הרב המקובל שמעון דהן דהאן שליט"א HaRav HaMekubal Shimon Dahan Shlita HaRav HaMekubal Shimon Dahan Shlita: 09/01/2009 - 10/01/2009

עבור תרומות לעמותת זוהר הרקיע:

תרומה לעמותת זוהר ההרקיע

HaRav HaMekubal Shimon Dahan Shlita

HaRav HaMekubal Shimon Dahan Shlita
הרב שמעון דהן (דהאן) שליט"א

יום רביעי, 30 בספטמבר 2009

*** SUKOT - חג סוכות ***

Views
bs'd

'SUKOT' MP3 DOWNLOAD HERE

LISTEN :

חג סוכות התש"ע להאזנה^^^

להורדה לחץ כאן

If you have problem with the built-in player press here

אם יש למישהו בעיות עם הנגן המובנה שילחץ כאן

מעניני הדרשה סוכות: ענייני הסוכה, עניין החג מהו?, חג מלשון לחוג לחזור במחזוריות, הצורך לחוג את הסוכות, זכירת יציאת מצרים והושבת העם בסוכות, לשון סכך מאז ועד היום, ענני הכבוד, למה סכך?, ולמה הצורך בהגנה?, נ"א ימים שהם הושע נ"א רבא, מעשה תמר ויהודה ומה שמבקשת תמר כשכר מה היו הסימנים האלה?, תמר מוכיחה את יהודה "הכר נ"א "- מה המידה כנגד מידה שהיתה כאן? ומה סוד ההכר נ"א- ה-הושע כ-כיפור ר-ראש השנה, את נ"א זה השכר, וזה חיבור בחינה אחת, סוד תיקון חטא אדם הראשון, וגילוי התיקון הוא בשמיני עצרת שזה סוד הלידה, תמר מייצגת את השכינה שמר לה בגלות ומתאוננות על הגלות, תמר גימטריה שמש, וזה התמר שהיה צריך מיתוק ע"י סוד התפילין והטלית שזה מה שלקחה מיהודה, וסוכה היא סוד הטלית, ו4 ארבעת המינים הם כנגד 4 בתים שבתפילין, סוד רוה"ש והנסירה של אדם הראשון, עיבוד השנה הגולמית (גבורות), יום כיפור-הנקבה הרוחנית עולה לבינה להביא כפרה על החטאים שנעשו בחיצוניות (שזה סוד רוה"ש), סוכות שמחת בית השואבה- מה שואבים? מים (ומים הם החסדים)

4 המינים הם סוד הטיפה שיורדת ב 6 קצוות: דרום, צפון, מזרח, מעלה, מטה, מערב. לולב-חוט הדרה, הדסים ידיים, ערבות-רגליים, אתרוג-נקבה רוחנית, שאליה ממשיכים השפע ושם הוא נשמר.

העיקר והטפל בבחירת ארבעת המינים-משל ונמשל.

ברגע שיש חסדים ונדחים הגבורות לנקבה הרוחנית אז מתגלה המוח הרוחני הקדוש, ואת זה עושה השמחה את הדחייה ומיתוק הדינים ואיך נדבקים בשמחה הזו? שמחה פותרת כל הקללות שנכתבו כיצד? כיצד זכה מהרח"ו להשגותיו בתורה?

מלאכים מזדעזעים מאדם שמקיים מצוות, מה בין העולם הזה לעולם הרוחני, הזמן קצוב. מה עוד נשאר לשלוח לעולם הרוחני שכבר לא נבנה שם? סוד לך לך מארצך וממולדתך.

איזה שמחה יש בלקיחת לולב ולימון ולנענע?! , השמירה על השפע נעשית ע"י 4 המינים והסוכה, מצוות סוכה ברמ"ח איברים ושס"ה גידים סוד המקוה, מה הכוונה ישיבה בסוכה למה התכוונה התורה? , קדושת הסוכה והשמירה עליה, אדם יעשה דירתו ארעי וסוכתו קבע, דין צער מישיבה בסוכה, צלא דמהימנותא- צל האמונה, מלחמת בית שלישי לפני בית שלישי כפי שמובא ביחזקאל אודות נפילת המדרגות- איזה מדרגות מדובר כביכול? מתי? בזמן שעם ישראל שמח בסוכות כדי שיראו את הנס הגדול שהשם שומר על עמו כמו שהיה במדבר, משה רעיא מהימנא ועניין מנהיג ואמונה, משה קיים בכל דור, כל דרשה שאדם מדבר אותה משה כבר דרש אותה מול השם, משה מתלבש בדרשנים מכח ההבל שהדרשן מוציא מפיו, שכידוע משה הוא סוד הבל, האושפיזין מי הם?

ארבעת המינים, ונענועם לפי ההלכה ולפי הקבלה בפירוט.

