demand to bring him gold.

The calf was a spell-bound with the same names Moses used to pull out Joseph coffin from the Nile.

Moses came down and broke the Tables of the Testimony.

A present that God gives – never takes back.

Descriptions of the Tables, what wisdom hidden in them to get to know God, as God put and writes his soul in it.

Explanation of the weighty letters and the light ones.

If the people would be worthy and deserved to get the first Tables of Testimony- forgetfulness would un exist for them , but knowing and devoutness to God.

In the revelation of Sinai God crowned light and jeweled Israel, means, poured upon them special souls of great value that it potential is sky limit. A secret we can learn from Rabbi Jaim Vital about the sun and her shield, so the soul needs a cover to light properly.

Moses asked God: Show me you're honorary in person .What he actually did see, the secret of Gods cover.

Moses succeeds to prevent the calf decree. He pled to erase his name from Gods book, that surely happened.

We learn that a conditional curse of a scholar is being fulfilled.

God say to Moses, an angel will go the people. Moses did not agree and insist God, to keep on his entire innermost ever leading. (Angels acts and rule are externally only).

When men learn torah and worship God, he catch-up with his studies in the womb. A spoil cause absent-minded.

A scholar in his elderly improves and increases.

All the spiritual evidences are examples to logical arguments like the secret of the Phylacteries- Tephillin, which are sealed with truth and called "Kings Lives". That was Moses desired in: "Show me your honorary in person".

Light without a cover may cause lunatic and illness. Follows some events of Rabbi Yehuda Pethaia who cured such injured souls.

Rejuvenate the soul- it secret.

Praise to God.eXTReMe

eXTReMe Tracker