הרב המקובל שמעון דהן דהאן שליט"א HaRav HaMekubal Shimon Dahan Shlita HaRav HaMekubal Shimon Dahan Shlita: 13 במאי 2008

עבור תרומות לעמותת זוהר הרקיע:

תרומה לעמותת זוהר ההרקיע

HaRav HaMekubal Shimon Dahan Shlita

HaRav HaMekubal Shimon Dahan Shlita
הרב שמעון דהן (דהאן) שליט"א

יום שלישי, 13 במאי 2008

*** 'PARASHAT 'EMOR - פרשת אמור ***

Views


bs'd


PARASHAT 'EMOR' MP3 DOWNLOAD/LISTEN HERE

"אמור" להאזנה/הורדה לחץ כאן

מעניני פרשת אמור:

דם יהודי הנשפך בקשר ליום הזכרון, תקציר מפרשת קדושים (פרשה שלא הוקלטה), קדושת הנשמות מול נפש הגוי, הזהירות מטומאות שונות, הדין לגבי טומאות לפני ואחרי מעמד הר סיני, הקדושה בעיקר היא מעריות ובמה שהותר בנישואין, קידוש מלשון להבדיל, הקדושה היא הפרדה מרשות הרבים לרשות היחיד, אדם הראשון בחטאו ערבב טומאה וקדושה, למה האיסור ללכת בחוקות הגוים?, קודש וחול בזמנים, השינה מתי וכיצד מביאה טומאה, תהליך ההטמאות בדוגמאות שונות, כל המופרש לחוץ מגוף האדם מטמא, זהירות הכהנים מטומאה, מדוע כל הזהירות מטומאות?, הקשר עם הקב"ה מחייב קדושה כל הזמן מבפנים ומבחוץ-כיצד?, מדוע נקרא בית השם מקדש?, עם ישראל עם לבדד ישכון בגלל ציווי השם להיות יחודיים בעולם, כיום כולנו טמאי מתים–מה היא הטומאה הזו?, כל האיסור להשתמש היום במלאכים הוא בגלל טומאת המת, שאול המלך נגזר למיתה בגלל שדרש באוב (עם מתים) ,

השם נתן אז נביאים רבנים וכו' שהיו יודעים מצד הקדושה ולכן האיסור לדרוש למתים וזה גורם לטומאה, הסבר, הגוי אינו מטמא במותו כי אין אצלו קדושה ולא נצטווה בקדושה פרט לגרים, דרגות הקדושה כהן לוי וישראל, "דעת חדרים ימלאו" –סוד הקדושה, כיצד מתבררת הקדושה והטומאה?, סוגי המלאכים טמאים וטהורים, תהליך המוות מפורט בשלושת החלקים הרוחניים נפש רוח ונשמה, ראיה שגם אדם מת יש בו חיות למשך שנה מכח הנפש, עצם הלוז עד תחיית המתים, כמה מילים על יום הזכרון לחללי צה"ל בעניין ביאת הנשמות לקבריהם ביום הפטירה, מה העניין לשים אבן על הקבר? ומה צריך לעשות לאחר ששמים את האבן?, מה הכוונה "לעלוי נשמת"?, החילוק בין רבי לאנטונינוס הקשר לולד האם יש בו רוחניות או לא?, בגיל 13 מקבל תוספת רוח, בגיל 20 מקבל תוספת נשמה, ההבדלים בין החלקים הרוחניים של האדם שמחיים אותו (דרש), מהו עיבור?, דוגמת עיבורים איך מתבצעים?, עיבורים שהיה יודע אותם האריז"ל על תלמידו מהרח"ו ובכלל בעולם הנשמות, ממעשי האריז"ל, אדם יחשוב קדושה גם אם אין בו, המוות של אדם קדוש מול אדם רגיל, משה רבנו מול מלאך המוות, יציאת הרוחניות מהגוף, מה הכוונה "כפר אדמתו עמו?", החיים האמתיים מתחילים לאחר המוות ולכן צריך להתכונן בעולם הזה, תהליך פטירה של צדיקים, תהליך פטירה של בני אדם שקלקלו, מתי תופסת חזרה בתשובה?, סוגי מיתה, עדיף למות בחולי כיוון שזו מיתה בתהליך מאשר מיתת חטף ברגע, כיצד יודעים אם האדם הולך למות פטירה טובה או לא?, נפטר מעולם הזה תינוק בעולם הרוחני- לימוד בעוה"ז, וזיהוי הלימוד בעולם הרוחני, אף אדם אינו יודע אם הוא צדיק או רשע מלפני המקום כפי שלמדים מר' יוחנן בגמרא עד יום המיתה, דרישת והקפדת השם על אדם כפי גודל קדושתו כפי שנלמד מהאריז"ל שכבד צבעי, מעשה עם הבעש"ט בעניין הגלגולים, מה הכונה "שוב יום אחד לפני מתתך", השכר לעתיד לבוא זה לדעת יותר את הקב"ה, מהי כפרה?, כדאי להתכונן שמשיח צדקנו יתפוס אותנו מוכנים לגאולה.eXTReMe

eXTReMe Tracker