הושענא רבא-חותם בתוך חותם, חותם שני על יום כיפורים שהוא גם חותם, זאת כדי להגן על שפע שלא יקטרגו המזיקים על השפע שנגזר על אדם בראש השנה, או שלא "יהדרו" בהוצאה לפועל של עונשים שנזגרו על אדם במשך השנה שכן אופיים של מזיקים הם להזיק יותר ממה שהם צריכים, אור מקיף מגן מפני מזיקים שהם תפילין, 4 המינים, סוכה, הושענא רבא ושם נחתם סופית השפע של בן אדם.

יום חמישי, 24 בספטמבר 2009

*** YOM HA'KIPURIM'S PREPERING - יום הכיפורים הכנה ***

Views
bs'd

"YOM HA'KIPURIM'' MP3 DOWNLOAD HERE

LISTEN :

פרשת "יום הכיפורים התש"ע-הכנה" להאזנה^^^

להורדה לחץ כאן

If you have problem with the built-in player press here

אם יש למישהו בעיות עם הנגן המובנה שילחץ כאן


פרשת האזינו:

הבדלי הדיבורים הפרשה בין השמים והארץ

את השמים וארץ הארץ מה הכוונה ?

מה הכוונה להוציא שמות השם בפה?

ספר הקנה על יום הכיפורים

כיפור עליון ותחתון מה הכוונה ?

למי מכפרים?

עצם היום מביא כפרה

הנהגות השם במידות בקשר לכיפורים

הארת הבינה בכיפורים

כפרה כ-פרה, העגל החטיא תבוא האמא ותנקה

תהליך כהן גדול בכניסתו למקדש וקה"ק

סוגי כהנים

עבודת כהן גדול

מיהו כהן גדול ע"פ הקבלה

ביהמ"ק של מעלה ומטה זה כנגד זה

המלאך מיכאל שר ישראל ותפקידו ככהן גדול

הכהנים בבית ראשון ושני

אנחנו לפני מלחמה גדולה,

הגמרא בדעתה של פרס מול רומי, מי ינצח ואיך יתכן?

הסימן שאז בוא יבוא משיח צדקנו מהדיון בגמרא

הכהן הגדול מגיע לבינה לבקש חסד על עם ישראל

הקללות בתהלים למי מכוונות?

ייתכן שמשה יקלל את ישראל?!

ביוה"כ איך עושים כפרה על אדם?

צום קול ממון ממתק הדין

תרנגול למה דווקא איתו עורכים כפרה?

תהליך ההטהרות וההתנקות ולמידת סדר העבודה וההכנה להכה"ג

הסיכון בעבודת כה"ג

חוט השני של ביהמ"ק

הנס שלעולם לא אמר אדם צר לי בביהמ"ק

שם מ"ב מהו ומה עושה?

התיצבותם של עם ישראל מול כל מלאכי עליון

"יצב עמים גבולות למספר בני ישראל" מה הקשר להיום?

למה "יפול מצדך אלף ורבבה"?

בורא עולם עומד לנקות את העולם כולו מהזוהמה שמסתירה את

זוהרם של עם ישראל בקדושתו

ההסבר בקבלה של כהן גדול להוציא את עם ישראל זכאים

חשוב לבחור את "הנהג" הכי טוב של עם ישראל "הגדול מאחיו"

ההתקשרות של כה"ג לשמות הקודש שהם לבושיו הרוחניים

ישמעאל כהן גדול מיהו

התפילה של כה"ג

הסכנה של כה"ג להתערבב במחשבתו

הקושי להחזיק בניקיון המוח והמחשבה

"קרוב ה' לכל אשר יקראוהו באמת" בסוד השמות של השם

הכוונה "נתתי לכם מהלכים בין העומדים" ברגע אחד נפטרים מהלכלוך

בורא עולם מתוך אהבה לעם מוחל וסולח וזהו יוה"כ ועבודת כה"ג

עבודת השעירים

שעיר לשם שעיר לעזאזל

כיפורים כ-פורים בגלל סוד השעירים שהם פור

למה המקטרג הידוע הוא גימטריה 364 בסוד איוב

כיפורים הוא הכח המניע לצאת לסוכות

עשרת ימי תשובה בתענית לפי הקבלה מדוע?

חיזוק באמונה.יום רביעי, 16 בספטמבר 2009

*** ROSH HA'SHANA - ראש השנה הכנה ***

Views


bs'd

"ROSH HA'SHANA'' MP3 DOWNLOAD HERE

LISTEN :

פרשת "ראש השנה הכנה" להאזנה^^^

להורדה לחץ כאן


תקציר יעלה בהמשך

יום ראשון, 13 בספטמבר 2009

סגולה להערב כ"ה באלול מהבן איש חי והחיד"א

Views
באותו ערב שבו מדליק הנרות לאחר שאמר את כל הנוסח הבן איש חי והפסוקים
יאמר נוסח זה מהחיד"א :

ואני תפילתי לך ה' עת רצון אלוהים ברב חסדך ענני באמת ישעך, ואני ברב חסדך אבוא ביתך אשתחווה אל היכל קדשך ביראתך, בן פורת יוסף בן פורת עלי עין בנות צעדה עלי שור.

רבונו של עולם בכוח השמות הקדושים היוצאים מן הפסוקים האלה מראשי התיבות ומאמצעי תיבות תסיר עין הרעה מן פב"פ ותשלח לו (לה) במהרה רפואה שלמה מן השמים, אמן סלה נצח ועד. ויהי רצון כאלו כיוונתי כל הכוונות שכיון בהן רב הונא עליו השלום.

משביע אני עליכם כל מני עינא בישא, עינא אוכמא, עינא צרובא, עינא תכלתא, עינא ירוקה, עינא ארוכה, עינא קצרה, עינא רחבה, עינא צרה, עינא ישרה, עינא עקומה, עינא עגולה, עינא שוקעת, עינא בולטת, עינא רואה, עינא מבטת, עינא בוקעת, עינא שואבת, עינא דדכורא, עינא דנוקבא, עינא דאיש ואשתו, עינא דאישה ובתה, עין דאישה וקרובתה, עין דבחור, עין דזקן, עין דזקנה, עין דבתולה, עין דבעולה, עין דאלמנה, עין דנשואה, עין דגרושה, וכל מין עינא בישא שיש בעולם, שראתה והביטה ודיברה בעין הרע על פב"פ.

גזרא נא ואשבענא לכון בההוא עינא עילאה, עינא קדישא, עינא חדה, עינא חוורא עינא דאיהי, חיור גו חיור, עינא דכליל כל חיור, עינא דכלא ימינא, עינא פקיחא, עינא דאשגחותא תדירא, עינא דכלא רחמי, עינא דאיהי רחמי גו רחמי, ינא דכליל כל רחמי, עינא דלית עלה גבנוני, עינא דלא אדמיך ולא נאים. עינא דכל עיינין בישין את כפיין ואת טמרן לגו כיפין מן קדמוהי. ענא דנטיר לישראל. כדכתיב הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל. וכתיב הנה עין ה' אל יראיו למיחלים לחסדו. בההיא עינא עילאה נזירת ואשבעית עליכון כל מין עינא בישא שתסירו ותערקו ותברחו מעל פב"פ ולא יהיה לכם כח לשלוט בו לא ביום ולא בלילה, לא בהקיץ ולא בחלום. ולא בשום איבר מרמ"ח איבריו ולא בשום גיד משס"ה גידיו (לנקבה – ולא בשום איבר מאבריה ולא בשום גיד מגידיה), ולא בשערותיו ולא בציפורניו (לנקבה – ולא בשערותיה ולא בציפורניה), מעתה ועד עולם. אמן נצח סלה ועד. "אתה סתר לי מצר תצרני רני פלט תסובבני סלה". "סלה תסובבני פלט רני תצרני מצר לי סתר אתה". "בן פורת יוסף בן פורת עלי עין בנות צעדה עלי שור". "שור עלי צעדה בנות עין עלי פורת בן יוסף פורת בן".

יום רביעי, 9 בספטמבר 2009

*** PARASHAT "NITZAVIM-VA'YELECH"

Views

bs'd

"NITZAVIM-VA'YELECH'' MP3 DOWNLOAD HERE

LISTEN :

פרשת "נצבים-וילך" להאזנה^^^

להורדה לחץ כאן


פרשת נצבים-וילך :

כינוס העם, האזהרות שמזהיר משה, הרמז לעולם הנשמות, בריאת העולם,

הולדת אדם הראשון, המיוחדות של כ"ה באלול, העולם הרוחני, מה הקשר אלה שישנם פה עמנו ואלה שאינם פה אתנו היום, הכוונה "וילך משה", העברת ההנגה ליהושע, מיהם משה ויהושע בקבלה?

"אתם נצבים" אותיות "אמת" נצבים הכוונה בדומה למלאכים,

מי עומד ומי יושב בעולם הרוחני?

גן עדן תחתון מה עושים שם?

לפני ה' נלכה מול אחרי ה' נלכה סוד פנים ואחור, הסבר.

סדר העם והלבשתו הרוחנית בעולמות,

מה יש שמשה מזהיר כ"כ מעבודה זרה?

מה הקשר בין הדור הזה לעבודה זרה שבגללה מובטחת הסתרת פנים?

אי אפשר לעבוד את השם רק ברגש ללא מעשה, "אם בשרירות לבי אלך"...

רק כשיודעים את השם אפשר לעבוד אותו, "דע את השם אלוקיך ועובדהו"

עבודת השם מתחילה מאמת, תורת אמת, מתחילים בהעמדת העולמות,

שהם 4 מדרגות גבוהות, בסוד שם "הויה" הסבר.

מחשבה עובדת עם ציור או דמיון או קדושה.

עיקר עבודת השם בקבלה היא במחשבה.

אין צור כאלוקינו- אין צייר כאלוקינו.

"ביד הנביאים אדמה" מה הכוונה?

לפעמים לא מצליחים להדבק עם השם במחשבה אל ייאוש.

לפעמים עבודת השם היא גם בבלבול.

כל שם של הקב"ה מראה הנהגה מסויימת של השם.

כל יום הקב"ה משנה את לבושיו (העולמות)

מה הכוונה "על כן עלמות אהבוך" ?

איך יודעים לבחור בחיים?

השם חי בעולמות שהאדם בונה בעבודתו הרוחנית.

מה בונה את העולמות תפילה.

כ"ה באלול והחיבור לנצבים-וילך:

למה החליט השם לברוא בכ"ה באלול

העולם הזה נברא קודם רוחני ב י"ז האלול

השם ברא גבולות בעולם, ההבדל בין השם לשאר הרוחניות,

מידות נקראים מלכים ונתחמו בגבולות של בני אדם.

דרום - חסד

צפון - גבורה

מזרח - קדושה

מערב - הנקבה הרוחנית ששם גודלת

מעלה- נצח נק ' שתוקנה ע"י עולם התשובה

מטה הוד , בסוד דוד- דוי כל היום דוה

יסוד ומלכות סוד שבת

הנק' האמצעית שמאחורי חזה הזכר הרוחני ששם נגדלת.

עיצה שהראש תמיד יהיה מורם ולא כלפי מטה.

7 ימי השבוע כנגד המידות כאמור לעיל.

בורא עולם רצה מידה אחת אלא שהמלך שמלך נשבר והשאר בעקבותיו.

המוות שהיה בעולם הרוחני בסוד תוהו ובוהו וחושך על פני תהום.

היווצרות טוב רע חיים ומוות.

י"ז כ"ה, היה תוהו...בכ"ה החליט השם לתקן העולם הרוחני.

ואז החל מעשה בראשית על פי המידות הללו של

חסד גבורה תפארת נצח הוד יסוד ומלכות, עפ"י ימות השבוע.

ההסבר לכל מידה ומידה.

כל הימים יש בהם "ש" חוץ מיום רביעי מה ההסבר לכך לפי ספר היצירה?

יום רביעי הוא יום העיבור הרוחני.

ליל רביעי הוא תמיד מסוכן ללכת יחידי.

המאורות נחסרו ביום הרביעי בסוד "לכי ומעטי את עצמך".

כל דבר שהוא בסוד 3 קוים יש לו חזקה.

שבת מלשון הולדה ועיבור בשבת יכול להביא נשמות קדושות מאוד.

יום שישי להזהר מהפרעות רוחניות.

האישה אחראית על הברור שעושה הנקבה הרוחנית ועל כן צריכה הגנה ושמירה.

ימי התיקון בשבוע והתהליך בבריאה.

למה השם ברא עולמו ותקנם בזכר ונקבה ?

התכלית היא פריה ורביה.

ביום הרביעי נבראו הזכר והנקבה שווים למה?

האיזון וההתאמה רציונליים בין בני זוג.

לעתיד השם הבטיח להחזיר את השוויון בין הזכר לנקבה.

הולדת אדה"ר ביום השישי

ש אחד של הזכר, ש אחד כנגד הנקבה, י כנגד אבא, י כנגד אמא.

חטא אדה"ר, בערב רוה"ש.

למה השם הפיל תרדמה על האדם כדי להביא לו את הנקבה שלו ?

כל מי ששתה יין בתורה השתכר חוץ מיצחק אבינו מה העניין?

סוד היין שהביא חורבן.

כל הסודות הם בלילה.

מה קרה בפועל בחורבן הרוחני ?

כיום בחושך של היום ניתן לגלות את האור של הקב"ה איך לעשות זאת?

סגולת כ"ה באלול מלשון חכמים והחיד"א (מסגולת לשמירה כל השנה).

הנשמה בהלוואה לעשות איתה טוב.

עיצות לשכנע את השם לזכות בדין.

הרווח הכי גדול ליהודי מהו? לדעת את השם ומה שהוא צופן לך.

ההגנות הכי טובות לשנה הבאה.

סוכות הבא בקרוב יתכן שזה יהיה ממש יד על ההדק – לפני כפתור השמדה.

eXTReMe

eXTReMe Tracker